Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2018

BÀI XẨM VỀ "THU HOẠCH HỌC TẬP & NOI GƯƠNG"


BÀI XẨM THU HOẠCH TẤM GƯƠNG 
BÁT KHÚC

Trời bức sốt viết bài thu hoạch​
Trên yêu cầu không vạch đầu dòng
Tấm gương vừa mới học xong
Phải viết cẩn thận, thực lòng, không sai.

Con ơi con ngủ cho dài
Để mẹ còn bận viết bài tấm gương.

Khi còn sống Bác thường nhắc nhở
Cán bộ là đầy tớ nhân dân
Bây giờ lắm đứa hư thân
Đôi khi còn quá như quân cướp ngày

Con ơi con ngủ cho say
Đừng trêu đầy tớ có ngày chết oan

Bác Hồ dặn phải đoàn kết lại
Đoàn kết vào là đại thành công
Bây giờ lắm đứa hồ rông
Mã phi tầm mã, ngưu lồng tầm ngưu

Con ơi con ngủ cho phiêu
Bè to cánh nhỏ biết điều tránh xa

Bác Hồ dặn nước ta độc lập
Nếu cần thì đốt rấp Trường Sơn
Bây giờ nhượng địa nhơn nhơn
Rừng vàng bể bạc đảo cồn non xanh

Con ơi con ngủ cho lành
Cày thuê cuốc mướn như anh đắm đò

Bác Hồ bảo tự do trên hết
Không khổ gì hơn mất tự do
Bây giờ những rập cùng gò
Nói năng nhỡ miệng nhập kho là tàn

Con ơi con ngủ cho ngoan
Tự do đối thoại là màn kịch cương.

Nhớ khi xưa Bác thường hay nhắc
Tiết kiệm là ích quấc lợi dân
Bây giờ có đứa múc ăn
Mua vui một trận vạn ngàn kể chi

Con ơi con ngủ khì khì
Từ trong bia rượu con thì lớn lên

Khi xưa Bác không quên chấn chỉnh
Cán bộ mình liêm chính chí công
Bây giờ chạy chọt tứ tung
Của chung lắm đứa vẫy vùng thành riêng

Con ơi con ngủ cho hiền
Mẹ đi nộp tức cho yên quán hàng

Nghe Bác nhắc lại càng chí lý
Hiền tài là nguyên khí quốc gia
Bây giờ chúng lõi như ma
Rể, dâu, con, cháu, ông, bà…khư khư

Con ơi con ngủ đứ đừ
Quy trình quy hoạch mà cứ như… quy đầu./.

Văn Ngộ sưu tầm 2015.


 

3 nhận xét :

 1. Bài thơ hay , có khả năng đi vào lịch sử văn học nước nhà . Đề nghị đưa bài này làm ví dụ về văn chương hiên thực xã hội chủ nghĩa .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng quá, bài này về sau sẽ được đưa vào sách giáo khoa phản ánh hiện thực đất nước một thời đau thương dưới ách CS.

   Xóa
 2. Tôi phục lăn người viết ca từ ! Ổng đưa " QUY ĐẦU " vào ca từ được mới tài ...

  Trả lờiXóa