Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

FORMOSA KHÔNG THỂ PHỦI TRÁCH NHIỆM VIỆC CHÔN RÁC ĐỘC

Formosa không thể chối trách nhiệm 
việc chôn lấp chất thải

Người đưa tin
16.07.2016 | 07:02 AM

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét