Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

KÍNH DÂNG LINH HỒN CỤ PHẠM QUỲNH - Thơ Nguyễn Lâm Cẩn


Nguyễn Lâm Cẩn 

HỌC GIẢ PHẠM QUỲNH

Kính dâng linh hồn cụ Phạm Quỳnh.

“Đủ chữ Tây để lừa ta
Đủ chữ Hán để lừa Tây”*
Cụ ơi non nước xưa nay mấy người?!
“Nam phong” bút lực còn tươi
Tinh hoa đất Việt ngậm cười…những ai**

Giết ba lần một hiền tài***
Chết mà bất tử tượng đài làm chi
Con đường đến
Con đường đi
Cụ như núi dựng, họ thì cỏn con


“Kiều còn thì nước ta còn”****
Một câu bất hủ bút mòn thời gian
Non sông máu đỏ ngập tràn
Có vua vẫn thiếu, có quan vẫn thừa
Chợ đời sớm nắng, chiều mưa
Chợ trời cơm áo lọc lừa cả thôi
Thế thời thời thế đổi ngôi
Phận người vẫn mỏng dòng trôi bọt bèo

Tuốt gươm từ vỏ đói nghèo
“Nhân văn chủ nghĩa” trôi vèo cụ ơi
Lưng bén đất, cật bén giời
Cái đầu bé tí nói lời viển vông
Ông hóa thằng, thằng hóa ông
Bao nhiêu khao khát càng trông càng mờ

Ô hay lật ngửa ván cờ
Bùn lầy chiếu tướng bây giờ là đây
Đủ chữ Hán để lừa Tây
Hóa thành nghiệp chướng vì đầy quỷ ma.

Hà Nội, 14-11-2015
NGUYỄN LÂM CẨN.

*Câu của học giả Đặng Thai Mai đánh giá Phạm Quỳnh
**Rất nhiều nhà trí thức nổi tiếng không làm quan vẫn bị thủ tiêu như
Người ta coi cụ 3 lần án tử.....
**** Câu nói nổi tiếng của Phạm Quỳnh “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn”.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét