Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

ÔNG PHAN VĂN PHONG YÊU CẦU HỦY KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CỬ TRI

Ông Phan Văn Phong, một trong 48 người tự ứng cử ĐB QH Khóa 14 tại Hà Nội.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ

Kính gửi: Ban mặt trận Tổ Quốc phường Tràng Tiền,

Đồng kính gửi: - Uỷ ban Bầu cử thành phố Hà nội,
-  Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hà Nội,
- Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam,
-  Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Tôi tên là: Phan Văn Phong. Là ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khoá 14.

Tôi đã tham gia quá trình tự ứng cử từ đầu đến kết thúc hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nhận thấy như sau:

1/ Nơi xác nhận lý lịch ứng cử viên là uỷ ban nhân dân Phường đã cố ý ghi những nhận xét sai lệch vào lý lịch của ứng cử viên, và đó là 1 hành vi phạm pháp quả tang cần được đưa ra xử lý trước pháp luật;

2/ Trước khi diễn ra hội nghị thì những người có trách nhiệm như tổ trưởng và phụ trách các ban trong tổ dân phố …kết hợp những người xấu thông qua nhóm người tự nhận DƯ LUẬN VIÊN ( đây là nhóm người chuyên đi dựng chuyện bôi nhọ nói xấu những người họ không thích ) tung ra những thông tin bôi nhọ mạ lỵ ứng cử viên trên phương tiện truyền thông đại chúng nhằm đánh hạ uy tín ứng cử viên. Đây cũng là 1 hành vi phạm pháp cần được xử lý.

3/ Về tổ chức hội nghị cử tri thì những người chịu trách nhiệm tổ chức đã chỉ mời những cử tri đến dự theo cách có chọn lọc, trong hội nghị thì những người có trách nhiệm phát biểu lại cố tình đưa ra những thông tin xấu để tiếp tục bôi nhọ mạ lỵ ứng cử viên mặc dù biết rõ những thông tin này không hề ăn nhập với tiêu chuẩn của đại biểu Quốc Hội. 

Trong tình hình các cử tri chưa được phổ biến đến nơi đến chốn cũng như chưa nắm rõ các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội thì những phát biểu trên ( chỉ nói khuyết điểm, không nêu ưu điểm ) rõ ràng xuất phát từ mục tiêu xấu sa đê hèn là làm thay đổi lập trường cử tri để họ loại bỏ ứng viên theo ý muốn ban tổ chức.

4/ Về phát biểu của ứng cử viên thì người chủ trì hội nghị thường hay cắt ngang, không cho trình bày chương trình hành động. Như thế thì làm sao cử tri biết được những điều tốt đẹp đang chờ họ phía trước để mà tín nhiệm ứng viên;

5/ Qua theo dõi tình hình diễn ra trong thời gian qua Tôi thấy các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên tự ứng cử khác đã diễn ra trên cả nước đều trong tình trạng tương tự.

Trên cơ sở những điều nhận thấy nêu trên. Tôi mạnh mẽ tẩy chay toàn bộ nội dung và kết quả của hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với trường hợp của Tôi cũng như 1 só trường hợp khác mà Tôi được biết; Đồng thời yêu cầu các cấp thẩm quyền đồng tình huỷ bỏ kết quả hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với trường hợp của Tôi cũng như với một số trường hợp tương tự khác.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Hà nôi, ngày 12 tháng 04 năm 2016
Người viết yêu cầu
Phan Văn Phong

1 nhận xét :

  1. Trần Thị Thảolúc 19:16 12 tháng 4, 2016

    Tấy chay toàn bộ nội dung và kết quả của hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là đúng, vì hội nghị gì mà toàn nói điêu , vu khống cho người tự ứng cử , thật không khác gì cuộc đấu tố hồi CCRĐ năm 1955-1957 vậy .

    Trả lờiXóa