Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

THƯ NGỎ CỦA 100 HỌC GIẢ VÀ NHỮNG NGƯỜI QUAN TÂM VỀ GIÁO DỤC VIỆT NAM


THƯ NGỎ
Về sự vi phạm Tự do học thuật trong vụ thu hồi 
bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan
Kính gửi: 
-  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Chúng tôi, những người quan tâm về giáo dục Việt Nam ký tên dưới đây, cực lực phản đối việc thu hồi bằng Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn của bà Đỗ Thị Thoan và ủng hộ các đồng nghiệp trong cộng đồng giáo dục và nghiên cứu Việt Nam trong việc đòi hỏi hủy bỏ quyết định này.

Luận văn của bà Đỗ Thị Thoan, "Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa", đã được hội đồng chấm luận văn của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cho điểm 10/10 vào năm 2010, nhưng bốn năm sau bỗng bị thẩm định lại bởi một hội đồng khác một cách thiếu minh bạch. Bằng thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan bị thu hồi theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHSPHN ngày 11/03/2014 và Quyết định số 708/QĐ-ĐHSPHN ngày 14/03/2014. Tác giả luận văn và người hướng dẫn không được cho cơ hội để phản biện. Lý do dẫn đến các quyết định này không được công bố, và nhất là không có bằng cớ nào chứng tỏ luận văn đã có sai phạm đáng kể về học thuật. Có dấu hiệu là đã có sự can thiệp với động cơ chính trị, phi học thuật, nhằm tạo áp lực để Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thu hồi văn bằng. Thư yêu cầu giải thích của bà Đỗ Thị Thoan không được trường trả lời thích đáng.

Những hành động trên đã:

- trực tiếp vi phạm qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (điều 22, Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT), theo đó thì văn bằng chỉ có thể thu hồi nếu phát hiện hành vi gian lận, cấp cho người không đủ điều kiện, do người không có thẩm quyền cấp, đã tẩy xóa sửa chữa, hoặc đã để người khác sử dụng.

- đi ngược lại những nguyên tắc công lý căn bản, không cho tác giả luận văn và người hướng dẫn có cơ hội để phản biện, không công bố rõ ràng các lý do, luận cứ, bằng chứng, hồ sơ liên hệ đến việc tái xét và thu hồi.

- vi phạm nghiêm trọng quyền tự do học thuật. Nhà bác học Einstein đã nói: "giới hạn tự do học thuật bất cứ cách nào sẽ cản trở sự phổ biến kiến thức trong dân chúng và do đó sẽ ngăn trở khả năng suy xét và hành động của quốc gia". Các đại học chỉ có thể đóng góp hữu hiệu cho sự phát triển của đất nước nếu các giảng viên và sinh viên có quyền nghiên cứu bất cứ đề tài nào. Công trình của họ phải được đánh giá trên các tiêu chuẩn học thuật, bởi những nhà chuyên môn có thẩm quyền. Bằng cấp chỉ có thể bị thu hồi trong trường hợp ứng viên đã phạm những lỗi nghiêm trọng về học thuật như đạo văn, ngụy tạo dữ liệu, nhờ người viết giùm.

Vì những lý do trên, chúng tôi yêu cầu Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hủy bỏ quyết định thu hồi bằng Thạc sĩ của bà Đỗ Thị Thoan và công bố các hồ sơ liên quan đến việc này. Ngoài ra, để tiến tới một nền giáo dục Việt Nam lành mạnh và tân tiến, chúng tôi yêu cầu nhà nước mở cuộc điều tra về những lý do đã dẫn đến vụ tái thẩm định, và thiết lập những biện pháp để ngăn ngừa tái diễn những sự can thiệp một cách lén lút, bất hợp pháp vào các quy định có hiệu lực pháp lý. 
.
Những người ký tên:
1. Trần Nam Bình, Tiến sĩ Kinh tế, Phó Giáo sư Đại học New South Wales, Sydney, Úc.
2. Phạm Minh Châu, Tiến sĩ Hóa học, Giáo sư Đại học Denis Diderot (Paris VII), Cộng hòa Pháp và Đại học Khoa học và Công nghệ Pháp-Việt (USTH), Hà nội, Việt Nam.
3. Phạm Đỗ Chí, Tiến sĩ Kinh tế, nguyên Phó Giáo sư thỉnh giảng chương trình MBA, American University, Washington, DC., Hoa Kỳ.
4. Valentina Denzel, Phó Giáo sư Văn học, Đại học bang Michigan, Hòa Kỳ.
5. Trần Hữu Dũng, Tiến sĩ Kinh tế, nguyên Giáo sư Đại học Wright State, Dayton, Ohio, Hoa Kỳ.
6. Giáp Văn Dương, Tiến sĩ Vật lý, Hà Nội, Việt Nam.
7. Phạm Văn Đỉnh, Tiến sĩ Khoa học, nguyên Giảng viên Đại học Pau (UPPA), Cộng hòa Pháp.
8. Đỗ Anh Đức, Tiến sĩ Truyền thông, Đại học Macquarie, Sydney, Úc.
9. Nguyễn Ngọc Giao, nguyên Giảng viên toán, Đại học Denis Diderot (Paris VII).
10. Đỗ Đăng Giu, Tiến sĩ Vật lý, nguyên Giám đốc Nghiên cứu của CNRS, Đại học Paris-Sud, Cộng hòa Pháp.
11. Evelyne Grossman, Giáo sư Văn học Pháp, Đại học Denis Diderot (Paris VII), Cộng hòa Pháp.
12. Trần Hải Hạc, Tiến sĩ Kinh tế, nguyên Phó Giáo sư Đại học Paris 13, Cộng hòa Pháp.
13. Nguyễn Trọng Hiền, Phòng Thí nghiệm Phản lực, Viện Công nghệ California, Pasadena, CA 91109, Hoa Kỳ.
14. Nguyễn Đức Hiệp, Tiến sĩ Công nghệ Y sinh, Chuyên gia nghiên cứu khoa học khí quyển, Bộ Môi trường và Bảo tồn, New South Wales, Úc.
15. Nguyễn Công Huân, Phó Giáo sư trường Đại Học Aalborg, Vương quốc Đan Mạch.
16. Nguyễn Mạnh Hùng, Tiến sĩ Kinh tế, nguyên Giáo sư Đại học Laval, Quebec, Canada.
17. Nguyễn Đăng Hưng, Tiến sĩ Khoa học ngành Cơ học Tính toán, Giáo sư danh dự Đại học Liege, Vương quốc Bỉ.
18. Phạm Xuân Huyên, Tiến sĩ Toán học, Giáo sư Đại học Denis Diderot (Paris VII), Cộng hòa Pháp và Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
19. Hoàng Kháng, Tiến sĩ Vật lý, Nhà nghiên cứu khoa học, Đại học North Dakota State, North Dakota, Hoa Kỳ.
20. Đỗ Khiêm, Nhà văn, La Habra Heights, California, USA.
21. Lê Xuân Khoa, nguyên Phó Viện trưởng Viện Đại học Sài gòn, nguyên Giáo sư thỉnh giảng trường SAIS, Đại học Johns Hopkins, Washington DC., Hoa Kỳ.
22. Thùy Linh, Nhà văn, Hà Nội, Việt Nam.
23. Ngô Vĩnh Long, Tiến sĩ Sử học và Ngôn ngữ phương Đông, Giáo sư Đại học Maine, Maine, Hoa Kỳ.
24. Nguyễn Thùy Phương, Tiến sĩ Giáo dục học, Đại học Paris Descartes, Paris, Cộng hòa Pháp.
25. Đặng Xuân Thảo, Tiến sĩ Điều khiển học, Laboratoire VERIMAG (CNRS), Grenoble, Cộng hòa Pháp.
26. Ngô Đức Thế, Tiến sĩ Vật lý, Nghiên cứu viên, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, Vương quốc Đan Mạch.
27. Đặng Đình Thi, Tiến sĩ Kỹ thuật Hàng không, Đại học Bristol, Anh Quốc.
28. Phạm Duy Thoại, Tiến sĩ Y khoa, Giáo sư Đại học Humboldt, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.
29. Đoàn Ánh Thuận, Nhà văn, Paris, Cộng hòa Pháp.
30. Lê Đoàn Trung, nguyên Giám đốc Nghiên cứu của CNRS, Đại học Paris-Sud, Cộng hòa Pháp.
31. Nguyễn Khánh Trung, Tiến sĩ Xã hội học, Vendée, Cộng hòa Pháp.
32. Dương Văn Tú, Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ Dược phẩm, Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ.
33. Vũ Văn Tuân, Nghiên cứu sinh ngành Môi trường và Sức khỏe, Đại học Birmingham, Anh Quốc.
34. Phạm Quang Tuấn, Tiến sĩ Hóa học, Phó Giáo sư Đại học New South Wales, Sydney, Úc.
35. Nguyễn Văn Tuấn, Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales, Sydney, Úc.
36. Hoàng Thanh Tùng, Nghiên cứu sinh ngành Hoá học, Đại học bang Florida, Hoa Kỳ.
37. Hà Dương Tường, Tiến sĩ Toán học, nguyên Giáo sư  Đại học Công nghệ Compiègne, Cộng hòa Pháp.
38. Nguyễn Đức Tường, Tiến sĩ Vật lý, nguyên Giáo sư Đại học Ottawa, Canada.
39. Vũ Quang Việt, Tiến sĩ Kinh tế, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài khoản Quốc gia Liên Hiệp Quốc, New York, Hoa Kỳ.
40. Phạm Xuân Yêm, Tiến sĩ Vật lý, nguyên Giám đốc Nghiên cứu của CNRS, Đại học Pierre et Marie Curie, Paris, Cộng hòa Pháp.
41. Hoàng Tụy, Giáo sư, Viện Toán học, Hà Nội.
42. Michel Waldschmidt, nguyên Chủ tịch Hội Toán học Pháp (SMF), Giáo sư danh dự Đại học Pierre et Marie Curie, Paris, Cộng hòa Pháp.
43. Phùng Liên Đoàn, Tiến sĩ Kỹ thuật hạt nhân, Tổng Giám đốc Công ty tư vấn nguyên tử và môi trường PAI Corporation, Chủ tịch sáng lập Hội Khuyến khích Tự Lập và Hội Khuyến học Việt-Mỹ.
44. Nguyễn Thị Thủy Minh, Tiến sĩ Ngôn ngữ Ứng dụng, giảng viên Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.
45. Trần Khuê, Nhà nghiên cứu văn hoá, nguyên Trưởng ban Nghiên cứu Trung tâm Hán Nôm, Viện Khoa học Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
46. Trịnh Văn Thảo, Giáo sư Đại hoc Aix-Marseille, Cộng hòa Pháp.
47. Trần Tố Nga, nguyên Hiệu trưởng Trường trung học Marie Curie TP. Hồ Chí Minh, Cộng hòa Pháp.
48. Phạm Tư Thanh Thiện, nguyên Phó Ban Việt ngữ Đài RFI, Cộng hòa Pháp.
49. Hà Dương Tuấn, nguyên Chuyên gia Công nghệ Thông tin, Antony, Cộng hòa Pháp.
50. Nguyễn Ngọc Nam, Giám đốc Kỹ thuật (Director of Engineering), Công ty Facebook, California, Hoa Kỳ.
51. Nguyễn Thị Hải Yến, Tiến sĩ chuyên ngành Sinh thái Môi trường, Cộng hòa Liên Bang Đức.
52. Ngô Hoàng Quốc Tuấn, Bác sĩ, Giám đốc Y khoa, công ty SMART Research, Việt Nam.
53. Nguyễn Thanh Lam, Viện Công nghệ California, Pasadena, CA 91125. Hòa Kỳ.
54. Nguyễn Văn Thành, Tiến sĩ Triết học, Giảng viên môn Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam tại Mission College, Santa Clara, California, Hòa Kỳ.
55. Thái Văn Cầu, Chuyên gia Khoa học Không gian, California, Hoa Kỳ
56. Nguyễn Hà Hùng Chương, Tiến sĩ Vật lý, Giảng viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
57. Nguyễn Huy Thinh, Thạc sĩ Ngữ văn, Giảng viên khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
58. Phan Văn Song, Thạc sĩ Toán, nguyên quyền Hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Chuyên Bến Tre, hiện sống tại Sydney, Úc.
59. Etienne Balibar, Giáo sư danh dự, Đại học Paris X - Nanterre, Chủ tịch (Anniversary Chair) của Triết học Châu âu hiện đại, Đại học Kingston, London, Anh Quốc.
60. Hoàng Dương Tuấn, Giáo sư Đại học Công nghệ Sydney, Sydney, Úc.
61. Nguyễn Văn Phú, Tiến sĩ khoa học, Nghiên cứu và giảng dạy tại CNRS, Strasbourg, Cộng hòa Pháp.
62. Nguyễn Thị Thanh Vân,Thạc sĩ Sinh hóa, Paris, Cộng hòa Pháp.
63. Nguyễn Thị Thanh Thúy (BAN MAI), Thạc sĩ Văn học, Chuyên viên chính Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế, Đại học Quy Nhơn, Việt Nam.
64. Phạm Kỳ Đăng, làm thơ, dịch thuật, viết báo, 10245 Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.
65. Đặng Trương Khánh Linh, Nghiên cứu sinh Khoa Học Máy Tính, trường Goettingen, Cộng hòa Liên bang Đức.
66. Cao Quang Nghiệp, Giảng viên Đại Học Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức.
67. Linh mục Phê rô Nguyễn Văn Khải, Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Piazza Dei Quiriti, 17, Roma, Italia.
69. Tưởng Năng Tiến, Thạc sĩ Xã hội học, Công chức Quận hạt Santa Clara County, Hoa Kỳ.
70. Lương Đình Dzụ, Tiến sĩ Công nghệ Hóa học, Chuyên gia Bộ An ninh Nội địa, Washington DC, Hoa Kỳ.
71. Nguyễn Đồng, Tiến sĩ Tài nguyên thiên nhiên, Kỹ Sư Hoá học, Giám Đốc kiêm Tư vấn hãng EconoPure, Tustin, California, Hoa Kỳ.
72. Đỗ Xuân Thọ, Tiến sĩ Cơ học Ứng dụng, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Hà Nội, Việt Nam.
73. Dương Văn Minh, Nhân viên adidas VNLO, Trợ lý Giám đốc, An Hoà, Biên Hoà, Đồng Nai.
74. Zelalem Ayenew, Nghiên cứu sinh, Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ.
75. Phan Quốc Tuyên, Kỹ sư Tin học, Place de la Charmilles 1, 1203- Genève, Thụy sĩ.
76. Lê Viết Yên, một người dân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
77. Lê Hồng Hà, Công nhân ngành Vệ sinh, Kirkland, WA. 98034, Washington, Hoa Kỳ.
78. Nguyễn Quang Tuyến, Nghệ sĩ Thị giác (visual artist), San Francisco, California, Hoa Kỳ.
79. Trần Trọng Vũ, Nghệ sĩ Thị giác, Paris, Cộng hòa Pháp.
80. Trần Quang Thành, Nhà báo, nguyên Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Bratislava, Cộng hòa Slovakiaa .
81. Phan Văn Thành, Thạc sĩ  Sinh học, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
82. Huỳnh Kim Ân, Kỹ sư Xây dựng Công trình, 11 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang, Việt Nam.
83. Thường Quán, Nhà thơ, Melbourne, Úc.
84. Kenny Nguyễn, California, Hoa Kỳ.
85. Nguyễn Quang Đồng, Chung cư An Lạc, Ngõ 43, đường Phùng Khoang, Hà Nội, Việt Nam.
86. Lê Chính Duật, Kỹ sư, Công ty Microsoft, Hoa Kỳ.
87. Hồ Quang Huy, Kỹ sư Đường sắt, Nha Trang, Việt Nam.
88. Trần Minh Thảo, nghỉ hưu, viết văn, số 25 đường 28/3, Thành phố Bảo lộc, Lâm đồng, Việt Nam.
89. Nguyễn Đông Thái, Tiến sĩ, Hội Chữ thập đỏ Mỹ, Trụ sở chính Quốc gia, Washington, DC., Hoa Kỳ.
90. Đinh Quang Huy, Nghiên cứu sinh, Đại học Nam California, Los Angeles, California, Hòa Kỳ.
91. Đinh Gia Hưng, Dịch giả độc lập, nguyên Giảng viên Anh ngữ, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam.
92. Nguyễn Hồng Khoái, 36/55/124 đường Âu Cơ, cụm 5, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.
93. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Luật gia, 208 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
94. Trần Tiễn Cao Đăng, Nhà văn, Dịch giả, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
95. Đoàn Cầm Thi, Tiến sĩ Văn học, Phó Giáo sư INALCO, Học viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương, Cộng hòa Pháp.
96. Emmanuel Poisson, Giáo sư Đại học Denis Diderot (Paris VII), Cộng hòa Pháp.
97. Phan Tấn Hải, Nhà văn, California, Hoa Kỳ.
98. Nguyễn Thái Sơn, Cố vấn Khoa học và Ngoại giao Viện Hàn lâm Địa Chính trị, Paris, Cộng hòa Pháp.
99. Đặng Thị Ngọc Lan, Tiến sĩ Hóa học, Hà Nội, Việt Nam.
100. Nguyễn Đăng Thường, nguyên giáo viên trường Chu Văn An Sài Gòn, Anh quốc.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét