Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Bài đặc biệt: ĐÊM ĐỘNG PHÒNG QUANG TRUNG "CHỊCH" NGỌC HÂN

Đêm động phòng của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ và Công chúa Ngọc Hân. 

TƯ LIỆU ĐẶC BIỆT:
ĐẶC TẢ ĐÊM TÂN HÔN CỦA VUA QUANG TRUNG VÀ NGỌC HÂN


Lời dẫn của Lâm Khang chủ nhân:

Thưa chư vị, tôi cũng đã từng nhiều năm ngụp lặn trong kho sách Hán Nôm, cũng bận tâm tra cứu các thư tịch cổ về các chuyện "nguyệt hoa hoa nguyệt" đã nhiều phen, song chưa bao giờ có được may mắn như Tam Uyên Trần Quang Đức ở Nhã Nam. Trưa hôm qua, được Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương phô rằng có cái này hay lắm, bèn đứng lại ở sảnh Hàn Lâm viện để truy vấn. Chuyết Chuyết kể câu chuyện – mà chư vị sẽ xem dưới đây. Tôi choáng quá!

Lúc ấy, trước mặt không có thư tịch, nên Chuyết Chuyết phải dùng cả đôi tay và cả toàn thân để mô tả những điều mà chàng định tả. Tôi càng choáng hơn!

Sáng nay, tại Thư khố Hán Nôm viện, bọn tôi gồm: Tam Uyển Trần Quang Đức, Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương, U Cốc khách Tô Lan cùng nhau mở 3 văn bản chữ Nho để đối chiếu và xác minh xem Tam Uyển có vì vui chuyện mà tự thêu thùa thêm chữ nào không. Quả thực là đúng như bài của Tam Uyển, không hề có sai nhầm gì. Kíp khi ấy, Kim Anh nữ sĩ cũng có mặt, bèn được bọn tôi mời vào làm chứng!

Đêm tân hôn của Hoàng đế Quang Trung 33 tuổi, còn Ngọc Hân công chúa vừa 16 tuổi. Trời đất! Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên!

Vậy đã đủ chứng, mời chư vị thưởng thức áng văn chương “vô tiền khoáng hậu” này. Xin đa tạ Tam Uyển Trần Quang Đức đã ưng cho Nguyễn Xuân Diện-blog đưa về hầu chư vị bốn phương. Xin đa tạ Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương đã có bài dịch ra thơ ngay trong trưa nay để kíp hầu chư vị.

Dưới đây là nguyên văn chép từ Trần Quang Đức-Blog:

Việt Nam đệ nhất dâm thi Tây Sơn hành

Tam Uyển Trần Quang Đức

Bữa trước trong lúc dư nhàn, mỗ có tìm đọc cuốn Tản Ông di cảo (散翁遺稿mang ký hiệu A.2157) của danh sĩ thời Lê là Trần Danh Án. Đọc đến bài Tây Sơn hành thì quả thật hãi hùng chi thậm. Ông này là tôi trung của nhà Lê, kiên quyết bất hợp tác với triều Tây Sơn, thủy chung coi Tây Sơn là giặc mọi, thậm chí tỏ thái độ thù hằn và phất uất khi vua Lê gả công chúa Ngọc Hân cho Quang Trung Nguyễn Huệ. Nay đọc Tây Sơn hành mới càng thấy rõ điều đó. Có điều, từ ý tứ đến ngôn từ trong bài thơ này đều hết sức dâm bôn xằng bậy, càng ngẫm càng thẹn cho kẻ mũ cao áo dài. Xét tự cổ chí kim, văn chương nước nhà chưa có áng dâm thi nào đặng so sánh được. Nay xin tạm phiên âm dịch nghĩa ra đây, rồi sau xin các bậc thiện Nôm chi quân tử cùng diễn ra thơ quốc âm vậy. (Bài thơ này còn được chép trong cuốn Thù thế danh thư 酬世名書 ký hiệu VHv.2239 và cuốn Danh nhân văn tập 名人文集 ký hiệu VHv.2432)

西山行

時阮整引西山阮惠兵來京城,景興皇帝以玉欣公主下嫁阮惠,故有此作.
海宇承平二百年,深宮春色鎖嬋娟,嫣紅錦褥人眼獨淺翠花裀蝶夢纏,不是神仙無對偶,可堪芳景忽流連

紗窗寂寞梅酣雪,邃篽離披柳困煙,花事闌珊春已矣
殘英落絮總堪憐,鼕鼕何處城邊鼓,羯塵漫塞長安路
亟夏方旋振葉風,深春忽點催花雨,鬚眉無膽控危城
釵扇將身抵驕虜,天王姊婦上公妃,不比尋常花巷主
尊榮貴寵對天潢,奠聘奩儀優特數,雲水騶從翠綺羅
風流儐相紛紳冑,扇夫轎子儘非常,都人見者呼為父
人羡新郎如一口,妾見新郎墜雙手,衣裳熳爛語侏离
骨相崚嶒皮皺古,頂上高堆張角巾,腿間不著韓信褲
其中一物望巍然,直與四肢峙為五,靜似高僧兀坐忘
動如弁子歌身舞,不言不笑不溫存,大吼一聲烈如虎
千鈞飛蹲據酥胸,怒裂羅裙披雪股,此物誰知解刺人
頡頏插入溫柔戶,嬌花枝上狂鶯揉,狂鶯不為嬌花護
花膜重重裂繒聲,鉛爐片片飛煙縷,牙咬肉顫汗如油
亂搗胡抽做不住,須臾裙帶落新紅,暗點春籌翻幾度
妾身兩孔似連環,瞬息通成一大圈,捲襦點閱忽驚訝
頏摩不值半文錢,黑暗既非前度白,縈紆又改舊時圓
呼鬟拿甕尿一尿,尿水之聲如飛泉,飛泉瀲灧去不返
陽風打落桃花片,桃花嬌怯不勝風,風斂花魂猶覺倦
盈盈柳骨瘦三分,褶褶湘羅寬一半,底事雖然不殺人
暮雨朝雲安熟爛,自從奇苦得奇歡,歡後卻忘舊苦艱
不患漁翁揮棹澀,溶溶桃浪漲平灘,左掬右摸探花髓
鶯不停梭蹀不攔,玉癢香搔失害羞,上摟下扭圓團團
風情蕩漾花心急,恐放東君頃刻間,蠻人老實多高興
不會輕挑只會鑽,浮世青雲如過客,一生幾度托春眠
衾裯樂處無夷夏,痴徇空名誤玉顔,不見錦機脂粉隊
西兵去後幾人還,誰將此為語姊妹,嫁郎及早嫁西山

Phiên âm

TÂY SƠN HÀNH

Thời, Nguyễn Chỉnh dẫn Tây Sơn Nguyễn Huệ binh lai Kinh thành, Cảnh Hưng hoàng đế dĩ Ngọc Hân công chúa hạ giá Nguyễn Huệ, cố hữu thử tác.

Hải vũ thừa bình nhị bách niên, Thâm cung xuân sắc tỏa thuyền quyên
Yên hồng cẩm nhục nhân nhãn độc, Thiển thúy hoa nhân điệp mộng triền
Bất thị thần tiên vô đối ngẫu, Khả kham phương cảnh hốt lưu liên
Sa song tịch mịch mai hàm tuyết, Thúy ngự ly phi liễu khốn yên
Hoa sự lan san xuân dĩ hĩ, Tàn anh lạc nhứ tổng kham liên
Đông đông hà xứ thành biên cổ, Yết trần mạn tắc Trường An lộ
Cức hạ phương toàn chấn diệp phong, Thâm xuân hốt điểm thôi hoa vũ
Tu my vô đảm khống nguy thành, Thoa phiến tương thân để kiêu lỗ
Thiên vương tỉ phụ thượng công phi, Bất tỉ tầm thường hoa lộng chủ
Tôn vinh quý sủng đối thiên hoàng, Điện sính liêm nghi ưu đặc số
Vân thủy sô tùng thúy ỷ la, Phong lưu tấn tướng phân thân trụ
Phiến phu kiệu tử tận phi thường, Đô nhân kiến giả hô vi phụ
Nhân tiện tân lang như nhất khẩu, Thiếp kiến tân lãng trụy song thủ
Y thường mạn lạn ngữ thù ly, Cốt tướng lăng tằng bì trứu cổ
Đính thượng cao đôi Trương Giác cân, Thoái gian bất trước Hàn Tín khố
Kỳ trung nhất vật vọng nguy nhiên, Trực dữ tứ chi trì vi ngũ
Tĩnh tự cao tăng ngột tọa vong, Động như biền tử ca thân vũ
Bất ngôn bất tiếu bất ôn tồn, Đại hống nhất thanh liệt như hổ
Thiên quân phi tồn cứ tô hung, Nộ liệt la quần phi tuyết cổ
Thử vật thùy tri giải thích nhân, Hiệt hàng sáp nhập ôn nhu hộ
Kiều hoa chi thượng cuồng oanh nhu, Cuồng oanh bất vi kiều hoa hộ
Hoa mạc trùng trùng liệt tăng thanh, Diên lô phiến phiến phi yên lữ
Nha giảo nhục chiên hãn như du, Loạn đảo hồ trừu tố bất trụ
Tu du quần đới lạc tân hồng, Ám điểm xuân trù phiên kỉ độ
Thiếp thân lưỡng khổng tự liên hoàn, Thuấn tức thông thành nhất đại khuyên
Quyển nhu điểm duyệt hốt kinh ngạc, Hàng ma bất trị bán văn tiền
Hắc ám ký phi tiền độ bạch, Oanh vu hựu cải cựu thời viên
Hô hoàn nã úng niệu nhất niệu, Niệu thủy chi thanh như phi tuyền
Phi tuyền liễm diễm khứ bất phản, Dương phong đả lạc đào hoa phiến
Đào hoa kiều khiếp bất thắng phong, Phong liễm hoa hồn do giác quyện
Doanh doanh liễu cốt sấu tam phân, Triệp triệp tương la khoan nhất bán
Để sự tuy nhiên bất sát nhân, Mộ vũ triều vân an thục lạn
Tự tòng kì khổ đắc kì hoan, Hoan hậu khước vong cựu khổ gian
Bất hoạn ngư ông huy điệu sáp, Dung dung đào lãng trướng bình than
Tả cúc hữu mô thám hoa tủy, Oanh bất đình thoa điệp bất lan
Ngọc dạng hương tao thất hại tu, Thượng lâu hạ nữu viên đoàn đoàn
Phong tình đãng dạng hoa tâm cấp, Khủng phóng đông quân khoảnh khắc gian
Man nhân lão thực đa cao hứng, Bất hội khinh thiểu chỉ hội toàn
Phù thế thanh vân như quá khách, Nhất sinh kỉ độ thác xuân miên
Khâm trù lạc xứ vô di hạ, Si tuẫn không danh ngộ ngọc nhan
Bất kiến cẩm cơ chi phấn đội, Tây binh khứ hậu kỷ nhân hoàn
Thùy tương thử vị ngữ tỉ muội, Giá lang cập tảo giá Tây Sơn.

Dịch nghĩa:

TÂY SƠN HÀNH

Bấy giờ, Nguyễn Hữu Chỉnh dẫn quân Tây Sơn Nguyễn Huệ tới Kinh thành, Hoàng đế Cảnh Hưng gả công chúa Ngọc Hân cho Nguyễn Huệ, cho nên có bài thơ này.

Bờ cõi thanh bình đã hai trăm năm
Ở nơi thâm cung xuân sắc, người đẹp bị khóa chặt
Cô đơn nằm trên nệm gấm hồng tươi
Say giấc mộng bướm dưới lớp áo hoa biêng biếc
Không phải là thần tiên không có người sánh đôi
Mà cám cảnh thơ ngây bỗng vương lòng lưu luyến
Song the hiu quạnh, bông mai đượm tuyết
Vườn uyển sâu thẳm, liễu ám khói sương
Mùa hoa đi qua, xuân cũng đã hết
Cánh hoa tàn, tơ mành buông, thật là đáng thương
Tùng Tùng! Đâu đó vang lên tiếng trống ven thành
Lũ rợ Kiệt đến, bụi mù khắp Tràng An
Chưa cuối hè mà đã có gió lay lá
Đương xuân chín mà bỗng lác đác giọt mưa bứt hoa.
Đấng mày râu không có gan giữ được cung thành
Để bực quần thoa phải gán thân cho giặc mạnh
Con gái Thiên vương phải làm phi cho Thượng Công
Nào phải bậc chúa hoa tầm thường.
Để tỏ lòng tôn vinh đối với hoàng tộc
Sính lễ cùng nghi thức hết sức đặc biệt
Ngựa xe như mây nước, tùy tòng mặc toàn gấm vóc
Đám phù rể phong lưu, áo mũ xênh xang.
Bọn phu quạt, phu khiêng kiệu đều lạ lùng
Người kinh đô thấy đều gọi là ‘cha’
Ai cũng hâm mộ chú rể
Còn cô dâu trông thấy chàng rể thì buông đôi tay.
Quần áo thì sặc sỡ diêm dúa, giọng nói thì trọ trẹ
Dáng dấp ngang tàng, da dẻ nhăn nhúm
Trên đầu chất cao cái khăn của Trương Giác
Giữa chân không mặc cái quần của Hàn Tín
Ở bên trong, một vật trông rất nguy nga
Cùng với tứ chi, sừng sững thành năm ngọn
Lúc tĩnh lặng, giống như cao tăng nhập tọa
Lúc động đậy, tựa như võ biền vừa hát vừa múa
Chẳng nói chẳng cười chẳng từ tốn
Gầm lớn một tiếng, mãnh liệt như hổ
Nghìn cân sà xuống, chồm hỗm chiếm bộ ngực như bơ
Tức tối xé rách chiếc váy là đang che cặp đùi tựa tuyết
Vật này ai cũng biết là có thể đâm người
Ngúc ngoắc rồi chọc vào cánh cửa êm ấm
Bông hoa kiều diễm trên cành bị oanh khùng giày vò
Con oanh khùng không hề giữ gìn bông hoa kiều diễm
Lớp lớp màng hoa, tiếng xé vải
Mảnh mảnh lò chì bốc lên những ngọn khói
Răng nghiến, xác thịt rung, mồ hôi như dầu
Nện bừa, rút quấy, làm không dừng
Phút chốc, giọt hồng trinh rớt trên dải váy
Âm thầm mấy độ xuân qua
Trên thân thiếp hai lỗ tựa vòng khâu
Trong nháy mắt thông thống thành một hốc lớn
Vén áo lót kiểm tra bỗng kinh ngạc
Bị sờ bóp không đáng giá nửa xu
Thâm tím, không còn màu trắng xưa kia
Méo mó, khác rồi khối tròn thưở trước
Gọi a hoàn bưng chậu nước đi tiểu một cái
Tiếng nước tiểu như dòng thác tuôn
Dòng thác sóng sánh một đi không trở lại
Ngọn gió thổi rụng cánh hoa đào
Hoa đào kiều diễm, khiếp sợ, không chịu nổi gió
Gió ngớt, hồn hoa còn thấy mệt lả
Vóc liễu gày đi ba phần
Áo lụa gấp rộng một nửa
Việc này tuy không đến nỗi chết người
Nhưng cứ sớm mây chiều mưa sao lại không nát bét chứ
Từ khi chịu cái khổ lạ lùng lại được cái sướng lạ lùng
Sau khi sướng lại quên hết nỗi gian khổ ngày xưa
Chẳng lo ông chài khua chèo bị rít
Sóng đào bát ngát dâng ngập bờ cát phẳng
Vốc bên trái, sờ bên phải, thăm dò nhị hoa
Con oanh chẳng ngừng luồn, con bướm chẳng ngăn cản
Ngọc ngứa, hương gãi, không còn thẹn thùng
Trên ôm, dưới siết, cuộn lại tròn vo
Cuộc phong tình tràn ngập, lòng hoa bướm háo hức
Chỉ sợ rời ‘chúa hoa’ trong khoảnh khắc.
Kẻ man di thật thà, rất nhiều khi lên cơn hứng
Chỉ biết đâm dùi, chứ không biết nhẹ nhàng ve vuốt
Cảnh đời mây nổi, tựa như khách qua đường
Cả đời được mấy lúc hưởng trọn giấc xuân
Thú chăn gối không phân biệt người Kinh, người rợ
Si ngây chuốc lấy danh hão, người ngọc lỡ lầm
Không thấy đám phấn son ở Cẩm Cơ sao
Sau khi quân Tây Sơn đi, có mấy thằng quay lại?
Ai nấy hãy đem việc này nói rõ với chị em:
Lấy chồng thì cứ sớm lấy bọn Tây Sơn ấy.

Nguồn: Trần Quang Đức-Blog

Dưới đây là bản dịch thơ của Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương:

Cõi thanh bình hai trăm năm lẻ
Chốn thâm cung khóa trẻ đương tơ
Gấm tươi phô nét hững hờ
Áo hoa biêng biếc, bơ thờ[1] giấc xuân

Khách thần tiên chưa lần sánh mộng
Lòng thơ ngây chợt động tơ vương
Song mai tuyết đọng chán chường
Vườn hoa thăm thẳm khói sương liễu bồ

Hoa đã rụng xuân hồ cũng hết
Xác còn buông mấy nét tơ sương
Thoắt thôi trống động biên cương
Bao nhiêu rợ mọi ngập đường Tràng An

Buổi cuối mùa gió man lay lá
Đương xuân hồng mưa rã nhị hoa
Mày râu trốn hết đâu mà?
Để cho má phấn phải ra gán mình

Thân công chúa thình lình thiếp giặc
Thân ấy đâu phải bậc tầm thường
Hoàng cung quốc sắc thiên hương
Thì thôi sắm lễ tiện đường rước đi

Xe như nước ngựa phi giăng gấm
Phù rể trông cũng thậm xênh xang
Lạ lùng tôi tớ khiêng sang
Lê dân Kẻ Chợ bàng hoàng xuýt xoa

Hâm mộ ngắm chàng ta rể quý
Nàng Ngọc Hân gạt lệ xuôi tay
Người đâu trọ trẹ thế này
Da thời nhăn nhúm, dáng rày[2] ngông nghênh

Khăn với áo xông xênh diêm dúa
Giữa hai chân không khố lão Hàn
Bên trong một vật hiên ngang
Ngũ chi sừng sững như đang thượng tòa

Khi lúc lắc tựa là nhảy múa
Chẳng nói năng sấn sổ xông ra
Cọp gầm hùng hổ chu choa
Nghìn cân sà xuống một tòa thiên nhiên

Xé toạc váy giở miền ngà ngọc
Vật này ôi đã xọc thân hoa
Xăm xoi ngúc ngoắc vào ra
Oanh khùng khục tiếng, hoa dà dà son

Ôi giày xéo hoa don vật vã
Nhụy non tơ rách tã còn đâu
Hơi hùm bốc khói trên đầu
Thịt rung răng nghiến như dầu bôi thân
Chọc bừa đâm quấy tần vần
Giọt hồng cứ giỏ mấy lần nếp voan
Âm thầm bấy, mầu xoan vuột mất
Nhụy thuở nào e ấp xinh xinh
Thoắt thôi hoang hoác thân[3] mình
Nhìn xem xiêm áo thất kinh rụng rời

Thân vàng ngọc đáng thời nửa cắc
Màu trinh nguyên đã mất vẻ xưa
Ngực non méo mó dật dờ
Buồn cơn đổ xuống một bờ thác tuôn

Thác đã tuôn cũng khôn níu lại
Cánh hoa đào gió tãi nào vun
E rằng gió giật chăng dừng
Hồn hoa mệt bã vô chừng bấy hoa

Thân liễu yếu ngót ba phần đủ
Xiêm y thay, thít chửa vừa thân
Mây mưa đã giãi phong trần
Tuy chăng mất mạng, cũng dần nát tan

Càng đau lạ lại càng sướng lạ
Sướng này thôi cũng hả đau kia
Chèo khua chẳng ngại gẫy chìa
Sóng đào bát ngát dâng kìa bãi xa

Đôi trái cấm xuýt xoa kia nọ
Oanh chăng ngừng, bướm tỏ nguồn yêu
Ngọc ngà ngứa ngáy hương phiêu
Trên ôm dưới siết còn đâu thẹn thùng

Cuộc phong tình bướm hoa háo hức
Chẳng nỡ rời một lúc một giây
Vũ phu hứng động dâng đầy
Vuốt ve chẳng đoái, cuốc cầy quen chân

Cảnh mây nổi một thân làm khách
Khách qua đường chớ trách mộng xuân
Gối chăn đâu cũng xoay vần
Danh suông để hão, trong ngần vấy nhơ

Đám phấn son Cẩm Cơ chửa đủ
Gã Tây Sơn liệu có quay về
Việc này nói tỏ cho nghe :
Lấy chồng cứ lấy chẳng nề quân Tây !
-------------

[1] Bơ thờ (từ cổ): uể oải, lười.
[2] Rày: nay
[3] Theo nguyên bản nên dịch là “cửa”, nhưng nay đổi chữ cho nó đỡ dữ.

*
Phụ chép: Tiểu sử của Trần Danh Án – tác giả của bài Tây Sơn hành:

Trần Danh Án (1755 – 1794), người xã Bảo Triện huyện Gia Định – nay là thôn Bảo Triện, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Cháu Trần Phụ Dực, con Trần Danh Lâm.

Thi Hương đỗ Giải nguyên. Thi Hội đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân (Hoàng giáp) khoa Đinh Mùi niên hiệu Chiêu Thống 1 (1787) đời Lê Mẫn Đế.

Làm quan đời Lê Chiêu Thống đến chức Viên ngoại lang, hành Chiếu khám. Khi Lê Chiêu Thống chạy lên vùng Bắc Giang, ông đang giữ chức Nội hàn, đi theo làm tùy tùng. Chiêu Thống chạy sang nhà Thanh, ông ở lại quê nhàm cùng Trần Quang Chân, Dương Đình Tuấn dấy binh chống triều Tây Sơn. Khi nghe tin Chiêu Thống chết ở Trung Quốc, ông gào khóc thương tiếc rồi mất.

Nguồn: Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919. Ngô Đức Thọ chủ biên.
Nxb. Văn học, Hà Nội, 2006. trang 645.

23 nhận xét :

 1. tran danh an ngu trung,chi biet vua ko biet nuoc .tuc ngu noi "lam to thang khon hon lam thay thang dai."tai nang nhu the ma phung tho mot ong vua hen mat.that dang tiec thay!

  Trả lờiXóa
 2. Không biết nói làm sao!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bác Tễu ơi từ "chịch" là nôm hay Hán-Việt đấy?

   Xóa
 3. "Xin đa tạ Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương đã có bài dịch ra thơ ngay trong trưa nay để kíp hầu chư vị."

  Bái phục bác Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương! Bác dịch hay không chê vào đâu được: Lời lẽ thanh tao, âm điệu song thất lục bát ngọt ngào!

  Bái phục và tri ân các vị học giả, ngay trong thời buổi đầy chuyển biến này vẫn chuyên cần nỗ lực bảo tồn kho tàng cổ học Việt Nam. Công trình này hết sức quí báu cho thế hệ sau.

  Đọc bài Tây Sơn Hành cũng như câu chuyện về tác giả Trần Danh Ẩn, lòng bỗng xao xuyến nhớ lại cả một quãng lịch sử dài đau đớn: dân tộc bị phân ly bắt đầu từ cuộc phân tranh Trinh-Nguyễn...

  Thương cha ông mình quá! Thương dân mình quá!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn Văn Thương13:46 4 tháng 9, 2016

   Dựa vào đâu mà bạn nói rằng cuộc phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài (Trịnh - Nguyễn) là điểm mở đầu cho quãng lịch sử dài đau đớn. Bạn có biết rằng cuộc phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài là thời điểm bắt đầu để các chúa Nguyễn, bắt đầu từ Nguyễn Hoàng mở mang đất đai về phía Nam (từ Phú Yên cho tới Hà Tiên - Cà Mau), Đến năm 1802 Nguyễn Ánh đã thống nhất đất nước, lúc bấy giờ Việt Nam là một trong những nước mạnh ở Đông Nam Á. Khi nhận xét một điều gì nên đặt trong bối cảnh lịch sử và có những dẫn chứng lịch sử để chứng minh. Đừng nhận xét bừa.

   Xóa
  2. thương dân mình quá? há!
   "Càng đau lạ lại càng sướng lạ
   Sướng này thôi cũng hả đau kia" ?

   Xóa
 4. Mình có thêm kinh nghiệm dịch tiếng hán, cảm ơn anh Diện chia sẽ!

  Trả lờiXóa
 5. Bản dịch tuyệt vời! Cảm ơn tác giả và gia chủ.

  Trả lờiXóa
 6. Cái con người tả hành động Quang Trung làm tình đến như vậy , chắc ông ta phải làm giỏi hơn , nhiều hơn đến mười lần !
  Nhưng phải thừa nhận đây là một tuyệt tác

  Trả lờiXóa
 7. Ước gì em là Ngọc Hân công chúa để được gặp Hoàng đế Quang Trung nhỉ. Cám ơn bác Diện đã cho bít thêm kinh nghiệm làm tình. Hơ hơ

  Trả lờiXóa
 8. Ôi, vua Quang Trung 33 tuổi, công chúa Ngọc Hân 16 tuổi. Có 1 điều em thắc mắc, có ai đứng quan sát vua làm tình hay sao mà tả lại được kỹ càng đến vậy ?

  Trả lờiXóa
 9. cám ơn các Bác đã tìm & dịch bài thơ này cho độc giả.
  E đang cần tìm quyển Từ Lâm Hán Việt Từ điển nhưng tìm mãi nơi bán vẫn không ra, rất mong Bác Lâm Khang chỉ giúp, nếu không có ai bán thì mong các Bác chỉ giúp e Thư Viện nào có để e mượn về photo ạ.
  Cám ơn các Bác rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 10. Làm vua thời nay không biết có sướng không?chứ nói đến vua thời trước và thực tế là vua Quang Trung thì khoái nhất là đường vợ con của ông.
  Ông là người suất sắc trong đường lối chính trị,quân sự, đồng thời cũng rất mạnh mẽ trong đường tình ái.
  Ông có tới 6 người vợ chính,chưa kể phụ.
  Chính cung hoàng hậu phải nhắc tới bà Phạm Thị Liên,quê ở Quy Nhơn.Lúc vua vời về cung làm vợ cũng chỉ 16 tuổi,bà có 5 người con với vua Quang Trung.
  Công chúa Lê Ngọc Hân chỉ là bà thứ ba,bà là con thứ chín của vua Lê Hiển Tông,Ngọc Hân rất đẹp cả nết,cả người.Từ khi biết Ngọc Hân đến lúc vua cưới về chỉ trong vòng 3 ngày mai mối.
  Ngọc Hân được phong là bắc cung hoàng hậu và có với vua hai người con.Nếu Quang Trung không qua đời sớm,ông còn dự định cầu hôn với công chúa nhà Thanh.
  Ngoài ra ông còn 4 người vợ khác và khoảng 20 người con.
  Ông mất khi mới đang ở tuổi 40.Thật tiếc khi nhiều vợ trẻ và đẹp thế.
  Đề nghị TS NXD cùng mọi người hãy lên tiếng,yêu cầu nhà nước thay đổi luật hôn nhân và gia đình,để chúng ta có cơ theo được gót vua Quang Trung.Bây giờ 16 tuổi thì phạm luật,thôi thì ta mười tám,đôi mươi vậy.

  Trả lờiXóa
 11. tôi là người không rành thơ văn Hán Nôm nhưng là người có biết chút ít và ham thích đọc thơ và có cảm nhận được những bài thơ hay, dù là bài thơ thuộc dạng cổ hay thơ hiện nay, nay được xem bài thơ này tôi cảm thấy bài thơ của tác-giả vừa dịch thật "hoành tráng" bởi chữ nghĩa được tác giả lột tả bằng những vẫn điệu quen thuộc của người Việt mình vốn ưa thích đó là thể song thất lục bát, và một cái hay tuyệt vời nữa là tác giả đã chuyển thể một cách thật nhẹ nhàng và tình tế những ngôn từ vừa mỹ-lệ vừa rất thật, bài thơ này tả cảnh "làm tình" mà đọc như một bài thơ tình bởi đẹp như tranh vẽ, thật ngưỡng mộ tài-năng của tác giả quá, rất tiếc các nhà thơ nhà văn của ta bây giờ ít người có đủ khả năng để làm như vậy..

  Trả lờiXóa
 12. Hay thật! Không như " Cung Oán Ngâm Khúc", ông Danh Án tả cách làm tình con người quyền thế mà ông ghét vẫn hay.Dĩ nhiên là ông ta may lắm cũng có ít thông tin sau "Cái đêm hôm ấy đêm gì..." rồi tưởng tượng ra mà làm nên bài này, chứ làm sao đứng ở đó mà chứng kiến được.Lâu thiếu vắng cái không khí biểu tình yêu nước mà có cái món này kể cũng hay đấy. Cảm ơn ông Diện!

  DL xư nghệ.

  Trả lờiXóa
 13. Đại Việt ta07:17 12 tháng 9, 2011

  Về "TƯ LIỆU ĐẶC BIỆT: ĐẶC TẢ ĐÊM TÂN HÔN
  CỦA VUA QUANG TRUNG VÀ NGỌC HÂN" Bác Diện đã đăng năm ngoái thì phải?

  Trả lờiXóa
 14. Bác Diện còn nợ em một câu hỏi về tượng Vua Quang Trung ở chùa Bộc, tại sao một chân giầy, một chân trần?

  Trả lờiXóa
 15. Tôi xin dịch toàn bộ bài thơ như sau:


  Tây Sơn hành

  Nước thanh bình hai trăm năm lẻ
  Đây nàng công chúa trẻ cấm cung
  Gối êm nệm ấm rèm buông
  Mộng hoa mơ bướm tình vương tơ lòng
  Phải đâu không có anh hùng
  Sánh đôi dệt tấm tình chung với nàng?
  Mà cám cảnh hoa vàng bướm vắng
  Gái có thì, xuân lặng lẽ trôi…
  *
  Bỗng đâu trống trận vang trời.
  Chiến binh đánh thốc tận nơi kinh thành.
  Thôi thôi thế cũng đành thời thế
  Tướng với quân chạy lẹ một hơi.
  Mày râu mấy lũ người rơm
  Tướng quan giá áo túi cơm thôi mà
  Mưu quan mới dâng hèn một kế
  Gán con vua cho chúa Tây Sơn.
  Rình rang rước lễ cầu hôn
  Đón dâu phù rể hết hồn dân đen
  Phu khiêng kiệu, phu rước đèn
  Ngựa xe như nước, người lên như rừng.
  *
  Chàng rể cũng anh hùng nhất khoảnh.
  Cô dâu không dám ngoảnh nhìn ra.
  Tiếng nghe trọ trẹ khác ta
  Tóc thì quăn tít, mà da đen xì.
  Đầu chàng đội khăn gì vàng óng
  Quần sơn trang không ống buông ra
  Lộ ngay một vật ối a
  Như là chân nữa thứ ba của người
  Khi tĩnh tại như sư thượng toạ
  Khi động lên thiên hạ thất kinh.
  Nguời đâu phong cách nhà binh
  Như hổ như gấu vồ kinh con mồi.
  Nhũ hoa nõn áo đòi xé tuốt
  Đùi non tơ váy tuột tơi bời
  Dùng luôn chân giữa đâm người
  Hiên ngang chọc tới vào nơi cửa trời
  Hoa tan nát vì chim điên tới
  Chim tưng bừng phơi phới vì hoa.
  Mành then lớp lớp mở ra
  Khói lò hương bốc, mây xa mưa gần
  Mồ hôi túa, mắt môi rậm rật
  Điệu chày khua nhịp trận vung vinh.
  Váy tơ rớt giọt hồng trinh
  Tình xuân thiếu nữ thình lình trôi qua
  *
  Tự thời nào cửa hoa khép kín
  Nay bỗng nhiên mở khuyết cửa người
  Còn đâu ngọc thể rạng ngời
  Chỉ còn méo mó một nơi giày vò
  Gọi a hoàn bưng cho một chậu
  Tuôn rào rào nước giữa hai chân
  Đầm đìa mấy cuộc trao thân
  Mệt nhoài tơ liễu nát tan cây đời
  Hoa nào chịu gió trời thấm lạnh
  Nụ nào ưng mưa dập bão vầy
  Thương thay vóc dáng hao gầy
  Rộng thênh áo lụa sau ngày tân hôn.
  *
  Bệnh ân ái dâm bôn không chết
  Nhịp liên miên cũng hết hồn luôn
  Chịu thì khổ nỗi lạ khuôn
  Sướng thì lại sướng cái cuồng đê mê
  Chèo khua mái đâu về đến bến
  Nước dâng lên thương mến vô bờ
  Vục tay vào chốn không ngờ
  Thăm dò hang hốc, lần mò đỉnh cao
  Con chim chẳng ngại luồn sâu
  Bướm xinh bướm chẳng ngăn đâu bao giờ
  Giờ thân ngà non tơ không thẹn
  Tay chân ôm ấp vẹn tròn nhau
  Ái nồng thắm ân tình sâu
  Phong tình bén tiếng bện hơi nhau rồi
  Hoang dã chẳng nỡ rời khoảng khắc
  Không nề hà đâm nặng chọc nhanh
  Đâu cần ve vuốt yến anh
  Mây trôi mưa tạnh duyên lành cứ chơi
  *
  Đời mấy lúc được hồi cực khoái
  Thú gối chăn đâu ngại Tây ta
  Tình duyên ai biết gần xa
  Bao nhiêu người ngọc cũng qua hết thời
  Cầm Cơ một đám hồi son phấn
  Tây Sơn đi chẳng bận quay về
  Chị em ơi có lắng nghe
  Lấy chồng cứ lấy một bè Tây Sơn

  (Nguyễn Xuân Hưng)

  Trả lờiXóa
 16. TRẦN QUANG ĐỨC
  Góp với bác 1 bản dịch khác.

  Nước thanh bình hai trăm năm cũ 海宇承平二百年
  Chốn thâm cung xuân khóa trăng rằm 深宮春色鎖嬋娟
  Lẻ loi chăn gấm mền hồng 嫣紅錦褥人眼獨
  Một tà áo thúy mơ mòng bướm hoa 淺翠花裀蝶夢纏
  Âu cũng khách quần thoa dan díu 不是神仙無對偶
  Cảnh xinh tươi chợt níu lòng thơ 可堪芳景忽流連
  Song the mai tuyết ngẩn ngơ 紗窗寂寞梅酣雪
  Vườn thăm thẳm lối, liễu mờ mịt sương 邃篽離披柳困煙
  Hoa rệu rạc, màu xuân đã tếch 花事闌珊春已矣
  Cánh phôi phai, dạ khách xót xa 殘英落絮總堪憐
  Thùng thùng trống giục ải xa 鼕鼕何處城邊鼓
  Nghẽn đường rợ mọi, bụi lòa Tràng An 羯塵漫塞長安路
  Mới chớm hạ, gió toan bứt lá 亟夏方旋振葉風
  Hẵng còn xuân, mưa đã giục cành 深春忽點催花雨
  Mày râu mất vía giữ thành 鬚眉無膽控危城
  Để cho má phấn gán mình giặc ngông. 釵扇將身抵驕虜
  Con Thiên tử, Thượng Công phi thiếp 天王姊婦上公妃
  Lọ chúa hoa đeo kiếp tầm thường 不比尋常花巷主
  Tôn sùng dòng dõi đế vương尊榮貴寵對天潢
  Mang theo sính lễ dọn đường vu quy 奠聘奩儀優特數
  Xanh gấm vóc, ngựa xe mây nước 雲水騶從翠綺羅
  Thắm cân đai, đội rước phong lưu 風流儐相紛紳冑
  Lạ lùng phu kiệu, đứa hầu 扇夫轎子儘非常
  Con dân Kẻ Chợ thấy đều gọi Cha 都人見者呼為父
  Người hâm mộ, xuýt xoa như một 人羡新郎如一口
  Thiếp trông chàng buông tuột đôi tay 妾見新郎墜雙手
  Áo lòe loẹt, giọng lạ đời 衣裳熳爛語侏离
  Nếp da nhăn nhúm, khổ người ngông nghênh 骨相崚嶒皮皺古
  Cao trên thóp vấn khăn Trương Giác 頂上高堆張角巾
  Giữa hai chân không khố Hàn sinh腿間不著韓信褲
  Bên trong một vật tày đình 其中一物望巍然
  Chân tay gộp lại, chềnh ềnh ngũ chi 直與四肢峙為五
  Khi lặng nhác ông sư nhập định 靜似高僧兀坐忘
  Lúc động như anh lính múa may 動如弁子歌身舞
  Lầm lì chẳng nói chẳng cười 不言不笑不溫存
  Gầm vang một tiếng rặt hơi beo hùm 大吼一聲烈如虎
  Nghìn cân nặng xổm chồm ngực sữa 千鈞飛蹲據酥胸
  Xé váy là tốc giở đùi non 怒裂羅裙披雪股
  Thọc người, thứ ấy rành đòn 此物誰知解刺人
  Đâm vào thẳng ngắc cửa son ấm mềm 頡頏插入溫柔戶
  Tót trên cành, oanh rần búp nõn 嬌花枝上狂鶯揉
  Cái oanh cuồng lọ biết thương hoa 狂鶯不為嬌花護
  Màng hoa lụa xé xác xơ 花膜重重裂繒聲
  Lò chì khói tỏa bụi tơ bời bời 鉛爐片片飛煙縷
  Răng nghiến thịt, mồ hôi như mỡ 牙咬肉顫汗如油
  Dập xằng xiên, hầu dễ đã xong 亂搗胡抽做不住
  Váy xiêm chốc điểm giọt hồng 須臾裙帶落新紅
  Phút xuân lặng đếm lậu rồng mấy phen 暗點春籌翻幾度
  Hai lỗ thiếp như vòng vấn vít 妾身兩孔似連環
  Thoắt thông thành một hốc rất to 瞬息通成一大圈
  Hãi trông xiêm áo giày vò 捲襦點閱忽驚訝
  Nhuốc nhơ chẳng đáng vất cho nửa hào 頏摩不值半文錢
  Nay đen xạm còn đâu trinh bạch 黑暗既非前度白
  Trước tròn vo giờ đã héo hon 縈紆又改舊時圓
  Gọi hầu bưng chậu mang lên 呼鬟拿甕尿一尿
  Đái ra như thể suối tuôn ào ào 尿水之聲如飛泉, 飛泉瀲灧去不返
  Gió bức xối cánh đào lả tả 陽風打落桃花片
  Đào tơ ghê cơn gió dữ dằn 桃花嬌怯不勝風
  Gió gom hồn vía nhọc nhằn 風斂花魂猶覺倦
  Mảnh mai vóc liễu ba phân hao gày 盈盈柳骨瘦三分
  Xống nhàu nhĩ, dão tày một nửa 褶褶湘羅寬一半
  Việc phòng trung dẫu chửa chết người 底事雖然不殺人
  Mây mưa sớm tối thuộc bài 暮雨朝雲安熟爛
  Cơn đau kỳ lạ hóa vui lạ kỳ 自從奇苦得奇歡
  Cuộc vui dứt, quên đi nỗi cực 歡後卻忘舊苦艱
  Chẳng còn lo, chài nhọc mái chèo 不患漁翁揮棹澀
  Bãi bằng dồn dập sóng đào 溶溶桃浪漲平灘
  Trái nâng phải bóp, lần vào nhị hoa 左掬右摸探花髓
  Bướm mặc oanh, đưa thoi không dứt 鶯不停梭蹀不攔
  Ngọc ngứa hương, đâu biết thẹn thùng 玉癢香搔失害羞
  Trên ôm dưới ấp một vòng 上摟下扭圓團團
  Miên man tình gió, nóng lòng dạ hoa 風情蕩漾花心急
  Sợ chúa xuân rời ra khoảnh khắc 恐放東君頃刻間
  Kẻ man di cũng thực hứng tình 蠻人老實多高興
  Dùi đâm nào biết nhẹ nhàng 不會輕挑只會鑽
  Phù sinh mây khách qua đường mà thôi 浮世青雲如過客
  Giấc xuân ấy, cả đời mấy độ 一生幾度托春眠
  Thú gối chăn bất kể Kinh – Man 衾裯樂處無夷夏
  Danh suông lỡ phận hồng nhan 痴徇空名誤玉顔
  Trông phường hoa điếm phấn son nhục nhằn 不見錦機脂粉隊
  Lính Tây đi, mấy thằng trở lại 西兵去後幾人還
  Bớ ai ơi nhắn với chị em 誰將此為語姊妹
  Lấy chồng, sớm lấy Tây Sơn! 嫁郎及早嫁西山

  Trả lờiXóa
 17. Đúng là anh hùng! Đã thật!

  Trả lờiXóa
 18. Danh Án KHÉO TƯỞNG TƯỢNG ra phết nhỉ

  Trả lờiXóa
 19. Nguyễn Văn Thương13:37 4 tháng 9, 2016

  Đừng có vội trách Trần Danh Án, bài hành này nói chuyện động phòng của Quang Trung và Ngọc Hân nhưng ngụ ý là để phản đối cuộc hôn nhân chính trị này, đông thời là thái độ của đại đa số sĩ phu Bắc Hà đối với phong trào Tây Sơn.Đối với đa số sĩ phu Bắc Hà lúc bấy giờ thì quân Tây Sơn chỉ là lũ giặc, man rợ, kém văn minh. Nếu các bác cần dẫn chứng thì tôi sẽ cung cấp.

  Trả lờiXóa
 20. Lê ngọc Hân ngày ấy mới 16 tuổi , chứ ngày nay bị kết tội au dam voi gai vi thanh nien

  Trả lờiXóa