Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

BỘ SƯU TẬP QUỐC TRIỀU HÌNH LUẬT CỦA LS NGUYỄN VĂN MIẾNG

LÊ TRIỀU HÌNH LUẬT 黎朝刑律

Luật sư Nguyễn Văn Miếng

Ký hiệu A.2669 Nguyên bản chữ Hán, chép tay. Theo Tạp chí Hán Nôm số 2 (11) năm 1991 thì bản này hiện đang được tàng trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội):

"Điều đáng nói là Quốc triều hình luật cũng chính là bộ luật xưa nhất còn lưu giữ được đầy đủ. Nó nằm trong số những thư tịch cổ hiện được tàng trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội).  

Quốc triều hình luật hiện còn 3 bản in ván khắc mang các ký hiệu: A.341, A.1995 và A.2754. Ngoài ra còn 3 bản của một bộ sách chép là Lê triều hình luật (ký hiệu A.2669, A.340 và VHt.31) mà nội dung của nó hoàn toàn có đủ cơ sở để kết luận chính là bản sao lại sách Quốc triều hình luật được chép vào các đời sau."

Bản dịch Pháp Ngữ:

- Lê triều hình luật đã được Raymond Deloustal chuyển dịch sang Pháp ngữ và cho đăng tải trên Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient (B.E.F.E.O.).Hanoi. Tomes 8 (1908), 9 (1909), 10 (1910), 11 (1911), 12 (1912), 13 (1913), 19 (1919), 22 (1922) dưới nhan đề La Justice dans l'Ancien Annam, Traduction et Commentaire du Code des Lê. 

Bản dịch Việt Ngữ:

- Năm 1956, dưới sự bảo trợ của Trường Đại học Luật khoa Sàigòn, dịch giả Lưỡng Thần Cao Nãi Quang phiên âm và dịch nghĩa Quốc triều hình luật sang Việt ngữ, gồm bản chụp Hán Văn, phiên âm Hán Việt và bản dịch Việt Ngữ, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Giác nhuận sắc, thạc sĩ luật khoa Vũ Văn Mẫu đề tựa.

- Năm 1991, Nhà xuất bản Pháp Lý kết hợp với Viện Sử học Việt Nam cho xuất bản bản dịch mới của hai dịch giả Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Tá Nhí. Bản dịch này liên tục được tái bản: 1995 (Nxb Chính Trị Quốc Gia), 2003 (Nxb Tp. HCM), 2013 (Nxb Tư Pháp), 2009 (Nxb Giáo Dục, in chung với Hoàng Việt Luật Lệ), 2011 (Nxb KHXH, Điển chế và pháp luật Việt Nam thời Trung đại, tập I).

- Năm 1998, Nhà xuất bản Văn Hoá cho in bản dịch của dịch giả Nguyễn Q. Thắng, hiệu đính Nguyễn Văn Tài, gồm nguyên bản chụp Hán Văn, phiên âm Hán Việt và bản dịch Việt Ngữ.

Như vậy cho đến nay đã có 3 bản dịch Việt Ngữ.


Bản dịch Anh Ngữ:

- Năm 1987, Ohio University Peess cho xuất bản bản dịch với tên "The Le Code. Law in traditional Vietnam" in thành 3 quyển, của tác giả Nguyễn Ngọc Huy, Tạ Văn Tài, có sự tham gia phiên dịch của Trần Văn Liêm.

Dưới đây là Bộ sưu tập Bộ Lê Triều Hình Luật của Nguyễn Văn Miếng.------------
Tễu Blog: LS Nguyễn Văn Miếng có bộ sưu tập thật quý. Riêng bản chữ Hán mang ký hiệu A.2669 như trên ảnh là một bản sao, chụp photocopy trên giấy Dó, cho hình thức gần như bản gốc.

Bản in 1956, có lời đề tựa của Luật sư Vũ Văn Mẫu thật quý và hiếm!

3 nhận xét :

  1. Vũ Văn Mẫu ở đây có phải sau này là Thượng nghị sĩ Vũ Văn Mẫu của Đệ nhị cộng hòa không?

    Trả lờiXóa
  2. Thưa, Vâng đúng ạ!
    https://xuandienhannom.blogspot.com/2014/07/ky-niem-100-nam-ngay-sinh-hoc-gia-chinh.html

    Trả lờiXóa