Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

NHÓM VÌ MỘT HN XANH GỬI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ LIÊN QUAN


THƯ GỬI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN CHẶT CÂY XANH HÀ NỘI
 

Kính gửi ông/bà giám đốc, trưởng đại diện của:
  • JAICA - Japan International Cooperation Agency
  • ADB - Asian Development Bank
  • EIB - European Invesment Bank
  • DGT - Direction Génerale du Trésor
  • FFEM - Fonds Francais pour l’Envoronment Mondial
Được biết quý tập đoàn đang đầu tư vào dự án “ Đường sắt Hà nội”, chúng tôi, những cư dân của thủ đô, thuộc nhóm hoạt động xã hội bảo vệ môi trường ( VÌ MỘT HÀ NỘI XANH) xin gửi thư tới quý tập đoàn để bày tở mối quan ngại sâu sắc về những tác động xấu đến môi trường thông qua việc chặt hạ cây xanh trên nhiều tuyến phố cũng như tính thiếu minh bạch của các cơ quan chức năng trong dự án này...

Chúng tôi khẩn thiết đề nghị quý tập đoàn, yêu cầu Hà nội xem xét lại thiết kế của dự án, tập hợp đội ngũ chuyên gia vê xây dựng và môi trường để tìm ra giải pháp tối ưu nhất trong việc triển khai dự án mà không phải chặt hạ cây xanh...

Chúng tôi với quyền và trách nhiệm của công dân sẽ tiếp tục đấu tranh pháp lý để bảo vệ cây xanh nói riêng cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam nói chung...

Chúng tôi trân trọng sự hợp tác và giúp đỡ của quý tập đoàn để hướng tới một tương lai chung của nhân loại...

.Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét