Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2022

NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐÃ CA NGỢI ĐỨC THÁNH TRẦN NHƯ THẾ NÀO?


Người Trung Quốc đã ca ngợi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn hết lời.
Xin chọn một câu làm ví dụ:

 地 轉 我 粵 種 居 北 方 歐 州 境 內 無 蒙 騎 蹤 橫 千萬 理
天 生 此 良 才 於 宋 室 中 國 史 前 免 元 朝 都 護 一 百

Phiên âm:

Địa chuyển ngã Việt chủng cư Bắc phương,
       Âu châu cảnh nội vô Mông kỵ tung hoành thiên vạn lý.

Thiên sinh thử lương tài ư Tống thất,
       Trung Quốc sử tiền miễn Nguyên triều đô hộ nhất bách niên.

Nghĩa là:

Đất mà hoán chuyển cho giống người Việt lên ở phương Bắc,
                    thì ngựa Mông Cổ không thể nào tung hoành ngàn vạn dặm đất Châu Âu

Trời mà sinh đấng lương tài này (tức Trần Hưng Đạo) trên đất Tống,
                    thì lịch sử Trung Quốc không có chuyện bị Nguyên triều cai trị 100 năm.


Trích từ bài của Lê Phước trên RFI.
Đoạn văn mà Lê Phước đưa, là trích lại lời của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Thuần.

Chữ cuối cùng, trong bài trên RFI viết là thiên 天, nhưng tôi cho là phải chữ niên

Nguồn: https://www.rfi.fr/.../20121207-tran-hung-dao-tinh-hoa...

Chữ Hán là do NXD tạm viết vào.
Chữ Việt chủng, tôi dùng chữ 粵 種 vì mấy nhẽ:

1- Chữ Việt và chữ Việt 粵 dùng thông nhau.

2- Khi đi với chữ Chủng (giống, nòi)trong Việt chủng thì dùng là 粵 種

3- Đây là câu đối của người Trung Quốc viết, thì chữ Ngã Việt chủng 我 粵 種 là người TQ. Tự chữ Ngã đã khẳng định rồi!

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét