Thứ Bảy, ngày 16 tháng 7 năm 2016

FORMOSA KHÔNG THỂ PHỦI TRÁCH NHIỆM VIỆC CHÔN RÁC ĐỘC

Formosa không thể chối trách nhiệm 
việc chôn lấp chất thải

Người đưa tin
16.07.2016 | 07:02 AM

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét