Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

NHÂN SĨ TRÍ THỨC GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI


GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI 

Kính gửi Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi: - Chủ tịch nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
                        - Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Quốc hội khóa XIII tại kỳ họp thứ 5 vừa qua đã quyết định tiếp tục tiếp nhận ý kiến nhân dân để hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm nay.

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp (thường được gọi tắt là Kiến nghị 72 vì mang chữ ký trực tiếp của 72 người) đã có bản phản đối dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 (gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013), nay cùng một số người khác có ý kiến tiếp như sau:

1- Quốc hội chỉ quy định sẽ xem xét, thông qua Dự thảo Hiến pháp tại kỳ họp thứ 6 mà không nói có tổ chức trưng cầu ý dân hay không. Ai cũng nói Hiến pháp phải là của nhân dân, do toàn dân quyết định. Như mọi người đều biết, với cách tổ chức bầu cử và cơ cấu nhân sự như hiện nay, Quốc hội về thực chất chưa thật sự là đại biểu của nhân dân. Việc sửa đổi Hiến pháp lần này đang có những ý kiến khác nhau về những điều cơ bản của thể chế chính trị (đã được nêu trong nhiều văn bản như Kiến nghị 72, Tuyên bố của Hội đồng Giám mục, Tuyên bố của các công dân tự do, ý kiến trên trang mạng Cùng viết Hiến pháp và nhiều ý kiến của đồng bào trong và ngoài nước đã được loan tải trên các phương tiện truyền thông). Vì vậy, nhất thiết phải tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi. Dư luận hoan nghênh những đại biểu Quốc hội, những thành viên Chính phủ và một số tổ chức khi thảo luận về sửa đổi Hiến pháp đã xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp, quyền lập hiến thuộc về nhân dân và Hiến pháp phải được trưng cầu ý dân.

Trưng cầu ý dân là việc không đơn giản, lần đầu tiên được tiến hành ở nước ta, nên trong văn bản gửi tới Quốc hội ngày 3-6-2013, chúng tôi đã kiến nghị Quốc hội quyết định sớm để có thời gian chuẩn bị, quan trọng nhất là tổ chức thảo luận một cách bình đẳng, công khai, thẳng thắn về các quan điểm khác nhau, tạo điều kiện cho đông đảo nhân dân suy nghĩ, lựa chọn trong cuộc trưng cầu ý dân. Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ có thể áp dụng điều 86 và khoản 14 điều 84 của Hiến pháp hiện hành để tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường nhằm quyết định việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi.

Sửa đổi Hiến pháp theo tinh thần tạo lập thể chế chính trị dân chủ là công việc hệ trọng, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Vì thế không nên hạn chế thời gian; nếu làm vội để thông qua một hiến pháp sửa đổi vẫn duy trì thể chế toàn trị, bỏ qua những đòi hỏi chính đáng của nhân dân đang muốn có một hiến pháp thật sự dân chủ, thì sẽ nguy hại cho đất nước và phải chịu trách nhiệm với dân tộc, với lịch sử.

2- Quyền sở hữu và sử dụng đất đai là một trong những điểm hệ trọng nhất và được nhân dân đặc biệt quan tâm khi bàn về sửa đổi Hiến pháp. Chúng tôi hoan nghênh Quốc hội đã đề ra chủ trương gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp và quyết định lùi thời gian xem xét thông qua Luật đất đai sửa đổi.

Thực tế cho thấy chế độ sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu trực tiếp quản lý như quy định của Hiến pháp hiện hành cùng với những bất cập trong luật pháp về đất đai đã tạo kẽ hở cho các cấp chính quyền ở nhiều nơi thu hồi đất của dân một cách tùy tiện, tràn lan, đi liền với cưỡng chế thô bạo, gây oan ức và bất bình lớn trong dân, dẫn tới rất nhiều vụ khiếu kiện và các hình thức đối phó của dân, làm bất ổn nhiều mặt trong đời sống cùng với nhiều tổn thất không chỉ về kinh tế mà cả về xã hội và chính trị.

Kiến nghị 72 đã nêu một yêu cầu quan trọng trong việc sửa Hiến pháp là chuyển từ chế độ sở hữu toàn dân đối với toàn bộ đất đai sang chế độ đa sở hữu về đất đai, trong đó có sở hữu tư nhân. Do đất đai ở nước ta trải qua nhiều lần xáo trộn nên việc xác lập sở hữu tư nhân về đất đai phải nghiên cứu, chuẩn bị và có quá trình thực hiện đối với từng loại đất, trước hết là đất ở và đất nông nghiệp. Những loại đất đã công nhận thuộc sở hữu tư nhân được sử dụng và định đoạt theo quyền tài sản; trong trường hợp cần đất để phục vụ lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng thì Nhà nước không thể thu hồi đất mà chỉ được phép sử dụng quyền trưng mua được quy định chặt chẽ, bảo đảm lợi ích của người có đất bị trưng mua và ngăn chặn mọi sự lạm dụng, tùy tiện.

Hiến pháp và Luật đất đai được sửa đổi theo tinh thần đó sẽ khuyến khích và thúc đẩy việc đầu tư và sử dụng đất đai có hiệu quả, mở đường cho quá trình tích tụ ruộng đất dưới nhiều hình thức để phát triển lên trình độ cao nền nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

Chúng tôi yêu cầu Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ thực hiện đúng quyền và trách nhiệm đã quy định trong Hiến pháp hiện hành để sớm quyết định việc tổ chức trưng cầu ý dân đối với Hiến pháp sửa đổi. 

Chúng tôi mong đồng bào trong và ngoài nước lên tiếng mạnh mẽ về hai vấn đề nêu trên trong việc tiếp tục góp ý sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai để Quốc hội cùng các nhà lãnh đạo đất nước thấy rõ yêu cầu và nguyện vọng của dân. 
                                           Ngày 03- 07-2013 
Danh sách những người ký tên:

 Stt
Họ tên
Học vị hay chức vụ hay nghề nghiệp, nơi ở

1
Nguyễn Quang A
Nguyên viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
2
Bùi Tiến An
Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên cán bộ Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, TP HCM
3
Lại Nguyên Ân
Nhà nghiên cứu phê bình văn học, Hà Nội 
4
Huỳnh Kim Báu
Nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
5
Huỳnh Ngọc Chênh
Nhà báo, Sài Gòn
6
Nguyễn Huệ Chi
GS. nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
7
Đào Duy Chữ
TS., nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TP. HCM
8
Tống Văn Công
Nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
9
Nguyễn Xuân Diện
TS. Nhà nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội
10
Lê Đăng Doanh
Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
11
Hoàng Dũng
PGS. TS. Tp. HCM
12
Phạm Chí Dũng
Nhà báo tự do, Tp. HCM
13
Nguyễn Đình Đầu
Nhà nghiên cứu, Tp. HCM
14
Lê Hiếu Đằng
Nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
15
Phạm Văn Đỉnh
TSKH. Pháp
16
Trần Tiến Đức
Nguyên vụ trưởng Vụ Truyền thông UBDSKHHGĐ, Hà Nội
17
Lê Công Giàu
Nguyên phó Bí Thư thường trực Thành Đoàn TNCS Tp. HCM. Nguyên Phó TGĐ Tổng công ty Du lịch Tp. HCM
18
Nguyễn Ngọc Giao
GS., nhà báo, Paris, Pháp
19
Trần Hải Hạc
TS. Kinh tế, nguyên PGS Đại học Paris 13, Paris, Pháp
20
Chu Hảo
PGS. TS. Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
21
Nguyễn Gia Hảo
Nguyên thành viên Tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội
22
Võ Thị Hảo
Nhà văn, Hà Nội
23
Phạm Duy Hiển
GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
24
Hồ Hiếu
Cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM
25
Võ Văn Hiếu
Nguyên cán bộ Đài phát thanh giải phóng thuộc Ban Tuyên huấn TW cục MN
26
Nguyễn Xuân Hoa
Nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế
27
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám mục Giáo phận Vinh
28
Nguyễn Thế Hùng
GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
29
Hà Thục Huy
PGS. TS. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Tp. HCM
30
Nguyễn Thị Từ Huy
Tiến sĩ văn học, TP. HCM
31
Hoàng Hưng
Nhà thơ, nhà báo tự do, Tp. HCM
32
Phạm Khiêm Ích
y viên UBTƯMTTQVN, nguyên Phó Viện trưởng Viện Thông tin, UBKHXHVN
33
Lê Xuân Khoa
GS. Nguyên Phó Viện Trưởng Ðại học Sài Gòn. Hoa Kỳ
34
Nguyễn Khuê
TP. HCM
35
Viễn Kính
Nhà báo,   TP HCM
36
Tương Lai
Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
37
Dương Hồng Lam
Kỹ sư, hưu trí, TP. HCM
38
Phạm Chi Lan
Nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
39
Cao Lập
Cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
40
Hồ Uy Liêm
Nguyên Quyền Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT Việt Nam, Hà Nội
41
Lương Văn Liệt
Nguyên cán bộ TNXP,  nguyên cán bộ  chi cục thuế,  TP HCM 
42
Trần Văn Long
Nguyên Tổng thư ký Ban vận động cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam (trước 1975), nguyên Phó Bí thư Thành đoàn TP. HCM, TP. HCM
43
Nguyễn Đình Lộc
Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội
44
Nguyễn Văn Ly
Nguyên Phó phòng PA 25 CA thành phố HCM. Nguyên thư ký của bí thư thành ủy Tp. HCM, Mai chí Thọ
45
Nguyễn Khắc Mai
Nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
46
Huỳnh Tấn Mẫm
Bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
47
André Menras Hồ Cương Quyết
Cựu tù chính trị, Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Sư phạm Pháp – Việt (ADEP), Pháp
48
GB Huỳnh Công Minh
Linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn
49
Ngô Minh
Nhà thơ, Huế
50
Phạm Gia Minh
TS. Hà Nội
51
Trần Tố Nga
Cựu tù chính trị trước 1975, Paris, Pháp
52
Kha Lương Ngãi
Nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
53
Nguyên Ngọc
Nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An.
54
Nguyễn Xuân Ngữ
Cựu chiến binh, TP. HCM
55
Hồ Ngọc Nhuận
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
56
Nguyễn Thái Nguyên
TS, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội 
57
Phạm Đức Nguyên
PGS. KTS. Hà Nội
58
Phạm Xuân Nguyên
Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội, Hà Nội
59
Trần Đức Nguyên
Nguyên thành viên tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
60
Phan Thị Hoàng Oanh
TS. Giảng viên đại học, TP HCM
61
Hà Sỹ Phu
TS. Nhà văn tự do, Đà Lạt
62
Hoàng Xuân Phú
GS. TS. Nhà toán học, Hà Nội
63
Huỳnh Sơn Phước
Nhà báo, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ, nguyên thành viên Viện IDS, TP. HCM
64
Nguyễn Hữu Phước
Nhà báo, TP. HCM
65
Đoàn Chí Phương
Nguyên cán bộ Ban Giao Bưu TW cục MN
66
Bùi Minh Quốc
Nhà thơ, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt
67
Đào Xuân Sâm
Nguyên thành viên tổ chuyên gia tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
68
Nguyễn Ngọc Sơn
Nguyên Phó Tổng BT tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Phó TBT tạp chí Thế giới trong ta, Hà Nội
69
Tô Lê Sơn
Kỹ sư, Tp. HCM
70
Trần Đình Sử
GS. TS. Hà Nội
71
Lê Văn Tâm
Nguyên chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, ủy viên Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam khóa VII
72
Trần Công Thạch
Hưu trí, Tp. Hồ Chí Minh
73
Nguyễn Quốc Thái
Nhà báo, Tp. HCM
74
Jos Lê Quốc Thăng
Linh mục, Tổng Giáo Phận Sài Gòn
75
Lê Thân
Cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. HCM
76
Đào Tiến Thi
Ths. Uỷ viên BCH Hội Ngôn ngữ học Việt Nam
77
Võ Văn Thôn
Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp Tp. HCM
78
Phan văn Thuận
Giám đốc công ty TNHH Phú an Định ,  TP HCM
79
Trần Quốc Thuận
Luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tp. HCM
80
Nguyễn Thị Ngọc Toản
GS. Bác sĩ. Đại tá. Cựu chiến binh
81
Phạm Toàn
Nhà giáo, Hà Nội
82
Nguyễn Thị Ngọc Trai
Nhà văn, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Văn Nghệ của Hội nhà văn Việt Nam
83
Phạm Đình Trọng
Nhà văn, Tp. HCM
84
Nguyễn Trung
Đại sứ, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
85
Vũ Quốc Tuấn
Nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội.
86
Hà Dương Tường
Nguyên GS Đại học Compiègne, Pháp
87
Hoàng Tụy
GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
88
Đặng Thị Tuyết
TP. HCM
89
Trần Thanh Vân
Kiến trúc sư, Hà Nội
90
Nguyễn Viện
Nhà văn, Tp. HCM
91
Nguyễn Hữu Vinh
Cử nhân luật, doanh nhân, Hà Nội
92
Tô Nhuận Vỹ
Nhà văn, Huế

Nguồn: Bauxite Vietnam

Văn thư đã được gửi phát chuyển nhanh qua Bưu điện cho 3 người nhận lúc 9h50 sáng nay (4.7.2013).

46 nhận xét :

 1. Tôi vô cùng khâm phục các nhân sĩ trí thức đã bất chấp hiểm nguy, để nói lên tiếng nói chân thành, có tâm và có tầm.

  Trả lờiXóa
 2. Ủng hộ "GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI" ngày 3/7/2013 của các Nhân sĩ, trí thức.

  Trả lờiXóa
 3. Trong bản góp ý này nói quyền lập hiến là của dân, do toàn dân quyết định, thông qua trưng cầu dân ý. Điều này là chân lý rồi, nhưng theo tôi muốn trưng cầu dân ý có kết quả thực chất, thì phải đảm bảo mấy vấn đề sau:
  1/ Phải có 3 bản dự thảo HP do 3 nhóm độc lập soạn thảo, có những quan điểm, khuynh hướng khác nhau (tiến bộ, bảo thủ, trung dung), để người dân lựa chọn.
  2/ Trưng cầu dân ý phải có sự giám sát của liên hợp quốc, chứ do đảng và chính phủ làm thì có lẽ không ai tin.
  3/ Các bản dự thảo phải được phổ biến, tranh luận rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và phải trong thời gian ít nhất là một năm để dân có điều kiện trao đổi, tiếp xúc. Vì đây là quyền cơ bản của người dân, nhưng với dân ta thì rất xa lạ, bởi họ chưa bao giờ được hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi, nhưng quan trọng này.
  4/ Tuyệt đối dân chủ tự do, không áp đặt, ép buộc, khống chế như kiểu lấy ý kiến vừa rồi, cứ xin ý kiến nhưng bắt người dân phải nói theo ý của đảng, nếu không sẽ bị quy chụp là phản động là thế lực thù địch.
  5/ Câu hỏi trưng cầu cũng phải thực chất, đừng giả tạo, ma mãnh như kiểu tín nhiệm thấp, tín nhiệm cao vừa rồi mà QH đã làm.
  Nếu không thỏa mạn mấy nội dung trên thì cuộc trưng cầu dân ý sẽ trở nên trò bịp, vô nghĩa, tốn kém tiền của dân mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đầu tiên hãy cứ đồng ý trưng cầu dân ý trước đã! Rồi các chi tiết để thực hiện tốt sẽ được bàn bạc bổ sung cho đến hoàn thiện trước khi thực hiện. Ý của bạn rất hay!

   Xóa
  2. Các ý kiến của Nhân sĩ thực chất là phản ánh ý nguyện lòng Dân; bản chất mâu thuẫn xã hội hiện nay là do nỗi bất bình về Tham Nhũng không được xử lý, không giải quyết nổi vấn đề này thì còn mâu thuẫn ngày càng gay gắt... rồi khó biết sẽ ra sao!

   Xóa
 4. Cảm ơn các bác đang làm những việc có lợi cho dân, cho nước. Chính quyền đẻ ra luật đất đai để thu hồi đất làm sao không phải bồi thường mà vẫn đúng luật , đương nhiên phải có lợi cho chính quyền. Các bác đi ngược khó lắm.

  Trả lờiXóa
 5. Tôi vô cùng khâm phục tấm lòng vì dân vì nước của các vị trí thức.Hiện tại những đóng góp này chưa có tác dụng nhiều nhưng về lâu dài, đây là yếu tố không thể thiếu trong việc hình thành xã hội dân sự ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 6. Trần Minh Anh :DANH SÁCH CÁC VỊ ĐÃ KÝ TOÀN LÀ NHỮNG TRÍ THỨC RẤT ĐÁNG KÍNH .TÔI ỦNG HỘ

  Trả lờiXóa
 7. tôi hoàn toàn trí với bản góp ý hiến pháp và luật đất đai của 92 nhân sĩ trí thức gửi CHỦ TỊCH NƯỚC và THỦ TƯỚNG CHINH PHỦ

  Trả lờiXóa
 8. Tôi ủng hộ và nhiệt liệt ủng hộ ý kiến của các ông ,các bà ở nhóm 72. Song xin góp ý với các ông, các bà là: Các ông các bà quá thông minh, quá tài giỏi, rất có trách nhiệm với đất nước. Những người như thế có bao giờ được lựa chọn vào quốc hội đâu., tốt nhất nếu quốc hội không nghe ý kiến của các ông các bà tôi kêu gọi cử tri của cả nước không đi bầu quốc hội nữa. để xem Hiến pháp và pháp luật đất đai có phải là phục vụ nhân dân hay không hay chỉ phục vụ một nhóm có quyền, có chức ấu trĩ về mặt Hiến pháp, pháp luật mà thôi. Xin đưa ra một ví dụ : Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, như vậy Nhà nước làm gì có đất. Thế mà tại sao dân có quyền sở hữu lại không có quyền định đoạt mà chỉ có quyền sử dụng?
  Nhà nước là đại diện chủ sở hữư. Thử hỏi người dân nào có giấy giấy uỷ quyền cho Nhà nước cái quyền định đoạt đó không? Nếu xảy ra tranh chấp quốc tế về đất đai. Tôi tin rằng chúng ta sẽ thua kiện 100% . Vì ai sẽ đứng ra đầu đơn để kiện đòi hoàng sa về cho tổ quốc đây , nếu là nhà nước thì rõ ràng với khái niệm đó Nhà nước không có đất, còn nếu là dân thì Hoàng Sa đất đó của ai mà đòi kiện? vì vậy với khái niệm náy về đất đai mà hiến pháp và pháp luật đang quy định tôi cho rằng có sự giật dây của Trung Quốc lợi dụng vào sự ấu trĩ về mặt kiến thức pháp lý của lãnh đạo chúng ta nhằm chiếm đất của ta mà ta không làm gì được họ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý của bạn rất độc đáo và rất đúng, nhà nước làm gì có đất, của dân hết. Nếu xẩy ra tranh chấp quốc tế thì nhà nước ta chỉ có thua tới thua. Thật nực cười cho cả một tập đoàn mà toàn những thằng NGU.

   Xóa
  2. Trí tuệ và khả năng tư duy của con người thật lớn lao và sâu sắc dường như không có bến bờ . Xin Cảm ơn ý kiến của Bác .

   Xóa
 9. Trân trọng bản lĩnh của các trí sĩ yêu nước. Hy vọng bản kiến nghị không bị rơi vào tình trạng "Đàn gẩy tai trâu".

  Trả lờiXóa
 10. TS Hoàng Quý Thânlúc 07:31 5 tháng 7, 2013

  Tôi hoan nghênh và nhất trí ủng hộ bản kiến nghị của các vị nhân sỉ trí thức ghi tên trong danh sách trên và xem như họ là những người đại diện chân chính cho nhiều nhân sĩ trí thức khác trong đó có tôi.

  Trả lờiXóa
 11. Các vị nhân sĩ trí thức lại kiến nghị nhưng không có chút hy vọng nào.Nếu có vị nào uy tín dám hy sinh thì hãy làm theo ý kiến của ông Bùi tín.

  Trả lờiXóa
 12. 92 vị ký tên trên là tinh hoa của phẩm cách, tâm hồn và trí tuệ của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 13. Tôi hoàn toàn ủng hộ kiến nghị trên.
  Hoan nghênh các nhân sĩ trí thức có tấm long vì Dân vì Nước.

  Trả lờiXóa
 14. Những việc gì làm lợi cho dân thì phải kiên quyết làm. Đó là lời dạy hay khẩu hiệu của ai nhỉ? Vậy tại sao thu hồi đất của dân thì bằng giá quy định của Nhà nước còn bán đất cho dân thì bằng đấu giá. Thử hỏi lời dạy hay khẩu hiệu trên có phải chỉ là trò lừa bịp ở thời hiện đại mà hiện nay chứng cứ rõ nhất đang thể hiện tại Luật Đất đai. Lí do gì mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội lại định hướng như vậy, có phải bản chất của Nhà nước ta tiến lên CNXH là làm hại cho dân chứ không phải làm lợi cho dân. nếu như không nghe theo ý kiến kiến nghị của 72 nhân sĩ trí thức. Xin Đảng lưu ý: Mọi đói kém, nghèo nàn và lạc hậu của dân, nguyên nhân chính là do sự sai lầm về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng chứ không phải của Nhà nước và Chính phủ . Không nên đổ cho công tác tổ chức thực hiện.

  Trả lờiXóa
 15. Mọi sự bất công và khốn nạn của một xã hội đều bắt nguồn từ chính bản hiến pháp và hệ thống pháp luật của xã hội đó. Hãy thử so chiếu triết lí này với xã hội nước ta hiện tại.

  Trả lờiXóa
 16. Là một người dân, tôi xin cảm ơn và hết sức trân trọng, ủng hộ bản kiến nghị ( gọi cho đúng là YÊU CẦU ) chính đáng của các vị nhân sĩ, trí thức ( đại diện cho toàn dân ) trên. Tôi tin rằng, tất cả các lực lượng thật sự thương dân, yêu nước sẽ hết lòng hổ trợ cho các vị. ( hy vọng rằng các vị sẽ bổ sung thật đầy đủ cho bản Hiến pháp hoàn chỉnh, đúng nghĩa. Những điều các vị nêu ra trên còn quá sơ sài, chưa thật sự thể hiện một chính kiến rõ ràng và những điều cần thiết để có thể hình thành một thể chế chính trị tốt và phù hợp)

  Trả lờiXóa
 17. Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ những ý kiến và đóng góp cho bản Hiến Pháp mới của các vị Nhân Sỹ và Trí Thức .

  Việc sửa đổi Hiên Pháp của đất nước là một việc làm hệ trọng cho hiện tại và trong tương lai vì vậy nó không thể được thực hiện một cách qua loa đại khái . Để bảo đảm mọi người dân đều có thể tham gia góp ý vào bản sửa đổi lần này , Quốc Hội cần nới rộng thời gian góp ý dài hơn nữa , cần tôn trọng mọi luồng ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội , đồng thời dùng hình thức trưng cầu dân ý trước khi thông qua bản Hiên Pháp này . Đó là biểu hiện của sự bình đẳng và tôn trọng ý kiến nhân dân , và cũng là biện pháp tốt và ít tốn kém để phổ cập pháp luật tới từng người dân .

  Vấn đề đất đai , Về bản chất suy đến cùng mà nói từ ngữ trong hiến pháp hiện hành là : “ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu “ cũng không phải là sản phẩm trí tuệ của Việt Nam mà là sản phẩm được sao chép từ Liên Xô – Một thể chế đã sụp đổ vì không phù hợp với xu thế phát triển chung .
  Một sản phẩm lỗi thời , vay mượn của người khác , không phải do mình nghĩ ra và đặc biệt là nó đang ngày càng phô bày những nhược điểm “ Chết người “ , là nguyên nhân gây xáo trộn xã hội và phẫn nộ trong nhân dân thì còn chần chừ gì mà không thẳng tay loại bỏ nó .
  Một điều không thể bỏ qua đó là , trong khi chưa thể “ Phát Kiến “ ra một “ Mô hình Mới “ hay “ Hướng Đi “ cho riêng mình thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu , học tập những mô hình ưu việt mà nhân loại đã sáng tạo , đã được kiểm nghiệm qua thời gian dài , trên nhiều quốc gia , và quan trọng là nó được thừa nhận rộng rãi .Đó chính là tư nhân hóa sở hữu đất đai .

  Đôi lời ngỏ


  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 18. Dường như các vị nhân sĩ trí thức vẫn còn tin rằng nhà nước tôn trọng họ lắm lắm.Thật là ảo tưởng.

  Trả lờiXóa
 19. Xin gửi chú Diện và các nhân sĩ trí thức:
  Hổ đói: Gầm gừ, gầm gừ...
  Lão nông: Cho tôi miếng thịt.
  Hổ đói: Gầm gừ, gầm gừ...
  Lão nông: Cho tôi cục xương.
  Hổ đói: Gầm gừ, gầm gừ...
  Lão nông: Cục nhỏ thôi cũng được, tôi đói lắm.
  Hổ đói: Gầm gừ, gầm gừ...
  Lão nông: Cho tý đổi mới, cho tý hòa bình cũng được.
  Hổ đói: Nhảy bổ vào cắn ngay cổ lão nông.
  Lão nông: Ối a, ối a, ối a ...

  Trả lờiXóa
 20. Các nhân sĩ trí thức có tâm thật, nhưng các quý vị xem ra còn ảo tưởng lắm. Bởi góp ý với đảng, chính phủ thì góp ý với cái đầu gối còn hơn.

  Trả lờiXóa
 21. QH hãy tổ chức đối thoại với các nhà trí thức . Đây là một vấn đề lớn của QG . Tiếng nói của các bậc nhân sĩ trí thức khắp 3 miền đất nước không phải là tiếng vịt kêu hay tiếng của của một sinh vật ngoài đất nước . Một khiếu nại của dân gửi đến CQ, CQ cũng phải xem xét và trả lời, đằng này là những kiến nghị của các nha trí thức . Ngoài tư cách là công dân , các vị này còn là những nhà trí thức , là những con ưu tú của QG , Dân tộc, QH không thể làm ngơ . Tại sao QH lại không dám đối thoại với các trí thức kia chứ ? QH không phải là đại diện của nhân dân , là tiếng nói chung của nhân dân sao ?
  Đề nghị QH mời đại diện của các trí thức này phát biểu trước Diễn dàn QH . Đừng nói rằng điều này chưa có tiền lệ, nhưng QH hãy qui ra luật, ra lệ cho những trí thức, cho những nhà chính trị tiếng tăm trong nước và thế giới phát biểu trước QH . Tại sao các nước DC làm được điều này mà QHVN không dám làm ? VN không phải là nước DC sao ?

  Trả lờiXóa
 22. Một khi hiến pháp là thể chế hóa cương lĩnh của Đảng chứ không phải là một khế ước xã hội, thì Đảng lập pháp luôn đi cho đỡ mất thời gian vòng vo vô ích.

  Trả lờiXóa
 23. Dân chủ, công khai,minh bạch và thi tuyển sẽ ok, còn lại là mị dân, "bầy sâu"

  Trả lờiXóa
 24. hoàn toàn ủng hộ kiến nghị của nhân sỹ trí thức !

  Trả lờiXóa
 25. Nói phải củ cải cũng nghe bố bảo Quốc hội dám đối thoại với 72 nhân sĩ trí thức đó! Tôi cho không đầy 5 phút Quốc hội sẽ bị các ông các bà đó cho quả đo ván vì ban soạn thảo của Quốc hhọi toàn là những người gì nhỉ?

  Trả lờiXóa
 26. Dân ngu cán bộ dễ trị, cán bộ ngu thì dân khổ . các ông các bà thông minh hơn cán bộ thì cán bộ sẽ làm gì để kiếm sống đây? Xe ôm không ai thuê

  Trả lờiXóa
 27. Tôi cá với các ông các bà khi nào các quan tham ăn đủ đất và tài sản của nhân dân giao cho Nhà nước thì lúc đó chắc chắn sẽ có đa sở hữư về đất đai, cổ phần hoá toàn bộ doanh nghiệp của Nhà nước, nhận định này tôi cho rằng trong 2 năm tới là 2014, 2015 và áp vào 2016 trước khi đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ là bước quyết liệt cho sự tính toán ăn đủ của họ. Lúc đó kiến nghị 72 may ra mới được thực hiện.

  Trả lờiXóa
 28. Quay lại chu kì 1986 sau 30 năm chúng ta đang chứng kiến một sự đổi mới ngoạn mục đó là 2014 sẽ là thanh trừng nội bộ, 2015 sôi động về đổi mới 2017, 2018 nền kinh tế có thể sụp đổ như năm 1988 nếu ngay bây giờ Quốc hội , Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là Đảng tiếp tục không nghe kiến nghị 72 của các ông các bà rất có tầm chiến lược. Tôn trọng quy luật khách quan để thay đổi quan hệ sản xuất cũ kĩ, mục nát biểu trưng cho một nền sản xuất xã hội phong kiến cải tiến không còn phù hợp với xu hướng kinh tế thị trường, sản xuất lớn và hội nhập quốc tế. Nhận định này các ông các bà cứ ngẫm mà xem.

  Trả lờiXóa
 29. Tôi đề nghị bác Diện luôn để bài này tại trang đầu để bạn đọc có nhận xét vì đây là chủ đề rất hay có tầm chiến lược đến năm 2016

  Trả lờiXóa
 30. Nếu đất đai thuộc sở hữu của toàn dân thì tôi cũng có quyền định đoạt trong đó, dù là phần rất nhỏ, nhưng đối với tôi là rất lớn. Bởi vậy, khi người nào không được giao quyền sở hữu muốn tước đoạt phần của tôi thì phải hỏi tôi.Nếu trên một mảnh đất mà có nhiều chủ sở hữu thì ai muốn mua lại phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu. Công thổ quốc gia là sở hữu chung của gần 90 triệu con người, không thể cứ muốn là cưỡng chế ai chỉ cần một tờ quyết định là đươc. Cho nên theo tôi là phải chia ra theo sở hữu đa thành phần để nếu ai cần có thêm sở hữu hoặc thêm quyền sử dụng thì phải đàm phán với nhau trong khuôn khổ pháp luật, những luật này không được trái với Hiến phap và hiến pháp này phải soạn thảo đúng luật, thông qua trưng cầu dân ý, có giảm sát của Liên hiệp quốc, được công bố bởi các nguồn tin độc lập. Pháp luật chỉ nhúng tay vào khi có sự chuyển dịch đất đai trái luật mà không phải can thiệp trực tiếp đến từng vụ việc như hiện nay. Mà thực tế càng can thiệp càng rối hơn. Tôi có một mảnh đất nhỏ mà tòa án tối cao đã phán quyết toàn bộ thuộc chủ quyền của tôi theo đúng trình tự pháp luật mà vẫn không làm gì được dân, cuối cùng phải bán rẻ để đi nơi khác. Xem như vậy, Luật đất đaisắp thông qua nếu không có thay đổi căn bản về chế độ sở hữu thì chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ thêm tốn tiền tốn thời gian.

  Trả lờiXóa
 31. Bác Nặc danh 17.37 nói thế nghe không được. Trí thức họ không ảo tưởng đâu. Họ chỉ làm theo khả năng và chức trách của họ. Như thế là quý lắm rồi. Thế theo Bác, họ phải làm gì để chứng tỏ không ảo tưởng? Hay là ra quán nước chửi đời, chửi chế độ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ý tôi muốn nói các nhân sĩ trí thức phải làm quyết liệt hơn, như mở hội thảo, công bố công khai bản kiến nghị của mình, trước hết là cho lực lượng trí thức, sinh viên ở các trường đại học, để tạo thành một phong trào rầm rộ, rộng khắp, gây sức ép lên chính quyền, chứ cứ góp ý như lâu nay thì chẳng khác gì nói với cái đầu gối và chắc chắn tháng 9 này cái bản HP không phải của dân ( của đảng ) sẽ được thông qua, đất nước sẽ đi vào ngõ cụt không lối thoát cực kỳ nguy hiểm.

   Xóa
 32. Kiến nghị của các nhân sĩ, trí thức chính là nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân. Tôi cảm phục các nhân sĩ, trí thức đã can đảm cất lên tiếng nói cho nhân dân, bất chấp hiểm nguy mà ai cũng thấy. Từ cổ chí kim, đất nước bao giờ cũng cần những con người ấy.Tôi khinh bỉ những ý kiến nói rằng, chẳng ăn thua gì đâu, các vị ảo tưởng quá... Không, họ không ảo tưởng đâu, họ hoàn toàn có thể im lặng để hưởng cuộc sống an nhàn, sung túc mà cương vị của họ mang lại, vì chính họ là con đẻ của chế độ! Nhưng họ đã dấn thân, không thể chịu được cái chế độ đã mục nát, đọa đày nhân dân, họ phải hành động. Hãy nghĩ xem, mỗi người hãy bước qua sự sợ hãi, hèn nhát, nói lên suy nghĩ và nguyện vọng của mình. Vài trăm người, thậm chí vài nghìn người, có thể bị đàn áp, tù đày. Nhưng khi vài trăm ngàn người, cả triệu người dám cất lên tiếng nói thì chính quyền phải chùn tay. Nhìn sang phong trào Mùa xuân Ả Rập thì rõ. Ta hãy nhìn lại lịch sử của Đảng cộng sản mà xem, khi 7 người cộng sản nhóm họp ở phố Hàm Long, thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên của đất nước này, họ thừa biết những gì đang đợi họ. Nhưng họ đã dấn thân vì nhân dân đang lao khổ, khi ấy, họ có chân lý. Tất cả đã hy sinh, nhưng sau họ lớp lớp đã đứng lên, lớp này ngã xuống, lớp khác xốc tới, và ta thấy họ thành công. Nay họ đã suy thoái, mục nát thì lịch sử phải loại bỏ họ. Đến như Liên Xô, vẫn thường được ca tụng là thành trì của phe XHCN, mà thành trì ấy sụp đổ nhanh đến ngỡ ngàng. Đó là quy luật mà ta được học ở nhà trường, trớ trêu thay, lại do chính người cộng sản dạy!
  Một lần nữa, xin cảm ơn các nhân sĩ, trí thức đã can đảm hành động. Tôi cũng xin góp một tiếng nói.

  Trả lờiXóa
 33. Tôi thấy các trí thức đã nhiều lần kiến nghị lên Quốc hội, Chủ tịch nước. Chính phủ nội dung rất sâu sắc về một số vấn đề trọng đại của quốc gia. Thế nhưng rất ít thấy các phản hồi công khai của các lãnh đạo, các cơ quan có trách nhiệm.Điều này giải thích làm sao với nhân dân

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Họ không phản hồi ý kiến của nhân sỹ trí thức, tức là họ bế tắc về lý (đuối lý) nên không dám bác bỏ, nhưng cũng không dám chấp thuận bởi vì chấp thuận có nghĩa là từ xưa đến nay họ toàn làm bậy và nói bậy để lừa dân.

   Xóa
 34. Báo trong nước ngày 14/7 đưa tin ông Đỗ Hữu Ca, đại tá, giám đốc công an Hải Phòng, vừa được thăng lên hàm Thiếu tướng theo quyết định của thủ tướng chính phủ.

  Ông Ca là người đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ huy vụ cưỡng chế đất gây xôn xao dư luận đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng, năm 2012.

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130714_vn_generals_promotion.shtml

  Trả lờiXóa
 35. kiến nghị của nhân sỹ trí thức thì cũng thế thôi...nghe tai này ra tai kia mà

  Trả lờiXóa
 36. Ủng hộ "GÓP Ý TIẾP VỀ HIẾN PHÁP VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI" ngày 3/7/2013 của các Nhân sĩ, trí thức.Các cụ gần đất,xa trời vẫn trăn trở vì dân, vì nước!

  Trả lờiXóa
 37. Nhờ TS Diện đăng thông tin mới này liên quan đến đất đai. Hai cụ già ở Bắc Ninh vừa bị phạt tù 14 tháng vì chống Ban quản lý dự án (BQLDA) TP Bắc Ninh chiếm đất nhà Văn hóa. Khổ thân 2 cụ, xã hội thối nát quá!
  http://us.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/bac-ninh-hai-cu-gia-vuong-vong-lao-ly-c51a558067.html

  Trả lờiXóa
 38. UBND, QĐND, CAND, TAND, VKSND, HĐND còn ngân hàng , kho bạc của nhà nước. Như vậy bác gì nói ở phía trên là đúng nhà nước làm gì có đất vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, đúng, đúng, đúng không mượn nhà nước quản lý nữa

  Trả lờiXóa
 39. Bạn hãy nhớ khi giới trí thức đã lên tiếng ắt sẽ có biến

  Trả lờiXóa
 40. Cho dân một miếng bánh vẽ ro to nhưng nhóm lợi ích thì chia nhau những chiếc bánh xịn kếch xù.

  Trả lờiXóa