Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

THƯ MỜI THAM GIA HỘI NGHỊ CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM


Thư mời viết bài tham gia Hội thảo quốc gia thường niên 

“NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2018”

THÔNG TIN HỘI THẢO:

- Thời gian tổ chức (dự kiến): thứ Sáu, 31/8/2018 (cả ngày).
- Địa điểm tổ chức: Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội.
- Hình thức: Hội thảo khoa học, thuyết trình, thảo luận.
- Số lượng báo cáo dự kiến: 60 báo cáo.
- Kỷ yếu hội thảo có chọn lọc bài viết, dự kiến in xong tháng 11/2018, có chỉ số ISBN.
- Độ dài tham luận: 4000-8000 chữ.
- Quý vị học giả tham dự hội thảo vui lòng tự túc chi phí đi lại và ăn ở.


CÁC TIỂU BAN:

- Tiểu ban 1 (10 bài): Nghiên cứu di sản Hán Nôm Nam Bộ.
- Tiểu ban 2 (10 bài): Di sản Hán Nôm với khoa học công nghệ hiện đại.
- Tiểu ban 3 (20 bài): Nghiên cứu Hán Nôm.
- Tiểu ban 4 (20 bài): Tư liệu Hán Nôm.

THỜI HẠN:

- 10-20/7/2018: Gửi tóm tắt kèm toàn văn tham luận.
- 5-10/8/2017: Ban tổ chức gửi Thư mời tham dự hội thảo (Bản chính thức) tới các tác giả tham luận được lựa chọn tham dự hội thảo
- 31/8/2018 (thứ Sáu, cả ngày): hội thảo
- tháng 11/2018: xuất bản kỉ yếu hội thảo

Thông tin cụ thể vui lòng xem trong toàn văn Thư mời đính kèm.

Trân trọng!
Ban Tổ chức 
_______________

Ghi chú: Giai đoạn 1995-2016 là "Hội nghị Thông báo Hán Nôm học"; từ năm 2017 chuyển thành "Hội thảo Nghiên cứu Hán Nôm" thường niên cấp quốc gia.

.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét