Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

HỌA SĨ VIỆT NAM ĐÂU RỒI?

Dư luận quốc tế phản đối thói tham lam, ngang ngược, xấc xược trắng trợn của Trung Quốc trong tranh chấp tại Biển Đông. Họ ủng hộ Viêt Nam.

Các họa sĩ của ta đâu rồi? Tại sao ta lại không dám lên tiếng? Tại sao???
Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét