Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Tư liệu: LỜI HUẤN DỤ CỦA VUA BẢO ĐẠI SAU CUỘC TUẦN DU NGHỆ AN


Tư liệu quý: 
 
LỜI HUẤN DỤ CỦA HOÀNG ĐẾ BẢO ĐẠI
SAU CUỘC TUẦN DU TỈNH NGHỆ AN NGÀY 9/6/1938.
 
"Xưa kia nước ta được giàu mạnh là nhờ ở nhà nông, ngày nay tiền đồ nước Nam cũng là phần nhiều trông cậy ở cái công khó nhọc của dân cày hiệp lực cùng với dân thợ và dân buôn, muốn cho nước sau này được thịnh vượng, thời về ba mặt nông, công, thương đều phải hằng ngày canh cải cho thích hợp với sự sinh hoạt đời nay. Công cải lương đó, kẻ thượng lưu trí thức phải có một phần to. Về đường kinh tế cũng như các phương diện khác, cái trách nhiệm của thượng lưu không phải là nhỏ. Thượng lưu là kẻ đi tiên phong là người đưa đường chỉ nẻo cho quốc dân, là kẻ giáo dục huấn luyện cho quần chúng. Làm trọn cái trách nhiệm đó không những là làm vẻ vang cho Tổ quốc, lại giúp sinh kế cho đồng bào nữa.
 
Gặp những buổi dân tộc cấp tiến như đời nay, kẻ thanh niên có chí có khí do dự phân vân không biết ngả theo về đường nào. Lòng nhiệt thành hăng hái muốn tìm kiếm một việc chi để thi thố ra với đời. Nào chủ nghĩa nầy, nào lý thuyết khác, nào khuynh hướng nọ, nào phong trào kia, không biết thế nào là phải quấy, không biết thế nào mà đoán định, chỉ trông thấy tiền đồ mờ mịt, nghĩ tới mà ghê. Trong khi phân vân do dự như thế có một cách tuyệt diệu cho khỏi ngã lòng, là quả quyết ra làm việc với đời. Ra làm việc là ra tiếp xúc với cái thực tế ở trước mặt, tiếp xúc với những người chung quanh mình, bấy giờ bao nhiêu những sự mơ hồ mộng tưởng sẽ tan đi hết cả. Nay việc kinh tế chính là cái thực tế nhỡn tiền, bao la rộng rãi, kẻ thanh nhiên tuấn tú trong nước, có tài sáng kiến, có trí kinh doanh, tha hồ mà trổ tài, dụng trí. Đã là trong vòng thực tế thì tài năng thi thố ra tất có kết quả liền, bấy giờ không những vui lòng vì đã thành công, mà lại hả dạ vì đã làm tròn nghĩa vụ với cái Tổ quốc Việt Nam kia là công cuộc chung của hết thảy đồng bào đã phí bao nhiêu huyết hản mới gây nên".

(Theo Tràng An báo số 329, ra ngày 14/6/1938 - Ảnh chụp bài báo)
Văn bản và ảnh bài báo do Phạm Xuân Cần cung cấp. 
 

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét