Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

TỔ QUỐC VÀ NHÂN DÂN MUÔN ĐỜI THƯƠNG NHỚ CÁC ANHDANH SÁCH ANH HÙNG LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH 
CHO TỔ QUỐC TRƯỜNG TỒN 
TRONG TRẬN HẢI CHIẾN TRƯỜNG SA NGÀY 14-3-1988

1. Trần Văn Phương 1965 Thiếu uý B trưởng 3-1983 Gạc Ma Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình

2. Trần Đức Thông 1944 Trung tá Lữ phó Gạc Ma Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình

3. Nguyễn Mậu Phong 1959 Thượng uý B trưởng 11-1977 Gạc Ma Duy Ninh, Lệ Ninh, Quảng Bình

4. Đinh Ngọc Doanh 1964 Trung uý B trưởng 9-1982 Gạc Ma Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình (Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà)

5. Hồ Công Đệ 1958 Trung uý (QNCN) Y sĩ 2-1982 Gạc Ma Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

6. Phạm Huy Sơn 1963 Chuẩn uý (QNCN) Y sĩ 2-1982 Gạc Ma Diễn Nguyên, Diễn Châu, Nghệ An

7. Nguyễn Văn Phương 1969 Trung sĩ Cơ yếu 3-1987 Gạc Ma Mê Linh, Đông Hưng, Thái Bình

8. Bùi Bá Kiên 1967 Trung sĩ Chiến sĩ 3-1986 Gạc Ma Văn Phong, Cát Hải, Hải Phòng

9. Đào Kim Cương 1967 Trung sĩ Báo vụ 2-1985 Gạc Ma Vương Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

10. Nguyễn Văn Thành 1967 Trung sĩ Chiến sĩ 3-1982 Gạc Ma Hương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh

11. Đậu Xuân Tứ (Tư) 1964 Trung sĩ Chiến sĩ 3-1985 Gạc Ma Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An

12. Lê Bá Giang 1968 Hạ sĩ Báo vụ 3-1987 Gạc Ma Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An

13. Nguyễn Thanh Hải 1967 Hạ sĩ Quản lý 3-1986 Gạc Ma Sơn Kim, Hương Sơn, Hà Tĩnh

14. Phạm Văn Dương 1967 Hạ sĩ A trưởng 3-1986 Gạc Ma Nam Kim 3, Nam Đàn, Nghệ An

15. Hồ Văn Nuôi 1967 Trung sĩ Chiến sĩ 8-1985 Gạc Ma Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An

16. Cao Đình Lương 1967 Trung sĩ A trưởng 8-1985 Gạc Ma Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An

17. Trương Văn Thịnh 1966 Trung sĩ Chiến sĩ 8-1985 Gạc Ma Bình Kiến, Tuy Hoà, Phú Yên

18. Võ Đình Tuấn 1968 Trung sĩ Quản lý 8-1986 Gạc Ma Ninh Ích, Ninh Hoà, Khánh Hoà

19. Phan Tấn Dư 1966 Trung sĩ Báo vụ 2/1986 Gạc Ma Hoà Phong, Tây Hoà, Phú Yên

20. Vũ Phi Trừ 1955 Đại uý Thuyền trưởng HQ604 Đội 10, Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hoá

21. Vũ Văn Thắng Thượng uý Thuyền phó HQ604 Văn Hàn, Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình

22. Phạm Gia Thiều 1962 Thượng uý Thuyền phó HQ604 Hưng Đạo, Đông Hạ , Nam Ninh , Nam Định

23. Lê Đức Hoàng 1962 Trung uý Thuyền phó HQ604 Nam Yên, Hải Yên, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

24. Trần Văn Minh 1962 Thiếu úy (QNCN) Máy trưởng HQ604 Đại Tân, Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An

25. Đoàn Khắc Hoành 1959 Thượng sĩ Trưởng thông tin HQ604 163 Trần Nguyên Hãn, Q. Lê Chân, Hải Phòng

26. Trần Văn Chức 1965 Hạ sĩ Nv cơ điện HQ604 Đội 1, Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình

27. Hán Văn Khoa 1962 Trung sĩ Nv cơ điện HQ604 Đội 6, Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ

28. Nguyễn Thanh Hải 1968 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604 Mỹ Ca, Chính Mỹ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

29. Nguyễn Tất Nam 1967 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604 Thường Sơn, Đô Lương, Nghệ An

30. Trần Khắc Bảy 1967 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604 Lê Hồ, Kim Bảng, Hà Nam

31. Đỗ Viết Thành 1964 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604 Thiệu Tân, Đông Sơn, Thanh Hoá

32. Nguyễn Xuân Thuỷ 1967 Hạ sĩ Chiến sĩ HQ604 Phú Linh, Phương Đình, Trực Ninh , Nam Định

33. Nguyễn Minh Tân 1956 Thượng uý E83 công binh HQ604 Dân Chủ, Hưng Hà, Thái Bình
34. Võ Minh Đức 1968 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Liên Thuỷ, Lệ Ninh, Quảng Bình

35. Trương Văn Hướng 1966 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Hải Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

36. Nguyễn Tiến Doãn Binh nhất A trưởng E83 HQ604 Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

37. Phan Hữu Tý 1966 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Phong Thuỷ, Lệ Thủy, Quảng Bình

38. Nguyễn Hữu Lộc 1968 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 22 Hoà Cường, Đà Nẵng

39. Trương Quốc Hùng 1967 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 55, Hoà Cường, Đà Nẵng

40. Nguyễn Phú Đoàn 1968 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 47, Hoà Cường, Đà Nẵng

41. Nguyễn Trung Kiên 1968 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Nam Tiến, Nam Ninh , Nam Định

42. Phạm Văn Lợi 1968 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Tổ 53, Hoà Cường, Đà Nẵng

43. Trần Văn Quyết 1967 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 Quảng Thuỷ, Quảng Trạch, Quảng Bình

44. Phạm Văn Sỹ 1968 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 7, Hoà Cường, Đà Nẵng

45. Trần Tài 1969 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 12, Hoà Cường, Đà Nẵng

46. Lê Văn Xanh 1967 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 38, Hoà Cường, Đà Nẵng

47. Lê Thể 1967 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 tổ 29 An Trung Tây, Đà Nẵng

48. Trần Mạnh Việt 1968 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 Tổ 36, Bình Hiên, Đà Nẵng

49. Trần Văn Phòng 1962 Thượng uý C trưởng E83 HQ604 Minh Tân, Kiến Xương, Thái Bình

50. Trần Quốc Trị 1955 Binh nhất A trưởng E83 HQ604 Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

51. Mai Văn Tuyến 1968 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

52. Trần Đức Hoá 1966 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

53. Phạm Văn Thiềng 1967 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Đông Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

54. Tống Sỹ Bái 1967 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Khóm 3, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị

55. Hoàng Anh Đông 1967 Binh nhì Chiến sĩ E83 HQ604 Khóm 2, phường 2, Đông Hà, Quảng Trị

56. Trương Minh Phương 1963 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Quảng Sơn, Quảng Trạch, Quảng Bình

57. Hoàng Văn Thuý 1966 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Hải Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

58. Võ Văn Tứ 1966 Binh nhất Chiến sĩ E83 HQ604 Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

59. Phan Hữu Doan 1960 Trung uý Thuyền phó HQ605 Chí Tiên, Thanh Hòa, Phú Thọ

60. Bùi Duy Hiển 1966 Trung sĩ Báo vụ HQ605 Thị trấn Diêm Điền, Thái Thuỵ, Thái Bình

61. Nguyễn Bá Cường 1962 Thượng sĩ Học viên HVHQ HQ605 Thanh Quýt, Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam

62. Kiều Văn Lập 1963 Thượng sĩ Học viên HVHQ HQ605 Phú Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội

63. Lê Đình Thơ 1957 Thượng uý (QNCN) Nv đoàn 6 HQ605 Hoằng Minh, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

64. Cao Xuân Minh 1966 Binh nhất Chiến sĩ đoàn 6 HQ605 Hoằng Quang, Hoằng Hoá, Thanh Hoá.


29 nhận xét :

 1. Xin được thắp nén hương tỏ lòng
  thương tiếc, khâm phục và biết ơn các Anh. Tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên được sự hy sinh anh dũng của các Anh.

  Trả lờiXóa
 2. Thành kính nghiêng mình trước hương hồn các anh.

  Trả lờiXóa
 3. Xin được thắp 64 nén nhang để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc Việt Nam. Cầu mong sáu mươi tư linh hồn được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

  Trả lờiXóa
 4. Hoàng Quý Thân09:26 14 tháng 3, 2013

  12h hôm nay để tỏ lòng thành tâm kính yêu vô hạn với hương hồn 64 chiến sĩ đã hy sinh thân mình cho tổ quốc Việt nam mãi mãi trường tồn, hai vợ chồng tôi sẽ đến một ngôi chùa tại Hà nội thắp hương và đọc tên cùng quê hương bản quán của họ trước bàn thờ vong linh tử sĩ đã được nhà chùa bố trí sẵn(danh sách được in trong trang này của TS Nguyễn Xuân Diện). Rất chân thành cảm ơn TS N.X.Diện đã công bố cho mọi người và chúng tôi biết danh sách đầy đủ chi tiết này.
  TS Hoàng Quý Thân

  Trả lờiXóa
 5. Thắp lên triệu nén hương lòng tưởng nhớ các anh và không quên cảnh giác với "bạn vàng".
  Đà Nẵng đã tổ chức giao lưu "Hướng về Trường Sa thân yêu" (không bị hủy), còn Khánh Hòa vốn là chủ quản của Trường Sa chưa có tin. Ai biết mách giùm. Đa tạ!

  Trả lờiXóa
 6. Tổ Quốc và nhân dân mãi mãi nhớ ơn các anh. Các anh luôn sống trong lòng mỗi người dân Việt Nam yêu nước!

  Trả lờiXóa
 7. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ không phân biệt chế độ nào đã hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước,cũng như không bao giờ quên được mối thù mà bọn bá quyền Bắc Kinh đã gieo trên biển,đảo cũng như đất liền chúng ta.Xin được thắp một nén nhang tưởng nhớ các anh

  Trả lờiXóa
 8. Lòng Yêu Nước của Nhân Dân ta trước giặc ngoại xâm dù thời nào, chế độ nào cũng nồng nàn như nhau . Những người lính VNCH ngã xuống cho Hoàng Sa, những chiến sĩ CHXHCNVN ngã xuống để bảo vệ Trường Sa cần được tôn vinh như nhau . Mong rằng tên tuổi của 74 người của Hoàng Sa (1974) cùng trên một bảng vàng Tổ Quốc Ghi Công với 64 người ở Trường Sa ( 1988) !

  Trả lờiXóa
 9. Máu người Việt đã nhuốm đỏ cả Biển Đông
  Thù giặc Trung Hoa là mối thù truyền kiếp

  Trả lờiXóa
 10. Tại sao các vị hi sinh để bảo vệ đất nước dù ở xã hội, chế độ, triều đại nào cũng được vinh danh mà sao 74 người hi sinh bảo vệ Trường Sa của VNCH lại không được vinh danh thật bất công bằng

  Trả lờiXóa
 11. Hôm nay Mười bốn tháng Ba (14.3),
  Tưởng niệm chiến sĩ Trường Sa anh hùng.
  Hờn căm nung nấu trong lòng,
  Giặc Tầu cướp nước, giết đồng bào ta.
  Hoàng Sa cùng với Trường Sa,
  Muôn năm vẫn thuộc một nhà: VIỆT NAM!

  Trả lờiXóa
 12. Nên vinh danh các anh hùng đã hi sinh khi chống lại quân xâm lược Trung quốc năm 1974 của chế độ VNCH để giữ Trường Sa thì sẽ hợp với lòng dân .

  Trả lờiXóa
 13. Họ đã quên các anh, nhưng nhân dân thì không bao giờ quên!
  Xin thắp nén hương thơm tưởng nhớ hương hồn các anh!

  Trả lờiXóa
 14. Tưởng niệm cho các LS đã hy sinh vì nhiệm vụ chống TQ xâm lược Trường sa mình lại có cảm giác đau,tủi,buồn cho các LS đã hy sinh vì Hoàng Sa năm 1974.Đã 40 năm rồi mà người ta vẫn không hề có một động thái,hành động nào nhằm ghi nhận sự hy sinh vì đất nước của các anh,gia đình các anh.Kẻ thù giết chết các anh thì vơ vào là bạn,dòng máu hồng của mình thì hắt đi.Lúc nào cũng"tất cả vì TS thân yêu"thế HS là của giặc chắc.

  Trả lờiXóa
 15. Sáng nay tôi đã nhìn thấy anh Nguyễn Lân Thắng dẫn một đoàn đến viếng nghĩa trang Tượng đài Bắc Sơn ở Ba Đình- Hà Nội. Nhưng hình như Công an không cho nhân dân vào thắp hương kính viếng tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh đúng ngày này 26 năm về trước(14/3/1988) nên thấy mọi người đi một vòng quanh tượng đài Bắc Sơn rồi lại đi về dọc theo đường Hoàng Diệu đi về phía đường Trần Phú. Sao chính quyền họ lại hèn hạ thế. Cứ để cho nhân dân thể hiện lòng yêu nước của mình, không được phép cấm đoán như vậy. Việt Nam nô lệ Tầu thật rồi. Hèn hạ quá. Tôi là một nhà nghiên cứu lịch sử - Thể hiện quan điểm của mình như vậy và đề nghị chính quyền HN, VN cần phải điều chỉnh quan điểm chỉ đạo của mình về việc thể hiện quan điểm với TQ chứ không thể nhu nhược. Cái gì thuộc về lịch sử phải tôn trọng cũng như chúng ta phải sòng phẳng với nhau cũng là để thể hiện đạo đức, đạo lý của một thứ gọi là CON NGƯỜI. Đã là con người phải biết ơn những người đã hy sinh ngoài biên giới, biển đông để chúng ta có được như ngày hôm nay .Hoan hô anh Nguyễn Lân Thắng và những người con dân Việt Nam yêu nước!

  Trả lờiXóa
 16. Thân Lê Khuyên19:12 14 tháng 3, 2014

  TÔI THÀNH KÍNH NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC VONG LINH CÁC ANH.
  NHÂN DÂN VN ĐỜI ĐỜI GHI NHỚ CÔNG LAO CÁC ANH.

  Trả lờiXóa
 17. Mãi mãi ghi ơn các anh hùng liệt sỉ đã xã thân vì nước chống bọn TQ xâm lược. Tội ác của chúng sẽ được khắc sâu trong lịch sử bảo vệ thiêng liêng bờ cỏi của tổ quốc thân yêu...Hy vọng các nhà lịch sử sẽ ghi lại đầy đủ các cuộc hải chiến Hoàng sa ngày 19/1/1974 làm 74 liệt sỉ của quân đội VNCH hy sinh , cuộc chiến biên giới19/2/1979 hàng vạn liệt sỉ và đồng bào 6 tỉnh biên giới hy sinh và hải chiến Gạc ma 14/3/1988 làm 64 liệt sỉ hy sinh để đưa vào sách giáo khoa như ông Thủ tướng gần đây đã phát biểu tại cuộc họp của hội lịch sử VN.

  Trả lờiXóa
 18. Tiên trách kỷ hậu trách nhân,trước khi chửi bọn cướp nước hãy chửi bọn bán nước mấy chục năm qua đã

  Trả lờiXóa
 19. Nghiêng mình trước vong linh của các liệt sĩ. Các anh hy sinh trong uất hận. Các anh không được chiến đấu như những chiến binh mặc dù các anh là những chiến binh thực thụ. Vì thế các bị giặc tàn sát dã man. Gạc Ma mất. Đó là nỗi đau, nỗi uất hận của những người yêu nước chân chính. Không chỉ căm thù giặc mà lớn hơn, căm thù những kẻ hèn yếu đã để cho giặc cướp Gạc Ma một cách dễ dàng. Chủ tịch Trương Tấn Sang nói: "Mất một ly, một lai lãnh thổ là có tội với tiền nhân'. Vậy mất Gạc Ma ai có tội đây?

  Trả lờiXóa
 20. Xin thắp một nén hương, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các liệt sĩ, bỏ mình vì biển đảo quê hương. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, đồng bào luôn thương nhớ các anh. Lịch sử Việt Nam có hơn 4000 năm đến nay, được giữ bởi núi xương, sông máu những người như các anh.

  Trả lờiXóa
 21. Tổ quốc và Nhân Dân, trừ lãnh đạo CSVN, đời đời ghi nhớ sự hy sinh của các anh trên đảo Gạc Ma, đời đời ghi nhớ mối thù không đội trời chung với giặc TQ xâm lược.

  Trả lờiXóa
 22. kÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TRƯỚC VONG LINH CỦA 64 CHIẾN SỸ SÝ QUAN ĐÃ HY SINH Ở GẠC MA 1988;
  Tôi càng thấm thía câu hát " ai đã cấm DÂN GIẬN quân xâm lăng, ai đã bắt QUÂN vội vàng ĐẦU HÀNG"?:
  https://www.youtube.com/watch?v=UAeMcTuhyV0

  Trả lờiXóa
 23. Kính cẩn nghiêng mình trước hương linh của 64 Liệt Sĩ ở Gạc Ma 14-03-1988.

  Trả lờiXóa
 24. Kính cẩn nghiêng mình trước hương linh của 64 Liệt Sĩ ở Gạc Ma 14-03-1988.

  Trả lờiXóa
 25. Cuộc chiến ăn cướp của Đặng Tiểu Bình đã được nhà nước Trung Quốc ghi vào sử sách của họ như một hành động anh hùng,tại sao những chiến sĩ Hải quân Việt nam đến một nén hương nhân ngày giỗ cũng không được thắp vì sợ?Ai sợ,sợ cái gì?Cái gì nhà nước Việt nam không làm
  ,chúng ta nên cho trưng cầu dân ý,nếu dân quyết ta làm,dân không quyết không làm,không nên phụ thuộc vào một nhóm người luôn tưởng mình là "Tinh hoa".

  Trả lờiXóa
 26. Không bao giờ quên Hoàng sa, Trường sa!

  Trả lờiXóa
 27. Kính cẩn nghiêng mình.
  Bưng miệng khấp bái.

  Trả lờiXóa
 28. Biển của ta, đảo của ta
  Máu anh hùng loang thềm tổ quốc
  Hận giặc thù muôn thuở nào quên!

  Trả lờiXóa
 29. Ngày ấy có quân bán nước, nó đã ra lệnh không được nổ súng!

  Trả lờiXóa