Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

ĐẠO LUẬT NHÂN QUYỀN HONGKONG BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI


ĐẠO LUẬT NHÂN QUYỀN HONGKONG 
BẮT ĐẦU TRIỂN KHAI


2 Dic, một doanh nhân thân Trung Quốc sang Mỹ bằng máy bay riêng, đã bị bộ di trú thẩm vấn trong 3 giờ. Cuối cùng từ chối nhập cảnh để bay về HK. HKHRDA được triển khai !!

NGHE ĐÂU ÔNG NÀY LÀ BẠN THÂN CỦA LƯƠNG CHẤN ANH.

2 Dic, a pro-china entrepreneur flough to America with private jet, was questioned for 3 hours by immigration department. Finally refused entry to fly back to HK. HKHRDA is implemented!!🤣🤣🤣


Nguồn : phong trào dù vàng HK

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét