Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Hà Tĩnh: HÀNG TRĂM NGƯỜI DÂN TƯỞNG NIỆM BIỂN CHẾT


Những hình ảnh tại Đông Yên - Kỳ Lợi 
- Kỳ Anh - Hà Tĩnh chiều ngày 6/4/2017

Bạch Hồng Quyền


Có khoảng 300 người dân tại đây, tuần hành tới cổng Formosa rồi hướng ra bờ biển cảng Sơn Dương để tưởng niệm 1 năm thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra.

Những yêu cầu mà người dân gửi đến chính quyền:
"Formosa hãy bồi thường cho ngư dân chúng tôi.
Yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam.
Võ Kim Cự kẻ tội đồ dân tộc.
Chính phủ nhận tiền nhân dân nhận thảm hoạ..."

.


 1 nhận xét :