Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

TUYÊN BỐ CỦA TỔ CHỨC HRW VỀ VỤ TẤN CÔNG ĐỒNG TÂM
Tuyên bố của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền
về vụ tấn công ở Đông Tâm
09-1-2020

LTS Tiếng Dân: Ngay sau vụ tấn công xảy ra ở Đồng Tâm, gây chấn động trên cả nước, chúng tôi có nhận được tuyên bố của của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Right Watch) về sự kiện này. Tiếng Dân xin được dịch bản tuyên bố như sau:

Trích lời của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền:

“Sáng sớm ngày 9 tháng 1, cảnh sát đã dùng vũ lực chống lại các nhà hoạt động đất đai ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Có các báo cáo cho biết, một số nhà hoạt động này có thể đã sử dụng vũ lực chống lại cảnh sát. Kết quả là một thảm kịch xảy ra và một số trường hợp tử vong đã được báo cáo.


Các nhà chức trách Việt Nam phải mở một cuộc điều tra công bằng và minh bạch về sự kiện này, điều tra đến tận cùng những gì đã xảy ra, ai chịu trách nhiệm về bạo lực và liệu cảnh sát có sử dụng vũ lực quá mức hay không. Những người sử dụng bạo lực phải chịu trách nhiệm.

Việt Nam cũng nên cho phép các nhà báo, các nhà ngoại giao, các quan chức của cơ quan Liên Hợp Quốc và các nhà quan sát độc lập khác tiếp cận khu vực này ngay lập tức và không bị ảnh hưởng, để đánh giá những gì đã xảy ra và theo dõi cuộc điều tra của chính phủ về vụ việc này.

Tranh chấp giữa những nông dân địa phương và chính quyền Việt Nam liên quan đến đất đai ở khu vực Đồng Tâm đã là một vấn đề đang diễn ra trong nhiều năm qua. Tịch thu đất đai không công bằng và tùy tiện, đưa cho các dự án kinh tế, di dời người dân địa phương, là một vấn đề lớn ở trên đất nước này, trong hai thập kỷ qua.

Thuật ngữ “dân oan”, dịch theo nghĩa đen là những người phải chịu sự bất công, gần đây đã xuất hiện và được sử dụng phổ biến trong từ vựng tiếng Việt, cho thấy những vấn đề này đã trở nên phổ biến như thế nào. Các quan chức chính phủ Việt Nam cần nhận ra tầm quan trọng của việc thực hiện các cuộc đối thoại và đàm phán với nông dân để giải quyết tranh chấp đất đai, như vụ Đồng Tâm, một cách hòa bình, thay vì sử dụng bạo lực”.


Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với ông Phil Robertson tại RobertP@hrw.org

_____

Nguyên văn tiếng Anh:

Human Rights Watch statement on attacks in Dong Tam village, Vietnam – quote attributable to Phil Robertson, Deputy Asia Director, Human Rights Watch.

“Early in the morning of January 9, police used force against land activists in the Dong Tam commune, in My Duc district of Hanoi. There are reports that some of those activists may have used violence against the police. As a result, a tragedy occurred and several deaths were reported.

Vietnam’s national authorities must launch an impartial and transparent investigation of these events that gets to the bottom of what happened, who is responsible for the violence, and whether police used excessive force. Those who used violence should be held accountable. Vietnam should also permit immediate and unfettered access to the area to local and international journalists, diplomats, UN agency officials and other impartial observers to assess what happened and monitor the government’s investigation of this incident.

The dispute between local farmers and the Vietnam government regarding land in the Dong Tam area has been an ongoing issue for years. Unfair and arbitrary land confiscation for economic projects, displacing local people, has been a major problem in the country for the past two decades. The term “dan oan”, which literally translates as people who suffer injustice, has recently emerged and received common usage in Vietnamese vocabulary, indicating how widespread these problems have become. Vietnam government officials need to recognize the importance of carry out dialogues and negotiations with farmers to solve land disputes like Dong Tam in a peaceful manner rather than using violence.”

For more details, contact Phil Robertson at RobertP@hrw.org

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét