Thứ Ba, 3 tháng 1, 2023

CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA 24 CUỐN SÁCH CỔ BỊ MẤT


CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA 24 CUỐN SÁCH CỔ BỊ MẤT TẠI VIỆN HÁN NÔM

Đánh giá về giá trị của 24 cuốn sách cổ bị mất tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm và căn cứ pháp lý cho việc đánh giá này, tôi xin nêu quan điểm của mình như sau:

I. Các căn cứ pháp lý:

1.Căn cứ Nghị định Số: 108/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Tại điều 2- Nhiệm vụ và quyền hạn, mục 5,
5. Tổ chức các hoạt động điều tra, khai quật, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, bảo tàng, phát huy những giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Như vậy, những gì thu được qua các hoạt động điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn…là những “Di sản Văn hóa”.

2. Căn cứ khoản 6, Điều 4 của Luật Di sản văn hoá 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2013, thì cổ vật được hiểu “là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học, có từ một trăm năm tuổi trở lên”.

Theo quy định này thì một vật để được công nhận là cổ vật cần đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

-         - Là hiện vật được lưu truyền lại.
     - Có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hoá, khoa học.
 
    - Có từ một trăm năm tuổi trở lên.

Như vậy, các sách cổ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện là “cổ vật”.

3. Còn tại chương 4, của Luật Di sản văn hoá 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2013, có quy định về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể”. Nên mới có Điều 43 quy định “Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội phải được quản lý trong các bảo tàng…”. 

Đọc tiếp...

SÁCH CỔ ĐÃ MẤT DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ BIẾT GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG?


25 cuốn sách cổ vừa biến mất khỏi kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm có giá trị như thế nào?

Từ khi thông tin 25 cuốn sách cổ biến mất khỏi kho sách cổ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, rất nhiều người muốn biết đó là những cuốn gì, ai viết ra nó, ghi chép nội dung gì và thực sự chúng có giá trị như thế nào. Tôi xin nêu quan điểm của mình như sau: 

Hiện tại 24 cuốn sách đã mất, không có trước mặt để đánh giá trực tiếp, vì vậy phải căn cứ theo các đánh giá ổn định tại những bộ thư mục nổi tiếng như thư mục của Trần Văn Giáp (Tìm hiểu Kho sách Hán Nôm – Nguồn tư liệu văn học sử học Việt Nam, Tập I: Xuất bản 1984, Tập II: Xuất bản năm 1990), Trần Nghĩa - Francoie Gros đồng chủ biên (Di sản Hán Nôm Việt Nam thư mục đề yếu, Ba tập, Xuất bản năm 1993) và các luận án Tiến sĩ nghiên cứu trực tiếp đến các cuốn sách cổ bị mất.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG CỔ THƯ VỪA BIẾN MẤT KHỎI VIỆN HÁN NÔM

Giá trị văn học của những cổ thư vừa bị mất tại Viện Nghiên nghiên cứu Hán Nôm 

Thời báo Văn học Nghệ thuật
26-12-2022 09:07

Ngày 21/12/2022, Viện Nghiên cứu Hán Nôm ra Thông cáo về sự việc 25 cuốn sách tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm bị thất lạc. Trong đó, đặc biệt là những cuốn sách thuộc Bộ “Việt âm thi tập” là cổ thư “độc bản” – cũng là tập thơ cổ nhất ở nước ta; cùng với đó là Bộ sách “Toàn Việt thi lục” bản viết tay (vì chưa bao giờ được khắc in) do Nhà bác học Lê Quý Đôn soạn theo lệnh vua Lê Hiển Tông. Đây đều là những cổ thư chữ Hán đặc biệt giá trị, có thể xếp vào hàng bảo vật của quốc gia. TS. Nguyễn Xuân Diện - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn bản học của Viện Nghiên cứu Hán Nôm đã chia sẻ với Thời báo Văn học Nghệ thuật về giá trị văn học là lịch sử của những di sản này.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2022

VIỆC KIỂM KÊ SÁCH CỔ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM CÓ VẤN ĐỀ


Trụ sở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Ảnh: Báo Tiền phong Online.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện:
“Việc kiểm kê tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm có vấn đề”
 

Khánh Yến
Dân Việt - Chủ nhật, ngày 25/12/2022
 

"Việc phát hiện ra một số cuốn sách thất lạc như những người có trách nhiệm chia sẻ là bởi chúng kẹp ở khe của giá sách, hoặc kẹp giữa những cuốn khác cho thấy việc sắp đặt, sau kiểm kê có vấn đề" – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Trưởng phòng Văn bản học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm chia sẻ với PV Dân Việt.

Viện Nghiên cứu Hán Nôm nói gì về việc 25 cuốn sách cổ bị thất lạc?

Mới đây, sự việc kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm mất 25 cuốn sách cổ gây xôn xao trong dư luận, đặc biệt là giới nghiên cứu. Theo đó, trên trang cá nhân, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, phó Trưởng phòng Văn bản học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết: Trong cuộc họp hội đồng khoa học và các cán bộ chủ chốt hôm 15/7, bộ phận kiểm kê thông báo mất 29 cuốn sách. Ông đề nghị lãnh đạo Viện báo cáo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - đơn vị chủ quản, công an và tiếp tục tìm kiếm, rà soát. Sau 21 ngày kiểm tra, phía Viện tìm được bốn cuốn mỏng bị rơi vào khe giá sách, còn thiếu 25 cuốn.

Sau chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Diện, Viện Nghiên cứu Hán Nôm đưa ra thông báo cho biết đang tiếp tục rà soát, hiện đã tìm được 1 cuốn sách trong số 25 cuốn sách cổ nêu trên với lý do "bị ghi nhầm ký hiệu".

PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện về câu chuyện 25 cuốn sách thất lạc tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, cũng như giá trị của chúng với nền văn hiến dân tộc.
Đọc tiếp...

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN PHẦN HỒN CỐT DÂN TỘC BỊ THẤT LẠC

TÔI LÊN TIẾNG:
KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN PHẦN HỒN CỐT DÂN TỘC BỊ THẤT LẠC

Bài: Anh Tuấn
Báo Người lao động

Những giai đoạn Tổ quốc chưa yên, người dân giống Tiên Rồng phải chấp nhận đặc điểm thời kỳ ấy. Còn hiện nay, ngay thủ đô, 24 thư tịch cổ "không cánh mà bay"???.

Trong chiều dài lịch sử hàng ngàn năm, quá trình gây dựng, gìn giữ và phát triển đất nước ta bao gồm những giai đoạn hoặc thăng, hoặc trầm.

Những thời điểm hào hùng hoặc bi tráng ấy khắc vào thời gian bằng những chất liệu không gì giá trị hơn vì là tâm sức, mồ hôi, máu xương của toàn dân tộc. Điều đó đồng thời đã khẳng định sức sống bền bỉ, mãnh liệt của văn hóa Việt Nam, bao gồm ngôn ngữ, thói quen, tập quán, tín ngưỡng, đặc điểm lao động, tinh thần bảo vệ bờ cõi…

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2022

SOS: 25 CUỐN SÁCH CỔ BIẾN MẤT KHỎI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM


25 cuốn sách cổ, cực kỳ quan trọng của văn hiến dân tộc biến mất khỏi kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, trong đó có 4 cuốn Toàn Việt thi lục thuộc 3 bộ khác nhau. Toàn Việt thi lục do Nhà bác học Lê Quý Đôn soạn. Soạn xong năm 1768 và đã dâng lên để Vua Lê Hiển Tông đọc.

Các cuốn đó là:

Toàn Việt thi lục, kí hiệu A. 393
Toàn Việt thi lục, kí hiệu A. 3200/2.
Toàn Việt thi lục, kí hiệu VHv.777/1
Toàn Việt thi lục, kí hiệu VHv.777/2

Toàn Việt thi lục là gì?

Toàn Việt thi lục 全越詩錄 là bộ sách lớn do nhà bác học Lê Quý Đôn 黎貴敦 (1726 - 1784) sưu tập và biên soạn theo lệnh của nhà vua. 

Bộ sách này hoàn thành năm Mậu Tý (1768), dâng lên vua Lê Hiển Tông đọc, nhưng chưa được khắc in.

Bộ sách có quy mô đồ sộ với 2303 bài thơ của 173 tác giả từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI, với số lượng văn bản còn lại lớn nhất (trên 11000 trang nguyên bản, kể cả các dị bản), chưa từng được biên dịch và công bố toàn bộ.

Là sách viết tay, bộ sách là kho báu của nền văn hoá dân tộc Việt Nam, đỉnh cao về quy mô sưu tập và tính khoa học. Toàn Việt thi lục là một trong những bộ sách gốc về thơ chữ Hán của Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVI, là một tài liệu hết sức quý để nghiên cứu văn hiến Việt Nam. Với 2303 bài thơ của nhiều triều đại “Toàn Việt thi lục” chuyển tải thông điệp, hồn cốt, tình tự, khí phách, tiếng lòng của cổ nhân tới hậu thế.
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2022

BỘ XÂY DỰNG TRẢ LỜI TỈNH KHÁNH HÒA VỀ QUY HOẠCH CAM LÂM

BỘ XÂY DỰNG & QUY HOẠCH CAM LÂM

Bài: Duan Dang

Ngày 12.12.2022, Bộ Xây dựng có văn bản số 5597 trả lời UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thẩm định đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm. Trong đó, vạch ra rất nhiều thiếu sót, nội dung cần rà soát, làm rõ trong đồ án quy hoạch.

Gần một năm qua, đây là một đồ án quy hoạch gây rất nhiều tranh cãi về nội dung và quy trình đối với người dân địa phương. Người dân cảm thấy hoang mang về sự tồn tại của một bàn tay vô hình điều khiển mọi quy trình, khiến họ không khỏi nghi ngờ về tình trạng “sinh con rồi mới sinh cha”.

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2022

ĐI VỀ ĐÂU HỆ SINH THÁI ĐÌNH ĐÁM NHẤT XỨ SỞ THIÊN ĐƯỜNG?

ĐI VỀ ĐÂU HỆ SINH THÁI ĐÌNH ĐÁM NHẤT XỨ SỞ THIÊN ĐƯỜNG?

Nguyễn Hoàng Dũng

Không biết từ bao giờ, dòng chữ có mức độ phổ biến nhiều đến nỗi đã trở thành sáo ngữ “Xứ Sở Thiên Đường”, lại được sử dụng để ám chỉ đất nước Việt Nam XHCN này nữa. Cũng có thể bởi, viễn cảnh thế giới đại đồng do CNCS vẽ vời ra, vốn đang được Việt Nam theo đuổi suốt gần 80 năm nay, dù đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh hay thiên đường hạ giới, nhưng chất chứa trong đó đầy tính hoang đường, ảo tưởng mà dân gian đành gọi chết tên như vậy chăng? Hay là kể từ khi nữ văn sỹ Dương Thu Hương, từng một thời thuộc “Bên Thắng Cuộc”, sau tỉnh ngộ “hồi đầu thị ngạn”, phóng bút viết tác phẩm “Bên Kia Bờ Ảo Vọng” năm 1987 mà cụm từ mang nhiều hình ảnh ẩn dụ kia mới được lưu truyền rộng khắp đến thế? Thật khó truy nguyên nguồn gốc của nó cho rõ ràng. 

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2022

Đoàn Lê Giang: NÊN ĐỔI CÁC "ĐẠI HỌC" THÀNH "VIỆN ĐẠI HỌC"

Hoàn toàn nhất trí với PGS.TS Đoàn Lê Giang. Cần chấn chỉnh việc này để bảo vệ tính chính danh và thanh danh đã thành thương hiệu của các trường đại học, tính chuẩn mực của ngôn ngữ Tiếng Việt và sự đàng hoàng của đối ngoại về giáo dục.

DANH CHÍNH NGÔN THUẬN: NÊN ĐỔI CÁC "ĐẠI HỌC" THÀNH "VIỆN ĐẠI HỌC" VÀ CHẤM DỨT SỰ PHÂN BIỆT GIẢ TẠO "ĐẠI HỌC " VỚI "TRƯỜNG ĐẠI HỌC"! 

Đoàn Lê Giang

Trong quá trình phát triển của đại học, năm 1996 hai Đại học Quốc gia HN và TP.HCM ra đời. Mỗi đại học lại có nhiều trường đại học, từ đó tạo ra sự phân biệt giả tạo (cách nói của ngôn ngữ học, không phải là một thái độ đạo đức): ĐẠI HỌC và TRƯỜNG ĐẠI HỌC dù dịch ra tiếng Anh đều là University. Từ đó đến nay, nhiều trường đại học đã ghép lại thành "Đại học" vùng (Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên), nhiều trường đại học rụng chữ "Trường" đi để trở thành "Đại học" như Đại học Cần Thơ, và gần đây là Đại học Bách khoa.

Việc "Trường Đại học Bách khoa Hà Nội" bỗng chốc trở thành "trường Đai học Bách khoa Hà Nội" phơi bày hết tất cả sự vô lý của sự phân biệt "Trường Đại học" với "Đại học", đi ngược với các nói truyền thống tiếng Việt, khiến dư luận bức xúc, đàm tiếu. 

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2022

PHÂN BIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỚI ĐẠI HỌC LÀ THẤT SÁCH!


Chuyên gia ngôn ngữ học: Phân biệt Đại học với Trường Đại học là thất sách

PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
Báo Lao động. Thứ hai, 05/12/2022 21:53 (GMT+7)

Ở Việt Nam, khi lập các trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, người ta dùng 2 (cụm) từ Đại học và Trường Đại học để phân biệt University với School/College trong tiếng Anh. Ý tưởng này tưởng là hay, nhưng hoá ra thất sách. 
 
Những giờ qua, dư luận đặc biệt quan tâm và không ít băn khoăn với ý nghĩa, sự khác nhau giữa “Đại học” và “Trường Đại học” nhân sự kiện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được chuyển lên thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
Vậy các nước trên thế giới tổ chức mô hình giáo dục đại học ra sao? Có phân biệt "Đại học" với "Trường Đại học" như Việt Nam hay không?
 
Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của PGS-TS Nguyễn Hồng Cổn - nguyên Trưởng khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, để làm sáng tỏ vấn đề này.
Đọc tiếp...

CHUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MẤT "TRƯỜNG"

Thủ tướng vừa có quyết định về việc chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của luật Giáo dục đại học năm 2012 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan. (Theo Báo Lao Động).

Nhà báo Đào Tuấn:
Nóng: Trường Đại học Bách Khoa
vừa được chuyển thành Đại học Bách Khoa.
 

Vậy là Đại học Bách Khoa vẫn là trường Đại học Bách Khoa, nhưng không phải là trường Đại học Bách Khoa. 

Bởi theo Luật Giáo dục đại học: Đại học gồm nhiều trường đại học. Còn trường đại học thì chỉ là trường đại học mà không phải là đại học.

Vì thế Đại học Bách Khoa vẫn là Bách Khoa cũ, nhưng không phải là trường đại học Bách Khoa cũ dù vẫn đào tạo đại học bách khoa như cũ.
Đọc tiếp...

Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2022

Nguyễn Xuân Diện: THỂ PHÁCH & TINH ANH NGUYỄN HUY THIỆP

 Nguyễn Huy Thiệp (1950 - 2021)

THỂ PHÁCH & TINH ANH NGUYỄN HUY THIỆP

2.12.2022: Báo chí vừa loan tin Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật cho hai tác phẩm truyện ngắn "Tướng về hưu", "Những ngọn gió Hua Tát". 

Tin vừa loan ra trong một chiều đông giá lạnh của Hà Nội, lập tức văn đàn lại rung rinh chao đảo như một cơn rung chấn nhẹ. Có lẽ là Ông Thiệp về, như là “thấy hiu hiu gió thì ông lại về” chăng?

Xin gửi một làn gió, để tưởng nhớ ông, đăng lại bài viết, viết sau khi ông hoá một ngày.

THƯƠNG TIẾC NGUYỄN HUY THIỆP

Nguyễn Xuân Diện

Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) nhà văn tài năng bậc nhất của văn đàn đương đại vừa giã biệt trần gian lúc 16h45 chiều hôm qua (20/3/2021), hưởng thọ 72 tuổi.

Mặc dù ông bị đột quỵ và đau yếu đã lâu, mà tuổi 72 cũng đã là “nhân sinh thất thập cổ lai hy”, nhưng tin ông ra đi đã làm chấn động văn đàn nước Việt cũng như trong hàng triệu bạn đọc cả trong và ngoài nước. 

Sáng nay, ngồi với bậc trưởng lão Phan Hồng Giang, khi nhắc đến Nguyễn Huy Thiệp ông vẫn thảng thốt buồn và nói rằng Nguyễn Huy Thiệp là nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất trong cõi văn chương quốc ngữ nước nhà. Chúng tôi cùng nhắc đến Nam Cao và cho rằng Nam Cao đã phẫu thuật để bày ra trước mắt bạn đọc cái thân phận người Việt trước miếng ăn, cái danh và cái lợi. Nguyễn Huy Thiệp với lưỡi dao sắc bén và kỹ thuật điêu luyện đã giải phẫu để bày ra cả ruột gan của dân tộc này, ở nhiều chiều kích và dằng dặc lịch sử.

Bút pháp lạnh lùng, lối hành văn độc đáo, ngôn ngữ huyền ảo, văn chương truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp dứt khoát và quyết liệt đến tàn nhẫn, mổ xẻ đến tận cùng hiện thực xã hội và lịch sử. Những trang viết của ông nhiều tầng ý nghĩa, luôn mới mẻ trong mỗi bạn đọc qua mỗi lần đọc. Bay bổng, lãng mạn, trần trụi, sắc lẹm hoà quyện trong mỗi trang văn, mỗi hình tượng văn học Nguyễn Huy Thiệp tạo ra sự đa thanh, đa sắc, đa nghĩa trong sáng tác của ông.

Đọc tiếp...

Tài liệu đặc biệt: CỤ TRẦN TRỌNG KIM NÓI VỀ VIỆT MINH

Thủ bút Trần Trọng Kim
Thư gửi Hoàng Xuân Hãn năm 1947

Nguyễn Đức Toàn

Trần Trọng Kim (1887-1953) là một nhà giáo, một nhà nghiên cứu văn học, sử học có tiếng trong giới trí thức nước ta thời cận đại. Ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, như Nho giáo, Việt Nam sử lược, có đóng góp cho tri thức và nghiên cứu lịch sử văn hóa nước nhà. Trong khi tiếp xúc với văn bản Nam quốc địa dư chí, tôi phát hiện ra bức thư này nằm giữa tờ bìa ngoài gấp đôi đã bị phết hồ dán kín lại, do thời gian lâu ngày lớp hồ khô đi, trong lúc kiểm tra văn bản bức thư vô tình rơi ra. Được biết một số sách Hán Nôm có nguồn gốc từ thư viện riêng của gia đình GS. Hoàng Xuân Hãn. Bức thư này có lẽ đã đến tay cụ Hoàng và được cụ Hoàng dấu kín vào tờ bìa của cuốn Nam quốc địa dư chí, mà sau này được hiến tặng lại cho thư viện. Đối chiếu với tập hồi ký Một cơn gió bụi của cụ Trần đã được xuất bản trong những năm 60, chúng tôi nhận định đây chính xác là bút tích và giọng văn của cụ Lệ thần - Trần Trọng Kim, vì những nhân vật trong thư nhắc đến đều là những gương mặt trí thức chính trị đương thời với cụ. Ngày tháng, sự kiện, giọng văn và tư tưởng trong bức thư hoàn toàn phù hợp với ngày tháng, sự kiện, giọng văn, tư tưởng của cụ Trần trong tập hồi ký đã nêu trên.

Đọc tiếp...

Tư liệu: NHÂN 69 NĂM NGÀY MẤT CỦA LỆ THẦN TRẦN TRỌNG KIM


Nhân 69 năm, Ngày mất của Lệ Thần Trần Trọng Kim
(2-12- 1953 - 2-12-2022)

Trần Đình Dũng: Trần Trọng Kim (1883 – 1953) là một học giả danh tiếng, là nhà giáo dục, nhà nghiên cứu sử học, văn học, tôn giáo Việt Nam. Ông có bút hiệu Lệ Thần. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm về lịch sử, văn hóa, Nho giáo,...

Trần Trọng Kim từng làm Thủ tướng của chính phủ Đế quốc Việt Nam (1945) được thành lập trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Việt Nam.

Đọc tiếp...

Thứ Ba, 29 tháng 11, 2022

SÂN GOLF 90 HA SẮP NUỐT GỌN DI TÍCH QUỐC GIA CHỬ ĐỒNG TỬSÔNG HỒNG KHÔNG CẦN SÂN GOLF NỮA!

Nhà văn Nguyễn Thành Phong

Tiếp cận với những kiến nghị của nhà văn Nguyễn Phúc Lai, nguyên Giám đốc Sở VHTT&DL, nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Hưng Yên, sau đó thêm nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà văn Lê Văn Ba, đều là người quê gốc Hưng Yên, đã cùng lên tiếng về dự án "Khu văn hóa du lịch và dịch vụ TDTT Chử Đồng Tử và dự án sân golf Sông Hồng" có nguy cơ phá hủy, xâm phạm di tích Chử Đồng Tử - Tiên Dung, tôi thật sự hốt hoảng, lo lắng, vì nhiều căn nguyên:

Đọc tiếp...

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2022

LÂU NAY CHÚNG TA TUYÊN TRUYỀN SAI VỀ VINH DANH CỦA UNESCO

Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái tại Việt Nam vừa được UNESCO ghi danh
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

UNESCO không vinh danh, công nhận "Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại"
 

Công an Nhân dân
18:41 18/12/2019

Đó là khẳng định của Tiến sĩ Frank Proschan, cựu cán bộ chương trình cao cấp của UNESCO, cố vấn của UNESCO về Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa phi vật thể năm 2003, học giả Fullbirght 2019 -2020 tại hội thảo "Huy động truyền thông trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể”.

Hội thảo do UNESCO Hà Nội, Cục Di sản văn hóa và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18-12 tại Hà Nội.

Đọc tiếp...

HAI CHỨNG CỨ CHỨNG MINH ĐÀN BẦU LÀ CỦA VIỆT NAM

HAI TRONG NHIỀU CHỨNG CỨ CHỨNG MINH
ĐÀN BẦU LÀ CỦA NGƯỜI VIỆT NAM 

Nguyễn Xuân Diện

Lê Quý Đôn (1726 – 1784)(1) trong Vân đài loại ngữKiến văn tiểu lục đã ghi nhận nhiều tư liệu về âm nhạc và vũ đạo các đời. Kiến văn tiểu lục chép: "Sứ Giao tập chép: [Trần Cương Trung] “thường dự yến ở điện Tập Hiền, thấy con trai đóng vai kép, con gái đóng vai đào, mỗi bên 10 người, đều ngồi dưới đất; các thứ đàn, có đàn tì bà, đàn tranh và đàn bầu, v.v.”.(Bản dịch của Phạm Trọng Điềm) (2).

Cũng đoạn văn trên, bản dịch của Trúc – Viên Lê Mạnh Liêu xuất bản tại Sài Gòn năm 1963 như sau: 

“Tập Sứ-giao lại chép rằng: Tôi được Vua đãi yến ở điện Tập-hiền, phường hát trò chừng 10 người con trai và 10 con gái, đều ngồi cả dưới đất, có đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn một dây”(3).

Đọc tiếp...

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2022

Nguyễn Xuân Diện: TƯỞNG NHỚ HAI NGƯỜI THẦY ĐÃ ĐI XA


Lời dẫn: Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi muốn chia sẻ với chư vị hai bài viết về hai người Thầy đã quá cố của tôi: Thầy Bùi Duy Tân - Giáo sư hướng dẫn luận án Tiến sĩ của tôi, mất ngày 31.10.2009, và Thế Mạc (Kiều Thể) - Thầy giáo dạy văn của tôi trong thời gian tôi ôn thi vào Tổng hợp Văn, mất ngày 31.12.2010.  Hai bài viết dưới đây, tôi đặt bút viết ngay khi vừa được tin các Thầy tạ thế.
 
Bùi Duy Tân và Thế Mạc là hai người thầy có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của tôi.  Nhân ngày này, con xin dâng hai Thầy nén tâm hương tưởng niệm cùng lời cầu chúc các Thầy mãi mãi thanh thản cõi vĩnh hằng! 
Đọc tiếp...

NGƯỜI HÀ NỘI XƯA IN SÁCH, BÁN SÁCH VÀ ĐỌC SÁCH GÌ?

Phố Hàng Gai xưa. Ảnh: Tư liệu - internet

NƠI BÁN SÁCH VÀ NGHỀ IN SÁCH MỘC BẢN
Ở HÀ NỘI ĐẦU THẾ KỶ
XX
Nguyễn Thị Dương

Hà Nội xưa nay luôn tự hào là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, nổi tiếng với 36 phố phường. Quả đúng như Lý Thái Tổ đã từng nhận xét khi dời đô về Hà Nội: "... Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi Kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời..." để rồi đặt cho kinh thành cái tên thật ý nghĩa - Thăng Long. Sự hội tụ tinh hoa ấy không chỉ biểu hiện ở địa linh nhân kiệt, mà còn có thể thấy ngay từ tên gọi phố phường Hà Nội. Thật hiếm có đất nước nào trên thế giới lại có Thủ đô độc đáo như Hà Nội: mỗi phố phường đều gắn liền và là kết tinh của một nghề truyền thống: Hàng Lược, Hàng Hài, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Giấy, Hàng Gai, Hàng Bè, Hàng Bột, Hàng Thiếc, Hàng Khay, Hàng Thùng, Hàng Quạt, Hàng Bạc, Hàng Than, Hàng Da, Hàng Mành, Hàng Nón, Hàng The, Hàng Nhiễu, Hàng Giày, Hàng Thuốc Bắc, Hàng Vải, Hàng Chỉ, Hàng Mã, Hàng Mụn, Hàng Mã Vĩ, Hàng Bún, Hàng Trống, Hàng Đậu, Hàng Mắm, Hàng Muối, Hàng Chĩnh, Hàng Vải Thâm... Kinh đô Thăng Long đồng thời cũng là nơi tiêu biểu cho truyền thống văn hiến của dân tộc. ấy vậy mà lần tìm trong số mấy chục "hàng" của Hà Nội, không thấy có "hàng" nào có tên hay mang bóng dáng của việc in sách và bán sách.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH HÁN NÔM ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HN

Ảnh: Sinh viên ngành Hán Nôm dập bia tại động Hồ Công, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa năm 2015.

Khơi dậy sức mạnh văn hóa:
Học Hán Nôm để kết nối truyền thống và hiện đại


TS. Đinh Thanh Hiếu

Kiến thức Hán Nôm là chìa khóa quan trọng để nối kết truyền thống văn hóa dân tộc với con người hiện tại. Hiểu được văn hóa truyền thống và di sản truyền thống, qua đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để xây dựng xã hội hiện tại. Đó là cơ sở để xây dựng một nền văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc.

Di sản Hán Nôm - sự hiện diện của truyền thống nghìn năm văn hiến

Di sản Hán Nôm là “minh chứng” cho truyền thống Việt Nam nghìn năm văn hiến. Hai chữ Hán Nôm gợi rõ thực thể di sản thành văn của dân tộc, là một bộ phận trọng yếu của ngành văn hiến cổ điển Việt Nam. Từ khi Việt Nam bước vào tiến trình hiện đại hóa đầu thế kỷ XX, chữ Hán, chữ Nôm không còn được sử dụng rộng rãi trong xã hội. Thư tịch Hán Nôm - di sản văn hiến Việt Nam của cha ông không còn được số đông cháu con hiện đại đọc hiểu. Điều này gây nên nguy cơ đứt đoạn về văn hóa giữa truyền thống và hiện đại… 
Đọc tiếp...