Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

NGƯỜI XƯA CHỌN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU KINH ĐÔ RA SAO?

NGƯỜI XƯA CHỌN NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU KINH ĐÔ RA SAO?

Vào thời Trần, người đứng đầu Kinh đô gọi là Đại An phủ sứ. Ông Đại An phủ sứ này được chọn từ đâu? Ông ta được chọn từ trong số 18 ông An phủ sứ là quan đầu tỉnh, tức là đứng đầu 18 lộ (tỉnh).

Trong 18 vị đó, chọn ra một vị giỏi nhất. Mà ai chọn? Đích thân nhà vua chọn. Chọn về rồi, không được cử ngay lập tức làm chức An phủ sứ ở Kinh đô, mà người ta gọi là Đại An phủ sứ. Ông An phủ sứ này khi về kinh đô, phải trải qua một thời gian làm chức vụ gọi là Thẩm hình Viện sự để thử thách.

Vị Thẩm hình Viện sự này trông coi việc hình án ở Kinh đô một thời gian, nếu thấy đạt được yêu cầu, bấy giờ nhà vua mới cử làm Đại An phủ sứ, tức là như chức Chủ tịch Thành phố Hà Nội bây giờ, chứ không phải là chuyện đơn giản.

Vào thời ấy, đích thân vua Trần Thái Tông chọn trong 18 người đầu tỉnh của các tỉnh, lúc đó gọi là lộ, để chọn ra. Từ lúc vua bắt đầu chọn cho đến lúc vua chọn được là mất tám năm.

Tranh: HS Ngo Xuan Khoi.

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét