Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

ÔNG BẢO ĐẠI CÓ CỐNG HIẾN GÌ CHO NƯỚC VIỆT NAM?

Hình: Lễ Bế Mạc Khoá đầu tiên Võ Bị Đà Lạt. Tân thiếu úy thủ-khoa chào Quốc Trưởng Bảo Đại và nhận kiếm.

An Nam Yakukohaiyo

Ông Bảo Đại có cống hiến gì cho nước Việt Nam?

- Ông là người có những cải cách mới cho triều đình nhà Nguyễn, bãi bỏ các vị thượng thư già cả lạc hậu thay bằng những người trí thức mới, phế bỏ chế độ thái giám vô nhơn tánh, bỏ thủ tục quỳ lạy vua.

- Ông mở rộng ngoại giao với các quốc gia trên thế giới như Campuchia, Trung Hoa Dân Quốc, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Lào, Anh Quốc, Pháp quốc, Ý Đại Lợi, Thái....

- Năm 1945, ông là người bắt Pháp trả lại độc lập cho VN sau gần 100 năm cai trị

- Ông và Trần Trọng Kim tiếp tế cứu đói trong trận đói năm Ất dậu nhưng bị Việt Minh chặn đường cướp.

- Năm 1948, ông yêu cầu Pháp trả lại sáu tỉnh Nam kỳ cho VN bị bảo hộ từ ngày cụ Phan qua xin chuộc bất thành mà tự vận.

- Từ đó, ông thành lập quốc gia Việt Nam với các cải cách dân chủ, lập quân đội, lập nội các, thủ tướng, giáo dục, và viết Hiến Pháp đầu tiên cho quốc gia VN độc lập.

- Ông thành lập trường võ bị Đà Lạt năm 1948.

- Năm 1949 , ông điều hành quốc gia VN và tham gia liên hiệp quốc và được chấp thuận là một quốc gia hợp pháp trong khi VNDCH bị bác đơn.

- Ông đại diện quốc gia VN độc lập gia nhập Liên Hiệp Quốc Tế Viễn Thông năm1952 bao gồm vô tuyến, viễn thông, và chọn đầu số điện thoại ở Nam kỳ là (+84).

- Ông thành lập Ngân hàng quốc gia VN vào tháng 1.1955 tại bến Chương Dương.

- Ông dựa vào uy tín của mình kiu gọi quốc tế viện trợ đưa hơn một triệu dân Bắc kỳ vô Nam tỵ nạn cộng sản năm 1954.

×× Và hơn hết trong gần 20 năm trị vì ông chưa hề làm đổ máu một người con dân Việt Nam nào...

Sau ngày bị phế truất bởi Ngô đình Diệm, Bảo Đại không đem theo bất cứ tài sản nào trong quốc khố ngoại trừ một số bảo vật của hoàng gia.

175 triệu USD vẫn còn nằm trong ngân hàng quốc gia VN do chánh quyền Ngô đình Diệm tiếp quản cộng với 33 tấn vàng trong ngân hàng Pháp từ thời đế quốc VN cũng được chánh quyền Ngô đình Diệm đòi về từ ngân hàng Pháp.

---

Chuyện ngoài lề:

Hồi Nhựt vô xin Bảo Đại cấp quân binh, Bảo Đại cương quyết ko cho vì ko muốn anh em nhà binh phải đổ máu.

Nên đối với ông, cái gì gọi là "mơ ước hay giấc mơ ầm súng đánh giặc" là một điều thảm hại đau thương thay vào đó là tìm cách mưu cầu hoà bình.

Hồi 1945 khi mà cộng sản chưa thâu tóm được một quốc gia nào ở Đông Á, thì nó chỉ ngấm ngầm len lỏi vào các đảng phái lớn mạnh để tồn tại và sinh tồn bằng việc lợi dụng những bất ổn chánh trị của quốc gia đó mà phát triển theo kiểu chánh nghĩa, ít ai được hiểu về nó và có cơ hội thấy những việc nó làm như sau này.

Tại Việt Nam, cs núp trong tổ chức yêu nước gọi là Việt Minh, ông Hồ không lấy danh nghĩa cộng sản mà lấy danh nghĩa là Việt Minh chống Pháp "vì lợi ích dân tộc", 

Trong tình huống dầu sôi lửa bỏng giữa việc Nhựt tình nguyện "ủng hộ ngôi báo nhà Nguyễn và sự kiện "Việt Minh ép ông thoái vị "

Bảo Đại đã không ngần ngại bỏ cả ngai vàng, bỏ cả nghiệp đế đã gầy dựng bao trăm năm từ các tiên đế mà chọn lấy sự bình yên cho con dân Việt, 

Ông ngăn chặn Người Nhựt tấn công Việt Minh và ông thoái vị vì muốn giữ lại "từng giọt máu" của con dân mình.

Nếu không chánh biến diễn ra khi Nhựt tuyên chiến ở VN thì hậu quả Nhựt để lại sẽ như Nam Kinh và Triều Tiên. Và Việt Minh có chết hết không thì tôi không biết nhưng người chết chắc chắn là dân Nam, trong đó có khi là ông bà , cha mẹ của chúng ta ngày nay.... Thậm chí từng mồ mả ông bà cũng phải tan tành theo chiến cuộc...

Đây có thể là cách làm không hoàn toàn tốt nhưng nó là lựa chọn tốt nhứt trong tình huống khi đó.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét