Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

TIẾP TỤC LÀM KHÓ ỨNG VIÊN TỰ DO

Vận động UCDBQH 

Cao Văn Quang - Trưởng Tiểu ban Giải quyết Khiếu nại - Tố cáo của UBBC Đồng Nai mới đây đã gửi giấy mời cho ứng viên tự do Nguyễn Thị Kim Anh, mời cô lên làm việc với nội dung: Làm rõ nội dung đơn khiếu nại, phản ánh của cử tri.

Khi cô Kim Anh tới làm việc và yêu cầu Nguyễn Trọng Hòa & Cổ Thị Mĩ Chi là 2 chuyên viên giải quyết cung cấp bản sao đơn khiếu nại để có căn cứ làm văn bản trả lời thì Hòa & Chi từ chối.

Sự việc đã được lập biên bản ghi nhận. Huỳnh Nhật Cường là người gửi khiếu nại Kim Anh về việc không đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH khóa 14, do có những bài viết trên facebook cá nhân có những nội dung không đúng với quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin gửi tới ông Huỳnh Nhật Cường vô hình, ông Cao Văn Quang, Nguyễn Trọng Hòa và Cổ Thị Mĩ Chi đoạn dưới đây: "Luật bầu cử đại biểu Quốc hội quy định, đại biểu Quốc hội có những tiêu chuẩn sau: 

1. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật. 

3. Có trình độ và năng lực thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. 

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. 

5. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội."

Đề nghị ông Quang, Hòa và bà Chi lần kế tiếp hãy cố gắng vẽ ra một con người tên Cường nào đó có thật với một đơn khiếu nại có thật nhé. Đừng dựng chuyện. Bởi những việc làm như vậy của tiểu ban sẽ chính là hành động phá hoại bầu cử và có thể bị kiện ngược trở lại.

.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét