Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

BÀ CON GIÁO DÂN KÉO LÊN XÃ VÀ TRƯỜNG HỌC ĐỂ HỎI CHUYỆNThao Teresa

Trưa nay Ban Hành giáo và giáo dân xứ Đăng Cao - Diễn Đoài - Diễn Châu Nghệ An đã lên trường cấp 2 và UBND xã để chất vấn tại sao ban giám hiệu trường lại bắt học sinh đi biểu tình chống Cha Nam và Cha Thục.


Tại xã Diễn Trung - Diễn Châu tất cả học sinh công giáo cũng bị phân biệt và nhà trường đã công khai bắt bẻ các em về vấn đề tôn giáo và xúc phạm nói xấu các Linh Mục Công Giáo.

Mỗi ngày nhà cầm quyền càng dùng những thủ đoạn đê hèn gây chia rẽ thù hằn tôn giáo để người dân chống lại nhau. Mục đích chúng chia để dễ trị.

Xin cầu nguyện cho Giáo Hội vàbà con Công Giáo miền trung.

1 nhận xét :

  1. Những việc làm nhầy nhụa nhớp nhúa của Chính quyền Nghệ An về việc chia rẽ tôn giáo,kích động lòng hận thù lẫn nhau trong cộng đồng đồng bào sẽ bị lịch sử đời đời nguyền rủa

    Trả lờiXóa