Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

ĐỂ TRÁNH PHÂN TÁN LÒNG DÂN, XIN MANG TRẢ LƯ HƯƠNG !


20 THÁNG TÁM
 
Bài: Nguyễn Phan Khiêm

Ngày 20 tháng Tám âm lịch là ngày giỗ cụ Hưng Đạo vương, một số trí thức lại bàn về việc trả lại lư hương đặt ở tượng cụ trong TPHCM. Vì thế xin được bày tỏ vài câu.

Đặt tượng đài ngoài trời hình như mới du nhập vào nước ta dưới thời Pháp thuộc. Lúc đó họ đặt những tượng đồng nhỏ, hài hòa với cảnh quan. Theo văn hóa phương Tây, họ không thắp hương, khi tưởng niệm thì đặt hoa.

Gần đây, tượng đài ngoài trời của ta phát triển mạnh cả về số lượng và kích thước, ở một số tượng đài nhân vật lịch sử có đặt thêm lư hương, do văn hóa VN tưởng niệm thì thắp hương là chính. Tiêu biểu nhất là tượng cụ Lý Thái tổ ở Hà Nội. Ở TP HCM thì có lư hương trước tượng Hưng Đạo vương.

Tháng 2/2019, TP.HCM vì lý do nào đó cẩu lư hương trước tượng Hưng Đạo vương đưa đi nơi khác, gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến bất bình.

Tôi cho rằng, nếu để đúng “chất Pháp” ngày xưa, tượng đài ngoài trời không hương khói thì cũng được, hương khói dành cho lễ nghi nơi đền chùa. Nếu thống nhất chủ trương như vậy thì ta nên cẩu hết lư hương trước tượng đài các cụ Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ, các tượng Hưng Đạo vương… ở khắp nước, vì các tượng đều có lư hương.

Nếu không thống nhất cả nước, chỉ riêng TP HCM cẩu lư hương ở tượng Hưng Đạo vương thì người ta có thể suy luận TP lớn nhất nước này không đề cao (tôn trọng) công lao hiển hách của cụ trong chiến thắng vĩ đại ba lần đánh bại quân xâm lược Mông- Nguyên, công lao mà không triều đại nào không tôn kính.

Trong tâm thức Việt, cụ được tôn là bậc Hiển thánh, văn võ, tài đức vẹn toàn.

Có ý kiến nhận định, tư tưởng quán xuyến suốt đời của Trần Hưng Đạo là một tấm lòng tận tụy đối với đất nước, là ý muốn đoàn kết mọi tầng lớp trong dân tộc thành một lực lượng thống nhất, là tinh thần yêu thương dân. Cho nên trước khi mất, ông vẫn còn dặn vua Trần Anh Tông rằng: "Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc" cho sự nghiệp lâu dài của nước nhà.

Chắc hẳn lãnh đạo TP HCM không có ý coi thường, không tôn trọng Hưng Đạo vương, nhưng mang lư hương đi chỗ khác dễ gây hiểu như vậy, để tránh phân tán lòng dân, xin mang lư hương về chỗ cũ. Đó là thượng sách!

(Ảnh: báo Người đô thị)

6 nhận xét :

 1. Không bết ai đã ra lệnh mang lư hương thờ Đức thánh Trần đi chỗ khác? kẻ đó hãy ra đến ngay tượng đài ngay cạnh bờ Hồ Hoàn Kiếm thờ vua Lý Thái Tổ xem có lư hương không?

  Trả lờiXóa
 2. Xem về Tâm linh thì thấy từ ngày ĐỨC THÁNH TRẦN không được thờ cúng đầy đủ và mất Lư hương thi đất nước gặp tai họa từ biên cương biển cả đến đất liền , ngay cả nơi CỤ đứng cũng không yên ma quỷ , ma xó hoành từ thành phố lan ra nông thôn , dân thường đang chết như ngả rạ , lòng dân lo sợ. Nếu các người “ lãnh đạo “ thực sự là “ CỦA DÂN, DO DÂN. VÌ DÂN “ thì hãy trả lại cho dân Lư hương CHO DÂN TÔI THỜ CÚNG.

  Trả lờiXóa
 3. Hỡi những ai đã trót xúc phạm đến tâm linh của dân tộc, hãy mau đem lư hương trả về nơi hơn nửa thế kỷ qua người dân Việt đã đến chiêm bái Ngài. Không có cá nhân, tổ chức nào có quyền làm điều ngang ngược, coi thường sự kính trọng của người dân đối một vị anh hùng như vậy...

  Trả lờiXóa
 4. "...Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra phải thời rối ren, lớn lên gặp buổi gian nan. Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường. Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ...Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng..."

  Trả lờiXóa
 5. "...Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo, thấy nước nhục mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình phải hầu quân giặc mà không biết tức; nghe nhạc Thái thường để đãi yến nguỵ sứ mà không biết căm. Hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển; hoặc vui thú ruộng vườn, hoặc quyến luyến vợ con; hoặc lo làm giàu mà quên việc nước; hoặc ham săn bắn mà quên việc binh; hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát..."

  Trả lờiXóa
 6. "... Giặc với ta là kẻ thù không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên không biết rửa nhục, không lo trừ hung, không dạy quân sĩ; chẳng khác nào quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi sau đây sau khi giặc giã dẹp yên muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa? Ta viết bài hịch này để các ngươi biết bụng ta..."

  Trả lờiXóa