Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

Hoàng Quốc Hải: CHỌN NGƯỜI COI QUẢN THĂNG LONG

CHỌN NGƯỜI COI QUẢN THĂNG LONG

Hoàng Quốc Hải

Thủ đô của một nước thường được coi là đô thị quan trọng bậc nhất. Bởi nó không chỉ có nhà vua và triều đình ngự ở đó. Mà nó hội tụ dường như tất cả tinh hoa của dân tộc được kết tinh từ cổ đại đến đương đại. Hơn hết nó là bộ mặt của cả một quốc gia chứ không của riêng địa bàn Thăng Long.

Từ khi có Thăng Long (1010) thì bản thân nó đã được truyền thừa văn hóa của tổ tiên người Việt, ít ra từ thời Hồng Bàng, khoảng 4000 năm trước. Và cứ thế, trải qua năm tháng, bề dầy lịch sử càng cao, thì trầm tích văn hóa tích tụ càng sâu, và mỗi thời lại bồi đắp thêm. Chẳng thế mà từ năm 2005 đến 2008, khai quật trong lòng đất khu vực hoàng thành đã phát lộ ra, và xác định được tới 5, 6 tầng văn hóa. Đó là văn hóa Đại La, văn hóa Đinh - Lê, văn hóa Lý - Trần, văn hóa hậu Lê (gồm Lê - Trịnh - Mạc), văn hóa Nguyễn. Đó là chưa kể xen kẽ có cả văn hóa thực dân như Hán - Đường.

Nhà Lý mở ra tại Thăng Long một nền văn hiến, mà trước đó mới chỉ manh nha. Văn hóa Lý khởi phát từ Thăng Long, đặt nước ta vào xu thế phát triển mạnh nhất trong khu vực. Nhiều bình diện kinh tế và cả tổ chức quân đội, nhà Tống còn phải học.

Sách "Vân đài loại ngữ" của Lê Quý Đôn có chép "Thái Diên Khánh làm quan ở đất Hoạt, ra sức nghiên cứu binh pháp nhà Lý từ tổ chức quân đội, phiên chế đơn vị, khí tài cho đến hành binh tác chiến v.v.... chia ra từng môn loại. Thái Diên Khánh viết thành sách, dâng lên vua Thần tông nhà Tống, được vua khen và sai áp dụng". Chẳng là thuở ấy, sức chiến đấu của quân Tống yếu kém, bạc nhược. Phía Bắc thì nước Liêu, phía Tây thì nước Hạ đánh cho tơi tả. Nhà Tống phải cắt đất cầu hòa, và chịu triều cống hàng năm với chi phí rất lớn.

Chẳng những thế, đầu thế kỷ 20, toàn quyền Đông Dương Pierre Paskier khi nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Việt Nam, đặc biệt chính sách "Ngụ binh ư nông" của nhà Lý, ông đã có nhận xét vừa chính xác vừa hàm ý thán phục: "Nước Nam biết dùng binh lính vào nơi đồng ruộng trước cả nước La Mã cổ xưa" (L'Annam à connu le soldat labourneur avant la Rome antique).

La Mã là đế quốc hùng mạnh từng thống trị cả Châu Âu. Thành ngữ: "Tất cả mọi con đường đều dẫn tới thành Rôm", là để nói về vai trò và địa vị độc tôn của La Mã thời Trung cổ.

Về kinh tế, sử sách Trung Hoa còn ghi rành rành, có viên quan họ Lâm cai trị vùng Quảng Đông, thấy dân chúng liền năm mất mùa đói kém. Khi qua Giao Châu được mời ăn một thứ đặc sản gọi là "Khoai lang" liền hỏi cách trồng và xin giống về cho dân trồng thử. Ba năm sau Quảng Đông chấm dứt được nạn đói kinh niên. Sau khi ông mất, dân nhớ ơn lập đền thờ gọi là "Lâm Công miếu", hiện vẫn được sùng kính. Ngoài ra nghề làm lụa từ tơ dứa, tơ chuối, tơ sen hoặc nấu thủy tinh từ cát đều lấy từ nước ta. Thế nhưng nhiều kẻ mất gốc sùng ngoại, nhất nhất cái gì của ta, chúng cũng nói có gốc từ Tầu.

Thời nào cũng vậy, Thăng Long đều hội tụ được nhiều nhất các nhân tài và hiền tài, tập trung làm việc trong bộ máy của triều đình và của Thăng Long.

Thử hỏi đất nước có việc gì lớn như chủ trương, quyết sách lại không phát ra từ thủ đô. Thủ đô là nơi mở ra các cuộc thi đại khoa để kén nhân tài. Thủ đô là đầu mối chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Thủ đô còn là trung tâm giao tế, nơi đón tiếp các sứ đoàn ngoại quốc đến và đi.

Vai trò của kinh đô quan trọng là vậy, nên tất cả mọi thời đại, triều đình đều phải kén người có đủ đức, đủ tài để coi quản kinh đô.

Thời nhà Lý gọi người đứng đầu cai quản các tỉnh là An phủ sứ. Riêng người đứng đầu kinh thành Thăng Long gọi là Đại an phủ sứ. Nhà Lý coi trọng người có thực tài, không phân biệt nguồn gốc xuất thân. Tuy vậy, người tài ấy còn phải có phẩm hạnh tốt, còn để làm gương cho dân chúng. Các vua nhà Lý sống rất sát dân nên các quan coi quản công việc không thể làm tắc trách được.

Lấy ngay việc hình án, vua thường răn các quan phải thận trọng, chớ để người dân bị hàm oan. Và để các quan án yên tâm làm việc, ngoài lương bổng nhà vua còn cấp cả tiền và hiện vật như lúa, cá khô … Những thứ tiền và hiện vật đó, gọi chung là vật dưỡng liêm. Quan chức cao nhất ở ngành án, luật (đô hộ phủ sĩ sư) mỗi năm được cấp thêm 100 bó lúa, 5 giành cá khô và 100 quan tiền. Cấp phó cũng được hưởng số hiện vật như cấp trưởng, nhưng số tiền chỉ bằng một nửa: 50 quan.

Mùa đông giá rét, vua Lý Thánh tông (1054 - 1072) còn vào tận trại tù xem xét chế độ chăm nuôi có khả dĩ hay khắc nghiệt. Vua thường nhắc các án ngục lại rằng, người dân đôi khi không hiểu pháp luật mà vô tình mắc tội, có khi bị áp bức, bị vu oan giá họa nên mắc vòng lao lý. Cũng có khi người xử án không công tâm, án phạt nặng nề khiến người dân chịu đời đau khổ. Do vậy, nhà vua hạ lệnh tất cả người tù đang chịu án đều nhất loạt được khoan giảm một bậc và phát chăn, áo ấm cùng mỗi ngày hai bữa cơm no.

Vua như thế, quan nào dám lơ là trách phận. Chính vì thế mà vị quan nào được cử làm Đại an phủ sứ ở kinh sư (nay gọi là Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội), phải là người đức độ, thực tài thì mới trụ được. Bởi mỗi việc quan Đại an phủ sứ làm, không chỉ người dân kinh thành giám sát, mà còn hàng trăm cặp mắt của các đại quan của cả triều đình nhìn ngó.

Nhà Lý tuyển chọn chức Đại an phủ sứ đã kỹ. Nhà Trần chọn người vào vị trí này còn kỹ hơn nhiều. Có tiêu chí, có giám sát nhân cách và tài năng từ khi người được dự tuyển còn làm việc tại các nơi khác.

Năm Mậu ngọ (1258) vua Trần Thái tông nhường ngôi cho con, ngài ở vị thế thượng hoàng để giám sát việc triều chính do vua nối điều hành. Thượng hoàng chỉ uốn nắn các việc vua nối, để nói là được hoặc chưa được, chứ không tự mình điều hành. Ngài quan sát bộ máy rất kỹ và tới năm Ất sửu (1265) ngài khuyên nhà vua (Trần Thánh tông) ban bố chính lệnh tuyển chọn người đưa vào chức vị coi quản kinh thành Thăng Long. Trước hết, người đó đã ở chức An Phủ sứ các lộ (tỉnh), biểu hiện được chân tài và được dân mến. Tức là trong 18 quan đầu tỉnh, chọn lấy một người xuất sắc nhất cho về làm An phủ sứ phủ Thiên Trường, nơi ấy có Thượng hoàng (Trần Thái tông) đang an ngự. Mọi việc quan An phủ sứ phủ Thiên Trường điều hành đều có sự giám sát của Thượng hoàng. Qua các kỳ khảo duyệt hàng năm, nếu đạt chuẩn, sẽ điều về kinh sư. Trước hết được giao giữ chức Thẩm hình viện sự, nếu làm tốt việc này mới cho nhận chức Đại an phủ sứ của kinh sư.

Tại sao quan Đại an phủ sứ phải kinh qua chức Thẩm hình viện. Đây là chức Chánh án Tòa án? Nắm giữ chức này để kiểm tra xem người sẽ đứng đầu kinh thành có thông hiểu luật pháp không. Và qua xét xử không có án oan sai, không có án tồn đọng mới chứng thực được là người có tài, có đức. Chỉ người như thế mới xứng đáng được giao phó việc coi quản Thăng Long.

Việc Thượng hoàng Trần Thái tông đích thân tuyển chọn nhân sự cho Thăng long, viên quan nội hầu liền bầy tỏ lòng trung:

- Tâu Thượng hoàng, con nghĩ, Người đã vất vả suốt đời rồi, nay chỉ có việc nhỏ là cử người coi quản Thăng Long, Thượng hoàng cứ giao hẳn cho Quan gia và triều đình tuyển lựa, chứ như Thượng hoàng theo dõi năng lực tất cả các An phủ sứ trong cả nước, rồi chọn lấy một người về Thiên Trường, cũng lại Thượng hoàng giám sát, thấy được rồi mới cho bổ nhiệm về Thăng Long. Con nghĩ như thế, Thượng hoàng chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi.

-Sao ngươi dám ăn nói càn rỡ; dám bảo việc chọn người đứng đầu kinh thành Thăng long là việc nhỏ. Ta vẫn thường nói, Thăng Long vừa là tinh hoa, vừa là bộ mặt của cả nước, không thể cẩu thả, xem thường kẻ sĩ và dân chúng Thăng Long mà đặt bất kỳ đứa cha căng chú kiết nào vào chức vị đó cũng được đâu.

Việc bổ nhiệm quan Đại an phủ sứ của kinh sư được các nhà Lý - Trần rất coi trọng. Vì thế Thăng Long luôn giữ vị trí hàng đầu để làm gương cho các lộ (tỉnh).

Sang các thời Lê rồi Lê - Trịnh và Mạc, Nguyễn, chức vụ người coi quản kinh sư gọi là Phủ Phụng Thiên. Tuy nhiên, người coi quản sau này thường là người của các phe nhóm, nên không phải Thăng Long thời nào cũng là đô thành mẫu mực. Nhất là thời Lê - Trịnh, kinh thành đôi phen nhếch nhác, bởi loạn kiêu binh nhà Trịnh, khiến dân chúng oán giận triều đình, và truy sát lũ kiêu binh như truy sát giặc.

Lịch sử đã để lại cho ta bài học vô cùng quí báu. Các đời sau, nếu khiêm tốn học lấy bài học bổ nhiệm cán bộ của thời Lý, thời Trần, chắc chắn Thăng Long - Hà Nội vẫn là đô thành đáng sống nhất của cả nước. Và nếu các tỉnh theo kịp Hà Nội, thì bất cứ nơi nào của nước ta cũng là nơi đáng sống.

Hà Nội 25 tháng 12 năm 2017
Hoàng Quốc Hải

10 nhận xét :

 1. Những năm gần đây, HN rơi vào tay mấy "tên" như Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung làm cho Thủ đô nhếch nhác và "chậm phát triển" (giống trẻ bị "đao").
  Điểm mặt những ông/bà (được gọi là) "lãnh đạo" thủ đô (kể cả hiện tại), chả thấy ai tài cán, đạo đức gì. Thật đấy!

  Trả lờiXóa
 2. Bài viết thật sâu sắc. Người quản lý Thăng Long - Hà Nội phải thực sự là người có tài năng, đức độ. Không thể chỉ đại diện cho phe nhóm. Hãy học lấy những gì cha ông đã làm! Cả được và chưa được. Để đưa Hà Nội những năm 20 của TK XXI lên một tầm cao, diện mạo mới.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi đi Hà Nội, vừa ra ga thì vào Wc nước chảy tràn, trước ga có công trình gì đó mà tấm lưới chắc bụi rách nát, đi trên tắc xi thì thấy chỗ nào cũng sửa đường, ghé một nhà cán bộ thì đường phố chỉ có 1m - hai chiếc xe máy đi ngược chiều thì một chiếc dừng lại chờ chiếc kia đi qua, nhà toàn bê tông không một bóng cây, uống ly cafe cũng lên "gác" - diện tích chật hẹp, cán bộ tiếp tôi thì ăn nói chua ngoa... Nói chung tôi không có cảm giác chi là Thăng Long cả.

  Trả lờiXóa
 4. Thăng Long là thủ đô của nước Việt nNam từ ngàn xưa đến nay. Vừa rồi ông Trọng chủ tich nước đã cho hàng ngàn công an đang đêm bao vây, tấn công bắn giết dân lành ở huyện Mỹ Đức của thủ đô, làm rúng động năm châu bốn biển, cả thế giới đều biết! Thật là đau buồn, phẫn uất và xấu hổ cho đất nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Lần này thí đúng rồi, đưa ông Chu Ngọc Anh, tiến sĩ vật lý, nguyên bộ trưởng bộ KHCN về làm chủ tịch là đúng rồi, không biết ông CN Anh có đưa KHCN làm đòn bẩy để phát triển Hà Nội không???

  Trả lờiXóa
 6. Theo những người bạn đồng liêu của ông Chu Ngọc Anh, người vừa được cử làm chủ tịch Hà nội: Ông này thiếu tầm cỡ trí tuệ và nhân cách của một người lãnh đạo. Điều này thể hiện mỗi khi có dịp tiếp xúc cấp trên, ông ta luôn tỏ ra xum xoe xu nịnh, xoa xuýt ngước nhìn như xin ơn huệ của bề trên.
  Qua việc TP.Hà Nội họp HĐND bất thường để bầu ông Anh làm Chủ tịch, càng chứng tỏ vai trò của người dân đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cuộc họp bất thường này chỉ là hình thức thông qua, đặt họ trước một việc đã rồi. Vì ông Anh đã được chỉ định làm Phó Bí thư Hà Nội trước đó, đồng nghĩa đương nhiên ông này sẽ giữ chức Chủ tịch.
  “Đường dài mới biết ngựa hay”. Chưa biết ông Anh sẽ thi thố tài năng ra sao trong tương lai. Nhưng với người dân Thủ đô thì họ tỏ ra thất vọng não nề trong việc bổ nhiệm này.

  Trả lờiXóa
 7. Cách chọn nhân tài theo cách Đảng chỉ. 14 ông trong cái triều đình có tên gọi là Bộ Chính Trị quyết tất cả, các tổ chức khác như QH, HĐND, MTTQ... chỉ là các tổ chức giơ tay theo. Hãy xem cả năm nay họ ngồi xếp ghế cho cả hệ thống công quyền cả nước, người dân ở đâu? họ có quyền gì? câu nói “của dân, do dân, vì dân” của họ chỉ là trò bịp bợm. Bầu Tân CT TPHN Chu Ngọc Anh chỉ là cái gật đầu của BCT. HĐND TPHN chỉ có quyền bỏ phiếu cho 1 người họ đưa ra.

  Trả lờiXóa
 8. Những năm gần đây, HN rơi vào tay mấy "tên" như Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung làm cho Thủ đô nhếch nhác và "chậm phát triển" (giống trẻ bị "đao").
  Đó là thủ đô còn Đất Nước thì sao ? chắc chắn là nhếch nhác hơn nhiều !

  Trả lờiXóa
 9. Ông Chu Ngọc Anh, trong thời gian làm BT bộ KHCN với thành tích lớn nhất của ông là sau một thời gian ngâm cứu, ngốn hết bao nhiều là tiền thuế của dân, ngành ông đã cấp phép cho hàng trăm cột điện được quảng cáo là theo công nghệ mới. Được thiết kế để chịu đựng sức gió giật trên cấp 12. Cột dự ứng lực được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016 và TCVN 6284-997. Trước khi xuất xưởng, sản phẩm này được đóng dấu Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).
  Nhưng chỉ với cơn bão số 5 vừa qua, khi sức gió mới chỉ cấp 7 cấp 8, đã có 408 cột điện tại Thừa Thiên-Huế bị gãy đổ. (272 cột bị gãy, 136 cột bị đổ), chỉ có 30 cột dự ứng lực, chiếm tỷ lệ 11%. Thế mới biết cái bộ KH&CN của ông Chu Ngọc Anh, và cái Tiêu chuẩn Việt Nam tài tình và cao siêu đến cỡ nào.
  Không biết công nghệ ly tâm của ông Chu Ngọc Anh hiện đại cỡ nào mà sau khi hàng trăm cột điện bị gãy đổ, mới lòi mặt chuột ra là nhiều cái không có lõi sắt, và công nghệ ly tâm đã đẩy đá ra vòng ngoài, xi măng và cát ở trong cùng, như vậy là không kết nối thì đương nhiên gió cấp 5 là gãy.

  Trả lờiXóa
 10. Dễ mà khó. Dễ vì nước Việt ta không thiếu người tài đức. Khó vì người tài đức khó được chọn vào vị trí đó. Mấy chục năm qua người đứng đầu Hà Nội chỉ Phá nhiều hơn Xây. Điển hình như Trần Thế Thảo, băm nát Hà Nội, khi hạ cánh vẫn được nhận huân chương Độc lập thì không còn gì để nói nữa

  Trả lờiXóa