Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2016

NHỮNG CUỐN SÁCH MỚI NHẤT TRÊN GIÁ

Lâm Khang thư viện vừa nhận được một số ấn phẩm do
các tác giả, soạn giả, nhà sách và bạn bè gửi tặng.
Chúng tôi chân thành cám ơn và trân trọng giới thiệu: 

 Bạn ở Nhà Xuất Bản Chính trị Quốc Gia tặng.

 Nhà Xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.
.
 Nhà sách Dân trí gửi tặng.
.
Tiến sĩ Sử học Trần Đình Hằng - Phân viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật
 tại Miền Trung tặng.
.
 Nhà sách Khai Tâm - Sài Gòn gửi tặng.

 Sư thầy Viên Như (Đà Lạt) gửi tặng.

 Nhà xuất bản Phụ Nữ gửi tặng.

  Nhà xuất bản Phụ Nữ gửi tặng.
.
Tễu Blog hân hoan giới thiệu cùng bạn đọc!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét