Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

NHÀ CẦM QUYỀN VN PHẢI MINH BẠCH VỤ ĐỒNG TÂM NGAY LẬP TỨC


NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM 
CẦN PHẢI MINH BẠCH VỤ ĐỒNG TÂM NGAY LẬP TỨC

Trần Đình Thu 

Vụ tranh chấp Đồng Tâm là một vụ tranh chấp dân sự, việc giải quyết chỉ có thể bằng hành chính hoặc thông qua tố tụng tại tòa án.

Việc nhà cầm quyền cho phép một đơn vị quân đội bao vây và giải quyết vấn đề, dù dưới góc độ nào cũng không thể chấp nhận.

Quân đội không phải là cơ quan tố tụng trong việc giải quyết các vụ tranh chấp.

Ngay sau đó, lại cấm báo chí tác nghiệp và bắt buộc chỉ đưa tin theo thông tin của Bộ công an là một sự vi phạm Luật báo chí trắng trợn mà chính quốc hội đã ban hành.

Điều 4 Luật báo chí ghi rõ nhiệm vụ quyền hạn của báo chí Việt Nam là “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân”, “Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân”. Và Luật báo chí không có điều khoản nào bắt buộc báo chí phải đưa tin theo thông tin của Bộ công an.

Vì những lẽ đó mà nhà cầm quyền Việt Nam cần phải minh bạch thông tin vụ Đồng Tâm ngay lập tức. Mọi sự bưng bít hoặc bóp méo thông tin đều là những việc làm phi dân chủ, đi ngược lại với Hiến pháp.

Nhà cầm quyền cũng phải cho dừng ngay sự can thiệp của đơn vị quân đội vào Đồng Tâm để đảm bảo pháp luật được thực thi đúng.

2 nhận xét :

  1. Ý kiến của luật sư đúng quá

    Trả lờiXóa
  2. Vì những lẽ đó mà nhà cầm quyền Việt Nam cần phải minh bạch thông tin vụ Đồng Tâm ngay lập tức. Mọi sự bưng bít hoặc bóp méo thông tin đều là những việc làm phi dân chủ, đi ngược lại với Hiến pháp.

    Trả lờiXóa