Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Đấu thầu Khoa học: BỘ TRẮNG TRỢN BẢO KÊ CHO NHÓM LỢI ÍCH

Trụ sở Bộ Khoa học & Công nghệ. Ảnh: Internet.

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC
- NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÓ TIN


Trần Quân - Hồng Anh

Bài 4: Vi phạm luật của cơ quan ban hành luật - sự công khai bảo vệ lợi ích nhóm

Sau khi phát hiện một số hiện tượng “không bình thường” của cuộc tuyển chọn nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện địa lý kinh tế xã hội và phát triển đã lên tiếng dưới nhiều hình thức: Gặp trực tiếp nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, gửi email trao đổi, đệ đơn khiếu nại bằng văn bản chính thức có con dấu và chữ ký trực tiếp, gặp gỡ trao đổi giữa Ban Thanh tra, Vụ KHXH và tự nhiên, Viện Địa lý Kinh tế xã hội và phát triển. Một thông điệp mà Bộ đưa ra và khẳng định nhiều lần “làm đúng quy trình và quy định của nhà nước”. Thông điệp này không chỉ được trả lời bằng miệng mà còn được trả lời bằng văn bản (Đính kèm file-Thư của Thứ trưởng Phạm Công Tạc)


Tuy nhiên, chúng ta xem xét “đúng quy trình” và “đúng quy định” là như thế nào sau những minh chứng dưới đây:

1. Bộ KH&CN đã vi phạm Luật khiếu nại tố cáo số 02/2011/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thủ tục hành chính mà nhà nước quy định.

Ngày 17 tháng 3 năm 2016, Viện Địa lý kinh tế xã hội đã gặp trực tiếp để nộp đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại của chúng tôi hợp lệ, có chữ ký và đóng dấu trực tiếp. Sau đó 1 tuần, chuyên viên của Ban Thanh Tra đã gọi điện thông báo rằng đã gửi giấy báo trả lời rằng hồ sơ đã được nhận và đang thụ lý. Nhưng tới nay chúng tôi chưa nhận được loại giấy tờ chính thức có con dấu và chữ ký trực tiếp dù chuyển tới bất kỳ hình thức nào.

Ngày 17 tháng 6 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra “quyết định” về việc giải quyết khiếu nại của đơn vị Viện Địa lý Kinh tế xã hội. Viện địa lý kinh tế xã hội và phát triển nhận được kết quả bằng sự thông báo qua điện thoại vào ngày 18/6/2016 từ một chuyên viên của ban Thanh tra của Bộ KHCN, với nội dung: “Bộ đã có văn bản trả lời kết quả khiếu nại của đơn vị, chúng tôi sẽ chuyển qua đường bưu điện và sẽ scan gửi qua email”.

Kể từ ngày đó tới nay, chúng tôi chỉ nhận được bản scan quyết định dạng file đen trắng qua đường email vào ngày 20 tháng 6 năm 2016. Đối với cơ quan Nhà nước, bản scan đen trắng (File đính kèm – “quyết định”), mà chưa nhận được bất kỳ kết quả trả lời chính thức của Bộ có chữ ký và đóng dấu trực tiếp theo đường bưu điện. Nếu Bộ đã gửi chắc chắn phải có xác nhận của bưu điện về thời gian chuyển phát và nhận, bưu cục chuyển phát, đặc biệt là chữ ký xác nhận đã nhận bưu phẩm.

Việc Bộ KH&CN đã trả lời bằng văn bản scan đen trắng là điều được Bộ KHCN coi là “đúng theo quy định” của nhà nước nếu chiểu theo quy định về thủ tục hành chính của Nhà nước? Chúng tôi cũng xin phép có lời được bàn luận với Bộ KH&CN như sau:

Với một văn bản quét đen trắng mà được coi là có giá trị pháp lý, theo “đúng quy định của nhà nước”, thì vì sao bản thuyết minh của PGS. TS. Uông Đình Khanh sử dụng bản scan và in mầu con dấu và chữ ký trong hồ sơ lại bị loại ngày từ vòng đầu kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Vậy với chúng tôi cũng là một cơ quan có tư cách pháp nhân, Bộ lại sử dụng phương pháp trả lời bằng văn bản scan đen trắng?

Tiếp theo, hãy tham khảo với Luật khiếu nại tố cáo số 02/2011/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để đánh giá chính xác sự khẳng định của cơ quan quản lý nhà nước. “Tại điều 5, chương I, Luật khiếu nại tố cáo có ghi: Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, xử lý nghiêm minh người vi phạm; áp dụng biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra; bảo đảm cho quyết định giải quyết khiếu nại được thi hành nghiêm chỉnh và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Và

Điều 12. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại của mục 2. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại và của luật sư, trợ giúp viên pháp lý có quy định: “Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu liên quan tới nội dung khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu đó cho mình trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu để giao nộp cho người giải quyết khiếu nại, trừ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước”

Vậy chúng tôi cũng xin được phỏng vấn quý Bộ KH&CN rằng:

Thứ nhất, hồ sơ thầu có phải là tài liệu thuộc về bí mật quốc gia không, khi mà mọi thông tin đã được công khai ở trên cổng thông tin của Bộ. Nếu không thuộc tài liệu bí mật Quốc gia thì vì sao, chúng tôi đã “đề nghị” cung cấp thông tin thì Bộ KH&CN từ chối. Ngược lại, nếu là tài liệu thuộc về bí mật quốc gia thì Bộ KH&CN cùng Hội đồng đã cung cấp cho một đơn vị khác để sử dụng bản quyền trái pháp luật? Vậy mà được Bộ KHCN coi đó là không có cơ sở để nói rằng vị phạm TT10/2014 mà Bộ Ban hành? (Đã dăng tròng bài viết số 2: gian lận trong khoa học…)

Thứ hai, sau khi có đơn khiếu nại, Bộ KH&CN đã không công khai minh bạch những kết quả mà chúng tôi khiếu nại, chỉ trả lời chung chung “đúng một phần”. Việc Bộ KH&CN bưng bít sự thật với chúng tôi chính là phạm pháp, nếu chiểu theo Luật khiếu nại tố cáo đã nêu.

Thứ ba, Bộ ghi rõ trong mục 2 của điều 1, quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Bộ KH&CN đối với Viện Địa lý KT-XH và phát triển, nội dung như sau: Một số nội dung chuyên môn và sản phẩm trong thuyết minh có nhiều ý kiến khác nhau. Cũng như, thay mặt Bộ KHCN, Thanh tra Bộ đã trả lời có nhiều vấn đề khác biệt giữa phản biện độc lập với Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhận xét. Vậy sự khác biệt đó là gì? Liệu có được Hiểu hội đồng tuyển chọn đã bóp méo sai lệch toàn bộ kỳ tuyển chọn, nên bây giờ kết quả độc lập đã trái ngược hẳn với đánh giá ban đầu? Đề nghị Bô công khai chuyện này.

2. Bộ KHCN đã vi phạm chính Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 do Bộ ban hành.

Trên thực tế, trong cuộc nhận thông báo đã có kết quả trả lời qua điện thoại, một chuyên viên của ban Thanh tra đã trả lời chúng tôi,

Thứ nhất, Bộ chỉ đem phản biện độc lập một hồ sơ của PGS. TS. Uông Đình Khanh với 2 lý do: (1) Các hồ sơ khác đã bị loại (vì sao bị loại xin được tiếp tục trong những kỳ sau); (2) Trong đơn khiếu nại chị đã không đề nghị phản biện.

Thứ hai, cũng có những ý kiến khác nhau về vấn đề này nhưng chỉ là tham khảo, Bộ tôn trọng ý kiến của hội đồng tuyển chọn.

Lời bàn đối với những ý kiến trên:

(1) Trên thực tế, trong hồ sơ của PGS.TS. Uông Đình Khanh Viện Địa lý Viện KHCN Việt Nam đã vi phạm quy định trên, thông tin chi tiết đã được đăng trong bài 3, nhưng Bộ KH&CN đã bỏ qua sự vi phạm này của hồ sơ, nếu chiểu theo TT 10/2014.

Việc chấm phản biện độc lập như trên, là Bộ KH&CN đã làm “đúng quy định của Nhà nước”, nếu chiểu theo nhưng điều sau đây của TT10/2014.

Điều 18, mục 1, TT 10/2014, Bộ KH&CN quy định: Trách nhiệm của chuyên gia tư vấn độc lập: Phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến phản biện đối với các hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp về nội dung, mục tiêu nghiên cứu và kết quả cần phải đạt được của nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đánh giá năng lực của tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ.

Chúng tôi cũng xin phép được phỏng vấn Bộ, chữ “các” bằng tiếng Việt được quy định trong TT 10/2014 được hiểu là số ít (một) và như vậy là Bộ đã làm đúng “quy định của Nhà nước?

Và chúng tôi đã sửa “lỗi sơ hở” trong đơn khiếu nại lần 2 của mình bằng lời đề nghị Bộ tiếp tục chấm phản biện độc lập bản thuyết minh của chúng tôi. Tới nay vẫn chưa có bất kỳ một thông tin phản hồi nào từ phía Bộ. Chúng tôi xin hứa với Bộ, rằng sẽ kiên trì chờ đợi và “không làm loạn”.

3. Bộ KHCN vi phạm chính Thông tư số: 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014

Trong quyết định trả lời đơn khiếu nại Viện Địa lý Kinh tế xã hội và phát triển, Bộ Khoa học và công nghệ đã trả lời: “Điều 2. Giao cho Vụ KHXH và TN bổ sung (trong Hợp đồng) sản phẩm Đề tài 01-02 bài đăng tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI (Scien Citation Index) hoặc SCI-E (Scien Citation Index Expanded). Trường hợp tổ chức cá nhân, được Hội đồng tư vấn đề nghị trúng tuyển không chấp nhận thì tiến hành thủ tục chọn mới theo quy định hiện hành”. Như vậy có thể nói rằng Bộ KH&CN có “đúng quy định hay quy trình của Nhà nước” như TT số 07/2016 do chính Bộ ban hành hay không? Chúng ta cùng xem:

Trong TT số 07/2014/TT-BKHCN quy định rõ tại Điều 5. Trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng

2. Đề xuất đặt hàng được xây dựng theo trình tự qui định tại Chương III của Thông tư này.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp đề xuất đặt hàng và tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia (gọi tắt là hội đồng hoặc hội đồng tư vấn) theo các qui định tại Chương IV của Thông tư này để xác định đề tài, dự án; đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ hoặc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia và công bố công khai đề tài, dự án; đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ đặt hàng để các tổ chức, cá nhân có năng lực tham gia tuyển chọn hoặc xét giao trực tiếp.


Tại điều 23. Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng, quy định:

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng, vụ trưởng các vụ chuyên ngành hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ rà soát trình tự, thủ tục làm việc của hội đồng, xem xét các ý kiến tư vấn của hội đồng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng theo các yêu cầu nêu tại các điều 6, 7, 8 và 9 Thông tư này. Trường hợp cần thiết thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nói trên đề xuất Bộ trưởng lấy ý kiến tư vấn của 01 đến 02 chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, nước ngoài hoặc thành lập hội đồng khác để xác định lại nhiệm vụ khoa học và công nghệ và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan.

2. Trên cơ sở kết quả của việc rà soát và ý kiến tư vấn quy định tại Khoản 1 Điều này, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố công khai đề tài, dự án, đề án khoa học hoặc dự án khoa học và công nghệ đặt hàng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để tuyển chọn hoặc giao trực tiếp cho tổ chức, cá nhân có đủ năng lực triển khai thực hiện. Đối với chương trình khoa học và công nghệ đặt hàng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét giao cho tổ chức, cơ quan đủ năng lực triển khai thực hiện.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các bộ ngành địa phương có đề xuất đặt hàng trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng.


Vậy những câu hỏi được đặt ra với Bộ KH&CN:

1. Nếu muốn bổ sung, thay đổi đơn đặt hàng, Bộ KH&CN chỉ cần thêm hay bớt bất kỳ “cái gì đó” mà Bộ muốn là được? Luật là ở đâu? Luật là ở Bộ? Một cơ quan Chính phủ được giao nhiệm vụ quản lý? Và Bộ có thể thêm 01-02 bài báo vào đâu trong quyết định 1580? Vậy bài báo quốc tế, với quy định yêu cầu nội dung sản phẩm có thể đồng nhất được không nếu theo định nghĩa của chính Bộ KHCN?

2. Đề nghị Bộ công bố công khai chức năng của Vụ KHXH và tự nhiên trong cơ cấu tổ chức của Bộ, để mọi người rõ hơn xem vụ KHXH&TN có quyền them, bớt hoặc thay đổi bất cứ điều khoản nào trong Quyết định 1580. (Nội dung chi tiết của quyết định 1580).

Chúng tôi không muốn bình luận, chỉ muốn đặt câu hỏi về những khả năng xảy ra khác nhau để Bộ có câu trả lời trước dư luận:

(1). Có phải Bộ đang thách thức dư luận, công khai bảo vệ lợi ích nhóm bằng việc mình phạm luật?

(2) Hay là do “trình độ năng lực yếu do nhận thức chưa đầy đủ” như nhận định của các kỳ Đại hội Đảng XI, XII và XIII đã nêu.

--------

Công văn của Thứ trưởng Bộ KH & CN Phạm Công Tạc ký ngày 17.06.2016


-------------

Tễu Blog trân trọng tiếp nhận các bài phản biện loạt bài này. Thư từ, xin gửi về: chuteu2015@gmail.com

Loạt bài: Tuyển chọn đề tài cấp nhà nước - những chuyện khó tin:

Thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2016

TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC - NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÓ TIN


Bà Nguyễn Hồng Anh - nạn nhân của sự gian lận, bảo kê khuất tất trong đấu thầu  tuyển chọn các dự án cấp nhà nước. TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC  - NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÓ TIN Trần Quân - Hồng Anh Bài 1: Tổng quan Ngày 5 tháng 1 năm 2016, Bộ KHCN đã tổ chức mở cuộc truyển chọn cho nhiệm vụ (đề tài) khoa học cấp Nhà nước...
Đọc tiếp...

Đấu thầu Khoa học: HỒ SƠ VI PHẠM VẪN TRÚNG TUYỂN


TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC  - NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÓ TIN Nguyễn Hồng Anh Bài 3: Hồ sơ nhiều vi phạm nhiều nhất về quy định nhà nước được trúng tuyển PGS.TS Uông Đình Khanh. Ảnh: Viện Địa lý Trong mọi văn bản giấy tờ trả lời Viện Địa lý Kinh tế xã hội hay đối thoại trực tiếp, Bộ KH&CN đều khẳng định Bộ làm theo “đúng...
Đọc tiếp...

Tin HOT: GIAN LẬN TRONG KHOA HỌC, HỘI ĐỒNG VẪN CHẤM


TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC - NHỮNG CÂU CHUYỆN KHÓ TIN Trần Quân - Hồng AnhBài 2: Gian lận trong khoa học, hồ sơ vẫn được Hội đồng đánh giá cao           Tố cáo TS. Trần Ngọc Ngoạn, Viện trưởng Viện Địa Lý nhân văn đạo văn Tham dự tuyển chọn nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước tổ chức vào...
Đọc tiếp...


3 nhận xét :

  1. Nhóm lợi ích bảo kê nhau ! Các ngõ đều có các nhóm lợi ích canh giữ, người ngoài không vô được . Đất Nước này các nhóm lợi ích lớn nhỏ chia chác nhau hết . Mỗi nhóm chiếm một lãnh địa riêng , có dan riêng !

    Trả lờiXóa
  2. Ôi Tễu ơi có phải cấp Nhà nước đâu, kể cả cấp bộ cũng vậy. Tiền tươi thóc thật mới kí duyệt. Như chúng tôi làm phải trả trước khoảng 20% cho lũ này trước khi ký quyết định, phần chi còn lại cũng mất khoảng 30% nữa, vị chi phần chính thức cho nghiên cứu chỉ 50% là biết chắt chiu. Anh em cũng đành phải làm bừa, vì làm thật thì có mà xin tiền vợ. Một cái khổ nữa là phải tìm cách giải ngân hợp lý cho số tiền mặt 50% của các quan ăn không có chứng cứ. Loại NCKH kiểu này sinh ra ở VN số lượng GS/TS quá nhiều mà đâu làm được trò trống gì. Ở trường tôi hoặc như tôi được biết thì đâu cũng vậy cả, có một nhóm chuyên đi làm các dự án NCKH kiểu này. Họ chẳng có kiến thức gì đâu nhưng rất giỏi trong việc chạy chọt móc tiền Nhà nước, chỉ khổ dân đen thôi bị cướp bóc trắng tay để trở thành Dân Oan.

    Trả lờiXóa
  3. không nên gọi là "đề tài" , nên gọi là "đề tiền" : "tài" đâu thấy , chỉ thấy "tiền" !

    Trả lờiXóa