Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

LS. Trần Vũ Hải: PHẢI LÔI CỔ CỰU THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THÁI LAI RA

Nguyên Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thái Lai

Luật sư Trần Vũ Hải

Về hưu cũng phải bị lôi cổ ra chịu trách nhiệm về vụ Formosa.

Ngày 10/6/2015, ông Nguyễn Thái Lai, được Thủ tướng lúc đó Nguyễn Tấn Dũng gia hạn chức vụ Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đến 31/21/2015, và trước khi về hưu 20 ngày, ông đã ký cấp phép xả nước thải cho Fomosa ngày 11/12/2015.

Ông Lai là dân quê Hà Tĩnh, từng giữ Cục trưởng Cục Tài nguyên nước trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ TN và MT. Như vậy ông hiểu rõ (và thậm chí tham gia chấp bút) Luật Tài nguyên nước 2012 và biết về ngư dân tỉnh quê nhà. Nhưng có vẻ ông đã phớt lờ luật này và nghị định 201/2012/ NĐ-CP hướng dẫn luật này, không lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi cấp phép cho Formosa xả nước thải 45000 m3/ 1 ngày vào biển, cụ thể ngư dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Điều 20 Nghị định này quy định: “Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tài nguyên nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Đã thực hiện việc thông báo, lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của Nghị định này; 2. Có đề án, báo cáo phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước đã được phê duyệt hoặc phù hợp với khả năng nguồn nước, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nếu chưa có quy hoạch tài nguyên nước. Đề án, báo cáo phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường lập; thông tin, số liệu sử dụng để lập đề án, báo cáo phải bảo đảm đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực…

Điều 2 Nghị định 201/2013 NĐ-CP và Điều 6 Luật Tài nguyên nước có quy định rất rõ: Công trình xả nước thải vào nguồn nước có lưu lượng từ 10.000m3/ngày đêm trở lên buộc phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước có ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn".

Rất mong báo chí, cộng đồng mạng xã hội cùng lôi cổ ông Lai này vào vòng trách nhiệm trong việc cấp phép xả nước thải cho Formosa, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thảm hoạ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung, khiến hàng chục vạn ngư dân 4 tỉnh khốn đốn.

4 nhận xét :

 1. Tôi đồng ý với luật sư

  Trả lờiXóa
 2. Tiên sư bố bọn quan chức CS hại dân, hại nước.

  Trả lờiXóa
 3. Không biêt lí do gì để bộ này tồn tại nữa!!!

  Trả lờiXóa
 4. Sao không lôi cổ Nguyễn Tấn Dũng luôn

  Trả lờiXóa