Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

CHÙM THƠ XUÂN KHAI BÚT - Mai Thanh Sơn


Chùm Thơ Xuân của TS Mai Thanh Sơn

KHAI BÚT ĐẦU NĂM 


Mong năm mới lưới trời giăng vạn nẻo,
Bắt lũ hung tàn đền món nợ Đồng Tâm,
Bọn độc tài trả lại Nước cho Dân,
Và khí Xuân bốn mùa trên quê Mẹ.

ĐÊM TRỪ TỊCH


Đêm trừ tịch, Ba Đình rền sấm sét,
Nghe tựa hồ tiếng thét tự Đồng Tâm.
Mưa trái mùa hay cả trời nước mắt,
Khóc oan hồn lay lắt cõi nhân gian?


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét