Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

PHẨM CÁCH VIỆT NAM VÀ BIẾN CỐ ĐỒNG TÂM

 
Người dân Đồng Tâm sau một cuộc họp thường kỳ năm ngoái 

Phẩm cách Việt Nam và vụ việc Đồng Tâm, nhìn từ Singapore

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét