Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

ẤN ĐỘ CẤM CÁC ĐẠI HỌC LIÊN KẾT VỚI CÁC HỌC VIỆN TRUNG QUỐCẤn Độ cấm các trường đại học 
liên kết với các học viện Trung Cộng

03/10/2019

Tin New Delhi, Ấn Độ – Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành các quy định mới, cấm các trường đại học liên kết với các tổ chức học thuật Trung Cộng. Hành động này cho thấy New Delhi đang gia tăng kiểm tra đối với các dự án hợp tác liên quan đến Bắc Kinh.

Tin tức này xuất hiện chỉ vài ngày trước khi Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc gặp song phương với Chủ Tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại New Delhi.

Ủy Ban Tài Trợ Đại Học UGC, thuộc Bộ Phát Triển Nhân Lực Ấn Độ, vào ngày 1 tháng 10 đã gởi thông báo đến mọi trường đại học, yêu cầu các trường này không tham gia các thỏa thuận hợp tác học thuật với các học viện Trung Cộng, trừ khi thỏa thuận này được phê chuẩn bởi Bộ Phát Triển Nhân Lực, Bộ Nội Vụ, và Bộ Ngoại Vụ.

Theo quy định mới, các thỏa thuận hiện đã có hiệu lực đều bị tạm đình chỉ, cho tới khi được phê chuẩn đặc biệt bởi Bộ Nội Vụ và Bộ Ngoại Vụ. Ủy Ban UGC đặc biệt nhắc rằng quy định mới được ban hành bởi Bộ Phát Triển Nhân Lực, nhưng không giải thích lý do đưa ra lệnh cấm này.

Ủy Ban UGC trước đây chưa hề ban hành bất kỳ lệnh cấm đoán học thuật nào đặc biệt nhắm vào 1 một quốc gia. Ấn Độ có 49 trường đại học được tài trợ bởi chính phủ liên bang, và hơn 400 trường đại học được cai quản bởi các chính phủ tiểu bang. Ngoài ra, Ấn Độ còn có hàng chục ngàn học viện tư nhân trên khắp nước. Mệnh lệnh mới của Ủy Ban UCG áp dụng cho mọi cơ sở giáo dục, bất kể trường công hay trường tư. (Mộc Miên)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét