Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Bài Đặc biệt: CÁC CỤ QUA ĐÈO NGANG MỞ HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG


 GS. Lê Văn Đặng chuyển sang chữ Nôm.

Qua Đèo Ngang 

Đinh Bá Truyền

Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà
Mù trời ống khói Formosa
Nghênh ngang Vũng Áng, Tàu ngàn đứa
Nhung nhúc Kỳ Anh, Khựa vạn nhà
Chất độc đen ngòm ô nhiễm biển
Cá tôm trắng phếu chết ra ma
Dừng chân đứng lại lòng tê tái
Một mảnh sơn hà đã thuộc Hoa.


Xin kính mời các cụ, các thi hữu xa gần cùng họa bài Qua Đèo Ngang, bản mới. Xin gửi thơ họa bằng cách comments bên dưới, hoặc gửi về hộp thư:
chuteu2015@gmail.com

Tễu Blog dự kiến sẽ mời một hội đồng chấm, do Cụ Hoài Yên làm Chánh chủ khảo, Giáo sư Lê Văn Đặng làm Phó Chủ khảo để chọn ra các bài hay nhất và trao giải.
----------------

Xin giới thiệu một sbài họa của các cụ Nguyễn Đào Trường, Hồ Văn Thiện, Cao Bồi Già:
Bài họa của Cụ Phạm Toàn:
 
Họa 1 – Đánh Dân Bênh Giặc

Bước tới Đèo Ngang gặp mã-tà
Canh phòng che chở Formosa
Lăm lăm khiên, gậy, vài ngàn đứa
Che chở bên trong Khựa vạn nhà
Thây kệ ngư dân đà mất biển
Thuyền úp phơi bờ hệt tha ma
Ngửa mặt hỏi Trời cao tím tái:
Khi mô tống cổ hết giặc Hoa?

Họa 2 – Trả lời Thanh Quan

Gặp chị Thanh Quan lúc xế tà
Chị hỏi chi mô Formosa
Lom khom ai đó vô vàn đứa?
Thưa chị: Tàu ô mấy vạn nhà
Sao chẳng thấy thuyền câu lướt biển?
Thưa chị thuyền bè đã ra ma
Ôi đất nước mình ai xơi tái?
Dạ, thưa: giặc cũ tên Trung Hoa!

Họa 3 – Tài-Môi qua Đèo Ngang

Cũng đến Đèo Ngang lúc xế tà
Xế hộp rúc vào Formosa
Lưng khom xin gặp vài ba đứa
Bị chúng đuổi xua giạt khỏi nhà!
Rón rén hỏi ăn con cá biển
Rằng ăn có muốn chết ra ma?
Thôi thôi thây kệ đời xơi tái
Xế hộp cho ta, biển cho Hoa!

Họa 4 – Kẻ Phàm ở Đèo Ngang

Họp báo Đèo Ngang đến xế tà
Tên Phàm đại diện Formosa
Báo hại nghển dài vài chục đứa
Tên Phàm nhếch mép sủa mấy nhà
Chọn thép, hay là chọn cá biển?
Chọn gì thì cũng “Tỉu nhà ma”
Đừng hỏi kẻ Phàm điều quan tái!
Vì ta đại diện cả Trung Hoa!

Họa 5 – Trách nhiệm ở Đèo Ngang

Quốc Hội bàn xuông đến xế tà
Kim Cự phải khai Formosa
Ký kết duyệt rồi dăm bảy đứa
Bôi trơn đâu chỉ đến một nhà?
Ngậm miệng mắc quai đành mất biển
Há mồm không khạc nổi xác ma
Để hận giống nòi đời tê tái
Đem dâng đất nước biếu người Hoa!

Bài họa của cụ Phan Tự Trí

TRỜI NGHIÊNG

Bao tháng Trời Nghiêng bóng chẳng tà
Chim còn đâu nữa để mà sa
Đau thương biển chết đau tan nước
Xót cảm cá tiêu xót nát nhà
Giày mả... bọn Tàu quân ác quỷ
Rước voi... bầy Lại lũ tà ma
Kỳ Anh Vũng Áng ... Ôi Cồ Việt

Không lẽ muôn đời chẳng thoát Hoa.

9-8-2016

Bài họa của cụ Đỗ Sanh

Đứng lặng Đèo Ngang mắt lệ nhòa,
Mịt mùng khói tỏa Focmoxa,
Còn đâu Vũng Áng_ Kiêu hùng Việt,
Kỳ Anh_ Mảnh đất của Ông cha,
Nhung nhúc quan tham đua bán nước,
Cùng bầy Tàu Khựa-_ lũ tà ma,
Hồn thiêng đất nước xin chứng giám,
Non sông _Đất Việt: sạch lũ Hoa

Hai bài họa của Cụ Hà Sỹ Phu:

HSP họa bài thơ “Tân Đèo Ngang” của Khuyết danh

Bài 1: ĐÈO CAO NHÌN RÕ CHÍNH TÀ

Tỉnh dạy mà phân chính với tà
Một thời gió táp với mưa sa
Lom khom nịnh thối dư ngàn đứa
Lẫm liệt danh thơm thiếu một nhà
Nhớ nước nên khơi lòng ái quốc
Thương nhà phải diệt lũ yêu ma
Nội phản-ngoại xâm giờ đã tỏ
Hết giặc vườn xuân mới nở hoa

Bài 2: CHỐNG TÀU KHỰA ĐỂ GIỮ TÌNH VIỆT- HOA

Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
Theo nghề, bám biển thưa vài chiếc
Thất nghiệp, rời quê chắc vạn nhà
Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
Chặn tay giặc cướp say Bành trướng
Đắp lại tình dân Việt với Hoa.


Bài họa của Cụ Phạm Đức Quý:

Bước tới Đèo Ngang nước mắt nhòa
Nhìn vùng nhượng địa Fomosa
Khói tuôn xám xịt tàn trăm họ
Nước thải đen ngòm hại bách gia
Tàu Khựa vạn thằng sang lập nghiệp
Dân Nam nghìn hộ chuyển đi xa
Cá tôm chết hết dân điêu đứng
Vũng Áng đâu còn đất của ta !
 

Bài họa của Cụ Đỗ Hoàng

ĐẾN ĐÈO NGANG

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà.
Hung thần xuất hiện Formosa.
Tanh bành biển chết vung lời thét,
Tóa họa trời toi dậy tiếng la!
Hám bạc lũ quan mắc mẹo quỷ,
Tham tiền đám lại kẹt mưu ma!
Dừng trông thảm cảnh tan hoang nước.
Tai họa nghìn đời ! Vái cậy Cha!

Hà Nội ngày 9 – 8 – 2016
Đ - H

Bài họa thứ 2 của Cụ Cao Bồi Già

Bài họa 2:

TRIỆT XỬ

Phải đem xử hết bọn tâm tà
Khiến cả dân mình máu lệ sa
Mầm tử lửng lơ treo vạn mối
Họa tai ngùn ngụt đổ muôn nhà
Bờ xôi đứt ruột thành bô rác
Biển bạc đau lòng hóa bãi ma
Giận kẻ bội vong giày mả tổ
Rước về một lũ quỷ…Trung Hoa !

CAO BỒI GIÀ
09-08-2016.


Bài họa của Cụ Thái Văn Đào

Qua Đèo Ngang

Một dải Hoành Sơn đã nhiễm tà
Phải đâu chỉ khói Formosa
Lô xô bến vắng thuyền gác mái
Thấp thoáng làng xa lưới xếp nhà
Vũng Áng biến xanh thành biển chết
Thiên Cầm cát trắng hóa tha ma
Nào ai rước giặc vào trong nước
Đất Việt ngàn năm thành đất Hoa.

 .
Chùm bài họa của các cụ cha cho biết quý danh:
 .
Lãnh đạo nào đây ám phải tà
Mời Tàu đến dựng For mô sa
Độc dây cá chết phơi đầy bãi
Bệnh nhập dân mang rải mọi nhà
Vũng Áng sắp thành nơi tử địa
Kỳ Anh chuẩn bị bãi tha ma
Cha ông suốt bốn nghìn năm giữ
Nước Việt bây giờ bỗng hóa Hoa


Chả lẽ không hay bọn Khựa tà
Sao còn đi rước For mô sa
Thù xưa chỉ vảng ngoài biên ải
Giặc cũ giờ găm trước cổng nhà
Tôm cá phơi thây đà trắng kiếp
Dân tình rỗng ruột sắp xanh ma
Cha ông Bắc thuộc không làm được
Con cháu tiền nhiều chúng nạp ta 


ĐAU VÌ HOA

Một dải Đèo Ngang đã ám tà
Vì trong một ổ Formosa
Thương thay Vũng Ánh hơn ngàn xóm
Khốn đốn Kỳ Anh cỡ vạn nhà
Cá chết bạt ngàn như trúng dịch
Người sầu vô tận tựa đưa ma
Dừng chân,cám cảnh, lòng đau xót
Nước Việt mình đây hay nước Hoa? 
 

Họa bài “ Qua đèo Ngang”
Của Đinh Bá Truyên
 


Tới chốn đèo Ngang lúc ác tà
Lặng nhìn non nước lệ tuôn sa
Bầy Ngô mặt ngố toàn dân khựa
Chữ Hán bảng treo suốt dẫy nhà
Miệng lưỡi líu lô mồm “hảo hảo”
Cõi lòng chất chứa “Tửu nhà ma”
Hỡi ai rước tượng rày non tổ
Chớ bỏ giống nòi nhập giống Hoa.


Bài họa của cụ Phan Liên Khê

Bước đến Đèo Ngang gặp lũ tà,
Những thằng khốn nạn chiếm Hoàng Sa.
Thôn quê Vũng Áng nghìn tên giặc,
Phố xá Kỳ Anh vạn nóc nhà.
Đầu độc biển xanh, thâm tựa quỷ,
Thủ tiêu cá trắng, ác như ma.
Ngàn năm Hà Tĩnh dân thuần Việt,
Sao tới bây giờ thấy lắm Hoa?


9-8-2016
Phan Liên Khê
Thượng tá Cựu chiến binh


Bài họa của Cụ Đỗ Đình Tuân

Phải giữ môi trường

Hủy hoại môi sinh bọn ác tà
Độc từ Vũng Ảng thải tuôn sa
Tiêu vong thủy sản muôn nghìn tấn
Khốn khổ ngư dân ức vạn nhà
Dẫn quỷ vào nhà tham mở lối
Để đầu độc biển hóa tha ma
Nước non mình muốn còn đường sống
Phải giữ môi trường phải thoát Hoa

09/08/2016
Đỗ Đình Tuân

Bài họa của Cụ Nguyễn Y

Chẳng phải Đèo Ngang đã trúng tà
Mà rằng khắp cả Nước Nam ta
Đất liền Tục Lãm, Nam Quan đó
Biển khơi nỗi nhục Hoàng, Trường Sa
Quân Tàu xâm lấn miền biên ải
Nội giặc lăm le bán nước nhà
Hãy mong tỉnh ngộ toàn dân Việt

Góp sức chung vai cứu Sơn Hà.
.
Bài họa của Cụ Dien Nguyen

Chẳng tới Đèo Ngang cũng biết tà
Năm châu nhẵn mặt Formosa
Đỉnh cao tham dốt mời nó đến
Vũng Áng Kỳ Anh đuổi vạn nhà
Rác thải lén chôn, hư đất mẹ
Độc tuôn cống xả, biển tha ma
Dân tình gào thét đòi sống sạch
Dùi cui đáp lại, chớ đụng Hoa!

Bài họa của Cụ Thích Trường Xuân
.
Bước tới đèo ngang suýt trúng tà
Bởi vì xả thải của pho sa
Nghênh ngang lũ giặc chen làng xóm
Nhốn nháo quan tham lấn hiếp nhà
Xã tắc sao đành cho lũ quỷ
Sơn hà lỡ để mấy thằng ma
Cầu mong đoàn kết chung lòng lại
Đuổi thẳng bọn tầu giặc Trung Hoa.


Bài họa của Cụ Lương Quang Phiệt

Chớm đến Đèo Ngang đã trúng tà
Một vùng nhiễm độc Formosa
Kỳ Anh - Phố "Vẫy" kều nghìn đứa
Vũng Áng - Tàu sang phá vạn nhà
Mất nước đau lòng con cuốc cuốc
Tan nhà xót ruột cái gia gia
Biển Đông oán hận bè bán nước
Đất Việt căm hờn lũ sai nha
 

Bài họa của Cụ Hồ Hữu Liên

NGÀY ẤY ĐÂY RỒI

Lương tâm chẳng biết chính hay tà
Cấu kết cùng bè lũ Fọc-sa
Bán nước không màng, đau Tổ quốc!
Buôn dân chẳng kể, khổ nhà nhà!
Kỳ Anh lạnh lẽo như hang quỷ
Vũng Áng hoang tàn tựa bãi ma
“Quá tệ đỉnh cao” ngươi có biết:
“Dân cùng tất biến” Việt đơm hoa?

CÒN ĐÂU NON NƯỚC

Cảnh vật Đèo Ngang đã nhiễm tà
“Cỏ cây chen đá…”, lệ tuôn sa!
Còn đâu hùng vĩ trời Non Nước?
Thôi đã đìu hiu thảy mọi nhà!
Chiêu Thống, bọn bay như ác quỷ
Cận Bình, quân giặc tựa tà ma
Hãy thôi, đoàn kết muôn dân lại
Tống cổ ngay thì, bọn giặc Hoa! 


Bài họa của cụ Hoành Trần

QUA ĐÈO NGANG

Quan đến Đèo Ngang bỗng trúng tà.
Khom lưng uốn gối bởi tiền sa,
Ngoài khơi biển chết không tôm cá.
Trên núi rừng hoang vắng cửa nhà.
Đau xót vì dân đà lạc địa,
Thương thay bởi chúng đã tàn gia,
Buồn cho đất nước nhiều tàu khựa,
Quen thói gian tham ức hiếp ta.
Hoành Trần
10/8/16

 .
Bài họa của một cụ chửa cho biết quý danh

Để tưởng nhớ Bà Huyện Thanh Quan, xin ghi ơn đời đời:

Những lúc chiều rơi, bóng xế tà
Lại nhớ Đèo Ngang, đá chen hoa
Nơi đây phảng phất hồn thi sĩ
Ôm ấp tình riêng với nước nhà
Người bao năm cũ còn vang mãi
Lời dặn thiêng liêng với quốc gia
Xin khắc ghi đây lời nguyện ước
Để người vui mãi cháu con ta. 


Bài họa của cụ Lý Đức Quỳnh

TRÚNG TÀ

Ngư dân Vũng Áng trúng bùa tà
Điềm báo chẳng lành,cú vọ sa*
Hiện tại,trôi sông thuyền hết biển
Tương lai,dạt chợ cửa không nhà
Vì tham cán bộ chìa tay quỷ
Bởi lợi doanh nhân giở thói ma
Khiến kẻ cầu vinh ôm ghế nhục
To mồm nuốt sử: Máu và Hoa !
Lý Đức Quỳnh 

10.8.2016

*Người xưa tin rằng con chim cú vọ bay lạc đậu vào trong làng xóm 

là điềm báo chẳng lành:có chết chóc. 

Bài họa của Cụ Hà Trần Công

Bước tới đèo ngang thấy lú già
Đội mũ tàu ngắm bản vẻ fomosa
Ngẩn mặt nhìn trời không thấy phán
Rảo bước run run cát trắng nhòa
Đứng yên nghe thằng phiên dịch nói
Chọn cá hay chọn thép của ta
Chỉ một trong hai không được cả
Vì nạn xả thải của người Hoa 


Bài họa của các cụ chưa cho biết quý danh

Bước tới đèo Ngang tức nổ “cà”
Còn đâu lòng dạ cỏ với hoa
Mịt mù khói bụi trời Vũng áng
Tanh nồng nước thải biển Xuân hà
Cá chết trắng bờ thương ngư phủ
Chợ chiều hoang vắng tội thương gia
Ai bày thảm cảnh thê lương ấy
Đâu chỉ mỗi thằng For – mo – sa

Bước đến đèo ngang trong chiều tà
Vùng biển bốn tỉnh bãi tha ma.
Lom khom dưới núi Tàu một đống,
Nhốn nháo lúc nhúc Khựa 1 đàn.
Ai đã rước vào lũ Mo sa,
Để giày mả tổ của ông cha,
Chắc đô đã ngậm no đầy miệng,
Chỉ khổ cho dân của chúng ta.

Vua ngự đèo Ngang buổi xế tà
Hân hoan ngài đến Formosa
Mặc cha cá trắng phơi năm tỉnh
Kệ mẹ dân đen khóc vạn nhà
Cốt giúp bạn Tàu thành quỷ dữ
Lo gì dân Việt hóa thây ma
Ô hô! ba tiếng cười rồi khóc
Trời đất điên cuồng máu với hoa. 


Quan cõng về đây một lũ tà
Dân nào chơi với đám yêu ma
Họa gieo dân chịu quan hể hả
Dân kêu, quan khiến lũ sai nha
Thảm thế, thảm hơn thì cứ thảm
Sá gì đất mẹ với mồ cha
Quan cứ quan sơi cho bằng hết
Cả đời quan liếm gót Trung Hoa.

Nhớ cảnh Đèo Ngang lúc xế tà
Một chiều nữ sĩ Huyện Thanh qua
Nơi đây bàng bạc hồn non nước
Mái nhà hơi ấm bếp lan ra
Làng quê nước tôi thanh bình lắm
Thấp thoáng hàng cau, bóng mẹ già
Thế rồi đau đớn, hoang tàn đến
Nên nỗi vì đâu? Fomosa

Đã hết Đèo Ngang lúc xế tà
Lời thơ đề khép giọt mưa sa
Vương vương bếp ấm chiều lên khói
Lẩn khuất hàng tre những mái nhà
Tiếng trẻ ê a vần quê mẹ
Đâu ngờ quê mẹ, bãi tha ma
Đứng lặng hồi lâu, buồn tê tái
Xa lắc những ngày quê gấm hoa.

Hai trăm năm trước ánh chiều tà
Lời thơ nữ sĩ như gấm hoa
Khoác lên trời đất màu lưu luyến
Mầu tím hoàng hôn, nỗi nhớ nhà
Có nhớ những chiều khơi lửa ấm?
Nực cười ai nhắc chữ quốc gia!
Hãy cứ ăn chơi và nhũng nhiễu
Dân cứ là dân, đâu phải ta!

Hà Tĩnh quê mình...thật xót xa
Bỗng đâu ôm họa Formosa
Thẩm định lờ mờ êm vài chú
Kiểm tra hời hợt ấm mấy cha
Môi trường ô nhiễm dân lãnh đủ
Chi giảm mỡ màu béo người ta
Ới cụ Nguyễn Du ông Trần Phú
Khôn thiêng vật chết lũ gian tà!

Bước đến đèo Ngang, mắt lệ nhòa
Đầy trời khói độc Fooc mo xa
Biển gần đã chết, Hoàng xa mất
Độc chất khắp nơi, khổ quá à
Thương thay dân Việt, nào nên tội
Họa giáng tai bay, khắp mọi nhà
Lòng dân quặn thắt, quan toàn mõ
Vơ vét chưa đầy, vẫn rước Hoa.

Khởi từ Đèo Ngang xuất khí tà
dân khổ cũng vì Formosa
bốn tỉnh mien Trung phơi xác cá
triệu người dân Việt tan cửa nhà
đất liền hải đảo đểu ô nhiễm
quan chức phường tuồng lại ranh ma
bước tới nơi này ta phải tính
bao giờ thoát được hoạ Hán Hoa ?

Bài họa mới của Cụ HỒ văn Thiện
 

VẾT NHỤC ĐÈO NGANG
(Bài họa mới)

 

Nghe nói Đèo Ngang hiện lắm tà
Phát sinh từ ổ Formosa
Thương gia giả dạng vào mua đất
Quan chức tham ăn vội bán nhà
Hiểm địa nước non nuôi tổ quỷ
Hải môn biển cả đón hồn ma
Dân giàu tỉnh mạnh đâu chưa thấy
Thấy nhục muôn đời rước giặc Hoa !

 

11-8-2016
Hồ Văn Thiện
 

Hai bài họa của Cụ Bửu Tùng

Phố Mồ Sa

Khắp nẻo người Nam hận lũ tà
Làng chài dựng bảng Phố Mồ Sa
Gieo mầm diệt chủng tràn lan chốn
Chặt gốc ngư dân vắng ngắt nhà
Khói độc mòn hơi bầu dưỡng khí
Đồ thừa đắp mộ bãi tha ma
Môi trường nước Việt quàng tang tóc
Bởi tội tày đình bọn chủ Hoa
10/8/2016
 


Hội Nghị Đèo Ngang

Hội Nghị Đèo Ngang quyết khử tà
Dân gào: Đóng cửa Phố Mồ Sa!
Mang về sắc thắm trời non Việt
Trả lại màu trong biển nước nhà
Lớp học đầu xanh đè bóng quỷ
Làng chài lưới trắng lấp hồn ma
Ngày vui bến đợi thuyền cân cá
Khí phách Tiên Rồng giải nạn Hoa 
 
16/8/2016.

90 nhận xét :

 1. Bá nào đây sửa 2 câu bình nữa là ổn. Đề nghị thi hữ khắp nơi họa lại bài này

  Trả lờiXóa
 2. Người đầu tiên có em đây. Xin họa lại với bác Khuyết danh cho nó vui vẻ nhé. Nếu đạt em chỉ cần NHUẬN RƯỢU thôi bác nhé Thơ rằng:

  Lãnh đạo nào đây ám phải tà
  Mời Tàu đến dựng For mô sa
  Độc dây cá chết phơi đầy bãi
  Bệnh nhập dân mang rải mọi nhà
  Vũng Áng sắp thành nơi tử địa
  Kỳ Anh chuẩn bị bãi tha ma
  Cha ông suốt bốn nghìn năm giữ
  Nước Việt bây giờ bỗng hóa Hoa

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước còn đang buổi xế tà
  Chị Ngân váy áo vẫn thêu hoa
  Lom khom chửi bới nhà dân chủ
  Cầm chắc mi-crô trốn ở nhà
  Cứ thế to mồm mà phục vụ
  Càng thêm phú quý cái gia gia
  Đến khi mất cả non cùng nước
  Chị ấy cũng nhau trốn cả nhà.

  Trả lờiXóa
 4. Bước tới Đèo Ngang, Fóc Mố Xà,
  Chất độc chen cá, cá ra ma.
  Lom khom dưới núi, Khựa vài chú,
  Lác đác bên sông, Vẹm mấy thằng.
  Nhớ nước đau lòng dân mất đất,
  Thương nhà mỏi miệng các dân oan
  Dừng chân đứng lại vì bọn Cớm,
  Một mảnh tình riêng Vẹm với Mao!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngày ấy ông: Ừ! Phố Mồ Sa
   Nó nhét mồm ông đống đô la
   Ông khoe ông ký vì đất nước
   Nằm nhà ông đếm mồm xuýt xoa
   Đến khi cá chết ông lặn mất
   Vài bữa êm êm ông mò ra
   Tay chân vung vít ông cong mỏ
   Nay lại ầm lên, ông đéo ra!

   Xóa
  2. "Nhớ nước đau lòng dân mất đất,
   Thương nhà mỏi miệng các dân oan"
   Quá hay! thưởng một ly!

   Xóa
 5. Bước tới Đèo Ngang cũng vậy mà
  Ấy nhà máy thép Fóc Mô Sa
  Bấy chầy Vũng Áng ai không biết
  Tự thuở Kỳ Anh người mãi ca
  Biển có nhiễm đen thì đã hẳn
  Cá tôm dù chết chuyện thế a
  Thôi đừng oán hận tên nung thép
  Người biết sao chẳng giữ sơn hà ?

  Trả lờiXóa
 6. Xin ứng họa một phát:

  ĐÈO… BỌN NÓ

  Ai rước về đây một lũ tà?
  Khiến dân nước Việt lệ châu sa
  Chúng gieo mối họa xuyên bao kiếp
  Chúng phát khăn tang khắp mọi nhà
  Thảm quá, quê cha thành tử địa
  Thương ôi, đất mẹ hóa mồ ma
  Lòng gan quặn thắt, sôi trào máu
  Không thể sống cùng bọn … quỷ Hoa!
  CAO BỒI GIÀ
  08-08-2016

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quan cõng về đây một lũ tà
   Dân nào chơi với đám yêu ma
   Họa gieo dân chịu quan hể hả
   Dân kêu, quan khiến lũ sai nha
   Thảm thế, thảm hơn thì cứ thảm
   Sá gì đất mẹ với mồ cha
   Quan cứ quan sơi cho bằng hết
   Cả đời quan liếm gót Trung Hoa.

   Xóa
 7. Tiên sư thằng khốn Phố mô sa
  Mày làm nhục nhã các quan ta
  Ăn bẩn tẹo teo mà cả nước
  Làm như ăn hết cứt dân ta

  Trả lờiXóa
 8. Chả lẽ không hay bọn Khựa tà
  Sao còn đi rước For mô sa
  Thù xưa chỉ vảng ngoài biên ải
  Giặc cũ giờ găm trước cổng nhà
  Tôm cá phơi thây đà trắng kiếp
  Dân tình rỗng ruột sắp xanh ma
  Cha ông Bắc thuộc không làm được
  Con cháu tiền nhiều chúng nạp ta

  Trả lờiXóa
 9. Nguyen Dang Hung

  Non nước ngàn năm buổi xế tà
  Cái thời ô nhiễm Formosa
  Ham hố đồng tiền toang cánh cửa
  Mãi mê quyền lực lụy biển nhà
  Ngư dân tay trắng đời khốn khổ
  Quan lớn bụng tràn thói ranh ma
  Vận nước từng ngày từng khắc khoải
  Nay phải vùng lên thoát ách Hoa

  Trả lờiXóa
 10. Giang Pham

  Bầu trời Vũng Áng tối như ma
  Khói bụi mịt mù thở chẳng ra
  Ngớ ngẩn sa chân thì nhập viện
  Lơ mơ ngoác miệng sắc hơi tà
  Biển thương cá chết trông người cứu
  Quan đánh dân mình giúp quỷ ma
  Tự hỏi nước còn ..sao ..lại thế
  Giang sơn ĐẠI VIỆT ...đã về hoa..??

  Trả lờiXóa
 11. Đào Thường Diện Anh

  Đào Thường Diện Anh Họa Nguyên Vận, dễ làm trước :))

  Đâu cứ đèo ngang…mới trúng tà
  Thiên đường ống khói như…sao sa
  Riêng đâu, Vũng Áng Tàu…thành phố
  Đâu chỉ,Kỳ Anh Khựa quanh nhà
  Chất độc khắp nơi sông rồi biển
  Phế thải mọi chốn…bãi tha ma
  Sỹ phu có thấy lòng tê tái
  Sơn hà trước nạn xấm lấn Hoa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất tuyệt!!!! Riêng đâu Vũng Áng? Đâu chỉ Kỳ anh? mà là cả nước VN!

   Xóa
 12. Một dải Đèo Ngang đã ám tà
  Vì trong một ổ Formosa
  Thương thay Vũng Ánh bao làng xóm
  Khốn đốn Kỳ Anh cỡ vạn nhà
  Cá chết bạt ngàn như trúng dịch
  Người sầu vô tận tựa đưa ma
  Dừng chân,cám cảnh, lòng đau xót
  Nước Việt mình đây hay nước Hoa?

  Trả lờiXóa
 13. Hay quá. Tôi là người đề xuất họa. Rất mừng là vui và ý nghĩa

  Trả lờiXóa
 14. Bài chỉnh sửa của tôi

  ĐAU VÌ HOA

  Một dải Đèo Ngang đã ám tà
  Vì trong một ổ Formosa
  Thương thay Vũng Ánh hơn ngàn xóm
  Khốn đốn Kỳ Anh cỡ vạn nhà
  Cá chết bạt ngàn như trúng dịch
  Người sầu vô tận tựa đưa ma
  Dừng chân,cám cảnh, lòng đau xót
  Nước Việt mình đây hay nước Hoa?

  Trả lờiXóa
 15. Chém cha cái bọn foóc mô sa
  Nó đổ chất độc xuống biển ta
  Cũng bởi đồng bọn nhà lão Cự
  Đem voi về dẫm mả tổ nhà
  Nó còn câng câng hỏi chúng ta
  Cần thép hay cần cá,mấy cha!?
  Chúng ông cần biển,cần tôm cá
  Chứ đâu cần cái thép mô sa
  Nay nó đền bù ít đô la
  Để hòng an ủi cán bộ ta
  Này này ông bảo cho mà biết
  Tiền ấy chưa đủ làm đám ma
  Cán bộ khuyên nhủ nhân dân ta
  Hãy thương lấy thằng Foóc mô sa
  Đánh kẻ chạy đi,tha chạy lại
  Không!Không! nó phải cút cho xa

  Trả lờiXóa
 16. BÀI HOẠ
  Nguyễn Đào Trường

  Đâu chỉ Đèo Ngang lắm quỷ tà
  Khắp nơi Tàu ém lệ tuôn sa
  Ngư trường trước đó no muôn xã
  Biến chết giờ đây đói triệu nhà
  Dự án Kỳ Anh đường bán nước
  Thành công Hà Tĩnh đến tha ma
  Nhìn Ra non nước dân quằn quại
  Ngõ hẻm hang cùng lại giống Hoa.
  NĐT

  Trả lờiXóa
 17. Bước tới Đèo Ngang , bỗng lệ nhoà
  Mù trời khói bụi Formosa
  Cá tôm trắng bãi , thành ma độc
  Biển chết, từ nay khổ muôn nhà
  Dừng chân là gặp người nước lạ
  Một mảnh quê nhà đã hoá Hoa

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi chưa tới Đèo ngang đã lệ nhòa bạn ạ.
   Cảm ơn bài này.

   Xóa
 18. Bước tới Đèo Ngang, thấy quá trời,
  Bọn quan tham đứng cùng lũ ngu.
  Lom khom quỳ gối, bộ vài chú,
  Lác đác Ti Vi, xạo mấy thằng.
  Cứ nói cho xạo, con quốc hối (hội),
  "Thương" nhà vơ vét lũ quan tham
  Dừng chân đứng lại, nhìn non, nước,
  Một lòng thề nguyện cứu non sông!

  Trả lờiXóa
 19. Tôi là tác giả bài thơ này. Không phải khuyết danh nhé!
  https://www.facebook.com/truyen.dinhba/posts/1349247935091862

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Oh! Quá bất ngờ! Cám ơn Anh Đinh Bá Truyền - tác giả bài QUa Đèo Ngang bản mới!

   Bài thơ này lần đàu tiên được Hoài Nguyễn đưa lên FB, ko đề tác giả, vào ngày 3/5/2016. Sau đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo share lại kèm theo lời giới thiệu ngắn gọn. Và từ đó cứ thế lưu truyền khắp thiên hạ. Có lẽ là do ai đó khi đưa chữ vào bức ảnh đã không đề tên tác giả.

   Xin cám ơn anh đã có bài thơ rất hay. Và xin phép anh cho Tễu đăng tải bài thơ và mở một cuộc họa thơ Qua Đèo Ngang (Bản mới)!

   Xóa
 20. Nhớ cảnh Đèo Ngang lúc xế tà
  Một chiều nữ sĩ Huyện Thanh qua
  Nơi đây bàng bạc hồn non nước
  Mái nhà hơi ấm bếp lan ra
  Làng quê nước tôi thanh bình lắm
  Thấp thoáng hàng cau, bóng mẹ già
  Thế rồi đau đớn, hoang tàn đến
  Nên nỗi vì đâu? Fomosa

  Trả lờiXóa
 21. Hay! Cố lên thi hữu

  Trả lờiXóa
 22. Đã hết Đèo Ngang lúc xế tà
  Lời thơ đề khép giọt mưa sa
  Vương vương bếp ấm chiều lên khói
  Lẩn khuất hàng tre những mái nhà
  Tiếng trẻ ê a vần quê mẹ
  Đâu ngờ quê mẹ, bãi tha ma
  Đứng lặng hồi lâu, buồn tê tái
  Xa lắc những ngày quê gấm hoa.

  Trả lờiXóa
 23. TRỜI NGHIÊNG

  Bao tháng Trời Nghiêng bóng chẳng tà
  Chim còn đâu nữa để mà sa
  Đau thương biển chết đau tan nước
  Xót cảm cá tiêu xót nát nhà
  Giày mả... bọn Tàu quân ác quỷ
  Rước voi... bầy Lại lũ tà ma
  Kỳ Anh Vũng Áng ... Ôi Cồ Việt
  Không lẽ muôn đời chẳng thoát Hoa.

  PTT
  9-8-2016

  Trả lờiXóa
 24. Xin hưởng ứng Họa

  Qua Đèo Ngang 2016

  Cứ đến Đèo Ngang biết chính tà
  Kẻ nào đón rước Formosa ?
  Quân gia Tàu Khựa vào cắm chốt
  Dân chúng Kỳ Anh bị đuổi nhà
  Độc xả lộng khơi gieo biển chết
  Khói phun làng xóm hóa tha ma
  Đi qua chỉ được nhìn lơ láo
  Hiểm địa nước thành tô giới Hoa !
  9-8-2016
  Hồ Văn Thiện

  Trả lờiXóa
 25. Hai trăm năm trước ánh chiều tà
  Lời thơ nữ sĩ như gấm hoa
  Khoác lên trời đất màu lưu luyến
  Mầu tím hoàng hôn, nỗi nhớ nhà
  Có nhớ những chiều khơi lửa ấm?
  Nực cười ai nhắc chữ quốc gia!
  Hãy cứ ăn chơi và nhũng nhiễu
  Dân cứ là dân, đâu phải ta!

  Trả lờiXóa
 26. Hà Tĩnh quê mình...thật xót xa
  Bỗng đâu ôm họa Formosa
  Thẩm định lờ mờ êm vài chú
  Kiểm tra hời hợt ấm mấy cha
  Môi trường ô nhiễm dân lãnh đủ
  Chi giảm mỡ màu béo người ta
  Ới cụ Nguyễn Du ông Trần Phú
  Khôn thiêng vật chết lũ gian tà!

  Trả lờiXóa
 27. Bước đến đèo Ngang, mắt lệ nhòa
  Đầy trời khói độc Fooc mo xa
  Biển gần đã chết, Hoàng xa mất
  Độc chất khắp nơi, khổ quá à
  Thương thay dân Việt, nào nên tội
  Họa giáng tai bay, khắp mọi nhà
  Lòng dân quặn thắt, quan toàn mõ
  Vơ vét chưa đầy, vẫn rước Hoa.

  Trả lờiXóa
 28. HSP họa bài thơ “Tân Đèo Ngang” của Khuyết danh

  Bài 1: ĐÈO CAO NHÌN RÕ CHÍNH TÀ
  Tỉnh dậy mà phân chính với tà
  Một thời bão (gió) táp với mưa sa
  Lom khom nịnh thối dư ngàn đứa,
  Lẫm liệt danh thơm thiếu một nhà !
  Nhớ nước nên khơi lòng ái quốc
  Thương nhà phải diệt lũ yêu ma
  Nội phản-Ngoại xâm giờ đã tỏ
  Hết giặc vườn xuân mới nở hoa

  Bài 2:
  TÀU KHỰA, KẺ PHÁ TÌNH VIỆT- HOA

  Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
  Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
  Theo nghề, bám biển thưa vài chiếc
  Thất nghiệp, lìa quê chắc vạn nhà
  Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
  Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
  Chặt tay giặc cướp say Bành trướng
  Đắp lại tình dân Việt với Hoa!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hai bài họa của cụ HSP hay quá!Đáng tiếc bài đầu hay thế mà để "thất niêm"ở câu 7!. Tôi biết cụ rất sành
   thơ luật. Chắc sơ ý,không đọc lại nên để sót lỗi!?
   Giá xem lại cụ chỉ đảo lại 2 từ::"Nội phản-Ngoại
   xâm"thành "NX-NP"và thay từ "đã"bằng từ "đều"chẳng hạn
   thì "toàn bích".(Thái A)

   Xóa
  2. Đa tạ bạn thơ tri âm Thái A đã phát hiện lỗi. Vậy xin chỉnh lại cả 2 bài họa. XIN ĐỘC GIẢ VÀ CHỦ NHÂN XUÂN DIỆN DÙNG 2 BÀI NÀY, bỏ giúp các bài cũ.

   Bài 1: ĐÈO CAO NHÌN RÕ CHÍNH TÀ
   Tỉnh dậy mà phân chính với tà
   Một thời bão (gió) táp với mưa sa
   Lom khom nịnh thối dư ngàn đứa,
   Lẫm liệt danh thơm thiếu một nhà !
   Nhớ nước nên phơi trò ác quỷ
   Thương nhà phải diệt lũ yêu ma
   Ngoại xâm-Nội phản hai đầu giặc
   Hết giặc vườn xuân mới nở hoa


   Bài 2: DIỆT HÁN TẶC, GIỮ TÌNH VIỆT HOA
   Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
   Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
   Theo nghề, bám biển thưa vài bóng
   Thất nghiệp, lìa quê chắc vạn nhà
   Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
   Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
   Chặt tay giặc cướp say Bành trướng
   Giữ lại tình dân, Việt với Hoa.

   Kính thư
   HSP

   Xóa
 29. Phải phá Đèo Ngang (đang nghèo) lúc xế tà
  Rủ nhau quan rước Formosa
  Mặc cho lũ trẻ không trường học
  Kệ đám dân tra chẳng có nhà
  Quyết chí phen này xây Đèo Nghếch (đếch nghèo)
  Cho dù băm nát cả sơn hà…
  Chị em cùng quẫn tìm Đèo Mới
  Đem tấm thân vàng đổi có bữa qua

  Trả lờiXóa
 30. Đèo Ngang chiều muộn,lắm ma tà
  Cá chen nhau chết,trắng khơi xa
  Lom khom trong bụi,ba thằng cớm
  Rình dâp muôn nơi,khắp mọi nhà
  Nhớ nước,đau lòng vì Trung quốc
  Thương lòng,mỏi niệng rủa mo xa
  Dừng chân,quay cảnh lên phây búc
  Một phố nhỏ kia lúc nhúc hoa

  Trả lờiXóa
 31. Bài xướng hai câu luận đối không chỉnh. Một số bài họa cũng có một nhược điểm.Bài khá nhất, theo tôi, là bài của tác giả CAO BỒI GIÀ. Năng lực làm thơ ĐL của ta dạo này xuống ghê!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói chung, ACE làm cho vui, chế giễu bọn xấu, không cần đoạt giải.

   Xóa
  2. Thơ theo niêm luật chặt chẽ như thơ Đường không phải ai làm cũng hay. Gò bó như thế thì chỉ có những thi nhân danh tiếng dưới trời Nam như Lê Thánh Tông, Bà Huyện Thanh Quan, cụ Tam Nguyên Yên Đỗ, cụ Dương Khuê và tuyệt vời hay như cụ Tú Xương thì trên thi đàn Việt Nam chỉ có những vì sao sáng kể trên thôi. Đừng nói những người hôm nay làm thơ Đường xuống! Vì có lên bao giờ đâu mà đòi xuống! Chỉ những bậc thiên tài bị gò bó mà vẫn phóng khoáng! Thế mới là thiên tài! Thế mới là ta phải học!

   Xóa
  3. Thông thường bài xướng tốt sẽ có sức kích thích người họa. Một lí do đơn giản: Xướng đúng là sành lối thơ ĐL vốn gò bó, tạo niềm tin cho người họa về trình độ "tác thi" và "thẩm thi".

   Xóa
  4. Bạn 1239 khó tính ra phết

   Xóa
  5. Cái này là cách tân, phá cách. Nhưng hay, các bác. “Thi dĩ ngôn chí”, “Văn dĩ tải đạo”, văn thơ truyền tải được ý muốn nói, điều hay lẽ phải. Không nên gò bó trong hình thức.

   Xóa
 32. Họa bài “ Qua đèo Ngang”
  Của Đinh Bá Truyên

  Tới chốn đèo Ngang lúc ác tà
  Lặng nhìn non nước lệ tuôn sa
  Bầy Ngô mặt ngố toàn dân khựa
  Chữ Hán bảng treo suốt dẫy nhà
  Miệng lưỡi líu lô mồm “hảo hảo”
  Cõi lòng chất chứa “Tửu nhà ma”
  Hỡi ai rước tượng rày non tổ
  Chớ bỏ giống nòi nhập giống Hoa

  Trả lờiXóa
 33. Mỗi bài mỗi vẻ mười phân vẹn mười, định bình chọn bài hay nhưng quá khó, bài nào cũng hay cả.!

  Trả lờiXóa
 34. Bước tới Đèo Ngang nước mắt nhòa
  Nhìn vùng nhượng địa Fomosa
  Khói tuôn xám xịt tàn trăm họ
  Nước thải đen ngòm hại bách gia
  Tàu Khựa vạn thằng sang lập nghiệp
  Dân Nam nghìn hộ chuyển đi xa
  Cá tôm chết hết dân điêu đứng
  Vũng Áng đâu còn đất của ta !

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bài này cũng hay!

   Xóa
  2. Bài này hay quá có âm điệu như như bài qua Đèo Ngang nhưng gợi căm phần với hình ảnh Formosa.

   Xóa
 35. Thế mới thấy mất nước trước nhãn tiền rồi.

  Trả lờiXóa

 36. Phải giữ môi trường

  Hủy hoại môi sinh bọn ác tà
  Độc từ Vũng Ảng thải tuôn sa
  Tiêu vong thủy sản muôn nghìn tấn
  Khốn khổ ngư dân ức vạn nhà
  Dẫn quỷ vào nhà tham mở lối
  Để đầu độc biển hóa tha ma
  Nước non mình muốn còn đường sống
  Phải giữ môi trường phải thoát Hoa

  09/08/2016
  Đỗ Đình Tuân

  Trả lờiXóa
 37. !!!
  Chẳng phải Đèo Ngang đã trúng tà
  Mà rằng khắp cả Nước Nam ta
  Đất liền Tục Lãm, Nam Quan đó
  Biển khơi nỗi nhục Hoàng, Trường Sa
  Quân Tàu xâm lấn miền biên ải
  Nội giặc lăm le bán nước nhà
  Hãy mong tỉnh ngộ toàn dân Việt

  Góp sức chung vai cứu Sơn Hà

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Em thích bài này của bác, nếu có thể xin thay "lăm le bán nước" (dự định bán nước) = chữ nào cho ra nghĩa "đã bán nước" ví dụ: "đồng mưu" hoặc "cam tâm" chẳng hạn vì thực ra chúng đã và đang bán nước rồi phải không bác?. Cảm ơn bác Nguyên Y.

   Xóa
 38. Ui,sáng nay rỗi chút vào thăm Chú Tễu.Cả một rừng bài họa.Đi sau để tránh trùng lắp,thật khó.Cũng tàm tạm chút gọi là...góp mặt.Chúc mọi ý nguyện tốt đẹp sẽ thành hiện thực!

  ĐI LẠC
  Ngao du sơn thủy bước tà tà
  Bỗng lạc chân vào chốn bạch sa
  Lãnh địa rào gai xây vạn mẫu
  Trời riêng tô giới dựng muôn nhà
  Lao nhao lúc nói ngờ như quỷ
  Khệnh khạng khi cười lại giống ma
  Gặng hỏi thổ thần,đầu rụt cổ
  Lò dò mới biết,ngợm,Tàu Hoa !
  Lý Đức Quỳnh

  Trả lờiXóa
 39. Đèo Ngang đang nghèo!
  Mới tới Đèo Ngang thấy đám tà,
  Dân mình đâu cả, chỉ toàn Hoa!
  Trên bờ cá chết thành vùng trắng,
  Dưới bãi tàu thuyền hoá xác ma!
  Lãnh đạo rước voi giày mả tổ,
  Cầm quyền cõng rắn cắn gà nhà.
  Vạn chài mất nghiệp, đau lòng nước
  Tham bả thằng tầu đẩm lệ sa!

  Đảng thiên tà
  Từ ngày theo gót đảng thiên tà,
  Dân Việt khốn cùng mắt lệ sa.
  Cá chết trắng bờ chừng tuyệt diệt,
  Vạn chài vất vưởng tựa hồn ma!
  Môi trường nhiểm độc toàn niên kỷ,
  Đất nước suy vong cả tộc nhà.
  Lãnh đạo ngậm tiền tuân bốn tốt,
  Tham quyền, khiếp phục lũ người Hoa.
  Lão họ Lục

  Trả lờiXóa
 40. Lần đầu ghé thăm,đọc thấy vui và hay quá,mạn phép lếu láo vài câu.

  QUA ĐÈO NGANG

  Quan đến Đèo Ngang bỗng trúng tà.
  Khom lưng uốn gối bởi tiền sa,
  Ngoài khơi biển chết không tôm cá.
  Trên núi rừng hoang vắng cửa nhà.
  Đau xót vì dân đà lạc địa,
  Thương thay bởi chúng đã tàn gia,
  Buồn cho đất nước nhiều tàu khựa,
  Quen thói gian tham ức hiếp ta.
  Hoành Trần
  10/8/16

  Trả lờiXóa
 41. Để tưởng nhớ Bà Huyện Thanh Quan, xin ghi ơn đời đời:

  Những lúc chiều rơi, bóng xế tà
  Lại nhớ Đèo Ngang, đá chen hoa
  Nơi đây phảng phất hồn thi sĩ
  Ôm ấp tình riêng với nước nhà
  Người bao năm cũ còn vang mãi
  Lời dặn thiêng liêng với quốc gia
  Xin khắc ghi đây lời nguyện ước
  Để người vui mãi cháu con ta.

  Trả lờiXóa
 42. Do mạch ý của bài họa trước,câu đề mở với:Ngao du sơn thủy.Có thể hiểu nhầm người viết là vô tâm.Đó cũng chỉ là tính kịch để đẩy lên cao trào.Họa thêm bài nầy cho rõ ý hơn và cũng hiện thực hơn.

  TRÚNG TÀ
  Ngư dân Vũng Áng trúng bùa tà
  Điềm báo chẳng lành,cú vọ sa*
  Hiện tại,trôi sông thuyền hết biển
  Tương lai,dạt chợ cửa không nhà
  Vì tham cán bộ chìa tay quỷ
  Bởi lợi doanh nhân giở thói ma
  Khiến kẻ cầu vinh ôm ghế nhục
  To mồm nuốt sử:Máu và Hoa !
  Lý Đức Quỳnh 10.8.2016
  *Người xưa tin rằng con chim cú vọ bay lạc đậu vào trong làng xóm là điềm báo chẳng lành:có chết chóc.

  Trả lờiXóa
 43. Xe tới Đèo Ngang, bỗng trúng tà,
  Khựa Tàu chen chó, chó chen Hoa.
  Lom khom bên đường, bắn tốc độ,
  Lúc nhúc bên hông, trạm quá trời!
  Nhớ lúc khi chưa có chúng nó,
  Nước nhà còn tạm sống khuây khoa
  Dừng chân đứng nhìn non, nước...
  Một chú bước tới, nhìn trâng trâng!
  (Xem bạn có phải dân oan biểu tình không.
  Bài tham dự để bày tỏ nỗi lòng, không mong đoạt giải)

  Trả lờiXóa
 44. HSP xin sửa mấy chữ cho chỉnh hơn:

  DIỆT HÁN TẶC, GIỮ TÌNH VIỆT HOA

  Lại tới đèo Ngang lúc xế tà
  Một vùng Tàu Khựa sáng sao sa
  Theo nghề, bám biển thưa vài bóng
  Thất nghiệp, lìa quê chắc vạn nhà
  Thòng lọng Thành Đô- mưu xích quỷ!
  Môi trường Hà Tĩnh- bãi tha ma !
  Chặt tay giặc cướp say Bành trướng
  Giữ lại tình dân, Việt với Hoa.

  Kính thư
  HSP

  Trả lờiXóa
 45. Bước tới đèo Ngang tức nổ “cà”
  Còn đâu lòng dạ cỏ với hoa
  Mịt mù khói bụi trời Vũng áng
  Tanh nồng nước thải biển Xuân hà
  Cá chết trắng bờ thương ngư phủ
  Chợ chiều hoang vắng tội thương gia
  Ai bày thảm cảnh thê lương ấy
  Đâu chỉ mỗi thằng For – mo – sa

  Trả lờiXóa
 46. Bước đến đèo ngang trong chiều tà
  Vùng biển bốn tỉnh bãi tha ma.
  Lom khom dưới núi Tàu một đống,
  Nhốn nháo lúc nhúc Khựa 1 đàn.
  Ai đã rước vào lũ Mo sa,
  Để giày mả tổ của ông cha,
  Chắc đô đã ngậm no đầy miệng,
  Chỉ khổ cho dân của chúng ta.

  Trả lờiXóa
 47. Anh sửa hộ chữ XÂY= GĂM hay hơn
  Quân gia Tàu Khựa vào GĂM chốt
  Cám ơn làm phiền anh !

  Trả lờiXóa
 48. Bước tới đèo ngang thấy lú già
  Đội mũ tàu ngắm bản vẻ fomosa
  Ngẩn mặt nhìn trời không thấy phán
  Rảo bước run run cát trắng nhòa
  Đứng yên nghe thằng phiên dịch nói
  Chọn cá hay chọn thép của ta
  Chỉ một trong hai không được cả
  Vì nạn xả thải của người Hoa

  Trả lờiXóa
 49. Vua ngự đèo Ngang buổi xế tà
  Hân hoan ngài đến Formosa
  Mặc cha cá trắng phơi năm tỉnh
  Kệ mẹ dân đen khóc vạn nhà
  Cốt giúp bạn Tàu thành quỷ dữ
  Lo gì dân Việt hóa thây ma
  Ô hô! ba tiếng cười rồi khóc
  Trời đất điên cuồng máu với hoa.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. BÁN THỊT DA

   Xe tới đèo Ngang bóng xế tà,
   Phổi thì nặng chịch, thở không ra.
   Lơ thơ trên bãi, trẻ vài đứa,
   Lác đác ngoài kia, mấy mẹ già.
   Ngổn ngang bãi cát, thuyền vải đắp,
   Còn biển khơi xa, bãi tha ma.
   Tan hoang, biển chết, và cá chết,
   Một câu 4 chữ, miệng buột ra.

   Dằn lòng, không để lệ tuôn ra,
   Nhìn cảnh nhìn nguòi, lòng xót xa.
   Kỳ Anh, kỳ lạ, hay Kỳ Quái,
   Mà để nội xâm nó giết ta.
   Vũng Áng, Vung lầy, hay Vũng Án.
   Án này tội phạm không đuọc tha.
   Đóng cửa, bắt giam chúng nó hết.
   Ngoại xâm là 1, bọn kia 3.

   Cái bọn nội xâm, mày đáng chết.
   Bán hết nước, biển, nay thịt da!

   Xóa
 50. Bước tới đèo Ngang lúc xế tà
  Chạnh lòng nghĩ tới chuyện Formosa
  Biển ta ai nỡ đem thải độc
  Cá chết trắng bờ, khổ dân ta ?

  Ai đem bọn "lạ" giày mả cha?
  Biển bạc, rừng vàng hóa tha ma ?
  Lòng đau như thắt từng khúc ruột
  Mối hận ngập lòn, ta với ta

  Trả lờiXóa
 51. Bước tới Đèo Ngang, thấy bóng Tàu,
  Nhỏ to chen chúc, dáng nghênh ngang.
  Lom khom dưới núi, Khựa nhiều đứa,
  Lúc nhúc bên sông, bọn chó Tàu.
  Nhớ nước đau lòng dân mất quốc,
  Thương nhà mỏi miệng các dân oan
  Cùng nhau giữ lại Trời, Non, Nước,
  Một lòng thề nguyện chống quân gian!

  Trả lờiXóa
 52. Khởi từ Đèo Ngang xuất khí tà
  dân khổ cũng vì Formosa
  bốn tỉnh mien Trung phơi xác cá
  triệu người dân Việt tan cửa nhà
  đất liền hải đảo đều tan nát
  quan chức ngụy quyền lại ranh ma
  bước tới nơi này ta phải tính
  bao giờ thoát được hoạ Hán Hoa ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin lỗi cần chỉnh lại :
   Khởi từ Đèo Ngang xuất khí tà
   dân khổ cũng vì Formosa
   bốn tỉnh mien Trung phơi xác cá
   triệu người dân Việt tan cửa nhà
   đất liền hải đảo đểu ô nhiễm
   quan chức phường tuồng lại ranh ma
   bước tới nơi này ta phải tính
   bao giờ thoát được hoạ Hán Hoa ?

   Xóa
 53. Hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân ! Người Chiêm Thành từng để mắt Hoành Sơn cho VN nên dần dần mất nước . Chúa Nguyễn biết lợi dụng vị thế chiến lược này nên tiến dần về phương Nam . Này VN lại tự phá thế chiến lược giao Đèo Ngang cho người Tàu thì rõ ràng là tự cắt cổ họng ! Thật là ngu xuẩn . Cho nen :
  Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà . Bà Huyện Thanh Quan báo hiệu một buổi chiều tà cho những nhà cầm quyền ham loi . Đèo Ngang che mắt bình minh hay sao ? Những kẻ cầm quyền hám lợi giao Deo Ngang cho ngoai bang đưa Dân Tộc vào chỗ chết !

  Trả lờiXóa
 54. Gửi tiếp bài họa

  QUA ĐÈO NGANG 2016
  (Bài đã gửi có sửa đôi chữ)

  Cứ đến Đèo Ngang biết chính tà
  Kẻ nào rước họa Formosa ?
  Quân gia Tàu Khựa vào găm chốt
  Dân chúng Kỳ Anh bị đuổi nhà
  Độc xả lộng khơi thành biển chết
  Khói phun làng xóm hóa tha ma
  Đi qua chỉ được nhìn lơ láo
  Hiểm địa nước thành tô giới Hoa !
  9-8-2016
  Hồ Văn Thiện

  VẾT NHỤC ĐÈO NGANG
  (Bài họa mới)

  Nghe nói Đèo Ngang hiện lắm tà
  Phát sinh từ ổ Formosa
  Thương gia giả dạng vào mua đất
  Quan chức tham ăn vội bán nhà
  Hiểm địa nước non nuôi tổ quỷ
  Hải môn biển cả đón hồn ma
  Dân giàu tỉnh mạnh đâu chưa thấy
  Thấy nhục muôn đời rước giặc Hoa !

  11-8-2016
  Hồ Văn Thiện

  Trả lờiXóa
 55. Kính thưa quý gia chủ, các bác, thi hữu và bạn đọc thân mến,

  Năm 1544 các thủy thủ Bồ Đào Nha đã ngất ngây chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng của hòn đảo Đài Loan và dùng mỹ từ Formosa, có nghĩa là nét đẹp, để đặt tên cho nó.

  Bốn trăm bảy mươi hai năm sau, các chủ nhân của công ty có tên hoa mỹ này đã làm một điều nghịch lý khi biến nó thành một nấm mồ khổng lồ rơi xuống mảnh đất thân yêu của chúng ta gây nên chết chóc, mất mát, khốn đốn và những hệ lụy môi sinh lâu dài trong tương lai mà chưa ai đoán trước được.

  Vì thế, cá nhân tôi không gọi tên công ty này theo cách phát âm và nghĩa của tiếng Anh nhưng gọi nó là Phố Mồ Sa.

  Xin kính họa bài Qua Đèo Ngang, bản mới, với hai câu thơ đi kèm.

  Kính chúc sức khỏe đến mọi người.

  Trân trọng,

  Bửu Tùng

  ---------------


  Mồ sa vạn cá trương sình bụng
  Độc xả muôn nhà quạnh quẽ mâm

  Phố Mồ Sa

  Khắp nẻo người Nam hận lũ tà
  Làng chài dựng bảng Phố Mồ Sa
  Gieo mầm diệt chủng tràn lan chốn
  Chặt gốc ngư dân vắng ngắt nhà
  Khói độc mòn hơi bầu dưỡng khí
  Đồ thừa đắp mộ bãi tha ma
  Môi trường nước Việt quàng tang tóc
  Bởi tội tày đình bọn chủ Hoa

  Bửu Tùng
  10/8/2016

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. NHÂN CHỮ “PHỐ-MỒ-SA” RẤT HAY, XIN TRAO ĐỔI THÊM VỀ “THỂ THỨC HỌA THƠ”
   Thưa các cụ, thưa các thi hữu.
   Cuộc chơi “họa thơ Tân Đèo Ngang” của Blog Hán nôm “chú Tễu” của chúng ta không ngờ lại rầm rộ và đẹp thế, có thể thú chơi “đồ cổ” nhưng được gợi hứng từ một sự kiện động đến tâm can mỗi người con đất Việt, thảm họa Formosa.
   Nhưng mỗi “thú chơi” đều có luật chơi. Bên cạnh khá nhiều bài họa rất hay, rất chỉnh, cũng có một số bài rất uổng vì có tứ hay nhưng không đúng luật. Vì vậy cũng xin nhắc một vài điều với quý thi hữu nào chưa quen luật họa thơ.
   - Bài họa cũng phải là một bài thất ngôn Đường luật có thể tồn tại độc lập (đúng niêm, luật, và đối trong 2 câu thực và 2 câu luận). Điều này chắc ai cũng biết.
   - Lặp lại đúng 5 vần của bài xướng, ở đây là 5 chữ “tà, sa, nhà, ma. hoa”. Một số bài không tôn trọng luật này.
   - Tuy lặp lại những chữ của vần nhưng không được lắp lại y nguyên mà phải dùng trong tổ hợp từ khác. Ví dụ bài xướng dùng Formosa thì bài họa phải là phù sa, trường sa, cà sa, sao sa…vv…, không được dùng chữ Formosa nữa. Vì thế việc họa thơ mới khó, nhất là khi bài xướng đã dùng những chữ “độc chiêu” khó tìm một hợp từ khác, thì thật là đánh đố.
   Nhưng ở đây chữ Formosa là chữ rất quan trọng, mọi ý tứ muốn xoay quanh nó, nên rất dễ hiểu là các bài họa cũng lặp lại từ này, vậy là bỏ qua luật họa thơ. Vì thế sáng kiến dùng từ “Phố-mồ-sa” là rất giỏi, biến Formosa thành một từ khác, có nghĩa châm biếm (chứ không phải chỉ phiên âm), tuy vẫn tận cùng là “sa”.Đây là một ví dụ rất thú vị.
   Kính thư
   HSP

   Xóa
 56. Cảm ơn cụ Hà Sỹ Phu đã có những nhắc nhở về luật họa thơ Đường luật. Tuy nhiên theo tôi vẫn chưa đủ! Theo tài liệu của các nhà thi pháp và truyền khẩu của các cụ chơi thơ trước đây thì: Bài họa phải dùng đúng và đủ (cả âm và ý) 5 vần của bài xướng, nhưng KHÔNG ĐƯỢC dùng lại các từ "áp vận" (từ thứ 6 câu có vần). Nhưng được phép dùng từ áp vận khi từ vận là danh từ riêng hay "tử vận".
  Đương nhiên nếu có cách sáng tạo để không dùng từ áp vận thì càng hay (như kiểu "Phố Mồ Sa"). Chứ nếu dùng từ tên riêng "Formosa" thì không sai luật họa.
  Mong được góp một ý nhỏ xin cụ chỉ giáo.
  H.V.T

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thưa cụ HSP và ngài Hồ văn Thiện,
   Có bác ở trên viết,
   Tan hoang, biển chết, và cá chết,
   Một câu 4 chữ, miệng buột ra.

   mà không chú thích gì cả thì có phạm niêm luật không ạ!Kính

   Xóa
 57. Thưa cụ Hồ Văn Thiện
  Đọc qua một lượt gần trăm bài, đã thấy có nhiều bài rất hay. Nhưng cũng thấy một số bài anh em mình tùy tiện hồn nhiên quá, chẳng đếm xỉa gì đến luật họa thơ cả, nên tôi mới mạn phép (mạn phép các cụ “cao thủ”) nhắc MẤY ĐIỀU CƠ BẢN không thể không biết, để mong cuộc họa thơ sẽ càng có thêm nhiều bạn thơ, đóng góp thêm nhiều bài thơ hay.
  Đúng như cụ nói: Từ những điều sơ đẳng đến nghệ thuật cần thêm những cách xử lý tinh tế nữa, không phải lúc nào cũng máy móc. Bài xướng và ba bài họa mà ông Xuân Diện trích riêng giới thiệu mở đầu đều là những bài hay, rất tinh tế thưa cụ.
  Kính thư
  HSP

  Trả lờiXóa
 58. Bửu Tùng xin gởi lời chào thân mến đến quý niên trưởng, anh chị và thi hữu,

  Xin chân thành cám ơn bác Hà Sỹ Phu và bác Hồ Văn Thiện đã nhắc đến bài họa Phố Mồ Sa của BT.

  Lúc đầu BT đọc thấy bài xướng trên FaceBook nên họa và đăng trên trang FB cá nhân. Ít hôm sau, một thi huynh đã cho BT đường dẫn đến trang này để góp bài họa cùng quý vị và một số thi huynh mà BT thường có dịp xướng họa như Cao Bồi Già, Hoành Trần, Phan Tự Trí và Lý Đức Quỳnh.

  Hôm nay BT xin được góp thêm bài họa thứ 2. BT đặt tên bài Hội Nghị Đèo Ngang cho tứ thơ của bài họa này theo ý bài xướng chứ không có ý thất lễ giẫm lên chân của gia chủ vì gia chủ đã dùng "Hội Nghị Diên Hồng" để giới thiệu bài xướng.

  Mến chúc mọi người nhiều sức khỏe và an vui.


  Hội Nghị Đèo Ngang

  Hội Nghị Đèo Ngang quyết khử tà
  Dân gào: Đóng cửa Phố Mồ Sa!
  Mang về sắc thắm trời non Việt
  Trả lại màu trong biển nước nhà
  Lớp học đầu xanh đè bóng quỷ
  Làng chài lưới trắng lấp hồn ma
  Ngày vui bến đợi thuyền cân cá
  Khí phách Tiên Rồng giải nạn Hoa

  Bửu Tùng
  16/8/2016

  Trả lờiXóa
 59. MAI NỞ HOA

  Đâu chỉ Đèo Ngang mới trúng tà
  Khắp trời Nam Việt phủ mây sa
  Tan hoang rừng trụi đau lòng đất
  Xơ xác đồng khô khổ mọi nhà
  Nghịch tặc phá rừng mau hóa quỷ
  Khựa bang lấn biển sớm thành ma
  Môi trường chung sức ta khôi phục
  Để giải sơn hà mãi nở hoa

  Trần Hùng Thắng
  Xóm 9 xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
  ĐT: 01254094029

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hoàn hảo!

   Xóa
  2. Tuyệt.

   Xóa
  3. Tuyệt vời ! Cám ơn tác giả Trần Hùng Thắng.

   Xóa
 60. Mình cũng xin được góp ý chút. Về mặt "vỗ tay" cho bài xướng thì xin hoan nghênh. Nhưng về "Hoạ" thơ Đường luật thì nhất thiết phải nghiêm ngặt, nên phân loại ra hai dạng ( bài họa chuẩn và không chuẩn) để tiện theo dõi chung.

  Trả lờiXóa