Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

TẦM CAO VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ - Phần Một


TẦM CAO CHÍNH TRỊ CỦA TRIỀU ĐẠI NHÀ LÝ THẾ KỶ 11

Nhà văn Hoàng Quốc Hải
Dẫn chuyện: TS. Nguyễn Xuân Diện

Nhà Lý bắt đầu khi Lý Công Uẩn lên ngôi vào tháng 10 âm lịch năm 1009 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê. Triều đại này trải qua 9 vị hoàng đế và chấm dứt khi Lý Chiêu Hoàng, lúc đó mới có 7 tuổi, bị ép thoái vị để nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh vào năm 1225 – tổng cộng là 216 năm.

Trong thời đại này, lần đầu tiên nhà Lý đã giữ vững được chính quyền một cách lâu dài đến hơn 200 năm. Vào năm 1054, Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt, mở ra kỷ nguyên Đại Việt rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam.  - Theo Wikipedia/Nhà Lý.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét