Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

ÔNG PHAN VĂN PHONG GỬI ĐƠN TỐ CÁO TỚI HĐ BẦU CỬ QUỐC GIA

Ông Phan Văn Phong, ứng viên độc lập ứng cử ĐB QH khóa 14.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN TỐ CÁO
V/v vu cáo và xâm phạm quyền ứng cử của công dân

Kính gửi:
- Hội đồng Bầu cử Quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam -Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban Nhân dân phường Tràng Tiền.


Bên tố cáo: Công dân Phan Văn Phong, CMT số 120520058, địa chỉ: số 12 phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Bên bị tố cáo: ông Nguyễn Đức Long, phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

I. NỘI DUNG TỐ CÁO:

Ngày 09/03 ông Nguyễn Đức Long đã ghi vào phần xác nhận sơ yếu li lịch của người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam là công dân Phan Văn Phong như sau:

“- Ngày 13/11/2006 chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm có quyết định số 2863/QĐ UBND về việc xử lý hành vi vi phạm, in nhân bản xuất bản phẩm không đủ thủ tục, không có hợp đồng theo qui định, vi phạm khoản a điều 22 nghị định 56/2000/NĐ-CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá thông tin. Xử phạt hành chính: phạt tiền 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm ngàn đồng) đối với ông Phan văn Phong-địa điểm kinh doanh tại số 12 phố Tràng tiền, Hoàn kiếm Hà nội. Đến nay ông Phong không chấp hành quyết định (1).

- Ông Phan văn Phong không gương mẫu chấp hành pháp luật tại địa phương; Đã nhiều lần tham gia tụ tập đông người trái pháp luật ở địa bàn công cộng quận Hoàn kiếm-vi phạm Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/03/2005 của Chính phủ qui định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng và luật giao thông đường bộ./.” (2).

Nhưng vi phạm pháp luật của những nội dung nhận xét trên như sau:

1/ Về ý 1: Quyết định của uỷ ban nhân dân (bất kì cấp nào ) đều không phải là quyết định của Toà án nên không phải là: “án tích" và như vậy đương nhiên không thuộc nội dung cần ghi vào Sơ yếu lí lịch của bất kỳ công dân nào; Mặt khác, uỷ ban nhân dân cấp phường (tương đương cấp xã ) cũng hoàn toàn không có quyền ghi nhận xét vào Sơ yếu lí lịch của Công dân.

Chỉ thị 1520/ HTQTCT-CT của của Bộ Tư Pháp - Cục Hộ tịch-Quốc tịch-Chứng thực đã nêu rõ: " Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân./." .

Như vậy rõ ràng là ông Nguyễn Đức Long đã sai cả về nội dung và quyền hạn khi đặt bút ghi nhận xét vào sơ yếu lí lịch của công dân Phan Văn Phong.

2/Về ý 2: Công dân Phan Văn Phong xin khẳng định là chưa bao giờ tham gia tụ tập đông người gây mất trật tự tại địa phương, phía chính quyền địa phương cũng không hề và không thể có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào chứng minh việc công dân Phan Văn Phong không gương mẫu chấp hành luật pháp bằng hành vi tham gia tụ tập đông người. Hơn nữa, Nghị định số 38/2005/NĐ-CP là một văn bản dưới luật. Bởi vậy nó không phải là căn cứ pháp luật để quy kết công dân Phan Văn Phong là không gương mấu chấp hành pháp luật.

Sự thật, công dân Phan Văn Phong chỉ tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thực hiện quyền của công dân đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013 của nước Việt Nam.

Với những căn cứ pháp luật trên, công dân Phan Văn Phong khảng định:

Hành vi cố tình ghi thêm phần nhận xét một cách sai trái của ông Nguyễn Đức Long vào Sơ yếu lí lịch của công dân Phan Van Phong như trên là: không những ngăn cản quyền tự ứng cử của Công dân mà còn vi phạm pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Long đã vi phạm vào Điều 126 Bộ luật Hình sự năm 1999. Điều này đã quy định rất rõ ràng về “Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân” như sau: 

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến hai năm: 
a) Có tổ chức; 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng đã công khai khẳng định trên báo chí về hành vi phạm tôi về quyền tự ứng cử của công dân: “Không phân biệt đối xử với người tự ứng cử. Mọi hành động gây khó dễ, kỳ thị với người tự ứng cử đều là vi phạm pháp luật”.

II. YÊU CẦU

Với những bằng chứng trên, với thiện chí “có làm có sai”, “biết sai phải sửa”,công dân Phan Văn Phong yêu cầu:

1/ Ông Nguyễn Đức Long, phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cần làm thủ tục xin rút lại những nhận xét sai trái đã ghi vào Sơ yếu lí lịch của công dân Phan Văn Phong, trong giới hạn thời gian từ nay đến trước khi diễn ra hội nghị hiệp thương tại nơi công dân Phan Văn Phong cư trú.

2/ Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cần kịp thời chỉ rõ và có hình thức kỷ luật phù hợp đối với ông Nguyễn Đức Long, phó chủ tịch UBND phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đối với những sai phạm ghi vào Sơ yếu lý lịch ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV của công dân Phan Văn Phong. 

3/ Nếu những đề nghị thiện chí của công dân Phan Văn Phong không được các cấp bầu cử có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý; không được ông Nguyễn Đức Long nhận thiếu sót và sửa sai, tôi sẽ khởi kiện ông Nguyễn Đức Lóng ra tòa án.

4/ Mọi phản hồi theo qui định pháp luật xin gửi tới: Phan Văn Phong; Địa chỉ: số 12 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2016
Người làm Đơn tố cáo.
Phan Văn Phong

Nơi nhận:
- Như Kính gứi
- Các cớ quan thống tấn, báo chí
- Lưu.

____________

Cập nhật lúc 11h30 ngày 16.03.2016:

Thông báo: Tôi vừa đi nộp trực tiếp đơn tố cáo (về những vi phạm của uỷ ban phường trong việc xác nhận sơ yếu lí lịch) tại uỷ ban bầu cử TPsố 1 Hoàng Đạo Thuý, HN. Họ tiếp tôi rất nhiệt tình, tiếp đơn và hỏi han cho rõ từng ý trong đơn, hướng dẫn gửi thêm cho Chủ tịch quận Hoàn kiếm để xử lý ông Phó chủ tịch Phường làm sai. Sau đó vào sổ và hứa sẽ chuyển đơn đến nơi giải quyết.

Qúa trình tiếp Tôi hôm nay còn có sự hiện diện của Đài truyền hình Việt nam, Họ quay rất tỉ mỉ quá trình làm việc, Tôi nghĩ khả năng sẽ cho lên sóng để quảng bá cho Dân chủ trong Bầu cử. Còn việc giải quyết đơn thư ra sao thì chắc chắn còn phải chờ đấy.

Dù sao cũng xin thông báo để ACE cùng biết và đồng hành cùng tôi. 
Phan Văn Phong
 

1 nhận xét :

  1. Chúng tôi không tin ở Đài TH VN nữa,đề nghị UBBC Thành phố trả lời ngay về việc vi phạm của ông Nguyễn Đức Long

    Trả lờiXóa