Thứ Năm, 20 tháng 5, 2021

HOÀNG GIÁP NGUYỄN KHẮC NIÊM VÀ 16 CHỮ VÀNG

Ảnh: Hoàng giáp Nguyễn Văn Niêm và "TỨ tôn châm".
 
HOÀNG GIÁP NGUYỄN KHẮC NIÊM
VÀ 16 CHỮ VÀNG "TỨ TÔN CHÂM"


Ngô Minh 
 
Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm hai lần Phủ doãn Thừa Thiên là một nhân vật đặc biệt. Cụ Niêm sinh năm 1889 ( Kỷ Sửu), quê làng Gôi Vị, nay là xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ mất năm 1954 trong CCRĐ. Năm 1907, cụ thi đậu đệ nhị giáp tiến sĩ ( gọi là Hoàng Giáp. Thi đình do vua chủ khảo, chọn ra Hoàng Giáp, Thám hoa, Bảng nhỡn, Trạng nguyên), khoa thi đình năm Đinh Mùi tại Huế, khi 18 tuổi.


Đó là học vị cao nhất thời đó mà cụ đã đỗ đạt lúc còn rất trẻ. Cụ Cao Xuân Dục (1843- 1923), một vị đại khoa, đại quan triều Nguyễn, học giả, nhà văn hóa, nhà văn Việt Nam đã nhận xét về Hoàng Giáp Nguyễn Quân ( Khắc Niêm) :” Người có đức thì lời văn thuần nhất, người có học vấn thì tri thức toàn diện, người có lý lẽ minh bạch thì sách luận khúc chiết. Ở Nguyễn Quân hội đủ tất cả những điều trên. Văn là người. Gọi Nguyễn Quân ( Khắc Niêm) là một trang thiếu niên anh tuấn cũng đáng mà gọi là một bậc lão thành cũng không phải là không xứng”. Cụ Hoàng Hương Sơn đã nhận nhiều trọng trách quan trọng trong triều đình Huế: Tư nghiệp Quốc Tử giám, Tham tri Bộ Hình, Tuần vũ Khánh Hòa, hai lần Phủ doãn Thừa Thiên, Bố chánh Nghệ An. Tháng 8-1941 ông giữ chức quyền Tổng đốc Thanh Hóa. Đến 2-1942, cụ xin nghỉ hưu về quê bốc thuộc chữa bệnh cho người nghèo. Chủ tịch Ủy ban nghiên cứu cải lương hương ước ở Huế.v.v..Cụ có tên trong bia tiến sĩ Văn Miếu Huế.

Cụ Hoàng Nguyễn Khắc Niêm có 2 đời vợ, sinh được 15 người con, người nào cũng hay chữ và đi theo cách mạng, làm nhiều việc tốt cho đời. Trong đó có những người nổi tiếng như nhà văn hóa lớn Nguyễn Khắc Viện, con trai đầu; Nguyễn Khắc Dương, giáo sư thần học, Nguyễn Khắc Phi, giáo sư ngành văn học Trung Quốc.v.v..Nhà văn Nguyễn Khắc Phê là con thứ 13 của cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm. Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân viết : Cụ ở “những vị trí có thể hái ra tiền, nhưng Cụ luôn giữ được phẩm chất đạo đức, sống cuộc đời thanh bần, đạm bạc,... có ý muốn duy tân...”

Cụ Nguyễn Khắc Niêm là người có tinh thần yêu nước, có khí phách, trọng đạo lý và lòng nhân ái, thích tự do, ghét xu nịnh, coi thường danh lợi và địa vị, luôn tôn sư trọng đạo và ghét bọn xâm lược, xin từ quan sớm về làng bốc thuốc chữa bệnh giúp người nghèo. Nhà văn Nguyễn Khắc Phê có lần kể rằng, khi Cụ Hoàng Giáp về quê bốc thuốc, mỗi lần đi dạo trong vườn, cụ đều đi đôi dép cắt từ mo cau “vừa mát chân, vừa đỡ tốn tiền”. Cụ Thượng Hương Sơn dạy con cũng theo hướng “giỏi giang, tiết tháo, yêu nước, thương dân” như vậy. Trong thư gửi con trai cả là Nguyễn Khắc Viện thi đỗ, đi du học tại Pháp năm 1937, cụ kể cho con về chuyện theo Việt Minh của mình:”Thấy tuy rằng tuổi già, nhưng được trông thấy công cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc, và tin tưởng vào sự thắng lợi hoàn toàn đã gần tới, rất lấy làm vui thích, nên chi tinh thần khí lực vẫn mạnh luôn, lâu này có tham gia ít nhiều trong công cuộc kháng chiến như sung vào Hội đồng nhân dân xã, giúp việc Hội phụ lão Kháng chiến ở huyện...” Rồi cụ làm thơ “Lời khuyên cần kiệm”, “Khuyên đi khai khẩn”, “Khuyên học”... cổ võ bà con trong làng xã. Theo GS Nguyễn Khắc Phi, Cụ hai lần được Cụ Hồ ký giấy mời ra Việt Bắc. Lần đầu do ông Trần Đăng Ninh chuyển vào đầu năm 1948. Lần thứ hai vào đầu năm 1951 dự hội nghị Toàn quốc thống nhất Việt Minh với tư cách mà một trí thức đương thời, giấy mời do Đổng lý văn phòng Bộ Nội vụ Phạm Khắc Hòe địch thân về Hương Sơn chuyển tận tay. “Nhưng cụ bị ốm không đi được, và sau đó cuộc đấu tranh “phát động quần chúng giảm tô” và “Cải cách ruộng đất” diễn ra...”, cụ bị quy địa chủ, bị bắt giam và chết trong tù!

Sinh thời cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm có bài thơ “Tự vịnh” , viết năm 1952, nói về cuộc sống thanh bạch của mình:

Ruộng nhiều nhà đẹp nhất trong làng
Lúa hết tiền không vẫn cứ sang
Ngày một bữa cơm tương nhút đủ
Tối thì cháo tấm sớm ngô rang.


Học giả nổi tiếng Hoàng Xuân Hãn năm 1927 là người đần tiên ở miền Trung đậu tú tài Tây trường Bưởi, cụ Nguyễn Khắc Niêm mừng câu đối mà ông Hoàng Xuân Hãn cho là đã thành “lời sấm” :

Hồng Lam chung dục, tự cổ đa tài, diễm đạo tân khoa quy cựu phiệt.
Âu Á văn minh, chí kim đồng hóa, giao tương xích xí dẫn thanh niên

(Hoàng Lam nung đúc, từ trước nhiều tài, vui nói tân khoa về cựu tộc.
Âu Á văn minh, đến nay đồng hóa, hãy đem cờ đỏ dẫn thanh niên).

Hoàng Xuân Hãn viết tiếp:” Các cụ đã mê mải điển tích (Cờ đỏ đây trỏ tích Hán Cao Tổ) mà quên tụi mật thám cho Pháp đang rình mò bên cạnh”... Con trai cụ giáo sư Nguyễn Khắc Phi chú :”chỉ việc Hàn Tín đánh Triệu, dụ quân triệu ra khỏi thành, cho quân khinh kỵ đột nhập thành, nhổ cờ Triệu, cắm cờ Hán lên. Đọc câu đối mới thấy Cụ Hoàng chữ nghĩa mẫn tiệp , tinh nhạy như thế nào.

Riêng với Huế, cụ Nguyễn Khắc Niêm nhiều năm sống và làm việc ở Huế với gia đình. Cụ làm Kiểm giáo, trợ giáo rồi Tư Nghiệp ( Hiệu phó) Trường Quốc Tử Giám, hai lần làm Phủ doãn Thừa Thiên ( 1935- 1939), rồi chức Thị Lang, Tham tri Bộ Hình. Ngoài các chức vụ hành chính cụ còn tham gia nhiều Hội đồng giám khảo các cuộc thi Hội (thi chọn tiến sĩ), thi cử nhân, thi chọn quan chức cho Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Chủ tịch Ban dịch thuật Luật Hình sự cho Chính phủ Nam Triều....Tức là cụ đã góp phần đào tạo và tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Làm bất cứ việc gì, ở bất cứ vị trí nào, Cụ đều nêu một tấm gương sáng về về sự học, sự vô tư, liêm chính đáng trọng. Ở Huế bây giờ còn lưu 4 câu đối với nét chữ của cụ trên bốn cột trụ Thương Bạc bên bờ Sông Hương trước của Thượng Tứ, ở hai mặt cột ngoài và hai mặt cột giữa viết khắc gần trăm năm trước. Những câu đối ở Thương Bạc nói lên tình yêu Huế, tự hào về Huế đẹp và sự tài hoa chữ nghĩa của người đứng đầu xứ Thừa Thiên lúc đó. Xin trích vài câu đối (chữ Hán) đã dịch để bạn đọc thưởng thức:

Lâu đài mép nước, cỏ hoa ngóng ánh xuân tươi
Thuyền nôốc bến sông mê, xóm làng bủa đầy mặt đất

(Câu đối trên hai cột trụ ngoài phía sông Hương)

Trời vũ trụ thái hòa, ngọc bạch y thường thủ hội
Đất kinh sư đẹp đẽ, tiếng tăm văn vật đô này

(Câu đối trên trên hai cột trụ giữa mặt phía Thượng Tứ)

Thời kỳ làm Tổng đốc Thanh Hóa, cụ Nguyễn Khắc Niêm có đến thăm động Từ Thức còn gọi là Động Bích Đào, là một hệ thống hang động núi đá vôi với nhiều nhũ đá được gắn liền với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên. Động nằm trên địa bàn xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cụ có bài thơ “Phỏng Từ Thức động” bằng chữ Hán rất nổi tiếng, người đời gọi là thơ thần. Bài thơ được nhiều học giả và nhà thơ có tiếng dịch ra thơ nôm, và gần đây đã được UBND tỉnh Thanh theo đề nghị của Sở Văn hóa – Thông tin cho khắc vào bia đặt trước cửa động. Bài thơ không chỉ mang giọng văn đại khoa mà còn là một tác phẩm của một tâm hồn thi sĩ đích thực.. Xin trích khổ đầu chữ Hán : Phiêu phiêu tiên lữ phỏng đào nguyên / Khước thị trần gian vị liễu căn / Vinh lộc dĩ cam từ huyện ấn / Ái tình do tự lụy tiên hôn…Bản dịch được khắc trên tấm bia dựng trước cửa động là của Hồng Phi và Hương Nao, hai nhà nghiên cứu Hán Nôm có uy tín ở Thanh Hóa, trọn bài như sau :

Lâng lâng nhẹ gót viếng Đào Nguyên
Mới rõ trần gian chửa dứt nguyền
Vinh lộc đã cam từ huyện ấn
Ái tình còn nặng lụy duyên tiên
Nghê thường mờ mịt chòm mây sớm
Thạch nhũ đầm đìa bóng nguyệt đêm
Hoạn lộ cười mình về quá muộn
Gặp nhau cửa động nói không nên.
Nhưng, có lẽ cái mà Cụ hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm để lại cho hậu thế giá trị nhất là “16 CHỮ VÀNG”, gọi là TỨ “TÔN” CHÂM :

Tôn tộc đại quy
Tôn lộc đại nguy
Tôn tài đại thịnh
Tôn nịnh đại suy


Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đại Vinh ở Huế dịch:

Tôn trọng nòi giống ắt đại hòa hợp
Tôn trọng bổng lộc, ắt đại nguy nan
Tôn trọng tài năng ắt đại phồn thịnh
Tôn trọng siểm nịnh ắt đại suy vong.


Theo sách “ Cụ Hoàng Hương Sơn Nguyễn Khắc Niêm”, sau khi Cụ thi đỗ đại khoa, trong cuộc gặp gỡ với các tiến sĩ tân khoa, vua Thành Thái (vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ 1889 đến 1907. Do chống Pháp nên ông, cùng với các vua Hàm Nghi và Duy Tân , bị thực dân Pháp đi đày tại ngoại quốc), đề nghị mỗi vị hãy góp kế sách để phục hưng quốc gia. Kế sách của cụ Nghè Niêm được cô đúc trong bốn câu trên. Thế mới biết vị vua trẻ Thành Thái đã biết dùng trí thức như thế nào. Càng hiểu thêm bản lĩnh Cụ Nguyễn Khắc Niêm, trước vua đã nói thẳng thắn những lời thông thái của mình, dù có thể dễ bị xem là “khinh khi”. Con cháu cụ đã đặt cho bốn câu trên là “Tứ tôn châm”. Châm là răn. Bốn điều răn. Tôn là tôn trọng. Chỉ có 16 chữ thôi : 4 chữ TÔN, 4 chữ ĐẠI, 8 chữ còn lại đối nhau : TỘC, LỘC, TÀI, NỊNH đối với QUY, NGUY, THỊNH, SUY- là thành một châm ngôn ứng xử của vua, của người lãnh đạo đất nước mọi thời đại, có thể phân tích giảng giải thành cả tập sách dày.

Đây là phương châm “trị quốc”của bất cứ triều đại tiến bộ nào. Tôn tộc đại quy- là đề cao sự đoàn kết dân tộc. Tôn tộc tức mọi người phải quy về một mối là đặt Dân tộc, Tổ Quốc, nòi giống lên trên hết. Có được sự đồng lòng đó thì nhất định làm được mọi việc, chiến thắng mọi kẻ thù. Lịch sử dân tộc ta dã chứng minh hùng hồn chân lý mà Cụ Hoàng Hương Sơn đã nêu lên. Tôn lộc đại nguy- ý của Cụ Hoàng không phải xem thường sự phát triển đất nước giàu có, vì dân giàu nước nước mới mạnh , mà “tôn lộc” ở đây là nói người làm quan mà đặt lợi lộc của mình, “lợi ích nhóm“ mình lên trên lợi ích dân tộc , lợi ích cộng đồng, thì đó là lúc nguy nan đang đến với đất nước. Vì lúc đó lẽ công bằng bị vi phạm, tham nhũng hoành hành, bè phái, phe nhóm trong chính quyền sinh sôi nảy nở . Tôn tài đại thịnh - vì “hiền tài là nguyên khí của quốc gia- Đó là một chân lý vĩnh hằng. Coi thường trí thức, gạt tầng lớp trí thức ra ngoài hành trình của đất nước, nhất định đất nước suy vong. Trí thức thường là những người có cá tính, không phải loại người “gọi dạ, bảo vâng”, lại là những người hay nêu ý kiến phản biện ( không biết phản biện không phải là trí thức ), nên hay làm cho lãnh đạo ghét. Người lãnh đạo giỏi là người biết trọng tài năng, tập hợp nhân tài phục vụ quốc gia, lúc đó đất nưóc mới vững mạnh lên được. Tôn nịnh đại suy - cũng là một chân lý lịch sử. Ở triều đình nào cũng có vô số người nịnh hót. Người lãnh đạo đa phần lại thích nghe bọn xum xoe nịnh bợ, biến phải thành trái, biến người tốt thành người xấu. Vì vậy người lãnh đạo phải là người đủ cương trực, đủ trình độ, đủ nhạy cảm mới nhận ra kẻ nịnh để lánh xa, người trung để gần gũi.

Cụ Nguyễn Khắc Niêm chỉ nêu phương châm phục hưng đất nước 16 chữ thôi, nhưng đó là mười sáu chữ được đức bằng vàng ròng và mãi tươi ròng tính thời sự

14 nhận xét :

 1. Nguyễ Khắc Sáng16:38 26 tháng 4, 2018

  Cụ tôi giỏi quá : Sao lại chết thảm với CS , Tài giỏi quá Tiểu nhân hại .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan phong kiến chết vì tài và giàu có hơn CS, Quan CS chết vì cướp có tổ chức và chia nhau không đều.

   Xóa
 2. Bài này viết: ".....Nguyễn Khắc Dương, giáo sư thần học...." như vậy không chính xác. Trước năm 1975, giáo sư Nguyễn Khắc Dương là giáo sư TRIẾT HỌC tại viện đại học Đà Lạt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lâu rồi tôi không gặp thầy Dương
   Nhớ ơi là nhớ vấn vương lạ lùng!
   (Phạm Bá Xướng: Thành viên nhóm Nguyễn Hồng Giáp, Vương Văn Điền, Nguyễn Diệp, Đoàn Lộc ...)

   Xóa
 3. Cụ Nguyễn Khắc Niêm mà nhiều người thường gọi là Hoàng giáp Niêm, thuở nhỏ học giỏi nổi tiếng, được mệnh danh là thần đồng. Mặc dù cụ có lòng yêu nước và tham gia một số hoạt động trong phong trào Việt Minh, nhưng năm 1954, cụ bị quy địa chủ, bị bắt giam. Ở trong tù, cụ bị đối xử hết sức tàn nhẫn. Vì quá phẫn uất, cụ đã treo cổ tự tử để phản đối chính sách hà khắc của nhà tù.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cụ Nguyễn Khắc Niêm chết thảm vì cộng sản, không hiểu tại sao ông Nguyễn Khắc Viện lại tiếp tục theo cộng sản? Tưởng rằng cái chết của cha cũng đủ tỉnh thức cho ông Nguyễn Khắc Viện rồi?

   Xóa
 4. Trần Đăng Ẩn07:54 27 tháng 4, 2018

  16 chữ vàng của cụ Nguyễn Khắc Niêm mới là vàng ròng, vàng thật chứ không phải là vàng đểu mà đảng nhận của Trung cộng.

  Trả lờiXóa
 5. Người con ưu tú nhất của Cụ là Nguyễn Khắc Viện. NKV đáng lẽ phải là một nhà kinh bang tế thế thực sự. Tiếc thay, NKV bị che mắt bởi sự lừa đảo thế kỷ...

  Trả lờiXóa
 6. Đề nghị cần phải sửa hai chữ cuối câu 2 và 4 bản phiên âm, cho đúng nguyên bản Hán văn: "Tôn tộc đại quy, Tôn Lộc đại suy, Tôn tài đại thịnh, Tôn nịnh đại nguy". Kẻo linh hồn cụ Niêm trách hậu thế làm vàng thau lẫn lộn.

  Trả lờiXóa
 7. Ông Nguyễn Khắc Viện được đi du học bên Pháp năm 1937, người em là ông Nguyễn Khắc Dương, theo đạo công giáo vào năm 1949, cũng được các linh mục cho đi du học Pháp năm 1956. Đến năm 1963, vì nghe theo lời đường mật của cọng sản, ông Nguyễn Khắc Viện rủ ông Nguyễn Khắc Dương về miền bắc giúp Hồ chí Minh, nhưng nhờ những lời khuyên của các linh mục công giáo nên ông Nguyễn Khắc Dương không về. Thế là năm sau, năm 1964, ông Nguyễn Khắc Viện một mình khăn gói lên đường về bắc. Năm 1965 ông Nguyễn Khắc Dương đi về miền Nam và được linh mục Nguyễn văn Lập, viện trưởng viện đại học Đà Lạt lúc bấy giờ, mời dạy môn Triết học tại viện đại học này từ năm 1966-1976.
  Nên nhớ, lúc du học bên Pháp, ông Nguyễn Khắc Viện đã gia nhập đảng cọng sản Pháp và là đảng viên nòng cốt của đảng cọng sản Việt Nam. Vì vậy khi được Hồ chí Minh kêu gọi trở về bắc thì ông Viện đi ngay, bất chấp những lời khuyên của ông em là giáo sư Nguyễn Khắc Dương...

  Trả lờiXóa
 8. Ông Niêm chả theo đường lối ông Hồ là gì. Nhầm lẫn thì phải chết thôi

  Trả lờiXóa
 9. Ngày xưa chưa co Google nên còn tù mù làm

  Trả lờiXóa
 10. Đề nghị người đăng Xuân Nguyên trước khi khi đăng bài này lên cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc của "Tứ tôn châm", có đúng là "trong cuộc gặp gỡ với các tiến sĩ tân khoa, vua Thành Thái ... đề nghị mỗi vị hãy góp kế sách để phục hưng quốc gia" vì trongcuốn Đại Nam Thực lục chính biên đệ lục kỷ phụ biên do Cao Tự Thanh dịch đã ghi chép đầy đủ sự kiện vua Thành Thái gặp gỡ các vị tân khoa, trong đó có Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm, kể cả việ nhà vua cho các vị tân khoa lên xe hơi ra Phu Văn lâu, ra dề thơ... nhưng không hề có ghi chép gì đến Tứ tôn châm cả. Đấy là chưa kể còn nhiều giai thoại xung quanh mấy câu Tứ tôn này

  Trả lờiXóa
 11. Đại Nam thực lục viết về kỳ thi Hội của Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm như sau: Tháng 5. Năm ấy thi Hội đã xong (Chủ khảo là Tham tri bộ Hộ Trần Đạo Tiềm, Phó Chủ khảo là
  lãnh Đốc học Thanh Hóa Đàm Khiêm***, Tri Cống cử là Lang trung bộ Hộ Đào Phan Duân, lấy 4 người hạng
  trúng cách, 7 người hạng thứ trúng cách cùng Đỗ Văn Toại thứ trúng cách khoa Giáp thìn, Phan Duy Phổ thứ trúng
  cách khoa Ất mùi đều được vào thi Điện), lấy ngày 8 tháng ấy vào thi Điện (Hiệp biện đại học sĩ sung Tổng tài
  Quốc sử quán Cao Xuân Dục, lãnh Thượng thư bộ Hộ Huỳnh Côn sung Độc quyển, lãnh Tham tri bộ Hình Bùi
  Xuân Huyên, Tham biện Các vụ Tạ Hàm sung Duyệt (1) quyển), ban cho 4 người Nguyễn Duy Phiên, Lê Hoàn,
  Nguyễn Khắc Niêm, Nguyễn Đức Lý là Đệ nhị giáp Tiến sĩ, 3 người bọn Trần Đình Tuấn (2) (sau gặp tôn húy nên
  đổi là Chu) là Đệ tam giáp Tiến sĩ, 6 người Phó bảng. Đến khi dẫn kiến vua đều nhất nhất hỏi han, lại ân tứ cho các
  Tiến sĩ chia nhau lên hai chiếc xe hơi dạo chơi ngoài thành, ngự giá ra Phú Văn lâu ra đề làm thơ (Phú đắc “Thản
  đồ trì khinh xa” (Đường bằng ruổi xe nhẹ) một bài thất ngôn luật lấy chữ “phi” (bay) làm vần, lại sắc nói rõ đây
  không phải là khảo hạch trước mặt, chỉ là muốn ghi lại việc hay, mọi người nên lập tức ứng chế tiến lãm, mỗi
  người đều viết một bài truyền làm vật gia bảo). Khoa ấy lấy tới 4 Đệ nhị giáp Tiến sĩ, lại chuẩn cho các Tiến sĩ lên
  xe hơi dạo chơi phố phường, đương thời cho là việc vinh dự hiếm có. Vậy Tứ tôn châm được dâng lên vua Thành Thái lúc nào?

  Trả lờiXóa