Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

ĐH XII: TOÀN VĂN THAM LUẬN CỦA ÔNG BÙI QUANG VINH


Toàn văn tham luận của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh
tại Đại hội XII của đảng Cộng sản VN

Lời bình của Nguyễn Quang Lập: Tham luận của ông Bùi Quang Vinh đã được hàng loạt báo Nhà nước đăng tải.Tuy không thật mạnh mẽ và còn có chút né tránh, đây chắc chắn là bản tham luận hay nhất trong 12 đại hội của đảng vì nó chạm tới những vấn đề cốt lõi của một hệ thống chính trị. Tôi tin mọi người cũng nghĩ giống như tôi, trường hợp đặc biệt tái ứng cử là ông Bùi Quang Vinh chứ không ai khác. Ông Bùi Quang Vinh hoàn toàn xứng đáng là tổng bí thư đảng nhiệm kì này.
Sáng nay, 22/1, trước 1.510 đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc, Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã có bài tham luận hay nhất trong phiên thảo luận văn kiện. 
.

Nước ta, từ năm 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người đã tăng gần 4 lần, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% xuống dưới 5%. Những thành tựu của công cuộc đổi mới là không thể phủ nhận. Tuy nhiên VN vẫn là nước nghèo. Chúng ta chưa bằng lòng, thỏa mãn, nhất là khi nhìn lại mình trong tương quan với các nước bên cạnh có cùng điều kiện.

Có lẽ ít hai biết rằng, đầu TK 19, năm 1820 Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và quy mô kinh tế: Lớn hơn cả Philippines và Mianma cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan; thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới. Còn hiện nay, số liệu 2014, thu nhập bình quân đầu người của ta chưa bằng 1/5 mức trung bình của thế giới (2052USD so với mức bình quân gần 12.000USD của thế giới), và chỉ bằng 1/3 Thái Lan.

Mọi so sánh đều khập khiễng, vì chúng ta phải trải qua chiến tranh, giành độc lập, thống nhất. Nhưng ta cũng đã có 40 năm sống trong hòa bình, độc lập, 30 năm đổi mới. Đây là quãng thời gian dài tương đương để các quốc gia lân cận như Nhật Bản, Hàn Quốc đưa nước mình từ nông nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu trở thành quốc gia phát triển.

Hơn nữa, yêu cầu đổi mới phát triển với Việt Nam đang cấp bách hơn bao giờ hết. VN đang ở trong giai đoạn ngắn ngủi còn lại của cơ hội dân số vàng, bắt đầu từ 1970, thường kéo dài 50 năm, tức khoảng 2020-25 là hết cơ hội. Như vậy chỉ còn tối đa 10 năm thời kỳ mà tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động cao nhất, sau đó giảm dần. Những thuận lợi từ công cuộc đổi mới trước đây đem lại đang dần hết tác dụng.

Dự địa cho tăng trưởng dựa trên tăng đầu tư, sử dụng lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên khoáng sản… cũng không còn nhiều. VN đang ngày càng hội nhập sâu hơn vào kinh tế thế giới. Chấp nhận hội nhập tức là chấp nhận cạnh tranh. Nâng cao năng lực cạnh tranh là đỏi hỏi sống còn. Vì ba lý do trên, VN cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, nếu không muốn tụt lại phía sau, hay kinh tế trì trệ kéo dài, để rồi đất nước rơi vào nhóm thu nhập trung bình thấp mà khó thoát ra được.

.
Báo chí nhà nước đăng tải hình ảnh và bài tham luận quan trọng của Ông Bùi Quang Vinh Tại hội trường này, cách đây 5 năm, Đại hội XI đã thông qua chiến lược phát triển KT-XH trong đó nêu rõ phải “kiên trì, quyết liệt thực hiện đổi mới, đổi mới chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế; trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, đổi mới phương thức lãnh đạocủa Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong XH”. Nghị quyết khẳng định phải lấy việc thực hiện mục tiêu này làm tiêu chuẩn cao nhất đánh giá hiệu quả quá trình đổi mới.

Thực tế 5 năm qua, chúng ta đã tích cực đổi mới về thể chế kinh tế, đạt kết quả nhất định. Nhưng đổi mới hệ thống chính trị thì hầu như chưa làm. Chính vì vậy, công cuộc đổi mới 5 năm năm qua chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Nhìn lại thực tế 30 năm qua, thành tựu lớn nhất, bao trùm nhất của công cuộc đổi mới là đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Nhờ đó mà cải thiện cuộc sống, đưa đất nước phát triển.

Tuy vậy, bao năm qua, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp gần như không thay đổi. Nền chính trị phù hợp với nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa trước đây, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh, nay không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Thậm chí còn là rào cản, trở ngại cho phát triển.

Vì vậy, trong giai đoạn tới, việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới về kinh tế là yêu cầu hết sức cấp bách. Đảng là người lãnh đạo cao nhất của đất nước cần chủ động, nghiêm khắc đánh giá lại chính mình, và thực hiện nghiêm chỉnh NQ của Đại hội toàn quốc. Kiên quyết đổi mới cơ cấu tổ chức, chức năng hoạt động của bộ máy Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị để hoạt động hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Đây là nhân tố tiên quyết, quan trọng nhất cho đổi mới tiếp theo. Làm được điều này, Đảng sẽ lấy lại niềm tin trong nhân dân, bằng tấm gương tự đổi mới, bằng sự lãnh đạo hiệu quả của mình với đất nước, dân tộc. Về đổi mới thể chế kinh tế, giải đoạn tới cần dặt trọng tâm với ba trụ cột chính:

Trụ cột 1: Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững về môi trường VN phải có mức tăng trưởng cao, ổn định và liên tục trong 20 năm tới, với mức tăng thu nhập bình quân đầu người 7%/năm – tương đương tăng trưởng GDP 8%/năm, để đến 2035 đạt thu nhập bình quân đầu người 15-18.000 USD.

Để đạt mục tiêu này, con đường duy nhất là phải tăng năng suất. Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel kinh tế Paul Robin Krugman đã tổng kết: “Năng suất không phải là tất cả, nhưng nó gần như là tất cả. Một quốc gia có khả năng nâng cao mức sống lâu dài hay không gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng nâng cao sản lượng tính trên đầu người của quốc gia đó”. Mức tăng năng suất lao động của VN đã liên tục tụt giảm từ cuối những năm 90 đến nay, giờ ở mức rất thấp so với các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, năng suất lao động ngay trong khu vực tư nhân cũng liên tục tụt giảm, ở mức rất thấp. Có ba nguyên nhân chính:

1) Cơ cấu lao động rất lạc hậu. Lao động trong khu vực phi chính thức cao hơn rất nhiều khu vực chính thức. Hơn 44% lao động làm việc trong nông nghiệp – khu vực tạo giá trị gia tăng rất thấp.

2) Nền tảng kinh tế Thị trường chậm hoàn thiện gây phương hại quyền sở hữu tài sản, giảm tính cạnh tranh trên thị trường hàng hóa.

3) Thị trường các yếu tố sản xuất như vốn, đất đai, tài nguyên khoáng sản được phân bổ chưa theo cơ chế thị trường, chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính.

Vì vậy phải tập trung cao độ thúc đẩy phát triển DN trong nước, mà chủ yếu là DN tư nhân VN, về cả số lượng và chất lượng. Coi đây là nhiệm vụ của bộ máy nhà nước các cấp. Sức khỏe của DN trong nước chính là sức khỏe của nền kinh tế. Trước mắt phải nâng cao cho được năng lực cạnh tranh và hiệu quả cho các DN trong nước thông qua hoàn thiện, củng cố nền tảng của kinh tế thị trường, đặc biệt là quyền sở hữu tài sản, và xác định các chính sách công bằng, cạnh tranh lành mạnh trong tiếp cận vốn, đất đai, tài nguyên và thông tin.

Phải thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp. Nhà nước phải tạo môi trường thuận lợi, xây dựng các trung tâm hướng dẫn, đào tạo cho các DN mới khởi nghiệp. Cung cấp kiến thức, nguồn vốn thông qua hình thức quỹ - ngân hàng đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ cho các DN này, nhằm tạo ra làn sóng khởi nghiệp cùng tinh thần DN mạnh mẽ trong XH. Phải coi vị thế của DN là vị thế của quốc gia. Để duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài, bền vững, cần tăng cường cải cách, tích cực học hỏi, đổi mới sáng tạo. Cả DN lẫn các tổ chức nghiên cứu khoa học hiện nay đều chưa có động lực để theo đuổi một chương trình tăng năng suất. Do vậy, xây dựng một hệ thống sáng tạo quốc gia chính là cách thức để cải thiện tình hình về năng suất lao động của VN.

Trụ cột 2: công bằng trong hội nhập xã hội, hay bình đẳng cho mọi người. Bên cạnh sự phát triển nhanh, vận động theo cơ chế thị trường, sự cạnh tranh gay gắt làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo và cơ hội tiếp cận các phúc lợi XH cơ bản. Do đó phải xây dựng được những chính sách đảm bảo công bằng trong phát triển cũng như cơ hội tiếp cận các dịch vụ XH cơ bản cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế, thiệt thòi – như dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người nghèo. Đây cũng chính là tính ưu việt của CNXH, là trách nhiệm của Nhà nước trong thực thi nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, và cũng là hành động thiết thực để thực hiện tốt các kế hoạch hành động của LHQ về mục tiêu thiên niên kỷ sau 2015.

Trụ cột 3: Nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước Năng suất trì trệ hiện nay và môi trường yếu kém cho phát triển khu vực tư nhân là do Nhà nước còn thiếu hiệu quả. Do điều kiện lịch sử VN mà những thiết chế công đã bị thương mại hóa, manh mún, thiếu sự giám sát của người dân.

Hiệu lực của Nhà nước dựa trên:

1) CP được tổ chức với công chức thực tài và có kỷ luật, nỗ lực xử lý những vấn đề để tạo cấu trúc Nhà nước chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn, đảm bảo chế độ chức nghiệp – thực tài.

2) Nguyên tắc thị trường cần áp dụng đầy đủ hơn trong hoạch định chính sách kinh tế, dựa trên cơ sở phân rõ các lĩnh vực công – tư, hạn chế xung đột lợi ích, tăng cường bảo vệ quyền tài sản, đặc biệt về đất đai. Thực thi cạnh tranh thị trường và hợp lý hóa sự tham gia của Nhà nước trong nền kinh tế.

3) Nâng cao hơn nữa trách nhiệm giải trình thông qua cơ chế hữu hiệu kiểm soát và cân bằng giữa ba nhánh quyền lực, tạo dựng khung khổ pháp lý thúc đẩy quyền công dân, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời, tăng cường vai trò các phương tiện thông tin đại chúng.

Khung khổ pháp lý của VN đã tạo không gian nhất định cho công dân tham gia vào quá trình quản trị nhà nước. Nhà nước của dân, do dân, vì dân; dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là những điều đã được khẳng định rõ trong Hiến pháp. Nhưng trên thực tế vẫn có khoảng cách giữa cam kết này với thực tiễn tham gia của công dân trong quản trị nhà nước. Quy trình bầu cử, cơ chế cho sự tham gia của các tổ chức XH chưa bảo đảm tính đại diện đích thực của người dân.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch & đầu tư đã chủ trì với Ngân hàng Thế giới tập hợp các chuyên gia kinh tế hàng đầu của thế giới và trong nước, xây dựng báo cáo VN 2035 hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. Báo cáo này xác định nền kinh tế VN đang ở đâu trong khu vực và trên thế giới? Mục tiêu, khát vọng của VN đến 2035 là gì?

Những cản trở nào cho sự phát triển của VN hiện nay? Bằng cách nào VN đạt mục tiêu của mình? Báo cáo nghiên cứu sâu về ba trụ cột phát triển nêu trên và sáu chuyển đổi lớn, phác thảo chiến lược phát triển thích hợp với xuất phát điểm của một nước có thu nhập trung bình thấp trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, nhằm đưa VN thành nước có thu nhập cao hoặc cận trên của nước công nghiệp trung bình cao đến năm 2035. Sáu mũi chuyển đổi lớn bao gồm:

Xây dựng nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, và XH dân chủ phát triển ở trình độ cao.

2) Thúc đẩy hiện đại hóa nền kinh tế song hành với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân.

3) Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực tư nhân làm trung tâm.

4) Bảo đảm công bằng XH cho các nhóm yếu thế, và thúc đẩy XH trung lưu phát triển.

5) Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

6) Gia tăng mật độ kinh tế trong quá trình đô thị hóa và tăng cường tính kết nỗi giữa các thành phố và vùng lân cận.

Hi vọng rằng, báo cáo này sẽ giúp ích cho các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhất là các đồng chí trong BCH Trung ương khóa XII được trúng cử lần này nghiên cứu trong quá trình xây dựng, hoạch định chính sách của VN.

Nước ta đang đứng trước bước ngoặt của cải cách và phát triển, thời cơ thuận lợi lớn những thách thức, khó khăn không hề nhỏ. Để đạt được khát vọng hướng tới một VN thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ, lựa chọn duy nhất của chúng ta là cải cách ở các vấn đề nêu trên. Không thực hiện những cải cách đó, chúng ta không thể khai thác được cơ hội, cũng không thể vượt qua thách thức, và nguy cơ tụt hậu xa hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung bình là khó tránh khỏi. Tôi tin tưởng rằng, những thế hệ người VN hiện nay và tương lai có đủ bản lĩnh, ý chí và năng lực để thực hiện thành công công cuộc đổi mới.


.

55 nhận xét :

 1. Đọc bài này so sánh với bài ông Chung, chủ tịch HN thì thấy một trời một vực. Một đằng thì rất mới, mạnh dạn, nói thẳng. Một bên thì sáo mòn, cũ kỹ, vô duyên. kênh kiệu, rào trước đón sau, vênh váo.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ông Bùi quang Vinh là một người có liêm sỷ khi còn đang là đảng viên.

   Xóa
  2. Đây là dịp để chúng ta thấy được sự khác biệt về phong thái phát biểu của kẽ giáo điều vô liêm sĩ và người có học, có nhân cách.

   Xóa
 2. Từ lâu tôi đã rất ngưỡng mộ ông Bùi Quang Vinh, ông xứng đáng là bậc nguyên thủ. Nghe ông Trọng lải rải chủ nghĩa Mác Lê Nin thật sự tôi muốn ỏi mửa. Bây giờ là lúc nào rồi - cả thế giới đang trên con đường xây đựng một xã hội phồn vinh mà ông vẫn chìm trong mê muội.

  Trả lờiXóa
 3. Oh! my god ! Chúa Phật và tiền nhân VN phù hộ đồng bào VN chúng con sa khỏi chướt cám dổ .....trung chệt ! vẫn còn nhửng con người cực kỳ sáng suốt ! cái định hướng của người bắc có lý luận củng phải có tầm vóc tương đương ông Vinh,còn cái định hướng thị trường XHCN xin các nước công nhận thì về vườn là vừa ! vừa ngu vừa bảo thủ mà cứ muốn cống hiến mãi ! đại hội hãy sáng suốt 1 lần cho dân nhờ lâu quá rồi 40 năm tụt mãi ,đến cuối sổ không chịu phát triển

  Trả lờiXóa
 4. Đề nghị các đại biểu sáng suốt lựa chọn và bầu ông Vinh làm TBT (nếu chưa có trong danh sách đề cử do cái bẫy của ông Trọng thì các vị có quyền đề cử bổ sung). Ông này có cái đầu hơn hẳn ông Trọng. Đã thay thì thay dứt điểm, chứ tại vị một, hai năm rồi bàn giao thì không giải quyết được gì. Hơn nữa nhiệm kỳ 5 năm của ông Trọng ra sao thì các vị đều đã tỏ. Dân cũng mong như vậy.

  Trả lờiXóa
 5. Khuôn mặt ông Vinh trông chân thực.

  Trả lờiXóa
 6. Nếu có chế độ đặc biệt cho ở lại phục vụ Nhân dân thì chỉ nên áp dụng với những người như ông Vinh!!! Còn ông Trọng tôi không tín nhiệm từ lâu!!!

  Trả lờiXóa
 7. cần tập trung mọi người lên tiếng ủng hộ ông Bùi Quang Vinh lên chức vụ tổng bí thư đảng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đề nghị những ai giỏi IT, thành lập ngay trang: "ỦNG HỘ ÔNG BÙI QUANG VINH LÀM TBT" để nhân dân bỏ phiếu, gây sức ép... nhằm loại bỏ những kẻ giáo điều, bảo thủ

   Xóa
  2. các đại biểu dự đại hội không được sử dụng internet vào mạng dân không được dùng điện thoại trong thời gian họp đại hội (như bị tù giam lỏng, bị theo dõi xem thái độ chống ai...) thì bầu bán cái con lợn cho xong

   Xóa
  3. Cải cách lớn, thực sự, và mạnh hơn cả ông Vinh theo tôi là những người như ông Nguyễn Quang A nếu ông này được đưa lên đứng đầu đất nước.

   Xóa
 8. Nhân tài là đây chứ đâu nữa, Loại người như ông Chung Hà Nội thì làm sao mà có được tầm nhìn như ông Vinh. Giá như có một phép mày nào đó bầu cho ông Vinh làm TBT thì thật hồng phúc cho dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 9. Cầu mong các vị đại biểu hãy vì dân mà gạch ngay tên nguyễn phú trọng đi! Như các vị đã từng bỏ phiếu tín nhiệm thấp nhất với ông ta vậy. Quyết không để 1 con người lú lẫn u mê cầm lái con thuyền Vn trong giai đoạn đầy sóng gió này. Hãy bầu tbt là ông Vinh hoặc thủ tướng Ng tấn Dũng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tôi đồng ý.ông Dũng hoặc ông Vinh là TBT

   Xóa
  2. ĐỒNG Ý.ÔNG DŨNG HAY ÔNG VINH LÀ TBT

   Xóa
 10. Tôi ủng hộ ông Bùi Quang Vinh làm TBT khóa 12.

  Trả lờiXóa
 11. Ông Bùi quang Vinh có ngoại hình khá giống thủ tướng Nhật shinzo Abe . Ông này được đấy .

  Trả lờiXóa
 12. Tôi thì ủng hộ anh Vinh làm Thủ tướng. Chức TBT thì để anh Trương Tấn Sang làm và kiêm luôn chủ tịch nước. Dần dần chức này cũng giống như vua Thailand hãy Nữ hoàng Anh thôi. Chức Thủ tướng rất quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế và hội nhập. Đồng thời khi anh Vinh làm Thủ tướng thì nên sửa HP để tăng quyền cho Thủ tướng.
  Anh Ba Dũng nghỉ là phải rồi. Học thức anh thấp, trình độ lý luận càng kém, điều hành chính phủ trong nhiều năm chỉ dựa vào cảm tính, kinh nghiệm quản lý tiểu nông, được chăng hay chớ.
  Mong anh Trọng rút và đề cử anh Sang và anh Vinh vào BCHTW, rồi vào BCT để nắm giữ các chức vụ trên.

  Trả lờiXóa
 13. Qua những lần phát biểu của ông Bùi Quang Vinh, tôi rất ngưỡng mộ và rất mong ông có vị trí cao hơn trong hệ thống hiện nay. Ông Vinh rất xứng đáng là và phải là tổng bí thư mới của đảng cs. Còn ông Trọng thì nên về nhà nghiền ngẫm thêm Mác Lê rồi theo gót cụ rùa là vừa.

  Trả lờiXóa
 14. Tôi mạn phép tiếp lời ông Vinh như sau để cho những gì ông muốn nói trở nên rõ ràng hơn cho Đại Hội và cho Toàn dân: Kinh tế thị trường sở dĩ phát triển được là nhờ cạnh tranh. Mà Kinh tế có cạnh tranh thị Chính trị phải có đối lập. Một nền chính trị mà không có đối lập thì đó là một thể chế độc tài. Mà độc tài là kẻ thù của phát triển! Nói thẩng ra, ý ông Vinh muốn nói rằng: Kinh tế Thị trường cạnh tranh nhiều thành phần thì Chính trị phải đa nguyên, đa đảng. Không có con đường nào khác! Đảng muốn né tránh cũng không được! Chỉ là vấn đề thời gian thôi!

  Trả lờiXóa
 15. Cần làm gấp bản kiến nghị loại bỏ người mất tư cách đạo đức như ông trọng. Ông đã cầm đầu nhóm ngồi xổm trên hiến pháp và dân tộc. Kiến nghị cho được ông Vinh lên làm Tbt ngay lúc này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. DONG-Y' 100% .

   Xóa
  2. Nguyên tắc của tôi là thực tế , không rông dài . Ông Vinh nên là TBT . Ông cần cho đất nước .

   Xóa
 16. Tôi cũng ủng hộ ông Bùi Quang Vinh lên làm lãnh đạo.

  Trả lờiXóa
 17. Tôi cũng ủng hộ ông Bùi Quang Vinh làm TBT.

  Trả lờiXóa
 18. Tôi ủng hộ ông Bùi Quang Vinh làm TT

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi hoàn toàn đồng ý và quán triệt trong toàn bộ cơ quan và gia đình . Chúng tôi chọn Ông Bùi Quang Vinh .

   Xóa
 19. Xin trân trọng cảm ơn ANH BÙI QUANG VINH, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư !

  Xin được chia sẻ ý kiến với Ban Ẩn Danh 18:29. Cảm ơn Bạn!

  Trả lờiXóa
 20. Ông Bùi Quang Vinh cần và xứng đáng được bầu làm Thủ tướng để điều hành ngay Chính phủ hiện thời hơn là phải đi đường vòng kinh qua chức vụ TBT của riêng ĐCS đương cầm quyền tại Việt Nam hiện nay. Nếu ông coi bài tham luận này như là chương trình ứng cử của mình vào chức vụ điều hành đất nước trong nhiệm kỳ tiếp theo thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ ông không phân biệt nguồn gốc chính kiến, đảng/phe phái...nào. QBD.

  Trả lờiXóa
 21. Xin thưa với các quý vị .
  Không thể có người thứ hai trong BCHTW ĐCSVN khóa XI nói khái quát, chính xác, khá thẳng thắn và đầy sức thuyết phục như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII !

  Trả lờiXóa
 22. Đánh giá kết quả lãnh đạo chính trị của TBT Nguyễn Phú Trọng qua nhiệm kỳ khóa XI :
  " NHƯNG ĐỔI MỚI VỀ CHÍNH TRỊ HẦU NHƯ CHƯA ĐƯỢC LÀM, CHÍNH VÌ VẬY MÀ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI TRONG NĂM NĂM QUA CHƯA THỰC SỰ ĐEM LẠI HIỆU QUẢ NHƯ MONG MUỐN,"
  Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ KHĐT.

  Xin cảm ơn Tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện đx chuyển tai thông tin này !

  Trả lờiXóa
 23. Chỉ nói thẳng!Nhưng nói trong đại hội cuối cùng của cuộc đời thì cũng cũng tốt rồi.
  Việt Nam muốn đổi mới chỉ còn cách Lực lượng vũ trang hưởng lương ngang với cán bộ dân sự; cán bộ dân sự thực tài như yêu cầu của ông BQV. Các hội đoàn phải giảm thiểu, không nên bao cấp cho các hội đoàn. Nhưng như thế chỉ nữa năm là hết "CNXH". Ngày nay nhờ các hội đoàn và lực lượng vũ trang mà đảng được tin tưởng chứ nhân dân có biết gì. còm thế này cũng là "thế lực thù địch" đấy./.

  Trả lờiXóa
 24. Thật ra thì không phải chỉ có một mình ông Vinh biết cần phải làm gì để đất nước phát triển, nhưng ông Vinh hơn tất cả những người hiểu biết như ông ở chỗ ông dám đặt ra vấn đề đổi mới chính trị và không một lần nhắc đến Mác-Lê. Ông dám làm thế mà không sợ “quan trên” vì ông hơn tất cả những người khác ở chỗ ông không tham quyền cố vị, ông đã vui vẻ xác định sẽ về hưu sau khi hết nhiệm kỳ. Đất nước và nhân dân rất cần những người có cái đầu tỉnh táo và thực tế như ông, nhưng hỡi ôi, chắc chắn khi nghe tham luận của ông thì ông trọng đã lẩm bẩm: “Suy thoái! Suy thoái!”.

  Trả lờiXóa
 25. Đổi mới đúng là phải như vậy

  Trả lờiXóa
 26. Tổ quốc đang lâm nguy .Đất nước đang cần thay đổi . Hãy bầu ngay Nguyễn Tấn Dũng làm TBT , Bùi Quang vinh làm thủ tướng . Quyết ngay đi .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Làm TBT phải là người có học hành đàng hoàng, có bầu bác Dũng cũng không dám nhận đâu, điều khiển làm sao được hội nghị đảng? Làm TT không biết gì còn có các phó TT, các bộ trưởng gánh đỡ hix!

   Xóa
 27. Chỉ khi nào cái chủ nghĩa Mác nó không còn tồn tại trên đất nước VN nữa thì VN mới có cơ hội phát triển .

  Trả lờiXóa
 28. Ông Bùi Quang Vinh là người mà đất nước đang cần .Ngay lúc này .

  Trả lờiXóa
 29. Phát biểu thì phải thế chứ . Tôi chưa từng nghe bài phát biểu nào cụ thể như bài của ông Vinh . Tôi chọn ông Vinh .

  Trả lờiXóa
 30. ông Trọng nghe có hiểu không nhỉ

  Trả lờiXóa
 31. Cứ động đến vấn đề đổi mới hệ thống chính trị là tôi đồng ý . Cái hệ thống này mục nát quá rồi , cần thay đổi ngay đi , cả hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Bùi Quang Vinh đều được , miễn là không có Nguyễn phú trọng .

  Trả lờiXóa
 32. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên Đoàn chủ tịch Đại hội lần thứ 12 của ĐCSVN, nhận xét bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh tại Đại hội này :
  " Bài phát biểu tâm huyết, thẳng thắn nhìn thẳng vào tình hình đất nước, có những phân tích khá quan trọng."

  Xin cảm ơn Chú TỄU !

  Trả lờiXóa
 33. Khi đất nước đã hội nhập sâu, rộng với thế giới, thì người lãnh đạo cần phải có cái tầm tương xứng với thế giới. Nên những con người bảo thủ, giáo điều và chỉ biết lý luận suông không thể lãnh đạo đất nước trong giai đoạn này được. Phải bầu chọn cho ông Vinh hoặc những người tương tự. Nếu vẫn là người bảo thủ, giáo điều tiếp tục nắm quyền lãnh đạo, thì đất nước không thể cải cách, đổi mới để phát triển được.

  Trả lờiXóa
 34. Là phụ nữ , tôi đánh giá bài phát biểu đi đúng trọng tâm mà người dân đang quan tâm . Về ngoại hình tôi thấy anh Vinh chững chạc , giọng nói trầm cuốn hút , rất galang ngay cả cách anh đeo kính . Tôi nghĩ anh Vinh xứng đánglàm TT . Ông trọng già rồi trông lôi thôi quá . Nghỉ đi .
  Xin đừng ném đá tôi . Ngày trước tôi từng chọn Obama làm TT Mỹ , nhiều người chê rách tôi . Nhưng cuối cùng tôi đúng .

  Trả lờiXóa
 35. QUÁ TUYỆT VỜI
  Khi so sánh người ta thường bị ý định chủ quan dẫn đến khập khểnh. Nhưng, ông ta biết cách so sánh khách quan và khoa học, mà không phải nhà khoa học nào cũng biết. Đó là:
  - So theo thời gian: "Từ năm 1986 đến nay, thu nhập bình quân đầu người bời đã tăng gần 4 lần, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 50% xuống dưới 5%"
  - So theo không gian: "Đầu TK 19, Việt Nam đã có vị thế đáng nể trong khu vực về dân số và quy mô kinh tế: Lớn hơn cả Philippines và Mianma cộng lại, gấp hơn 1,5 lần Thái Lan"
  - So theo chuẩn hoặc bình quân: "Thu nhập bình quân đầu người khi đó xấp xỉ bình quân đầu người thế giới. Còn hiện nay, số liệu 2014, thu nhập bình quân đầu người của ta chưa bằng 1/5 mức trung bình của thế giới và chỉ
  bằng 1/3 Thái Lan"
  Mặt khác, nội dung bài phát biểu của ông ta chứa đựng một tư duy sâu sắc, nhẹ nhàng nhưng không thiếu tính cương quyết
  Trong một mớ hỗn mang, âm u đang có một tia sáng mong manh. VN vẫn còn hy vọng. Không phải hy vọng tự động một tổ chức bị xóa, mà phải từ việc thay đổi người lãnh đạo. Sau đó người này thay đổi tổ chức. Thực tế đã chứng minh rồi

  Trả lờiXóa
 36. Nhân tài đây chứ tìm đâu nữa? Tôi đè nghị mọi người cùng nhau bầu ông Bùi Quang Vinh làm Thủ tướng , ông Vũ Ngọc Hoàng làm TBT kiêm CT. Đảm bảo ê kíp này sẽ tạo ra nhiều giải pháp đột phá tiến bộ và dân chủ .
  CCB đánh Tàu.

  Trả lờiXóa
 37. Ông có thể là một ngôi sao sáng, nhưng tiếc ông laị ở trong một đám mây mờ xấu xí. Việt Nam tôi ơi !

  Trả lờiXóa
 38. Chúng ta nên tổ chức cuộc biểu tình ủng hộ anh Bùi Quang Vinh lên làm Tổng bí thư, gây sức ép cho đại hội để thể hiện quyền công dân của mình. Chính quyền sẽ không làm gì được ta vì ta không chống lại đảng cộng sản.

  Trả lờiXóa
 39. Bùi Quang Vinh, một bộ trưởng dám "lấy đá ghè vào chân mình". Trong số các ủy viên TW trở lên hiện nay, Duy nhất ông là người có tiếng nói và hành động thật sự tâm huyết với đất nước, là người mà Dân có thể tin cậy được.

  Trả lờiXóa
 40. Nếu đại hội 12 này.Là đại hội cởi mở và đổi mới .? Thì trên 1500 đại biểu tham dự. Hãy làm hết trách nhiệm của mình mà hơn 4 triệu đảng viên giao phó là:Nghe những bài tham luận ,diễn văn khai mạc và báo cáo CT của tổng bí thư... Theo tôi cac đại biểu lên đề cử và biểu quyết Ông Bùi Quang Vinh làm TBT khóa 12 này là tốt nhất vì bài phát biểu của ông được lòng dân hơn cả .

  Trả lờiXóa
 41. Người ba đầu sáu tay cũng không cứu được VN nữa nên ai cũng được nhưng vẫn mong anh Ba nghỉ!

  Trả lờiXóa
 42. lại phải dùng câu nói của Nguyễn tiên sinh " cậu ấy là đảng viên nhưng mà tốt" ...

  Trả lờiXóa
 43. Tôi có giấc mơ là, ông Bùi Quang Vinh sẽ làm TBT của Đảng Dân Chủ Việt Nam khi nó được thành lập.

  Trả lờiXóa
 44. Trên VNTB có 2 bình luận và một quan điểm mà tôi thấy rất hay, xin bác Tễu và độc giả đọc thử xem sao:
  "Cải cách thể chế chính trị độc tài cộng sản là gì? Đó là đập tan thể chế cộng hòa dân chủ nhân dân giả hiệu (thực chất là độc tài cộng sản, nhiều vua mà chẳng vua nào chịu trách nhiệm), để xây dựng thể chế quân chủ nghị viện (như Nhật Bản, Canada ...), hoặc thể chế cộng hòa tổng thống (như Hoa Kỳ, Indonexia ...), ở đây đảng không ăn hại tiền thuế của dân, tổng thống là người đứng đầu nhà nước do dân bầu ra có nhiệm kỳ 4 năm, tổng thống là người có toàn quyền hành pháp và là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, quốc hội bao gồm thượng viện và hạ viện nắm quyền lập pháp.
  Theo tôi chừng nào chúng ta chưa làm được những điều trên thì mọi điều khác chỉ là nói cho vui để mỵ dân mà thôi vì đó là NGUYÊN NHÂN CỦA MỌI NGUYÊN NHÂN."
  "Chúng ta đã hàng trăm lần nghe đảng CS nói về cải cách hệ thống chính trị, đổi mới thể chế chính trị, nào là nghiêm khắc, sâu rộng, thực chất hơn, quyết liệt hơn v.v... rồi ngay cả đại hội XI cũng đã nói rồi, nói rất kêu, nói tóm lại nghe nhàm cả tai và tốn không biết bao nhiêu giấy mực, hội họp, tổng kết, đánh giá tùm lum, nhưng kết quả là VŨ NHƯ CẨN. Mục đích của đảng CSVN là gì? Đó là tung hỏa mù, là nuôi hy vọng cho dân, để mỵ dân để lừa đảo dân, để thống trị nhân dân được lâu hơn, cướp bóc được nhiều hơn, bán được nhiều thứ hơn. Cho nên cái bài tham luận của ông BT Bùi Quang Vinh cũng chỉ là một vai hề trong kịch bản lừa đảo của đảng CS mà thôi."
  Ghi chú:
  - Đoạn trích trên có sửa một số cụm từ, xin nặc danh nào đó thông cảm.
  - Trong bài tham luận ông BT Vinh có nói thành công nhất của đảng CS trong đổi mới kinh tế là xây dựng và hình thành một nền kinh tế thị trường, điều này là tự ông Vinh mâu thuẫn với một câu nói nổi tiếng của chính ông đại ý là làm gì có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mà tìm, vả lại ông chỉ nói đổi mới hệ thống chính trị một cách chung chung mà không nói cụ thể mạnh mẽ là cần phải đập tan chủ nghĩa Mac - Lê nin hoang tưởng lỗi thời. Cho nên theo thiển ý của tôi thì bài tham luận của BT Bùi Quang Vinh là vô giá trị, mỵ dân, cụ nát và sáo mòn.

  Trả lờiXóa