Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI


PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 
TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5 

Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Bauxite Việt Nam

Chúng tôi, những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký trực tiếp của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã được trao tận tay Uỷ ban Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp (UBDTSDHP) ngày 4-2-2013, cùng với những người đã nêu những ý kiến khác với bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội công bố để lấy ý kiến của nhân dân từ ngày 2-1-2013, kiên quyết phản đối bản Dự thảo Hiến pháp ngày 17-5-2013 (DTHP) do UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, vì những lý do sau đây:

1- Về nội dung, trong khi nhân dân mong đợi một sự đổi mới thể chế chính trị theo hướng thật sự dân chủ, tạo sức mạnh cho sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, thì bản DTHP mới này hầu như không thay đổi so với Dự thảo lần đầu đưa ra lấy ý kiến nhân dân, mà còn có điểm kém hơn, thậm chí thụt lùi rõ nét so với Dự thảo đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 4-2013.

DTHP vẫn khăng khăng bám giữ thể chế toàn trị của một đảng gắn với ý thức hệ và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây hơn hai mươi năm, và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.

Việc hiến định sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với xã hội và nhà nước là biểu hiện rõ nét nhất của tinh thần phản dân chủ; tự nó đã khiến cho những điều ghi trong DTHP về quyền lực của nhân dân và của các tổ chức do dân bầu cũng như các quyền cơ bản của con người và của công dân chỉ là cái vỏ, không có thực chất, như đã thể hiện rõ trong thực tế nước ta nhiều năm qua.

Duy trì sự độc quyền toàn trị của giới cầm quyền nhân danh ĐCSVN chi phối toàn bộ quyền lực nhà nước và hệ thống chính trị là nguyên nhân cơ bản khiến cho đất nước lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện và đang bị thách thức trầm trọng về nhiều mặt như hiện nay. Sự độc quyền toàn trị cũng là nguyên nhân gốc hủy hoại vai trò lãnh đạo của ĐCSVN.

DTHP đi ngược lại xu thế tiến bộ của loài người về những quan điểm cơ bản của thể chế chính trị trong thời đại ngày nay như quyền lập hiến thuộc về nhân dân, nhà nước tam quyền phân lập, đa sở hữu tư liệu sản xuất kể cả đất đai… Việc giải trình DTHP nhằm phản bác những quan điểm ấy đều theo lối mòn, dựa vào những lập luận giáo điều, khoác cái áo gọi là sự đồng thuận của đông đảo nhân dân.

Trải qua nhiều thập kỷ không nề hy sinh, gian khổ đấu tranh giành độc lập, thống nhất để xây dựng xã hội tự do, dân chủ, dân tộc ta không thể chấp nhận một Hiến pháp phản khoa học, phản tiến bộ và phản dân chủ như vậy.

2- Quá trình tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, như UBDTSDHP trình bày trước Quốc hội, được đánh giá “thực sự là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý dân chủ, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị; đã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý của nhân dân với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức; ý kiến của nhân dân đã được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực”. Nhưng trong thực tế, ai cũng thấy cuộc sinh hoạt chính trị kiểu này mang nặng tính hình thức, áp đặt và quá tốn kém. Mọi ý kiến về những điều cốt yếu khác với quan điểm hoặc ý muốn của cơ quan lãnh đạo đều không được chấp nhận, thậm chí không được công bố và thảo luận công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà chỉ bị phê phán, quy kết một chiều. Không những các ý kiến hợp lý mang tính xây dựng của các tầng lớp nhân dân, mà cả một số quan điểm sát thực tế, hợp lòng dân từ phía Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đều bị bỏ qua.

Tóm lại có thể nói rằng: Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị.

Chúng tôi mong các đại biểu Quốc hội thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về những điều quan trọng của Hiến pháp đang còn ý kiến khác nhau, yêu cầu UBDTSĐHP và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng với lãnh đạo ĐCSVN và Chính phủ tôn trọng các ý kiến khác với Dự thảo, thẳng thắn công bố các ý kiến ấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức thảo luận thật sự dân chủ, bình đẳng, công khai trên các diễn đàn, qua tranh luận mà xác định chân lý và tạo sự đồng thuận, từ bỏ cách lấy ý kiến theo kiểu áp đặt tư duy, quy kết tùy tiện.

Chúng tôi đề nghị Quốc hội làm mọi việc cần thiết tạo ra sự đồng thuận lớn nhất trong nhân dân theo tinh thần dân chủ về những vấn đề trọng đại cần phải đạt được trong Hiến pháp sửa đổi lần này và sớm quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về những vấn đề cốt lõi của Hiến pháp để có thời gian chuẩn bị và làm tốt công việc quan trọng và mới mẻ này. Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp.

Chúng tôi tin tưởng đồng bào trong và ngoài nước nhận rõ việc sửa đổi Hiến pháp lần này là cơ hội thuận lợi để cải cách thể chế chính trị, đòi hỏi phải kiên trì đấu tranh để từng bước dân chủ hóa xã hội, xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quá trình đấu tranh này cũng là quá trình hòa giải, hoà hợp dân tộc, khép lại quá khứ, vượt qua mọi định kiến, hướng tới tương lai của đất nước và dân tộc. Mỗi người chúng ta, tùy theo cương vị và hoàn cảnh của mình hãy góp sức một cách thiết thực và hiệu quả vào quá trình vận động dân chủ bằng các hình thức đấu tranh ôn hòa, công khai, minh bạch.

Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này. 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI KÝ TÊN
 1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 2. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 3. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 4. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
 5. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 6. Hoàng Dũng, PGS TS, Trường Đại học Sư phạm TP HCM
 7. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
 8. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
 9. Phan Hồng Giang, TSKH, nhà nghiên cứu văn hoá, Hà Nội
 10. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
 11. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 12. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 13. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 14. Hà Thúc Huy, PGS TS, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM
 15. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
 16. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 17. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
 18. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 19. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa Thông tin TPHCM, TP HCVM
 20. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 21. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 22. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
 23. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
 24. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 25. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 26. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
 27. Hoàng Xuân Phú, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
 28. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 29. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 30. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
 31. Trần Quốc Thuận, luật sư, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TP HCM
 32. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
 33. Nguyễn Thị Khánh Trâm, nghiên cứu viên văn hóa, TP HCM
 34. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 35. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 36. Hoàng Tuỵ, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
 37. Nguyễn Hữu Vinh (anhbasam), luật sư, doanh nhân, Hà Nội
 38. Nguyễn Trọng Vĩnh, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội
 39. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
 40. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế

107 nhận xét :

 1. Nguyễn Văn Thanh xin có ý kiến :
  1/ HOÀN TOÀN NHẤT TRÍ VỚI NỘI DUNG VĂN BẢN PHẢN ĐỐI NÀY
  2/ ĐỀ NGHỊ PHÁT ĐỘNG LẤY Ý KIẾN,TIẾP TỤC LẤY CHỮ KÝ PHẢN ĐỐI VÌ HIỆN NAY NHIỀU NGƯỜI DÂN KHÔNG BIẾT GÌ VỀ NHỮNG NỘI DUNG MÀ 72 NHÂN SĨ TRÍ THỨC ĐÃ SOẠN THẢO

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chúng ta cần tuyên bố cho thế giới biết rằng : 72 nhân sĩ trí thức mới là người đại diện cho dân tộc và nhân dân VN , họ thực sự là những người vì dân vì nước . Riêng cá nhân tôi mong muốn , các nhân sĩ hãy ra cương lĩnh để người dân Việt lựa chọn , và tôi tin rằng phần lớn nhân dân sẽ lựa chon các bác , các bác hãy phất cờ đi , tôi sẵn sàng từ bỏ ĐCS đứng về các bác , các vị hiện nay ko đại diện cho nhân dân VN , họ ko đặt quyền của nhân dân , đất nước lên tên hết . Điều quan trọng là người dân ko bầu ra họ , họ có quyền gì ăn trên ngồi trốc , đất nước đang đi vào suy thoái ko tìm được lối ra ...72 nhân sĩ hãy phất cờ , nếu bị bắt bỏ tù toàn bộ 72 nhân sĩ , nhân dân sẽ đồng khởi ngay lập tức , cơ hội đang đến gần cho dân tộc Việt

   Xóa
  2. Đề nghị các báo đài truyền thông phổ biến rộng rãi đến toàn thể nhân dân Việt nam nội dung của văn bản phản đối này để mọi người cùng phân tích và góp ý kiến cho dự thảo hiến pháp.

   Xóa
 2. Sinh viên ICT ủng hộ thầy Nguyễn Quang A và các vị nhân sỹ, trí thức!

  Một ĐV nhưng mà tốt nói.

  Trả lờiXóa
 3. " Đất nước đang rất cần một hiến pháp dân chủ để sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc đầy nguy hiểm hiện nay, mở ra một thời kỳ phát triển mới vì một Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Vì thế không nên câu thúc về thời gian, mà cần bảo đảm thật sự quyền quyết định của nhân dân đối với Hiến pháp. Nếu làm vội chỉ cốt thông qua DTHP như đã trình Quốc hội thì sẽ là tai họa cho đất nước. Nhân dân trông đợi các đại biểu Quốc hội hãy đại diện cho nguyện vọng của cử tri, nói lên tiếng nói của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp. "
  Tôi hoàn toàn đồng ý, đề nghị QH và tát cả những ai có lương tri hãy ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 4. Ở các nưóc dân chủ, các ý kiến ngược chiều về những vấn đề hệ trọng của QG đều đuợc công bố công khai rõ ràng. Ví dụ 2 người tranh cử tổng thống có hai dường lối khác nhau thì được đem ra tranh luận công khai và được chất vấn đến tận cùng. Sau đó dân chúng dựa trên những dữ kiện, nhựng lập luận mà bầu. Trò hề của những người cùng đảng phát biểu theo chỉ đạo để bảo vệ quyền và lợi của mình và phe nhóm thì làm sao thuyết phục được ai.
  ĐCS muốn tồn tại phải "chơi cho đẹp và công bằng". Thời đại này lừa bịp sẽ bị lật tẩy và kết qủa sẽ ê chề. Trần Văn

  Trả lờiXóa
 5. Hoan hô các vị trí thức thật của nước nhà.
  Các vị phải làm đến cùng vụ này để cho dân được nhờ.
  Ủng hộ và tin tưởng các vị!

  Trả lờiXóa
 6. Cho đến nay là năm thứ 13 của thế kỷ 21 rồi mà số đông đại biểu QH vẫn kiên định con đường XHCN, vẫn lấy kinh tế quốc doanh thua lỗ phá phách làm chủ đạo, vẫn chăm giữ điều 4 độc tài, vẫn không thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai, không thừa nhận các quyền cơ bản của con người vân vân và vân vân ...Vì sao vậy, theo tôi là do đa phần các đại biểu là đảng viên đảng CS và họ đều là những người có chức có quyền trong chính quyền hiện nay, chính họ cũng là những kẻ đang vụ mặt ăn bẩn, tham nhũng, đục khoét, cướp bóc, đàn áp dân lành nên họ muốn trì hoãn và không dễ gì từ bỏ những quyền lợi họ đang được hưởng thụ, đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.
  Điều cực kỳ nguy hiểm là cũng chính điều này đang trực tiếp hoặc gián tiếp, đồng lõa và tiếp tay cho kẻ xâm lược Bắc Kinh. Cũng chính điều này khiến cho tiếng nói của những người có lương tri, những đại biểu đích thực của dân trở nên lạc lõng, cô độc.

  Đêm tối, bần cùng, giết chóc, tham nhũng và viễn cảnh nô lệ, mất nước đang đến gần. Hỡi những ai có lương tri trên đất nước này, hãy dũng cảm đứng lên cứu nước, hãy làm một việc dù nhỏ, nhưng có ích cho nước để chặn những bàn tay tội ác và nguy cơ ngàn năm nô lệ giặc tàu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. một dảng viên xin nhắn đ/c Trọng : Đề nghị d/c Trọng nên bình tĩnh,đừng quyết ăn thua mà làm bậy,đ/c nên quay lại.Nếu đ/c quay lại thì dân cũng hoan nghênh đ/c.quay lại là tốt Đừng nên cố chấp tỏ ra quyền mà hại đến bản thân và giòng họ. Không biết đ/c Trọng có bà con,anh chị em,con cháu không mà họ không có ý kiến với đ/c Trọng để đ/c cứ cố tình đi quá đà,để nhận hậu quả khủng khiếp đang chờ đ/c và cả giòng họ đ/c !

   Xóa
  2. Chuyện xưa như trái đất, dự thảo hiến pháp mới y sì như cũ chỉ là vì : giữ ghế và bảo vệ đặc quyền đặc lợi của những kẻ hiện nay đang có; giữ vững cương vị lãnh đạo cầm quyền của những kẻ bất tài; bảo vệ chức vụ và quyền lợi của những người đang được tàu khựa bảo kê ????????????

   Xóa
 7. Điện Hải 1858lúc 10:03 6 tháng 6, 2013

  Ủng hộ hoàn toàn bản tuyên bố trên của 72 vị phản đối bản dự thảo của BDTHP sửa đổi HP 1992 trình QH ngày 17/5/2013 . Cử tri và nhân dân tiến bộ đòi hỏi QH phải xây dựng HP mới để thực hiện và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân VN về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy số liệu cho rằng có hơn 26 triệu ý kiến và 2.800 cuôc hội thảo của cử tri , nhưng thực chất đó chỉ là con số chết khô, không phản ánh đúng và đủ cho ý chí , nguyện vọng của nhân dân cả nước. Yêu cầu QH và BDTHP 1992 tiếp thu trung thực ý chí, nguyện vọng và tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Yêu cầu HP sửa đổi nên tiếp tục để nhân dân thảo luận góp ý và BDTHP nghiên cứu, sửa chỉnh , năm 2014 thông qua chưa muộn.

  Trả lờiXóa
 8. Quá rõ ràng rồi, lời lẽ đơn giản đi vào lòng dân, đúng ý dân, dân đọc bài này hiểu ngay. Thật tuyệt vời những con người tâm huyết. QH có bao nhiêu % những con người vì tương lai của VN hay chỉ vì cái ví tiền trước mắt họ. Hãy vì cả dân tộc này, làm ơn nhé các vị QH người đại diện cho dân chúng tôi?

  Trả lờiXóa
 9. Phản đối bản dự thảo hiến pháp đang trình quốc hội khẩn thiết yêu cầu quốc hội thực hiện theo ý kiến góp ý sửa đổi hiến pháp của 72 NHÂN SĨ CHÍ THỨC
  Hiến pháp là của dân vậy dân phải có quyền phúc quyết
  Yêu cầu đưa bản dự thảo sửa đổi hiến pháp để nhân dân phúc quyết
  Nếu không thực hiện việc để dân phúc quyết hiến pháp xã hội này không có dân chủ đảng và nhà nước không tôn trọng dân

  Trả lờiXóa
 10. Nguyễn Văn Hạnhlúc 10:54 6 tháng 6, 2013

  Hoan hô tâm huyết cao cả của các trí thức chân chính. Tuyên bố đã nói lên sự thật hiện tình đáng buồn và nguy nan của đất nước, nguyện vọng của đông đảo trí thức và người dân cũng như nhiều lão thành cách mạng sáng suốt, thực sự vì dân.
  Đề nghị mở rộng cho mọi người cùng tham gia ký tuyên bố này.

  Trả lờiXóa
 11. Ủng hộ "TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI".
  Cảm ơn các bác.

  Trả lờiXóa
 12. bọn cơ hội đưa đất nước tới bờ nguy hiểm từ lòng tham lợi cho nhóm lợi ích các nhân sĩ hãy cương quyết không đất nước mình lại càng gian truân

  Trả lờiXóa
 13. Hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ tuyên bố của 72 nhân sĩ trí thức yêu nước!

  Trả lờiXóa
 14. Theo tôi chỉ riêng con số 26.091.000 lượt ý kiến đóng góp HP và 28.000 cuộc họp, hội thảo, là một trò hề bịp bợm vô cùng tiểu nhân , vô cùng tốn kém của đảng CS. Nó hoàn toàn không phản ánh nguyện vọng của nhân dân, mà là nguyện vọng của đảng CS và bọn quan lại có chức có quyền. Họ bất chấp quyền lợi của đất, của nhân dân, họ chỉ nghĩa đến cái quyền lợi bẩn thỉu của họ mà thôi. Bởi vì các lý do sau:
  1/ Ngay con số cũng là giả tạo, lúc thì họ nói 16 triệu, lúc thì nói 21 triệu, lúc nói 40 triệu, họ nói bao nhiêu chẳng được, có cơ quan nào tổng hợp đáng tin cậy không ?
  2/ Việc lấy ý kiến là hoàn toàn áp đặt, khống chế và mang tính côn đồ. Tôi lấy ví dụ, trước khi lấy ý kiến họ cho họp tổ dân phố lại và thằng bí thư tổ dân phố nói: Mấy ngày nữa sẽ lấy ý kiến đóng góp HP, cán bộ sẽ đưa bản đóng góp tới từng nhà, bà con lưu ý, hiện nay bọn phản động đang núp dưới chiêu bài đóng góp ý kiến HP, chúng đòi bỏ điều 4, đòi đa nguyên, đòi tư nhân hóa ruộng đất, đòi nhân quyền dân chủ, đòi phi chính trị lực lượng vũ trang ... đây là những luận điệu cực kỳ phản động, đòi hỏi nhân dân ta phải cảnh giác. Tôi là người phản đối hoàn toàn với cái kiểu giả bộ xin ý kiến, nhưng lại bắt người ta phải nói theo ý định sẵn, đầy tính áp đặt, mang tính côn đồ này, nhưng cũng phải ghi vô đồng ý và không có ý kiến gì. Vì sao vậy? Vì như mọi người đều biết nếu mình đóng góp ý kiến theo ý của mình thì họ cũng bỏ vào sọt rác, nhưng kể từ nay chúng mặc nhiên coi mình là phản động, chúng ghi vào sổ đen, việc làm ăn nó sẽ quấy nhiễu, làm khó v.v..., còn nếu bạn là đảng viên thì nó sẽ cho bọn thanh tra đảng tới nhà bắt làm kiểm điểm hàng chục lần cho đến khi thừa nhận là sai trái thì mới tạm yên thân. Đây là sự thật 100 %.
  Thà chúng muốn làm gì thì làm, còn hơn cái cách làm giả bộ dân chủ, lừa đảo, tra tấn lòng tự trọng của dân và tốn kém tiền bạc một cách vô ích.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. CHÚNG LẤY TIỀN CỦA DÂN BÀY TRÒ TỐN KÉM TRONG KHI NHIỀU NGƯỜI DÂN ĐÓI,NHIỀU TRẺ NHỎ KHÔNG ÁO MẶC .

   Xóa
  2. " Việc lấy ý kiến là hoàn toàn áp đặt, khống chế và mang tính côn đồ. "
   Đúng là một kiểu lấy ý kiến đầy tính côn đồ, một kiểu dân chủ côn đồ của đảng CS.

   Xóa
 15. Không thể nói và vu vạ các vị này đa số đã từng bên cạnh các nguyên thủ một thời là những người suy thoái , phản động và bán nước được . Họ là 1 phần của những bộ não chính khách cs một chặng đường , nay họ có ý kiến , không thể coi thường . Kẻ nào tôn trọng trí thức chân chính kẻ đó ắt giũ được ngai vàng , lịch sử chứng minh như vậy !

  Trả lờiXóa
 16. Nếu ĐBQH mà thờ ơ, không thể hiện ý chí, nguyện vọng của dân thì tôi e rằng bầu cử khóa tới chắc chỉ có vài cử tri "thân đảng" đi bầu. Tôi thì tôi chả còn niềm tin nữa rồi.

  Trả lờiXóa
 17. Xin hãy các vị nhân sĩ trí thức hãy ra lời kêu gọi xuống đường yêu cầu cải tổ hiến pháp theo hướng dân chủ hóa đất nước! Dân tộc này chịu đựng độc tài như thế đủ rồi. Vì tương lai dân tộc, chúng cháu xin theo lời kêu gọi xuống đường của quý bác...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng thấy như bạn. Các nhân sĩ trí thức nên kêu gọi nhân dân xuống đường, công bố KN72 và bản dự thảo HP 2013, để nhiều người biết, chứ hiện nay rất ít người biết.

   Xóa
 18. Tôi cực lực phản đối dự thảo Hiến Pháp của UBSDHP trình quốc hội tại kì họp thứ 5. Tôi cho rằng những người trong Ủy ban sửa đổi Hiến Pháp và UBTVQH làm việc không nghiêm túc, không nhìn nhận vấn đề thực tế của đất nước, giữ quan điểm bảo thủ giáo điều, cố tình kìm kẹp sự phát triển của đất nước và chỉ nhằm giữ chức, giữ quyền cho bản thân và cho gia đình. Cũng xin nói thêm là một số đại biểu quốc hội đồng thanh giữ quan điểm như UBSDHP thì đều có tội với nhân dân, với đất nước.

  Trả lờiXóa
 19. Xin hoàn toàn nhất trí; hoàn toàn ủng hộ những suy nghĩ và hành động của các vị nhân sĩ , các vị trí thức vì sự tồn tại,vì sự phát triển phồn vinh và tiến bộ của Đất Nước ; vì quyền tự do-dân chủ-bình đẳng-hạnh phúc-ấm no cho toàn thể Dân tộc Việt Nam !

  Trả lờiXóa
 20. Nguyễn Phú Trọng và hơn 90% đại biểu Quốc hội sẽ bị lịch sử lên án nếu cố tình thông qua Hiến pháp này.

  Trả lờiXóa
 21. Hoàn toàn ủng hộ sáng kiến này. Hoan hô tinh thần của các vị trí thức vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 22. Tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ các vị Nhân Sĩ và nội dung bài viết trên

  Trả lờiXóa
 23. Những đóng góp ý kiến của các nhân sĩ trí thức về sửa đổi HP92 luôn là điểm sáng. Tuy nhiên trên thực tế vẫn không được tiếp thu, thậm chí không có chút phản hồi. Vậy Tại sao? Qua 2 ngày QH thảo luận sửa đổi HP92 có thể thấy ngay cả QH cũng đang đi chệch hướng. Các ĐBQH chủ yếu góp ý theo kiểu trả bài nhưng phải dùng phao để bảo vệ cương lĩnh của Đảng thông qua việc sửa đổi HP. Chỉ có 1 vài ĐB đi được vào trọng tâm như thầy Trần Du Lịch, LS Trương Trọng Nghĩa, hoặc chị Quyết Tâm đều của TP.HCM. Qua theo dõi THTT ở QH tôi thấy buồn nhiều hơn vui. Có ĐB còn rất trẻ, đeo lon tướng nói điều 4 HP là bất khả xâm phạm, tiếp theo là những phân tích kém cỏi làm cho người nghe thấy buồn nhiều hơn. Theo tôi việc sửa đổi HP cần xem xét lại nghiêm túc. Không thể lấy HP92 làm nền tảng được. Tốt nhất nên dừng ngay lại.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trước khi đi dự khoá họp QH đã họp Đảng Bộ và nhận chỉ thị . AC đảng viên nào trệch đường, mất chức, mất lương, mất tương lai . ĐV phải theo lệnh Đảng thôi ! Con tầu lao xuống dốc không phanh . Ai biết thì nhảy ra khỏi tầu trước đi !

   Xóa
 24. Bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 của 72 vị nhân sĩ trí thức yêu nước là trùng hợp với ý nguyện của toan dân-KHÔNG NÊN BỎ QUA!

  Trả lờiXóa
 25. Trước khi họp QH các đại biểu đã nhận được KN72 và bản dự thảo PH 2013 của các nhân sĩ yêu nước, nhưng diễn biến kỳ họp QH lần này cho thấy số đông đại biểu vẫn ngậm miệng hoặc nói chuyện trên trời. Điều này chứng tỏ, chức quyền các vị đang nắm, miếng ăn bẩn mà hàng ngày mấy vị đang thụ hưởng từ cái thể chế này, nó LỚN HƠN LƯƠNG TRI của các vị. Nhưng các vị không hiểu rằng nếu chúng ta cứ thế này thì kinh tế sẽ sụp đổ, quân sự yếu ớt, lòng tin không còn ... và cuối cùng là nước mất nhà tan, lúc đó tiền bạc chức tước, bổng lộc rồi cũng tiêu tan tất cả, bởi ngay cái thân của mấy vị cũng không giữ được đâu.
  Trừ khi các vị là gián điệp là tay sai của TC, còn nếu các vị là NGƯỜI VIỆT NAM THÌ CÁC VỊ PHẢI NGHĨ LẠI - TỔ QUỐC PHẢI LÀ TRÊN HẾT.

  Trả lờiXóa
 26. Hoan hô các vị trí thức thật của nước nhà.

  Trả lờiXóa
 27. Bản dự thảo sửa hiến pháp 1992 mà ban soạn thảo trình ra quốc hội ngày 17/5/2013 hoàn toàn bảo thủ , lạc hậu , họ trắng trợn cố bảo vệ cho được quyền lực của một nhóm người đang ăn trên đầu trên cổ dân . Bản dự thảo đó bất chấp tất cả hiện thực đen tối hiện nay của đất nước và được một số đại biểu hùa theo phụ họa như ông tướng công an Huỳnh Thế Kỳ giám đốc công an Ninh Thuận , ông Phạm Đức Châu tỉnh Quảng trị ... họ là những đại biểu của đảng hội chứ không phải đại diện cho tiếng nói của dân . Họ đang cố nhắm mắt làm ngơ làm hài lòng lãnh đạo của họ , họ phát biểu theo chỉ đạo sẵn của cấp trên miễn sao giử chắc cái ghế họ đang ngồi để kiếm chác cho đủ túi tham trong những ngày còn tại vị . Dân chúng tôi kinh tởm họ và đồng chí của họ từ lâu rồi . Chưa bao giờ lòng dân chia rẻ , đất nước điêu linh như ngày hôm nay , và cũng chưa bao giờ áp lực phải thay đổi cải cách chính trị và kinh tế mạnh mẽ như ngày hôm nay .

  Trả lờiXóa
 28. người hà Lộilúc 20:49 6 tháng 6, 2013

  Tôi đề nghị TS Nguyễn Xuân Diện mở mục đồng ý và không đồng ý với Tuyên bố phản đối bản dự thảo HP để bạn đọc bỏ phiếu.
  Cá nhân tôi đồng ý với bản Tuyên bố trên.

  Trả lờiXóa
 29. ÁN BỎ TÚI VÀ HIẾN PHÁP BỎ TÚIlúc 21:03 6 tháng 6, 2013

  Hiến pháp TREO (các quyền công dân) mãi rồi lại sẽ bị bỏ túi như án "bỏ túi".

  Trả lờiXóa
 30. Nhiệt liêt ủng hộ kiến nghị của 72 Vị nhân sỹ và trí thức , với tôi bản hiến pháp tham khảo mà các vị nêu ra là rất rõ ràng , đầy đủ , đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân .

  Bản dự thảo hiến pháp ngày 17 - 5 - 2013 UBDTSĐHP trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII là không sát thực và không đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số nhân dân .
  Là một công dân của nước Việt Nam , tôi kiến nghị :
  1- Không nên vội vàng thông qua bản hiến pháp sửa đổi mà cần có thêm nhiều thời gian để chỉnh lý , bổ xung ,tham khảo mọi ý kiến khác nhau của các tầng lớp nhân dân , thậm chí tổ chức lấy ý kiến nhân dân một lần nữa vì lần lấy ý kiến vừa qua mang nặng tính áp đặt , không dân chủ
  2 - Khi thông qua bản hiến pháp mới , cần sự phúc quyết của toàn dân thông qua hình thức trưng cầu dân ý

  Để gió cuốn đi

  Trả lờiXóa
 31. Người chậm tiến ôm mộng CNXHlúc 22:34 6 tháng 6, 2013

  "...con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác-Lênin, một học thuyết tuy đã có vai trò lịch sử nhất định trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc nhưng nay đã bị thực tế chứng minh rõ là không tưởng và có nhiều sai lầm được coi là nguyên lý xây dựng xã hội mới, dẫn tới sự sụp đổ chế độ chính trị-xã hội ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa cách đây... hơn hai mươi năm,

  và vì vậy đã bị loài người tiến bộ bác bỏ.!!!!!"

  Hiện tại chỉ còn Việt Nam , CuBa, Bắc hàn và tàu là vẫn theo đuổi
  Song thực chất tàu ...theo chủ nghĩa độc tài+dân tộc Bá quyền bành trướng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mèo trắng mèo đenlúc 01:57 7 tháng 6, 2013


   Đặng Tiểu Bình có câu: Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột.

   Theo triết lý mèo trắng mèo đen, thì tên gọi tư bản hay cộng sản không quan trọng, miễn sao trở thành giàu có quyền lực.

   Trên thực tế, ở TQ ngày nay, phần lớn các nhà tư bản của TQ là «tư bản đỏ», tức là từ ĐCS mà ra.

   Theo một tin của Tân Hoa Xã TQ đưa ra vào tháng 10/2006, trong số 3220 tỷ phú (tiền nhân dân tệ) tại TQ, có đến 2932 «hoàng tử đỏ», tức là con cháu của các lãnh đạo cao cấp của ĐCS TQ, chiếm 91% ! Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở TQ tăng lên trong mấy chục năm qua, nhưng ngày nay không còn ai nói đến chuyện «đấu tranh giai cấp» nữa.

   http://tradervn.wordpress.com/2010/09/11/meo-tr%E1%BA%AFng-meo-den/

   Xóa
 32. Phan Trung Lý quá hèn!

  Trả lờiXóa
 33. Chúng ta lại bị sụp bẫy nữa rồi. Chuyện tu chính HP chỉ là động tác giả nhằm mục đích đánh lạc hướng vụ Trung Cộng xâm chiếm biển đảo ta , vụ kinh tế nát bét, vụ dân oan , nhân quyền ... Quả bóng sữa đổi HP dược giao ra để chúng ta tập trung vào đó, đóng góp xong rồi phản đối, rồi phản đối tiếp...Nhờ tình hình nầy Trung Cộng cứ tà tà xâm chiếm biển đảo ta trong khi ta tập trung đóng góp và phản đối.

  Trả lờiXóa
 34. HÃY GỬI MỘT BẢN PHẢN ĐỐI NÀY CHO UỶ BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC, YÊU CẦU CAN THIỆP KHẨN CẤP, ĐỂ DỪNG LẠI ÂM MƯU ĐỘC ĐẢNG ĐỘC TÀI CỦA NHÓM LÃNH ĐẠO HIỆN NAY, CHÚNG ĐANG ĐƯA DÂN TỘC QUAY VỀ THỜI KỲ NÔ DỊCH BẮC THUỘC NGÀN NĂM !!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thấy đây là một ý hay. Các nhân sĩ trí thức thấy sao?

   Xóa
 35. Trong bộ máy đảng, QH, có lẽ chẳng có ai đủ thông minh để can gián việc đưa ra con số hơn 26 triệu ý kiến sửa đổi HP? Quá ngu độn!
  Mỗi gia đình đều biết, mình đâu đã được hỏi ý kiến, lấy đâu ra 26 triệu? Mà cứ cho là có 26 triệu ý kiến đi, thì đến thiên kỷ thứ bao nhiêu, cơ quan chức năng mới đọc hết để tu chỉnh HP?
  Đúng là "lú như Trọng"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xin thưa với bác, đã bảo là trò bịp mà, chúng nó muốn nói cho nhiều cho oai thôi, mà giả thử có thật thì chúng cũng cho vào sọt rác thôi, chứ ai đọc làm gì, lũ đầu bò nó có đọc cũng không hiểu và có hiểu cũng cho là phản động.
   Nói tóm lại là chỉ riêng con số đó thôi nó cũng phản ánh trung thực đầy đủ các ý sau: Bịp bợm, đểu cáng, côn đồ, giả dối, áp đặt, tốn kém, vô ích.

   Xóa
 36. Nguyễn Thành Trunglúc 07:17 7 tháng 6, 2013

  Muốn có một Hiến Pháp tiến bộ theo hướng Dân chủ Đa nguyên về mọi mặt, phải nhah tay ký vào Tuyên bố phản đối....nầy, đó là con đường sống.
  Tại sao không định ngày hiệp thông lương giáo đạo đời biểu tình phản đối áp đặt Hiến pháp . Người dân có quyền đòi đổi mới Hiến pháp. Họ có thể bắt nhốt vài ba trăm người chớ không thể và không có khả năng bắt nhốt hàng ngàn người ?. Tại sao trước kia, cùng một lúc, có hàng vạn người xuống đương đấu tranh chống chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, nay lại không biểu tình chống thể chế độc tài Đảng trị ?. Biểu tình đông như ở Thổ Nhĩ Kỳ mấy ngày qua buộc Thủ tướng nước nầy năn nỉ, xin lỗi dân chớ biết làm gì hơn ?.

  Trả lờiXóa
 37. Tôi xin khâm phục 72 vị Sỉ phu yêu nước, chúc các Vị luôn khỏe mạnh để đấu tranh cho Việt Nam thoát khỏi bất công nghèo hèn. Và xin cảm ơn Trung tướng Đặng Quốc Bảo đã vạch rỏ con đường của Việt nam cần hướng tới. Nếu được như vậy, chắc chắn người dân VN tự hào là con Rồng cháu Việt.

  Trả lờiXóa
 38. Mọi việc làm,mọi suy nghĩ đều dành ưu tiên cho một VN giàu mạnh,độc lập,tự do,hạnh phúc,dân chủ,công bình và văn minh(thật sự 100% từ lời nói đến việc làm-CHỨ TUYỆT ĐỐI NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO!!!)

  Trả lờiXóa
 39. Dối trá-bịp bợm để lừa phỉnh dân là chính sách của CS. Trân trọng những ý kiến tâm huyết của 72 trí sĩ yêu nước cùng những người có lương tri trên đất nước VN đầy đau thương này.

  Trả lờiXóa
 40. hoàn toàn ủng hộ kiến nghị của các vị nhân sĩ trí thức /bỏ qua thời cơ này là có tội với tiền nhân và con đường tới của dân tọc ,có tội với lịch sử dân tộc

  Trả lờiXóa
 41. Một trò hề chính trị không hơn không kém. Vở kịch quá tồi này không thể bịp được ai. Phản đối những kẻ nhân danh nhân dân để bóp nghẹt quyền tự do của nhân dân...!

  Trả lờiXóa
 42. NHững người cầm quyền tự cho mình cái quyền tối thượng để dẫn dẫn tộc vào chốn u mê, lú lẫn lầm đường lạc lối để hại cả dân tộc, trở thành phản nước, hại dân...

  Trả lờiXóa
 43. Thôi đủ rồi , mấy chục năm tung hô Mác Mác , Lê, Lê kết quả là đất nước ra thế này đây , giờ đây là thế kỷ 21 không phải là thế kỷ 18 và điều nhân dân cần là tự do , dân chủ , dân giàu , nước mạnh thực sự chứ không phải là những trò tung hứng , sửa đổi vớ vẩn .

  Nhiệt liệt ủng hộ TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI do các vị Nhân sỹ và trí thức soạn thảo - Một bản tuyên bố cần thiết và đúng lúc nhằm góp phần thúc đẩy xã hội tiến lên

  Trả lờiXóa
 44. Những điều này chả nhẽ Đảng và Quốc hội lại không thấy:
  Thiết chế xã hội nào để cha con, vợ chồng, bè bạn, anh em, đồng nghiệp, đồng chí...đâm chém, tước đoạt mạng sống của nhau tràn lan như vậy.
  Thiết chế xã hội nào để tệ nạn, ma túy, cờ bạc, đĩ điếm...tràn lan như vậy.
  Thiết chế xã hội nào để biên chế phình to, tham nhũng lãng phí, nợ công, nợ xấu nhiều như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà việc bức cung, tra tấn con người của các cơ quan hành pháp diễn ra công khai như vậy.
  Thiết chế xã hội nào để khiếu kiện chất chồng, tụ tập đông người của người dân diễn ra thường xuyên như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền sản xuất lại kém cõi như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà môi trường bị tàn phá, tài nguyên bị buôn lậu, bán chui nhiều như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà thành tựu công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, thành tựu nghệ thuật kém như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà nhân phẩm con người Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới xuống thấp đến như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà để việc bảo vệ công dân của mình lâm nạn ở nước ngoài kém như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà việc chạy việc, chạy chức chạy quyền phổ biến đến như vậy.
  Thiết chế xã hội nào mà để từ trên xuống dưới, tiện nghi tốt chắc chắn phải đi mua hàng ngoại.
  Thiết chế nào mà cứ góp ý thẳng thắn đầy trách nhiệm lại cứ cho là "lực lượng thù địch".
  Xin thưa, thiết chế đó do Đảng Cộng Sản đã thiết kế, lãnh đạo toàn diện từ 1976 đến nay đó. Hãy công nhận "Lỗi hệ thống" đi mà có cách sửa chữa. Hãy biết lắng nghe những người có tấm lòng yêu nước, có trí tuệ. sao lại đi lo họ cơ hội với tiếm quyền. Đáng lẽ phải phát huy điều tốt đẹp thì lại bảo thủ co vào, tạo điều kiện cho "một bộ phận không nhỏ" lợi dụng và lên mặt.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thấy hết nhưng vì quyền lợi cá nhân nên hùa theo kiếm chác cả thôi.
   Những người cộng sản chân chính vì nước, vì dân đã không còn trong bộ máy công quyền ngày nay nữa rồi.
   Theo tôi các bác đảng viên cs chân chính đoàn kết lại để xây dựng lại một đảng đem lại hạnh phúc cho nhân dân, phồn vinh cho đất nước.

   Xóa
  2. Bổ sung :
   - Thiết chế nào mà tất cả các cấp, từ Trung ương đến địa phương, từ cơ quan này đến cơ quamn khác... chỉ những thằng đảng viên mới được làm lãnh đạo, lÁO TOÉT QUÁ.
   - Thiết chế nào mà hiến pháp đã 04 lần công nhận quyền biểu tình mà nhà nước không cho biểu tình
   * Đó là cộng sản, đó là độc tài
   * Đó là "Chủ nghĩa xã hội phong kiến"

   Xóa
 45. Còn sức còn đấu tranh. Còn đấu tranh là con hi vọng. Các vị nhân sĩ trí thức từng một thời trong guồng máy công quyền , trong guồng máy Đảng , nhiều ít gì cũng có cái hiểu biết hơn những người dân bình thường, nên việc góp ý của quí vị ấy vẫn mang hi vọng sẽ được UBDTSĐHP quan tâm , nhưng cho tới giờ phút này, hầu như những góp của các vị ấy không hề có một chút âm vang nào trong DTHP đang đệ trình QH . Các vị và những người ủng hộ đang lạc xa dần đường lối lãnh đạo hiện thời của Đảng . Ý muốn của BCT, BBT được thể hiện qua những phát biểu của ĐB trung kiên và như báo chí tường thuật , đa số ĐBQH tán thành với DTHP do UBDTSĐHP lần này trình QH . Sự việc coi như xong . Phe bảo thủ đã thắng !
  Trong lịch sử , đứng yên tức là lùi vì ai cũng tiến mà mình đứng yên . Về chính trị , với BCT hiện thời của Đảng, VN đang lùi . Cũng giống như tk 19, trong khi Nhật, Xiêm tiến về phía các nước phương Tây thì VN vẫn đứng yên với Đại Thanh . Nay cũng na ná như vậy .

  Trả lờiXóa
 46. Hoàn toàn nhất trí và ủng hộ Tuyên bố Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đang trình Quốc hội của 72 vị Nhân sĩ Trí thức yêu nước!

  Đề nghị các vị ĐBQH đại diện của dân thực tâm và dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật hiện tình của đất nước, biết lắng nghe những tâm huyết đóng góp của Bản Kiến Nghị 72, của Tuyên Bố Phản Đối, của mọi tầng lớp Nhân dân!

  Yêu cầu UBDTSĐHP, UBTVQH, ĐCSVN và Chính phủ VN từ bỏ cách lấy ý kiến cũ kỹ lạc hậu, dối trá áp đặt đầy tốn kém mà ai cũng biết là DIỄN TRÒ ĐÓNG KỊCH! Hãy trung thực, thẳng thắn và biết tiếp thu những tiến bộ của loài người để sửa đổi Hiến pháp cho chuẩn mực mới mong đất nước thoát khỏi cảnh "mấy mươi năm đời ta có đảng" như hiện nay!!!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. MUATHUHANOI thường có những ý kiến rất sắc sảo trong nhiều vấn đề nóng đang dược xã hội quan tâm - Âu đó cũng là thể hiện sự trăn trở , ưu tư trước hiện tình của đất nước vậy . Xin hãy cùng chung tay vì một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn trong tương lai .

   Xin kính chúc Bạn và gia đình mạnh khỏe - Bình an .


   Để gió cuốn đi

   Xóa
  2. Rất vui vì những tâm huyết trăn trở của mình đã chạm được đến trái tim mọi người, đơn giản bởi đó là... NHỮNG TRÁI TIM CÒN BIẾT YÊU THƯƠNG!

   Và cũng thật đáng tiếc, thật nguy hiểm cho những kẻ làm người mà trái tim bị "đánh cắp", đấy mới thực sự là NHỮNG KẺ BỊ SUY THOÁI TÂM HỒN... thật đáng buồn và cũng thật đáng thương (!!!)

   Hihi xin cảm ơn "Để gió cuốn đi" nhé! Chúc bạn cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất!

   Xóa
 47. PHẢN ĐỐI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP
  TRÌNH QUỐC HỘI KHÓA XIII TẠI KỲ HỌP THỨ 5 .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi hoàn toàn tán thành bản tuyên bố phản đối dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 trình quốc hội thông qua.

   Xóa
  2. PHẢN ĐỐI, PHẨN ĐỐI, PHẨN ĐỐI !!!

   Xóa
 48. Tôi hoàn toàn tán thành với bản tuyên bố trên của các vị nhân sỹ và trí thức , đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng mộ và kính trọng đối với các vị , đặc biệt là hai vị nữ nhân sỹ : Bà Phạm Chi Lan và Bà Nguyễn Thị Khánh Trâm, những hiền nhân của đất nước

  Trả lờiXóa
 49. Xin nhắc lại: " Chúng tôi mong đợi mọi người có lương tri trong hệ thống chính trị hiện nay nhận rõ sự thật, đứng về phía nhân dân, ủng hộ nhân dân trong sự nghiệp vinh quang và khó khăn này. "

  Trả lờiXóa
 50. Chúng ta hãy kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng ủng hộ 40 nhân sĩ trí thức ở trên để phản đối bản dự thảo Hiến pháp trình quốc hội khóa VIII kì họp 5. Không thể để cộng sản làm càn.

  Trả lờiXóa
 51. Tôi thấy từ ngày ông Trọng lú làm tổng bí thư đến nay, tình hình đất nước chẳng cải thiện được gì. Lúc nào ông ta cũng hô hào là kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lenin. Ông ta không nhận thấy được cái chủ nghĩa vớ vẩn đó đã gây bao nhiêu khổ sở cho nhân dân Việt Nam. Chính quan điểm cổ hủ, tầm nhìn mù quáng của ông ta mà các vị đại biểu quốc hội là đảng viên không dám nói khác quan điểm của đảng, của Trọng lú. Thật là bất hạnh cho dân cho nước khi có một tổng bí thư kém cỏi như vậy.

  Trả lờiXóa
 52. Tôi xin nói thẳng với mấy vị đại biểu QH rằng:
  - Đa phần mấy vị là những người có chức có quyền, mấy vị hiện đang được ăn bẩn từ cái chế độ độc tài này, nên mấy vị bất chấp tất cả lương tâm trách nhiệm của một con người, chứ đừng nói của một đại biểu. Nói nôm na là " miếng thịt đấm tịt cổ họng ".
  - Một số thì a dua, thấy xôi nói xôi, thấy thịt nói thịt, chứ cũng chẳng biết quái gì.
  - Một số không có chức quyền, hoặc có nhưng ở vị trí không kiếm ăn được, thì nói chung là có lương tri, nhưng họ bị cô độc, lạc lõng giữa bầy thú, thành ra cũng chẳng làm được gì.
  Và thế là con thuyền của Việt Nam cứ trôi dạt đi vào vực thẳm, vô phương cứu chữa.

  Trả lờiXóa
 53. Theo như tôi dự đoán thì hầu hết lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh, cấp bộ và cấp trung ương đã bị kẻ xâm lược Bắc Kinh mua chuộc, đi đêm và đã biến thành tay sai hoặc là gián điệp của TC hết rồi. Nên hiểu bọn TC vô cùng thâm hiểm và thủ đoạn thâm hiểm và bẩn thỉu của chúng là đi đêm với cấp lãnh đạo. NHư các bạn thấy đấy, trước hiểm họa ngàn năm nô lệ giặc tàu mà hầu như ai cũng làm ngơ thì thật là lạ.

  Trả lờiXóa
 54. Thưa các đại biểu QH, thưa các lãnh đạo đảng và nhà nước: Suốt 83 năm nay ( 1930 - 2013 ) các quý vị luôn miệng nói ý của nhân dân, nguyện vọng của nhân dân, chế độ ta của dân, do dân, vì dân và đủ thứ mỹ từ đẹp đẽ, nhưng phải nói thẳng tất cả đều là nhân danh nhân dân ( ý của ĐB Dương Trung Quốc ), lừa lọc nhân dân, chứ chẳng có gì thực chất cả, thực tế là mấy ông trèo lên đầu lên cổ dân, coi dân không bằng kiếp con trâu con ngựa. Với tất cả sự thẳng thắn, trung thực nhất các quý vị hãy trả lời tôi có đúng vậy không ?
  Chính vì vậy tôi kính đề nghị các quý vị hãy một lần làm thử, làm thật để chứng minh chế độ ta của dân, do dân ...Cụ thể là các quý vị hãy làm các việc sau:
  1/ Phổ biến tự do, rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông của nhà nước, tư nhân, mạng v.v... 3 bản dự thảo HP:
  1. Bản dự thảo HP theo khuynh hướng bảo thủ để tiếp tục duy trì chế độ XHCN hoang tưởng.
  2. Bản dự thảo HP theo khuynh hướng cấp tiến do 72 nhân sĩ trí thức soạn thảo, đã trình cho các vị.
  3. Bản dự thảo theo hướng dung hòa 2 bản dự thảo ở trên.
  2/ Sau khoảng một năm các quý vị cho tiến hành trưng cầu dân ý, dưới sự giám sát của LHQ. Cần nhấn mạnh là phải có sự giám sát của LHQ, chứ mấy vị làm thì người dân hết tin nổi rồi .
  3/ Trên cơ sở trưng cầu dân ý, mấy vị chỉ việc đưa ra quốc hội thông qua. Lúc đó người dân chúng tôi mới tin là chế độ này là của dân, do dân, ...
  Tôi cũng kính đề nghị các nhân sĩ trí thức tham khảo và đấu tranh theo hướng này được không ?

  Trả lờiXóa
 55. Ủng hộ tuyên bố của 72 nhân sĩ trí thức yêu nước về dự thảo sửa đổi hiến pháp.

  Trả lờiXóa
 56. Xin bày tỏ tình cảm chân thành với sự kính phục và lòng biết ơn các vị nhân sĩ, các vị trí thức chân chính luôn luôn nêu cao tinh thần yêu nước , tinh thần trách nhiệm trước sự suy tàn của đất nước; sự lầm than cơ cực của đồng bào do những người cầm quyền hiện nay gây ra ! Xin hoàn ủng hộ TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP ĐANG TRÌNH QUỐC HỘI ! Kính chúc các vị nhân sĩ, các vị trí thức chân chính mạnh khỏe !

  Trả lờiXóa
 57. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng bí thư Đảng cộng sản đã ghi công đầu: Làm rõ hơn bản chất của Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của Đảng, không phải của dân. Quốc hội phải thực hiện nghị quyết của Đảng, không được theo ý dân, nhất là dân bây giờ "thoái hóa, biến chất" hết cả rồi.
  72 nhân sĩ trí thức nói tiếng nói của dân thì làm sao "Quốc hội của Đảng" tiếp thu được! Đắng nghét, chịu không thấu!

  Trả lờiXóa
 58. "Sự bảo thủ đến ngoan cố của một bộ phận trong giới lãnh đạo đang biến công việc hệ trọng về sửa đổi Hiến pháp thành một màn kịch chính trị" và đặc biệt đã, đang và sẽ hủy diệt toàn bộ những gì có được sau mấy mươi năm "đổi mới" vừa qua; không những vậy còn tệ hại hơn trước đổi mới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phó thường dânlúc 06:23 11 tháng 6, 2013

   DTHP nếu trở thành HP được QH thông qua thì nó đúng là bản án của chế độ CSVN , giống như ngày trước Nguyễn Ái Quốc viết bản án chế độ thực dân . Nó sẽ đưa ĐCSVN xuống mồ !

   Xóa
 59. Dân Miến điện Quả là Hạnh phúc!!!

  Trả lờiXóa
 60. Quốc hội họp riêng... về Biển Đônglúc 23:45 10 tháng 6, 2013

  kỷ niệm 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa của Việt Nam năm 1974, và 35 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, đề nghị Chính phủ nên chỉ đạo tổ chức những chương trình, sự kiện lớn trong năm 2014 tạo nên cuộc sinh hoạt chính trị rộng rãi trong nhân dân, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn lịch sử dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước và ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.

  http://dantri.com.vn/chinh-tri/quoc-hoi-hop-rieng-nghe-bao-cao-dien-bien-moi-ve-bien-dong-741285.htm

  Theo bản báo cáo tập hợp ý kiến thảo luận tại tổ và tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội vừa hoàn thành cuối tuần qua, UB Thường vụ Quốc hội cũng khái quát, có nhiều vấn đề liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh, biển đảo được nêu ra.

  Theo đó, có ý kiến cho rằng Việt Nam chưa có chiến lược phát triển quốc phòng, an ninh, nhất là trên biển.

  tình hình biển Đông đang diễn ra rất phức tạp, chưa có biện pháp cụ thể để kiểm soát mọi vấn đề về biển Đông” – báo cáo tổng hợp ý kiến nêu rõ.

  Trả lờiXóa
 61. Phản đối điều 4 trong bản dự thảo hiến pháp trình quốc hội khoá 13 kỳ họp thứ 5
  Phản đối quy dịnh đất đai sở hữu toàn dân
  Yêu cầu thực hiện đa nguyên đa dảng
  Yêu cầu đất đai sở hữu đa thành phần trong đó có sở hữu tư nhân
  Yêu cầu dược tự do ngôn luận,tự do hội họp ,tự do lập hội, tự do biểu tình

  Trả lờiXóa
 62. P. THƯỜNG DÂN NAM BỘlúc 02:52 13 tháng 6, 2013

  Qua cuộc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua ở QH cũng phản ảnh một phần ý nguyện của nhân dân về tam quyền phân lập. HP, nhất là CP của TTg Nguyễn tấn Dũng bị phê bình nặng nề . Từ thủ tướng, các phó thủ tường và các BT đều không được tín nhiệm cao, chỉ trên 50% là cao nhất .
  Ngành Tư Pháp cũng bị lãnh một thông điệp từ cuộc bỏ phiếu này , từ VT VKSND TC đến CA TANDTC , hai ô. Hoà Bình họ Trương và họ Nguyễn cũng không được nhiều phiếu tín nhiệm cao .
  Có thể nói qua cuộc bỏ phiếu này, nhân dân loé lên tin tưởng các ĐBQH hơn. Sự nói thật qua cuộc bỏ phiếu kín đã thúc đẩy các ĐBQH biểu lộ cái tương đối thực của lòng mình đối với 47 chức danh được QH phê duyệt , nhất là CP .
  Nếu đem vđ tam quyền phân lập ra bỏ phiếu kín chắc sẽ có một kết qua bất ngờ và thú vị . QH giành quyền kiểm soát Hành Pháp và Tư Pháp mạnh mẽ hơn . Và cũng rõ ràng là Ngành Tư Pháp cần phải độc lập và người đứng đầu ngành này phải là những nhân vật uy tín và đức độ, là những người xứng đáng cầm cán cân Công Lý.
  Các bó phiếu tín nhiệm vừa qua ở QH, tôi nghĩ cũng là cách phản kháng DTHP đang đệ trình QH . Những tiếng nói mạnh mẽ không có tiếng vang trong DTHP, thì nó phản kháng bằng lá phiếu kín !

  Trả lờiXóa
 63. Chúng tôi muốn đất nước phát triển và được sống hạnh phúc cho tất cả mọi người(đặc biệt là người nghèo được hưởng phúc lợi trước)

  Trả lờiXóa
 64. Mọi thứ đang của dân, ý dân là cao nhất. Bỗng dưng Đảng bảo mọi thứ trước đây của dân, bây giờ là... của Đảng! Quốc hội của dân, giờ thành của Đảng! Dân phải theo Đảng, nếu không theo, Đảng gọi "công cụ của chuyên chính vô sản" xử lý nghiêm(!). Kể từ đó, "Ý dân" thực tế KHÔNG CÒN TỒN TẠI nữa, tất cả là: "Ý Đảng, LÒNG Đảng". Không riêng gì cái gọi là "lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp", mà mọi mặt đời sống xã hội, Đảng vẫn "lấy dân làm gốc" để nuôi Đảng, chứ đâu có vì lợi ích người dân. Vậy thì việc Đảng dẹp ý dân, lấy ý Đảng làm ý dân cũng là logic, đúng bản chất Đảng ta. Muốn đòi lại Hiến pháp đang bị Đảng chiếm dụng, nhân đan phải dành lại, chứ Đảng không bao giờ... bỗng dưng trả lại!
  Bản kiến nghị của 72 nhân sĩ - trí thức thực sự đòi lại Hiến pháp cho người dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chuẩn!
   HÃY TRẢ LẠI HIẾN PHÁP CHO NHÂN DÂN!

   Xóa
 65. "Chúng ta vẫn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc phòng được giữ vững", Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh với cử tri tỉnh Hưng Yên.
  Như vậy Phùng Quang Thanh công nhận Hoàng Sa, một phần Trường Sa là của Trung Quốc à????????

  Trả lờiXóa
 66. Tôi có ý kiến là các nhân sĩ trí thức yêu nước nên tổ chức các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến cho HP tại các trường đại học , trong đó nêu bật KN72 và bản dự thảo HP 2003. Nếu được chấp nhận tôi sẽ đóng góp một phần kinh phí tổ chức.

  Trả lờiXóa
 67. Tôi yêu VietNam va tôi hoàn toàn ủng hộ nhất chí với Kiến Nghị 72 này.

  Trả lờiXóa
 68. Đất nước VN là của 90 triệu dân VN chứ không phải của riêng ai,phải vậy không bạn???

  Trả lờiXóa
 69. Không biết bản kiến nghị của các vị có đến được cái địa chỉ cần đến hay không? Hay nó lại nằm lại sọt rác của anh bảo vệ, dễ lắm đấy chứ. Giờ bảo vệ nhà quan nó to lắm. Kính chúc sức khỏe các vị trong nhóm 72 để còn tiếp tục kiến nghị, cuộc đấu tranh này còn dài lắm.

  Trả lờiXóa
 70. Nguyễn Đăng Bảylúc 09:46 28 tháng 6, 2013

  Tôi hoàn toàn đồng ý với 72 nhân sĩ, trí thức và ủng hộ các bác.

  Trả lờiXóa
 71. Nội dung Sửa đổi HIến Pháp phải chăng chỉ là cái giơ tay của gần 500 vị được cho là Đại biểu (không theo nguyện vọng của Dân)?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiến pháp là của toàn dân không phải là của 500 vị đại biểu quốc hội vì vật phải trả lại quyền phúc quyết hiến pháp cho dân nếu quốc hội không thực hiện việc này thì quốc hội không phải là của dân .Toàn dân sẽ tẩy chay quốc hội ,tẩy chay hiến pháp đến khi bầu cử toàn dân sẽ gạch bỏ những người mà mình không tín nhiệm kể cả phải gạch bỏ tất cả các tên trong phiếu bầu và yêu cầu giới thiệu đại biểu mới

   Xóa
 72. Kính trọng và khâm phục 72 nhân sĩ trí thức. Không biết lắng nghe các Hiền Sĩ thì không phải là người khôn ngoan.

  Trả lờiXóa
 73. Quốc hội Việt Nam là nơi Đảng cộng sản hợp pháp hóa quyền lực của Đảng và vô hiệu hóa quyền của người dân!

  Trả lờiXóa
 74. Không phải tất cả các ý trong bản kiến nghị 72 là hoàn toàn chuẩn hết .Nhưng nó có thể đã nêu trúng ý nguyện của đại bộ phận những người dân mong muốn có tự do,có dân chủ và những người thực tâm mong muốn sự tiến bộ,phát triển của đất nước.Có thể rất nhiều người,kể cả rất nhiều quan chức cũng thấy được những điểm ưu việt của bản kiến nghị,nhưng vì có nhiều áp lực bất lợi cho bản thân trong thời khắc này,cũng như chủ nghĩa cá nhân còn quá lớn, nên họ đành phải chấp nhận im lặng.Nhiều vị quan chức,cũng như nhiều kẻ a dua,ăn theo luôn mạnh mồm phê phán,qui chụp những người đã thảo ra bản kiến nghị này,ta có thể khẳng định những kẻ đó mới chính là những kẻ tội đồ kìm hãm sự phát triển của đất nước và chính vì sự độc tài,bảo thủ một cách cố hữu của những thành phần này đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước Việt Nam trước bạn bè trên thế giới.
  Nếu thực sự muốn Việt Nam trở thành một nước"dân chủ gấp vạn lần các nước tư sản"thì mong rằng các vị đang nắm quyền bính trong tay hãy để mắt xem xét kỹ những kiến nghị tâm huyết của người dân.
  Nếu thuận được lòng dân,thì hà cớ gì phải sợ"thế lực thù địch".
  Chấn Phong.

  Trả lờiXóa
 75. Với chủ trương lấy ý kiến nhân dân, chúng ta không loại trừ các ý kiến ngoài Dự thảo do Ban dự thảo của Quốc hội tổng hợp thì nên đưa Bản dự thảo 72 ra cho toàn dân biết, và tranh luận. Đây là điều kiện để nhân dân thẩm định và sẵn sàng "vạch mặt thế lực thù địch" nếu đó là một bản dự thảo trái với lòng dân. Từ một địa phương mà suy ra: in bản Dự thảo dày cộm, bìa đỏ, láng bóng, rất trang trọng, phát về cho từng hộ dân. Nhưng mấy ai góp được ý kiến nào. Cán bộ xóm đến thu, gợi ý rằng: "Anh, chị có đồng ý với dự thảo không?". Có ai dám nói "không đồng ý". Vội vầng ghi vào "Tôi nhất trí hoàn toàn". Một cuộc họp thôn tôi có trên 500 hộ, mà chỉ khoảng 40 người dự họp (kể cả cán bộ xã về điều hành 5 người). Phát biểu được 6 ý kiến: 4 ý kiến của 2 người nguyên là giáo viên và tuyên huấn, 1 ý kiến xóm trướng và 1 ý kiến vị mặt trận thôn. Chấm hết! Như vậy hỏi chất lượng các ý kiến như thế nào? Cho nên nhìn con số tổng hợp chúng tôi e rằng đây là "con số ma" kiểu như tỉnh Bình Dương mà nhiều báo chí "lề phải" đã đăng tải.( MỘT NÔNG DÂN Ở TỈNH QUẢNG BÌNH- xin dấu tên)

  Trả lờiXóa
 76. KN của thất thập nhị hiền như lưỡi dao bén đâm toạc bản DTHP đang đệ trình QH . Bản DT bao gồm những điều chẳng còn thích hợp với VN và lạc xa thế giới . Chả còn bản HP nào mà tam quyền phân công, chẳng còn bản HP nào mà chỉ có độc đảng ( độc tài ) có chăng ở châu Phi ? Chẳng còn bản HP nào mà quân đội lại phải trung thành với Đảng . QĐND hay QĐĐCSVN ? Lượi dao bén hãy còn đấy . Nó cần phải cắt đi những độc tài, viết nên trang sử mới cho VN .

  Trả lờiXóa
 77. Hoàn toàn tin tưởng và tán đồng bản dự thảo hiến pháp 1992 của 72 nhân sĩ trí thức yêu nước.

  Trả lờiXóa
 78. hoan toan nhat tri voi tuyen bo tren cua cac nhan si tri thuc yeu nuoc

  Trả lờiXóa
 79. Theo dõi các cuộc tiếp xúc cử tri của các nhân vật lãnh đạo chẳng ai nhắc đến KN 72, hay DTSĐHP. Biển Đông vẫn là vđ nóng bỏng nhất và vđ ngoại giao với TQ . Các cuộc viếng thăm của CTN và TBT ra nước ngoài . Xem ra vị thế của VN là yếu kém . Đây cũng là phản ảnh đúng hiện tình VN : chính trị nội bộ rối ren, kinh tế suy giảm, sự tín nhiệm của nhân dân đối với ĐCS ngày càng sa sút . Nhân dân không ủng hộ các nhà lãnh đạo thì tiếng nói khi ngoại du đâu còn được kính nể nữa !

  Trả lờiXóa
 80. tôi tin là các đại biểu qh đều đọc qua ,còn việc mang ra bàn hội nghị là không thể

  Trả lờiXóa
 81. Đây là cách lấy ý kiến góp ý cưỡng bức của CQ địa phương:

  Chiều tối ngày thứ Hai, 11/03/2013, bà tổ trưởng dân phố đến nhà trao cho tôi một “tài liệu triển khai lấy ý kiến nhân dân TP. HCM về sửa đổi Hiến pháp năm 1992” và một “Phiếu lấy ý kiến nhân dân TP. HCM về sửa đổi Hiến pháp năm 1992”, hẹn sẽ quay lại nhận “Phiếu lấy ý kiến…” vào ngày thứ Năm, 14/03/2013 !!!.
  Thứ nhất, tôi rất vui vì lần đầu tiên được tham gia góp ý sửa đổi HP kể từ khi đủ tuổi cử tri và có quyền được tham gia bầu cử, ứng cử, và cũng rất vui vì được biết tôi cũng có quyền góp ý và chọn lựa để đặt sự “đồng ý” của mình vào một bản HP mà nó sẽ bao trùm tất cả mọi mặt đời sống tương lai của tôi và các thế hệ con cháu tôi sau này.
  Thứ hai, tôi thắc mắc tại sao “Phiếu lấy ý kiến…” phải nộp lại trước ngày 17/03 và bà tổ trưởng tổ dân phố sẽ đến lấy vào ngày 14/03, trong khi UB soạn thảo Dự thảo sửa đổi HP 1992 đã ra thông báo toàn quốc sẽ góp ý đến ngày 30/09 ?. Quốc hội và toàn dân mất bao nhiêu thời gian và công sức mới có thể đóng góp vài ý cho dự thảo, vậy mà tôi chỉ có 3 ngày để góp ý thì làm sao tôi có đủ thời gian để đọc, so sánh và suy nghĩ chính chắn để góp ý cho một HP mà nó sẽ là cơ sở bao trùm tất cả các luật và đời sống xã hội trong tương lai?. Hay họ nghĩ tôi siêu việt?.
  Thứ ba, “Nội dung góp ý” trong “Phiếu lấy ý kiến…” chỉ có 2 mục là “Đồng ý với toàn văn Dự thảo sửa đổi HP năm 1992 (xin ghi nguyên văn chữ “đồng ý”) và “Đồng ý với những nội dung khác trong Dự thảo sửa đổi HP năm 1992 và có ý kiến góp ý, đề nghị sửa đổi, bổ sung ở những Chương, Điều, Khoản hoặc từ ngữ cụ thể:…”, điều đó có nghĩa là tôi chỉ có việc đồng ý và/hoặc đóng góp ý kiến sử đổi, bổ sung cho “Dự thảo sửa đổi HP năm 1992” của Ban soạn thảo của QH đưa ra chứ không phải bất cứ một bản HP nào khác của nhân dân soạn ra. Như vậy, nó đâu có khác gì việc ký hợp đồng sử dụng dịch vụ điện, nước, viễn thông…? Tại sao không có nhiều hơn một hoặc hai bản dự thảo HP khác nữa để tôi có quyền chọn lựa đồng ý hay góp ý cho bản HP nào mà tôi thấy phù hợp theo quan điểm cá nhân tôi.
  Thay vì mất thời gian cho “Phiếu lấy ý kiến…” này, tôi sẽ tìm đọc và ủng hộ các ý kiến khác của các trí thức xã hội mà tôi quan tâm và đồng ý với họ.

  Chiều thứ Năm, 14/03/2013, đúng hẹn, bà tổ trưởng tổ dân phố (TT TDP) đến nhà thu “Phiếu lấy ý kiến nhân dân TP. HCM về sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

  Tôi, chủ hộ (CH): “Các báo đài, phương tiện truyền thông đều loan tin QH đống ý kéo dài thời gian lấy ý kiến đến hết 30/09/2013 cơ mà, hôm nay mới có 14/03, và bà chỉ cho tôi có 3 ngày thì đọc bản dự thảo còn chưa hiểu hết thì làm sao mà góp ý cho có chất lượng được?, QH và toàn dân mất biết nhiêu thời gian mới ra được bản dự thảo sửa đổi, mà tôi chỉ có 3 ngày để đọc và góp ý !!!”

  TT TDP: “ở đâu không biết, chứ ở phường này quy định là thu hết vào ngày 17/03, nay tôi thu sớm 3 ngày để còn đi nộp”.

  CH: “ bà đang đứng đây, trên đất nước VN, mà bà dám nói sai chủ trương của NN, của QH là không được rồi”

  TT TDP: “có gì đâu mà góp ý, góp ý cũng có thay đổi được gì đâu, ký đại “đồng ý” rồi nộp đi cho rồi, có ý kiến gì thì góp ý sau cũng được, khu này ai cũng vậy, chẳng ai có ý kiến gì hết, họ nộp hết rồi”
  (thực sự là tôi không thấy bà ấy cầm tờ góp ý nào của ai, hay nhà tôi là nhà bà ấy đến thu đầu tiên?)

  CH: “bà nói lạ, góp ý sửa đổi HP chứ có phải ký hợp đồng điện nước đâu mà cứ nhắm mắt ký đại cho xong, nếu NN chắc chắn ai cũng đồng ý như dự thảo thì phát phiếu lấy ý kiến làm gì, mất biết bao nhiêu tiền của in ấn tài liệu phát cho dân làm gì. Khi ký vào cái gì thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về chữ ký của tôi chứ, đâu có ký cho xong được, mà đã ký rồi thì làm gì có chuyện “có ý kiến sau”, còn nếu bà dứt khoát phải thu bây giờ thì tôi nộp giấy trắng, không ký gì hết.”

  TT TDP: “vậy thôi, đưa đây, không ký cũng được”.

  Trả lờiXóa
 82. ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng ai không đồng ý với điều 4 hiến pháp là không tiến bộ, nếu vậy ông cứ phát phiếu cho bà con bỏ phiếu kín chắc có lẽ 90 triệu đồng bào ta đều là không tiến bộ

  Trả lờiXóa
 83. Tôi hoàn toàn đồng ý với kiến nghị của 72 nhân sĩ yêu nước.Đến hôm nay Trung Quốc đem giàn khoan tiến hành cuộc xâm lược VN lần nữa, thì bản kiến nghị 72 mới được chứng minh rõ nhất: Chế độ Đảng độc trị sẽ dẫn tới mất nước!

  Trả lờiXóa
 84. Kiến nghị của 72 nhân sĩ thực sự là con đường lựa chọn duy nhất cho VN.Nhưng rất tiếc những kẻ đui mù không thấy hoặc không muốn thấy.Tôi có cảm tưởng như đọc những điều viết trong sớ của Chu Văn An dâng vua để canh tân đất nước trước nạn pháp xâm lược, nhưng không được vua chấp thuận.

  Trả lờiXóa
 85. Bẩy mươi hai cụ Nhân sỹ hãy là 72 Gocbachop thì nước Việt sẽ canh tân!

  Trả lờiXóa