Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

"QUỐC HỘI LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC LỚN""QUỐC HỘI LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC LỚN"

Luân Lê
Có một đại biểu quốc hội nữ khác hôm nay lại tiếp tục phát biểu: các tội xâm phạm an ninh quốc gia là tội "bất trung", "đại nghịch" và cần phải nghiêm trị.

Bất trung, thời phong kiến đưa ra là để chỉ một quần thần không trung thành với vua, chúa. Nếu ai đó "bất trung" (với vua) thì sẽ bị trọng tội rất nặng. Tội đại nghịch là muốn nói đến các tội phản loạn, ám hại vua chúa trong triều đình. Tội đại nghịch sẽ có những mức án thảm khốc. Có khi phải chịu cảnh tru di cả tam tộc, thậm chí cửu tộc (giết những ai có quan hệ huyết thống, gia đình trong phạm vi ba đời hoặc chín đời).Chế độ độc tài một số nước trên thế giới cũng bảo vệ những kẻ lãnh đạo độc tài như vua chúa ngày xưa vậy. Mọi sự "bất trung" đều là tội đại nghịch và bị trừng trị hết sức dã man.

Nay tội xâm phạm an ninh, quốc gia đang được vị đại biểu quốc hội ví là các tội "bất trung", "đại nghịch" như thời phong kiến xưa.

Đất nước chẳng lẽ lại có vua?


Hơn nữa, bà này cũng còn cho rằng, bổ sung việc luật sư phải tố giác thân chủ các tội liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia và đặc biệt nghiêm trọng khác là phù hợp và đúng đắn. Vậy là luật sư rất dễ trở thành loại mất dạy vì sẵn sàng "phản thân chủ" khi đã được họ tin tưởng mà trao đổi, hoặc ngược lại, sẽ biến luật sư thành tội phạm chỉ trong vòng một cái phẩy tay bởi "hắn ta đã không tố giác hành vi phạm tội của thân chủ mình".

Vừa mấy hôm trước, có người còn cả gan cấp phép cho bài hát Quốc ca được Hiến pháp ấn định trước cả khi ông này có chức vụ gì đó.

Thật cám cảnh hết chỗ nói vì quốc gia lại có những đại biểu/nghị sỹ/quan chức tuyệt vời như vậy.
 
 

7 nhận xét :

 1. "bất trung, đại nghịch" những từ này hay được sử dụng trong phim Tam Quốc hoặc Hán sở tranh hùng. Trong đời thực ngày nay chẳng ai còn nghe nói đến "bất trung, đại nghịch" nữa rồi vì nó quá xưa cũ, nó đề cao cái đạo đức phong kiến phản động, bà hiểu chưa? bà Thủy?

  Trả lờiXóa
 2. tại thể chế cả. Năm 1998, khi ông Lê Khả Phiêu vừa trở thành TBT đến dự một cuộc họp toàn ngành Văn hóa tư tưởng, ông Trưởng ban mời ông Tố Hữu và ông Nghuyễn Đình Thi phát biểu. Hai ông này không lên bục mà đưng tại chỗ nói ngắng gọn rồi ngồi xuống ngay.
  Ông Tố Hữu nói:cán bộ là loại 4D-dốt, dại,dở, dâm.
  Ông Nguyễn Đình Thi thì nói:Thang giá trị nhân phẩm đảo lộn cả, tưởng kính mà hóa khinh và ngược lại.
  Còn câu chuyện do Lê Phú Khải, có cả Vũ Trọng khải tham dự, Bộ trưởng LHN nói: trước kia dốt thì từ Thứ trưởng trở lên, còn cấp vụ nó giỏi lắm, bây giờ dốt đến cả cấp vụ rồi.
  Quan đần thì dân khổ,còn các siêu VIP sẽ dễ sai bảo. Nhưng hậu quả để lại thì không biết bao giờ sửa được, có thứ không sửa được.

  Trả lờiXóa
 3. Không nên gọi là quốc hội mà phải gọi đúng tên là CÔNG AN HỘI.

  Trả lờiXóa
 4. Thế quý vị mong một bí thư thông minh à? Đừng mơ!

  Trả lờiXóa
 5. Nếu luật sư chỉ còn là tai mắt của chính quyền thì thân chủ Việt nam trong các vụ hình sự không thể tin cậy và dùng luật sư và như thế quyền công dân không được bảo đảm và như thế ảnh hưởng tới an ninh đất nước!

  Trả lờiXóa
 6. Đúng là!!! đái không qua ngọn cỏ.

  Trả lờiXóa
 7. Ở đời mấy đứa dốt lại hay to mồm.

  Trả lờiXóa