Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

ĐANG CHÁY NÚI THIÊNG HỒNG LĨNH - thơ Trần Mạnh Hảo


ĐANG CHÁY NÚI THIÊNG HỒNG LĨNH

Thơ Trần Mạnh Hảo

Rú Hồng ơi Rú Hồng đang cháy
Vòi rồng Sông Lam xin cứu Rú Hồng
Mưa giông hỡi hãy về đây cứu lấy
Đỉnh ngàn thiêng từ thuở Tiên Rồng

Chín mươi chín ngọn chọc trời xanh Nghệ Tĩnh
Sao để lửa thiêu hết cả rú ngàn
Hồn các đại thi hào xin chiếm lĩnh
Xin bầu trời ngừng đốt cháy quan san

Ôi Xứ Nghệ hồn ta đang bén lửa
Đốt Rú Hồng điềm gở Formosa
Ôi Nghệ Tĩnh sợ Người không còn nữa
Giặc ngoài khơi tính cướp cả sơn hà

Xin cả nước vì Rú Hồng sống chết
Hỡi Sông Lam đứng dậy chở che ngàn
Nghìn đám mây tụ làm mưa sấm sét
Nước non này xin chớ để tiêu tan


Sài Gòn 30-6-2019
T.M.H.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét