Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Trần Trọng Dương: BỌC TRỨNG ÂU CƠ - TỪ QUÁI THAI ĐẾN ĐIỀM LÀNHTừ quái thai đến điềm lành: Bọc trứng Âu Cơ 


Thế kỷ 14, Lĩnh Nam Chích Quái (nhặt nhạnh cái điều quái dị ở Lĩnh Nam) ghi Lạc Long Quân- Âu Cơ đẻ ra một bọc, tưởng là điềm bất lành (ý có nhẽ tưởng bị quái thai chăng?), nên vứt ra ngoài đồng (hic, nỡ lòng nào), sau thấy bọc rách trong có trăm trứng nở ra 100 con trai nên lại mang về nuôi (may quá!).

Thế kỷ 15, Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Kí Toàn Thư đã "siêu/ vi chỉnh" thành LLQ- Âu Cơ sinh 100 con trai và mở ngoặc (tục truyền sinh trăm trứng).

Thế kỷ 18-19, khi Đại Việt Toàn Thư đã phủ bóng lên khắp hang cùng ngõ hẻm ở đất Việt 3-4 trăm năm. Các thần tích Hùng Vương tranh nhau đua nở. Quá trình tăng quyền (empowerment) cho sự ra đời của trăm trứng Hùng Vương được các nhà Nho làng quê thêm nếm tình tiết. Nào ánh sáng hội tụ, bọc thai được tả là "bọc bạch ngọc" tọt ra ở trong ao sen (như Phật?), hàng vạn chim bay đến chầu, trăm quan vái Hoàng Thiên Thượng Đế (Đạo giáo), có Tứ Thiên Vương đọc sắc chỉ rằng thì là mà ban cho hiền chủ nước Nam sinh được "long bào trăm trứng".

Chiều 28-3-2007, Quốc hội (QH) đã cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 73 Bộ luật Lao động về việc cho phép người lao động nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch). Luật mới được thực thi ngay từ năm ấy, 2007, vào ngày 26-4, sẽ được nghỉ lễ.

Thế là từ đấy đến nay, đến ngày này lại được ở nhà chơi với con trẻ, mà vẫn được hưởng nguyên lương.Sử liệu:

Lĩnh Nam chích quái 嶺南摭怪: "Long Quân lấy Âu Cơ rồi đẻ ra một bọc, cho là điềm bất tường, vứt ra cánh đồng; qua sáu bảy ngày, bọc vỡ ra một trăm quả trứng, mỗi trứng nở ra một con trai, mới đem về nhà nuôi. Không phải bú mớm, các con tự lớn lên, trông đẹp đẽ kỳ dị, người nào cũng trí dũng song toàn, người người đều kính trọng cho là triệu phi thường”. Trăm người con trai ấy chính là tổ tiên của người Bách Việt."

Đại Việt sử ký toàn thư ghi: “Vua lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai (tục truyền sinh trăm trứng), là tổ của Bách Việt. Một hôm, vua bảo Âu Cơ rằng: "Ta là giống rồng, nàng là giống tiên, thủy hỏa khắc nhau, chung hợp thật khó". Bèn từ biệt nhau, chia 50 con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về ở miền Nam (có bản chép là về Nam Hải), phong cho con trưởng làm Lạc Vương, nối ngôi vua.”

Ngọc phả Hùng Vương tại Phú Thọ: “Khi lên ngôi, Long Quân đặt hiệu là Hùng Hiền Vương, khi ấy nàng Âu Lạc (tức Âu Cơ) đã có mang ba năm ba tháng mười ngày rồi, trên núi Nghĩa Lĩnh có mây lành ngũ sắc rực rỡ. Vào giờ Ngọ ngày 25 tháng 12 năm Giáp Tý, nàng Âu Cơ đã đến kỳ thai bầu chuyển vận. Đến giờ Ngọ ngày 28, hương lạ đầy nhà, ánh sáng khắp buồng, sinh được một bọc bạch ngọc, hương lạ hóa khí, sinh ở ao sen đỉnh ngọc đất tổ Thứu Lĩnh núi Nghĩa Lĩnh. Lãm vương thấy sinh được bọc quý, rất lấy làm lạ. Các nước trong thiên hạ xưa nay thì đây là việc lạ chưa từng thấy, bèn vời bách quan văn võ vào chầu ở chính điện. Giờ ngọ ngày đó, trong thành nội hô hiệu lệnh ba tiếng, chuyển động kiền khôn, sơn hà thảo mộc vạn vật đều kinh, mây lành ngũ sắc rạng khắp ba ngàn thế giới, chính điện có hàng vạn chim bay đến chầu. Dưới núi, sóng nước vọt cao, trăm thú lẫn kình nghê muôn loài đều ùa theo [7] mưa gió đến chầu. Vua thấy quốc gia nhiều điềm lạ, bèn triệu tập văn võ chỉnh tề mũ áo, trai thành tịnh khiết, lên thượng điện Kính Thiên, thắp hương đăng phụng đợi chầu vái Hoàng Thiên Thượng Đế, cúi trước muôn thiêng. Giờ Thân hôm đó, bỗng thấy một đám mây xanh từ phía Tây đến đậu trên thềm rồng điện Kính Thiên, tự nhiên xuất hiện 4 tướng cao hơn trượng rưỡi, đầu đội mũ hoa quan, thân mặc bào xanh, gấm báu buộc thắt lưng, giải ngọc vương chân, đi hài sắt, miệng cười tỏa hào quang, mây bốc ngùn ngụt, tay cầm một lệnh long bài của Ngọc Hoàng Thượng đế, sắc xuống cho hiền chủ của đất Nam có long bào trăm trứng, trong ngọc khuyết sinh được trăm trai trị nước, nay lệnh cho Tứ đại Thiên vương giúp đỡ khuông phò. Cho nên ban sắc ấy!”.

Nghe lại bài "Đất nước lời ru" do Anh Thơ thể hiện để mọi người thấy lịch sử đã được sáng tạo như thế nào nào:

1 nhận xét :

  1. Ôi, phải chi bà quên luôn cái bọc ấy ngoài đồng thì đỡ biết mấy! Khỏi có lú, có cự, có ích xì!Hay lũ này là trứng của khựa giả mạo chui vào? Nghi đám gian thương ba tàu chuyên chơi tiểu ngạch hồi đó lắm!!

    Trả lờiXóa