Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

GS. Trần Đình Sử: MONG ƯỚC ĐẦU NĂM


MONG ƯỚC ĐẦU NĂM 
Trần Đình Sử
Mùng Một Tết Đinh Dậu

Đầu năm mong sao cho tư tưởng yêu nước, bảo vệ chủ quyền phải lên ngôi thực sự, nó phải là hạt nhân đoàn kết người Việt ở trong nước và thế giới. 

Ước mong tư tưởng đầu hàng, quỳ gối trước quân bạo ngược bị phỉ nhổ.

Ước mơ tư tưởng chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, khởi nghiệp thành sự thật, không phải là khẩu hiệu tuyên truyền đầu lưỡi, khiến cho doanh nghiệp, nông nghiêp, du lịch, công nghiệp, ngoại thương phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

Ước mơ người tài, người có đức thật sự được bổ dụng, không phải chiêu bài để đưa bọn con ông cháu cha tiếp tục đề đầu cưỡi cổ nhân dân.

Ước mơ chống tham nhũng nói là làm, không phải khẩu hiệu tuyên truyền, không xử đúng người đúng tội, xử hết mọi kẻ liên can.

Ước mơ giáo dục cải cách, đổi mới có hiệu quả nâng cao dân trí, chấn dân khí, cung cấp những thế hệ người Việt mới có khả năng sánh ngang cùng nhân dân các nước tiên tiến.

Ước mơ môi trường được bảo vệ thật sự.

3 nhận xét :

 1. Nguyễn Quang Vinh03:24 30 tháng 1, 2017

  Đôi giòng kính tặng bác Trần Đình Sử:

  Ước mơ không chỉ là mơ ước!
  mà mọi người / mọi tổ chức cùng hành động theo cách của mình,
  để biến ước mơ thành sự thật.

  Trả lờiXóa
 2. Bao giờ Việt Nam hết tham nhũng thì mọi ước mơ của GS ( cũng là ước mơ của nhiều người dân Việt Nam) mới có hy vọng trở thành hiện thực. Còn không, thì ước mơ chỉ là mơ ước thôi !

  Trả lờiXóa
 3. Ước mơ của GS cũng là ước mơ của 90/94 triệu người dân Việt Nam nhưng chắc rằng cũng chỉ là mơ,khi mà Hiến pháp là văn bản quan trọng nhưng cũng chỉ đứng sau Cương lĩnh đảng CS mà thôi

  Trả lờiXóa