Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

VƯỢNG RÂU LÊN TIẾNG VỀ VIỆC CẤP BẰNG DI TÍCH VÔ TỘI VẠ


BẰNG DI TÍCH

Cấp bằng di tích lịch sử nó cũng chả khác gì những bằng sắc mà các nghệ sĩ được phong. 

Di tích cấp Tỉnh - TP
Di tích Quốc Gia
Và giờ là Di Tích Quốc Gia Đặc Biệt.
Sau này có vài ông tư vấn sẽ có thêm bằng
Di Tích Quốc Gia Cực Kỳ Đặc Biệt
Di tích Quốc Gia Quá là Đặc Biệt - Cực Kỳ Là Đặc Biệt. 

Theo ngu ý của cháu thì việc di tích được cấp bằng hay không thì không quan trọng. 

1. Dù có bằng sắc hay không thì Di Tích vật thể đó vẫn tồn tại với người dân nơi đó và khu vực lân cận bao đời rồi 

2. Dù có bằng di tích hay không không quan trọng bằng việc tuyên truyền, trực tiếp chủ đạo và hướng dẫn bà con cách phát huy và gìn giữ những gì lâu đời của cha ông để lại...

3. Bằng di tích từ cấp Tỉnh đến Quốc Gia đôi khi là cái thòng lọng buộc chặt cổ Di Tích. 

Muốn có bằng phải đệ trình đơn qua nhiều cấp. (80% các cấp chỉ hiểu về thông tư và luật chứ chả hiểu mẹ gì về Di Tích đó) (lại tham khảo bên Viện Hán Nôm hay hội Sử Gia - Sử vẫn bịa được) 

- Phức tạp nhất sau này tu sửa, vì theo quyết đinh cùng với Bằng là không được tự ý tu sửa hay di chuyển di tích nếu chưa được cấp phép của bộ ban ngành.... 

Đi nhiều nơi, tới nhiều Di Tích Quốc Gia, có những chỗ kiến trúc bê tông hơn 20 năm cũng được cấp bằng, còn nhiều chỗ chả có chút dấu ấn lịch sử nào... 

Thế nên việc cấp bằng Di Tích cần nghiên cứu lại, không nặng về thành tích cho các địa phương và nặng tính tiêu cực trong việc cấp bằng bởi nhiều nơi cấp Tỉnh cũng chưa đủ tầm sao lấy được cấp Quốc Gia. 

Việc nữa là cấp bằng không do Bộ Ban Ngành tự đi tìm hiểu để cấp, mà vẫn từ cơ sở viết đơn, trình bày và gửi lên, nên thiếu nhiều sự khách quan kiểm chứng.

Có Nên Cấp Bằng Di Tích Lịch Sử nữa hay không!? 

3 nhận xét :

  1. Bịa chuyện kiếm tiền . Tự hào thay ! Trí thông manh của bọn cán bự ngày nay !

    Trả lờiXóa
  2. Thần thánh cũng phải theo thời chứ! Thời nay thánh cũng đi lại bằng ô tô?

    Trả lờiXóa
  3. Người người làm tiền -nhà nhà làm tiền. Thợ may ăn giẻ -thợ vẽ ăn hồ . Làm nghề gì ăn nghề đó .Cứ có tiền mua tiên cũng được Dưới chế độ ta càng mạnh mẽ hơn -An khong tu cai chi .

    Trả lờiXóa