Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

TÂM LINH VÀ "TẢNG ĐÁ LẠ" Ở ĐỀN HÙNG

.

Tâm linh và 'tảng đá lạ' ở Đền Hùng

Nguyễn Tất Thịnh


Tôi tự hỏi : vì lẽ gì một Pháp sư không chính danh (về vai trò xã hội), không chính thống (về mặt tổ chức tin cậy), không chính chuẩn (về mặt nghiệp vụ khoa học), không chính quy (về mặt phương pháp), không chính tắc (về thông tin cứ liệu)….lại có thể khiến cho những người có trách nhiệm cao ở Tỉnh Phú Thọ chấp thuận ‘lý thuyết và giải pháp tâm linh’ của ông ta mà đặt hòn đá lạ đó ở nơi như Đền Hùng (nơi người ta gọi là linh thiêng nhất, khởi nguồn nhất…của hồn khí chí của các dân tộc Việt Nam)!

‘Lý thuyết và giải pháp Tâm linh’ cùng với những lời biện giải (của những người có trách nhiệm liên quan trước và bây giờ về ‘tảng đá lạ’ đang ngự ở đó) mạnh đến như thế nào? Mức độ đại diện cao đến đâu? Tư cách mọi điều bao trùm được xã hội đến quy mô nào mà không chỉ bỏ qua được sự phân tích vật lý, các chứng cứ lịch sử, các quy tắc thiết yếu của bảo tồn di sản…. để hành động ngang nhiên và quá tự tin mà đặt ‘hòn đá lạ’ đó với mục đích ngăn chặn sự ‘trấn yểm của một đạo sĩ phương Bắc’ nào đó?

Tù mù, âm u, vô lối…đến mức không thể tưởng tượng được! Thậm chí một trong những người liên quan lớn trong việc này còn than lên rằng: ‘đã gọi là tâm linh mà cứ đem khoa học ra làm gì, hội thảo khoa học mà hơn được chăng’ ?!

Tôi không cho rằng hội thảo khoa học sẽ là giải pháp duy nhất hay ngay lập tức tìm ra lời giải cho sự việc đó, nhưng rất không đồng tình với ý kiến than lên như vậy! Nhưng làm một việc ‘đại sự’ như thế mà các vị lại từ chối những biện pháp chính đáng được hàng tỉ người lương chính, được các xã hội văn minh tin dùng?! Thì các vị đang điều chỉnh ‘giá trị của đất nước là di sản Đền Hùng’ trên cơ sở nào? Các vị là ai mà đứng trên tất thảy, dám có thể bỏ qua các phương pháp khoa học và lịch sử…? Dựa vào cái mồm bẻo lẻo ma thuật, hay tự cho mình có quyền thế tín ngưỡng xuyên thủng mọi giá trị! Giáo hội Vatican phải thừa nhận những bằng chứng khoa học của tín điều hàng bao nhiêu thế kỷ của họ, rằng: ‘Trái đất không là trung tâm vũ trụ’ cơ mà!

.
Hòn đá lạ ở đền Hùng thu hút sự chú ý của người dân. Hòn đá cao khoảng 50 cm, bề rộng nhất 35 cm, hình cánh buồm đặt trên bệ được gia cố khá đẹp, đặt trong đền Thượng. Mặt trước và sau của hòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu. Nhiều người đồn thổi rằng, hòn đá lạ này là một dạng bùa yểm không tốt. Ảnh: Tiền Phong.
Vả lại cái 'tảng đá lạ' đó đâu phải là hiện vật gốc gì đâu? Từng có giá trị kinh tế, lịch sử...tầm cỡ quốc gia, quốc tế gì đâu.... Khổ! Vài vị mới đây đã tự ý đặt nó vào đó sao lại từ chối các ý kiến xây dựng xác đáng của cả xã hội như thế? Cái thiển ý hẹp hòi, cố chấp của các vị như thế có xứng với tầm cỡ 'Tâm Linh' của Đền Hùng, của cả nước không? Tôi nghi ngờ các vị lắm! Mang từ đâu đặt được nó vào đấy, sao không thể lý giải về nó cho nhân dân biết được Nhà nước bổ nhiệm các vị vào Ban quản lý Di sản Đền Hùng với tư cách là quan chức, nhà khoa học, hay pháp sư hay là tăng lữ ? Đại diện cho ai và cho những giá trị gì?

Xin hỏi các vị :

- Hòn gạch cũ mà đạo sĩ phương bắc nào đó trấn yểm (như các vị có và nói về nó ): là gì? từ đâu? ai làm? ý nghĩa gì? thời gian nào? tác hại đã có ra sao? Tôi tin các vị không trả lời được, hoặc không dám to giọng như việc khẳng định cần đặt ‘tảng đá lạ’ của các vị.

- Vị ‘pháp sư Việt’ cùng những người liên quan kia có dám trình bày rộng rãi trước bàn dân thiên hạ về căn cớ, nguyên lý, ý tưởng, ý nghĩa, tác dụng của ‘tảng đá lạ’ mà các vị bày đặt ra như thế không? Hay các vị từ chối trả lời bằng việc chê bôi đại đa số dân tình không hiểu được? Vậy các vị có thực hiểu về Lịch sử? Hiểu về Quy luật ? Hiểu về Tâm linh ? Hiểu về phong thủy …không ?

- Các vị đưa ra các khái niệm lạ làm rối trí nhân gian …nào là ‘khí thiêng’ / ‘long mạch’ / ‘địa linh’…nhiều lắm…xin giải thích cho cặn kẽ được không? Và định vị, chỉ rõ…nó ra làm sao cho chúng sinh được thấy? Các vị có gắn những khái niệm đó được với cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chính trị, những quy luật của khí hậu của vùng miền Phú Thọ không?

- Tôi và nhiều người muốn hỏi thêm nhiều lắm…chưa kể có quyền yêu cầu các vị kể cho rõ 18 đời Vua Hùng kế tục ra sao với các bằng cớ, chứng tích, văn khố tàng thư, hiện vật về các công trình vật chất, phi vật chất, các sự kiện xác thực về thời và sự nghiệp của các Vị Vua như thế? Các vị có nên huyên thuyên ma mị mãi bằng thuần kí sinh vào ‘đời sống tâm linh’ của nhân dân mà tự tiện làm nhiều điều mà nhân tâm không hiểu, khó thông cảm như hiện nay được không?

Tâm linh rất gần với tín ngưỡng! Dân Tộc nào cũng có! Nhưng nên nhớ là phải hướng Đạo! tức là tôn trọng các quy luật của Thiên nhiên, xã hội, những giá trị truyền đời…xây đắp lên đời sống tình cảm, tư tưởng, tinh thần, khí chất cao cả, hay ho, minh sáng, chân thiện mĩ của Nhân dân, của Dân tộc! Do đó Thế giới văn minh mới tôn vinh, mới thừa nhận là di sản văn hóa! Tâm Linh phải Chính Đạo vì thế! Cho nên ‘tảng đá lạ’ thêm nữa là ‘ấn ban phúc của Vua Hùng là tâm linh gì?

Cái gọi là ‘tảng đá lạ’ của các vị, tôi có hai điều sau về Nó:

- Rõ ràng, bản thân Nó là khối vật chất! Chịu ảnh hưởng và tuân theo các quy luật vật lý đối với vật chất! (như chính cách vị thừa nhận : có trọng lượng đo được, nhiệt động học : hấp thụ nhiệt…bức xạ…này nọ…)! Do đó chính Nó không phải ‘thần bí, thần kì’ gì cả! Nếu không phải thế thì sẽ là điều gì? Xin chỉ ra hộ và giải thích hộ? Nhớ rằng : hễ Nó đã là khối vật chất vật lý thì các quy luật vật lý khác là ở trong Nó, các biểu hiện của nó phải giải thích được bằng các quy luật vật lý! Và đo lường được các tác động, cũng như ảnh hưởng của Nó đối với các thực thể khác xung quanh Nó!

- Các vị đã khoa trương về Nó nhiều lắm….Vậy có dùng được các hiện tượng bình thường, phổ biến trong cuộc sống và Thế giới này để diễn đạt về Nó, cho những điều gọi là ‘thần bí’ của nó không ?…Vì cả Thế giới công nhận rằng : mọi hiện tượng có thể giải thích nếu không trực tiếp được thì liên thông qua ‘cái khác’/ điều khác’ / ‘vật khác’. Chính trên ‘tẳng đá lạ’ đó các vị đã sử dụng nhiều quy ước, biểu tượng đã hiểu, được công nhận phổ biến...đấy thôi! Ví dụ người ta lấy hình ảnh, quy luật dòng sông mô tả được đời người đấy thôi! Người ta sử dụng thuật ngữ khoa học ‘năng lượng / vật chất sáng tối’ để giải thích được về ‘vong hồn’ con người đấy thôi!

Ngay cả khía cạnh cách vị nói là ‘Tâm linh’ đi! Thì xin về nhà riêng của các vị mà hành, ai cũng tôn trọng cả! Nhưng đây không phải là nơi riêng tư như thế, là nơi tụ lại tín ngưỡng và tâm linh của gần 90 triệu con người, và xuyên không gian, xuyên thời gian….thì không thể áp đặt tùy tiện cái cách hiểu, suy đoán, tưởng tượng, bày vẽ của các vị! Các vị là ai ? Hiện diện đi ? Vì Bồ Tát cũng hiện diện! Hàng tỉ người đều biết khuôn mặt thiện nhân mang đức từ bi bác ái của Thích Ca Mâu Ni! Đừng hỗn lão mà nói là Phật thần bí nên không hiện diện! Vậy Nhân gian đang thờ cái gì ?! Tâm linh hướng đến đâu ? Các vị cho mình siêu nhiên, siêu lý, nhưng có siêu hình không ? Nói bằng ngôn ngữ gì, chi phí bằng tiền gì… (những thứ đó có thần bí tâm linh không ? mà thuyết phục được cả Ban quản lý di tích cấp Một Quốc Gia chấp nhận ‘tẳng đá lạ’ ý ? Các vị vì tâm linh riêng mà đốt vàng mã ở sân nhà các vị, thì tùy và tôn trọng, nhưng không được phép mang vàng mã của các vị đốt ở Đền Ngọc Sơn, hay nơi giỗ Tổ Vua Hùng! 
Nguồn: Chungta.com.

 

8 nhận xét :

 1. Đến bây giờ thì không nên gọi tảng đá này là "tảng đá lạ" nữa, vì đã biết rõ nguồn gốc của nó rồi.
  Có điều là, người đặt tảng đá này đã lợi dụng tín ngưỡng của dân tộc và sự "dễ tính" của cơ quan quản lý hòng "làm giá" cái danh dự (chưa có) của cá nhân mình.
  Nhớ lại chuyện kể "Ai mua tượng này, giàu ngay lập tức;...". Theo tôi, hãy yêu cầu người đã cung tiến (ông Khảm thì phải) mang hòn đá của ông về nhà mà thờ để mà ...cầu phước; đừng để bàn dân thiên hạ phải bận tâm nữa. Cuộc sống đang có quá nhiều chuyện phải bận tâm rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nói "tảng đá lạ" hàm chứa kiểu "tàu lạ".

   Xóa
 2. Tổng thanh tra chính phủ Việt Nam vừa yêu cầu chính quyền cưỡng chế các "đoàn đông người quá khích, mang màu sắc chính trị."

  Bình luận với BBC từ Sài Gòn, luật gia Lê Hiếu Đằng cho rằng quan điểm của ông Huỳnh Phong Tranh đã "vi phạm quyền của dân."

  Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM nói:

  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130419_vn_protest_new_suggestion.shtml

  Trả lờiXóa
 3. CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA, CHO NGAY HÒN ĐÁ LẠ ĐI HỌC TẬP CẢI TẠO TRONG TRẠI GIÁO DƯỠNG THANH HÀ !!!

  Sức lan tỏa, sự ảnh hưởng dẫn đến tụ tập đông người, gây rối trật tự nơi công cộng của "hòn đá lạ" đã quá rõ ràng và quá đủ bằng chứng để đưa ngay "nó" vào trại giáo dưỡng mà không cần thông qua xét xử!

  Mấy ông bà tai to mặt lớn đâu?
  Mấy Bộ, Ban, Ngành to đùng đầy uy tín và thừa khả năng chụp mũ đâu?
  Mấy Cơ quan Báo, Đài chuyên " làm tốt vai trò và trách nhiệm của mình" đâu?..

  Sao tất cả lại im hơi lặng tiếng thế (?!)
  Sao không cùng nhau... Một, Hai, Ba... Vứttt Hòn Đá Điii !

  Hay phải chăng, đây là trò chơi "định hướng dư luận" (???)


  Trả lờiXóa
 4. Một bà ở xã dưới tin vào thầy bói, ông kẹ nọ ở xóm trên tin vào bùa ngải làm vợ ông theo trai, cô gái ở làng bên mê hầu đồng...đã là câu chuyện đáng buồn của thời nay ! Thế mà ở cái đất Tổ có cả một hệ thống từ trên xuống đến lưng chừng... mê muội thì thật sự ngỡ ngàng không hiểu nổi nữa. Công bộc của dân mà không lo chính sự, tin nhảm tà đạo thì là suy thoái quan điểm duy vật biện chứng của CN Mac-Lê Nin, suy thoái đạo đức rồi còn gì nữa. Vua mà không rèn luyện cũng mục nát hư hỏng.

  Trả lờiXóa
 5. Chiêu Pr để chuẩn bị cho giỗ tổ ấy mà, rất nhiều người đi lễ chủ yếu để xem cục đá này. khai hội đã 1 triệu mống vào cúng nộp rôi. OK

  Trả lờiXóa
 6. Nếu xét theo quan điểm duy vật biện chứng thì cả "hòn đá lạ" và "Hòn gạch cũ mà đạo sĩ phương bắc nào đó trấn yểm" đếch là cái gì cả. Vì vậy, đồng chí lãnh đạo nào nói đến yếu tố tâm linh vụ này thì thật là phí công ăn học về chủ nghĩa Mác-Le.

  Trả lờiXóa
 7. Ba Cầu Muối, Saigon06:07 21 tháng 4, 2013

  Nhiều cái không chính thì gọi là bất chính . Hòn đá bất chính . Bất chính ngự trong chính điện . Tà đạo đã thắng chính đạo . Tà quyền đã thắng chính quyền .

  Trả lờiXóa