Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2016

TRÒN 02 NĂM, THƯ NGỎ CỦA 61 ĐẢNG VIÊN GỬI ĐI KHÔNG HỒI ÂM

Ngày 28 tháng 7 năm 2014, 61 đảng viên lão thành, đứng đầu là Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh gửi thư yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam:

1- Bạch hóa Hội nghị Thành Đô và các quan hệ với Trung Cộng.
2- Từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin, từ bỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Sau 02 năm, Thư Ngỏ vẫn chưa được hồi âm, dù chỉ là một phiếu trả lời đã nhận thư. Đảng cũng chưa giải thích Hội nghị Thành Đô thế nào và tại sao lại vẫn cứ phải đi lên CNXH.

Tễu Blog đăng lại bức thư tâm huyết, để mọi người cùng đọc một lần nữa!

Ngày 28 tháng 07 năm 2014

THƯ NGỎ

Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Trung Quốc từ lâu đã theo đuổi mưu đồ đặt nước ta vào vị thế lệ thuộc, phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đến nay,Việt Nam đã có nhiều nhân nhượng trong quan hệ với Trung Quốc, phải trả giá đắt và càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới. Gần đây, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, Trung Quốc có nhiều hành vi leo thang mới trong mưu đồ xâm lược và bá chiếm Biển Đông, coi Việt Nam là mắt xích yếu nhất cần khuất phục trước tiên. Thực tế bóc trần cái gọi là “cùng chung ý thức hệ xã hội chủ nghĩa” chỉ là sự ngộ nhận và “4 tốt, 16 chữ” chỉ là để che đậy dã tâm bành trướng. Cho đến nay, thế lực bành trướng Trung Quốc đã đi được những bước quan trọng trong mưu đồ biến Việt Nam thành “chư hầu kiểu mới” của họ.

Thực trạng đau lòng này phơi bày sự yếu kém cả về trách nhiệm và năng lực của lãnh đạo đảng và nhà nước trong thời gian qua.

Toàn thể ĐCSVN, trong đó có chúng tôi, phải chịu trách nhiệm trước dân tộc về tình hình nói trên và phải góp phần tích cực khắc phục những sai lầm đã gây ra; trong đó phần trách nhiệm chủ yếu và trước hết thuộc về Ban Chấp hành Trung ương và Bộ chính trị. 

Vì vậy chúng tôi, những người ký tên dưới đây, thấy cần bày tỏ suy nghĩ của những đảng viên ĐCSVN trung thành với tâm nguyện vì nước vì dân khi vào Đảng với mấy yêu cầu chính dưới đây:

1. Trước tình thế hiểm nghèo của đất nước, với trách nhiệm và vị thế của mình, ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ngay từ bây giờ, cần thảo luận thẳng thắn và dân chủ trong toàn Đảng và trong cả nước về tình hình mọi mặt của đất nước và những thách thức trước bước đi mới rất trắng trợn của Trung Quốc bá chiếm Biển Đông, vạch ra con đường chuyển đổi cơ cấu kinh tế lạc hậu và lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc hiện nay, xây dựng hệ thống nhà nước pháp quyền thật sự dân chủ. Chỉ có như vậy mới phát huy được sức mạnh trí tuệ, tinh thần và vật chất của dân tộc Việt Nam, tăng cường được đoàn kết, hòa hợp dân tộc và tranh thủ được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân loại tiến bộ, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Quan điểm nêu trên cần được thấu suốt và thực hiện ngay trong việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII với các đại biểu được bầu chọn thật sự dân chủ, đáp ứng được yêu cầu chính trị của đại hội. Đó là trách nhiệm của các tổ chức đảng các cấp và của từng đảng viên có tinh thần yêu nước. Đồng thời, kỳ bầu cử Quốc hội sắp tới phải thật sự dân chủ, tạo lập một Quốc hội chuyên nghiệp, xứng đáng đại diện cho dân, đáp ứng yêu cầu lập pháp chuyển đổi thể chế chính trị.

Việc cần làm ngay để thể hiện sự thực tâm chuyển đổi thể chế chính trị, tạo niềm tin trong dân là các cơ quan công quyền chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình.

2. Lãnh đạo đảng và nhà nước thống nhất nhận định về mưu đồ và hành động của thế lực bành trướng Trung Quốc đối với nước ta, từ bỏ những nhận thức mơ hồ, ảo tưởng; và có đối sách trước mắt và lâu dài bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, xây dựng quan hệ láng giềng hòa thuận, hợp tác bình đẳng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. 

Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v…

Việc cần thiết và cấp bách hiện nay là phải nhanh chóng kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế nhằm phát huy thế mạnh chính nghĩa của nước ta. Đồng thời, Việt Nam cần chủ động cùng với các nước ven Biển Đông thỏa thuận giải quyết những vướng mắc về chủ quyền trên biển với các đảo, bãi đá; củng cố sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, trước hết là giữa các quốc gia ven biển, trong cuộc đấu tranh chống mọi hành động bành trướng của Trung Quốc muốn độc chiếm vùng biển này thành ao nhà của mình.

Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.

Tổ quốc đang lâm nguy đồng thời đứng trước cơ hội lớn để thay đổi! Trách nhiệm của các đảng viên yêu nước là phải cùng toàn dân nắm lấy thời cơ này, vượt qua thách thức, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển và bảo vệ đất nước.

Bỏ lỡ cơ hội này là có tội với dân tộc!
_____________________

DANH SÁCH CÁC ĐẢNG VIÊN KÝ THƯ NGỎ GỬI BCH TW VÀ TOÀN THỂ
ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 1. Nguyễn Trọng Vĩnh, vào Đảng năm 1939, Thiếu tướng, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, Hà Nội.
 2. Đào Xuân Sâm, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng khoa Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 3. Trần Đức Nguyên, vào Đảng năm 1946, nguyên Trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 4. Nguyễn Văn Tuyến, vào Đảng năm 1946, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
 5. Lê Duy Mật, vào Đảng năm 1947, Thiếu tướng, nguyên Tư lệnh phó, kiêm Tham mưu trưởng Quân khu II, Chỉ huy trưởng Mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang 1979 – 1988, Hà Nội.
 6. Tạ Đình Du (Cao Sơn), vào Đảng năm 1948, Đại tá, Cựu chiến binh, Hà Nội.
 7. Vũ Quốc Tuấn, vào Đảng năm 1948, nguyên Trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
 8. Nguyễn Hữu Côn, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên Tham mưu trưởng Hậu cần Quân đoàn 2, Hà Nội.
 9. Hoàng Hiển, vào Đảng năm 1949, nguyên Trung tá Hải quân, Hà Nội.
 10. Đỗ Gia Khoa, vào Đảng năm 1949, nguyên cán bộ cơ quan Bộ Công an và Tổng cục Hải Quan, Hà Nội.
 11. Hà Tuân Trung, vào Đảng năm 1949, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Tổng biên tập tạp chí Kiểm tra, Hà Nội.
 12. Nguyễn Thị Ngọc Toản, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Giáo sư, Cựu Chiến binh, nguyên Chủ nhiệm khoa, Quân Y viện 108, Hà Nội.
 13. Phạm Xuân Phương, vào Đảng năm 1949, Đại tá, Cựu chiến binh, nguyên chuyên viên Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hà Nội.
 14. Tô Hòa, vào Đảng năm 1950, nguyên Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng.
 15. Võ Văn Hiếu, vào Đảng năm 1950, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương cục Miền Nam. 
 16. Hoàng Tụy, vào Đảng năm 1950, Giáo sư Toán học, Hà Nội.
 17. Huỳnh Thúc Tấn, vào Đảng năm 1951, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Hà Nội.
 18. Tạ Đình Thính, vào Đảng năm 1951, nguyên Vụ trưởng Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
 19. Nguyên Ngọc, vào Đảng năm 1956, Nhà văn, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội An.
 20. Tương Lai, vào Đảng năm 1959, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, TP. Hồ Chí Minh.
 21. Nguyễn Khắc Mai, vào Đảng năm 1959, Giám đốc Trung tâm Minh Triết, Hà Nội.
 22. Đào Công Tiến, vào Đảng năm 1960, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Việt Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 23. Vũ Linh, vào Đảng năm 1962, nguyên Chủ nhiệm chương trình PIN mặt trời, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.
 24. Nguyễn Kiến Phước, vào Đảng năm 1962, nguyên Ủy viên Ban Biên tập báo Nhân Dân, TP. Hồ Chí Minh.
 25. Nguyễn Thị Ngọc Trai, vào Đảng năm 1963, nhà báo, nhà văn, nguyên Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hà Nội
 26. Võ Văn Thôn, vào Đảng năm 1965, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 27. Nguyễn Trung, vào Đảng năm 1965, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, Hà Nội.
 28. Huỳnh Kim Báu, vào Đảng năm 1965, nguyên Tổng thư ký‎ Hội Trí thức yêu nước TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 29. Hạ Đình Nguyên, vào Đảng năm 1965, nguyên Chủ tịch Ủy ban phối hợp hành động Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
 30. Nguyễn Văn Ly (Tư Kết), vào Đảng năm 1966, nguyên thư k‎ý của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh
 31. Lê Công Giàu, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 32. Kha Lương Ngãi, vào Đảng năm 1966, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP. Hồ Chí Minh.
 33. Tô Nhuận Vỹ, vào Đảng năm 1967, nhà văn, nguyên Bí thư Đảng Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng biên tập tạp chí Sông Hương, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
 34. Phạm Đức Nguyên, vào Đảng năm 1968, Phó Giáo sư Tiến sĩ ngành Xây dựng, 46 tuổi đảng, Hà Nội.
 35. Bùi Đức Lại, vào Đảng năm 1968, nguyên Vụ trưởng, chuyên gia cao cấp bậc II, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Hà Nội.
 36. Lữ Phương, vào Đảng năm 1968, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn Hóa Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 37. Nguyễn Lê Thu An, vào Đảng năm 1969, cựu tù chính trị Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.
 38. Nguyễn Đăng Quang, vào Đảng năm 1969, Đại tá công an, đã nghỉ hưu, Hà Nội.
 39. Trần Văn Long, vào Đảng năm 1970, nguyên Phó Bí thư Thành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
 40. Nguyễn Thị Kim Chi, vào Đảng năm 1971, Nghệ sĩ ưu tú, Đạo diễn điện ảnh, Hà Nội.
 41. Huỳnh Tấn Mẫm, vào Đảng năm 1971, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Tổng biên tập báo Thanh Niên, TP. Hồ Chí Minh.
 42. Võ Thị Ngọc Lan, vào Đảng năm 1972, nguyên cán bộ công an TP. Hồ Chí Minh.
 43. Hà Quang Vinh, vào Đảng năm 1972, cán bộ hưu trí, TP. Hồ Chí Minh.
 44. Nguyễn Đắc Xuân, vào Đảng năm 1973, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, nguyên Trưởng Đại diện báo Lao Động tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, TP. Huế.
 45. Lê Đăng Doanh, vào Đảng năm 1974, Tiến sĩ Kinh tế học, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 46. Chu Hảo, vào Đảng năm 1974, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hà Nội.
 47. Nguyễn Xuân Hoa, vào Đảng năm 1974, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế, TP. Huế.
 48. Nguyễn Vi Khải, vào Đảng năm 1974, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, 40 tuổi đảng, Hà Nội.
 49. Cao Lập, vào Đảng năm 1974, nguyên Bí thư Đảng ủy ngành Văn hóa -Thông tin TP. Hồ Chí Minh.
 50. Lê Thân, vào Đảng năm 1975, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Tổng Giám đốc Liên doanh SG-Riversite, TP. Hồ Chí Minh.
 51. Ngô Minh, vào Đảng năm 1975, nhà báo, nhà văn, TP. Huế.
 52. Trần Kinh Nghị, vào Đảng năm 1976, cán bộ Ngoại giao về hưu, Hà Nội.
 53. Hồ An, vào Đảng năm 1979, nhà báo, TP. Hồ Chí Minh.
 54. Đoàn Văn Phương, vào Đảng năm 1979, nguyên chiến sĩ thuộc Ban Giao lưu trung ương Cục, TP. Hồ Chí Minh.
 55. Hồ Uy Liêm, vào Đảng năm 1980, nguyên Quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.
 56. Trần Đình Sử, vào Đảng năm 1986, Giáo sư Tiến sĩ Ngữ văn, Hà Nội.
 57. Lê Văn Luyến, vào Đảng năm 1987, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên huấn trung ương Cục Miền Nam, TP. Hồ Chí Minh.
 58. Nguyễn Gia Hảo, vào Đảng năm 1988, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Hà Nội.
 59. Phạm Chi Lan, vào Đảng năm 1989, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội.
 60. Đào Tiến Thi, vào Đảng năm 1997, Thạc sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội
 61. Nguyễn Nguyên Bình, vào Đảng năm 1986, Trung tá, cựu chiến binh, Hà Nội.
_____________________Nguồn: Ba Sàm.

80 nhận xét :

 1. Nhật tân hựu nhật tânlúc 06:03 29 tháng 7, 2014

  Hãy cho NDVN gửi Thư Ngỏ tới LĐ Đảng và NN nữa . THƯ NGỎ của NDVN chính là cuộc Trưng Cầu Dân Ý :
  1/ Về sự tín nhiệm của NDVN đối với ĐCSVN.
  2/ Về đa đảng
  3/ Về thay đổi Hiến Pháp Dân Chủ .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng cho rằng về ý nghĩa đa đảng của bạn là tốt .Trước kia chúng tôi đều có ý thức: người người thi đua -ngành nhành thi đua -ta nhất định thắng .địch nhất định thua .Bạn hãy tìm tài liệu để biết những ngày đó dù chỉ một đảng ,vậy hiện nay nếu đa đảng :không loại trừ có một Đảng thân Tàu thì bạn có kế sách gì trong khi chưa biết thủ lĩnh đảng mà bạn theo tài năng họ sa sao .?Hãy tích cực "trồng rau và diệt trừ sâu bệnh " để có thực phẩm sạch .khi mọi người đều ý thức như vậy và đồng lòng xứng đáng với Tổ tiên !

   Xóa
  2. Bạn Nặc danh 12:42 thân mếnThời mà bạn nói là thỡi ĐCSVN nhờ Tầu, bám Tầu để lừa dân mà tồn tại. Nay dân biết hết rồi, vì Tầu đã công khai ý đồ cướp toàn bộ BĐ. ĐCSVN vẫn muốn bám chặt vào TQ, mới cứ dụ " anh em 4 tốt, 16 chữ vàng", mặc nguy cơ mất hoàn toàn biển đảo của cha ông, để giữ độc quyền lãnh đạo, nhưng dân không chịu. Rau của bạn đã bị những con sâu tham nhũng ăn hết tận gốc, còn tiết chất độc làm huỷ hoại cả mầm mổng thì dù bạn có mua thốc trừ sâu của Tầu về phun tiếp, chúng cũng nhờn, phát triển nhanh hơn, nuốt sạch đất đai VN, thì bạn có thấy mình là kẻ Thất phu hữu trách không? Chưa dắn thân đã nghi ngờ, nghe loại sâu bọ dọa đã vãi linh hồn sợ đa đảng có đảng thân Tầu....
   Có 5 đảng mà 1 đảng thân Tầu, thì nó cũng sẽ ko có người dân yêu nước nào bầu cho nó. Còn có một đảng duy nhất mà thân Tầu, lại độc tài, tàn ác, bịt miệng, bóp cổ dân, cướp đất bán hết cho Tầu mới là nguy cơ mất nước và chịu nhục với tổ tiên đó bạn.

   Xóa
 2. Đây mới là những Đảng viên chân chính, Chân thành cám ơn các Bác

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất tán thành! Những đảng viên chân chính của Đảng Cộng Sản lúc nào cũng trung thành với lý tưởng Cộng Sản của mình .

   Xóa
 3. Phải thay đổi thôi chứ cứ thế này cộng đồng quốc tế coi công dân của các nước CS như là thứ công dân loại 3 nhục lắm - Thái lan cũng vừa thay đổi chính sách nhập cảnh đối với công dân việt nam và Campuchia khi vào Thái lan - Nhục

  Trả lờiXóa
 4. Dân tộc Việt Nam vẫn còn phúc khi có những người đảng viên có trái tim yêu nước như quý vị, thật cảm phục và cảm động

  Trả lờiXóa
 5. Nghe lời sông núilúc 08:15 29 tháng 7, 2014

  Trước nay đọc thư ngỏ cũng nhiều NHƯNG ĐỌC XONG THƯ NGỎ NÀY TÔI ĐÃ KHÓC! , Đây là lời kêu gọi thiết tha tận đáy lòng của những người không nguôi lòng yêu nước trong trái tim mình!
  Đã quá đau thương choTổ Quốc, Dân Tộc Việt Nam này! Hãy sáng suốt nắm lấy thời cơ để chuyển đổi thể chế hòa nhập với thế giới và nhân loại văn minh! Đất nước đả quá thừa chiến tranh chết chóc, lòng người ly tán ! Hãy sáng suốt tỉnh táo để những điều bất hạnh này không xảy ra nữa. Cố lên,hảy lột xác vượt lê chính mình trước khi quá muộn!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn đã đọc kiến nghị 72 và dự thảo hiến pháp do nhóm nhân sỹ trí thức đề xướng chưa? tôi đọc bản hiến pháp ấy và so với hiến pháp của đảng đã thông qua 10/2013 thì tôi đã khóc một cách đau đớn vì nhận ra nỗi đau của thân phận của một người dân nô lệ: hóa ra người dân VN từ khi đảng cs cướp và gĩư quyền lãnh đạo thì tất cả quyền tự do dân chủ đều bị đảng cs tước đoạt để thực hiện đảng độc tài toàn trị, để giữ đặc quyền đặc lợi cho riêng đảng (mà đúng hơn là những người trực tiếp cầm quyền trong đảng).
   Thực sự, người dân VN đã khóc hết nước mắt nhiều năm qua vì đảng luôn dỗ dành dân bằng những khẩu hiệu, những lời hứa và đến nay họ mới ngộ ra rằng hóa ra mình bị "đảng ta" lừa.

   Xóa
 6. Chả giải quyết được gì đâu!
  Thư này, cũng như bao nhiêu thư khác, cũng chỉ là một cách giải tỏa bức xúc cho những người tham gia ký thôi mà.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đừng có bạc nhược như thế. Đây là tiếng nói thay mặt cho nhân dân VN trước nhân loại và thế giới. Hơn 90% dân VIỆT NAM cùng đồng lòng như thế. Cảm ơn các bác, các đảng viên chân chính vì nhân dân mà can đảm dũng cảm cất lên tiếng nói từ đáy lòng của mình

   Xóa
  2. Nếu không có hồi âm các Bác cứ bỏ luôn cái tổ chức tự xưng mà các Bác theo đuổi này đi . Sớm ngày nào tốt ngày đó các Bác ạ .

   Xóa
 7. HÃY GỬI CHO UỶ BAN NHÂN QUYỀN LHQ, NGHỊ VIỆN MỸ, LIÊN MINH EU, ..., CÁC VĂN BẢN NÀY ĐỂ HỌ HIỂU LÒNG NHÂN DÂN VIỆT NAM, HÃY NHỜ HỌ TRỢ GIÚP TÀI LỰC TRÍ TUỆ ĐỂ DÂN TỘC VN ĐI LÊN CÙNG THẾ GIỚI DÂN CHỦ .

  Trả lờiXóa
 8. Quốc Gia hưng vong, thất phu hữu trách
  Nhân dân, nhân sĩ trí thức đã có kiến nghị
  Chỉ còn chờ Đảng, Chính phủ thực hiên
  Hãy vượt lên chính mình,
  Để đưa con thuyền Tổ Quốc vươn khơi đón chào bình minh huy hoàng của Dân Tộc Việt của Thời Đại Mới

  Trả lờiXóa
 9. Anh Hùng dễ có mấy ai....lúc 09:23 29 tháng 7, 2014

  Đến một đất nước xưa nay nhiều người VN vãn nghĩ là nghèo và lạc hậu như Miến điện và Campuchia thì giờ họ đã có đa nguyên trong khi Việt Nam ngàn năm văn hiến.....Mong sao có nhiều tiếng nói lương tâm lên tiếng, Cám ơn các bác nhiều

  Trả lờiXóa
 10. Cảm ơn các Bác, các Chú, các Anh.

  Trả lờiXóa
 11. Trên đường tìm cách cứu nước Hồ chủ tịch đã vui mừng reo lên khi thấy có một tia sáng để cứu nước ,cứu dân tộc ở chủ nghĩa cộng sản và thực tế Người rất sáng tạo vận dụng để đem lại lợi ích cho dân tộc mình ,không ngoài mong muốn "dân ta được tự do .nước ta được độc lập ,ai cũng có cơm ăn áo mặc -ai cũng được học hành "Từ cái cốt lõi ấy Người luôn học hỏi cái tinh túy của thế giới ,của nhân loại của các dân tộc và phát huy tiềm năng tốt ,bản chất cốt lõi của dân tộc . ở một đất nước lúa nước 80% dân tộc mù chữ .thù trong ,giặc ngoài nhưng ý tưởng của Người thực hiện cũng không dễ dàng gì ,nhưng đã thành công .Tiếc thay cho tới nay ít người cả trong lãnh đạo lẫn thường dân cảm thụ tốt tư tưởng của người ,ví như người ta kêu gọi .phát động "học tập và làm theo Bác Hồ vĩ dại " nhưng hầu như chỉ như lũ vẹt ,hình thức giáo điều ,cơ hội ...Việc họ học theo Bác là :cần _kiệm _liêm_ chính vv vv "vì vậy mà nền giáo dục Việt nam Hiện nay hết cải cách này ,thay đổi kia mà càng rối thêm mà cái chính học ở Bác là :1_Dĩ bất biến -ứng vạn biến.2-Dĩ công vi thượng 3-đào tạo thế hệ trẻ là điều cần thiết -Hỏi rằng mấy ai đã làm đúng điều này Đát nước ta thống nhất được đã Bao chiến sĩ cộng sản đã ngã xuống .quần chúng nhân dân ủng hộ họ cũng ngã xuống Hãy nghĩ lại công lao của họ và theo gương họ ,đừng vô ơn phỉ báng họ.Trong đạo Phật giáo ai đã dược lên cõi Niết bàn ,Thiên chúa giáo ai đã lên Thiên đàng ? cái chính là "Phật tại Tâm !"Tôi cũng là Người Đảng viên tôi thấy Hãy học ở Trần Nhân Tông ,ở Nguyễn Trãi -ở Bác Hồ !Ngày nay một vài người Việt Nam ra nước ngoài ăn cắp không thể nói rằng đất nước Việt nam là Đất nước người ăn cắp ,nhưng nếu ta không nhanh chóng ngăn chặn để nhiều người Việt ăn cắp thì vô hình chung Việt nam là "đất nước ăn cắp " "Sư tử thân trung -trùng thực sư tử nhục "Thiên thời -Địa lợi nhưng nhân không hòa người Nhật -Người Pháp trước kia khác nên đường lối cứu nước của Hai cụ Phan khác nào đưa hổ cửa trước ,rước beo cửa sau (trần dân tiên ) và
  hai Cụ đều thấy niềm tin vào Nguyễn ái Quốc .Tôi rất ưa câu nói của ông Nguyễn Cao Kỳ khi nói với về đát nước dịp ông về nước ?chúng ta không nhuộm tóc ,thay da để mà mạnh được ,nhưng chúng ta phải bồi dưỡng sinh lực,trí lực .đoàn kết - tóc đen da vàng vẫn khỏe mạnh và cường tráng hơn. Khi ngươi Việt thường dân đi đường còn đội mũ bảo hiểm rởm coi thường ngay sự sống của mình -quan chức có học hay học rởm còn tham nhũng . khi viết những dòng này thì trên VTV1 đang nói tại sao "tái giá lại không được công nhận bà mẹ V N A H " ?vậy các Đảng viên nghĩ gì ? Còn "ba thằng khác " Trong một Đảng còn "..của Bà ,...của cháu " nên "thành xây xong lại đổ " liệu chờ thần "kim quy "?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Lảm nhảm cái gì đấy?

   Xóa
  2. Ông bạn hiểu cái đuôi, mà không hiểu cái đầu và cũng không biết cái khúc giữa là cái gì .

   Xóa
 12. Chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, tổng bí thư còn bận lần lượt lên lớp dạy bảo mấy ông bà đi đại sứ, còn thời gian đâu mà đọc Thư ngỏ?

  Trả lờiXóa
 13. Mấy vị chóp bu ơi hãy vì quyền lợi của dân tộc Việt nam đi !

  Trả lờiXóa
 14. Bỏ Đảng Cộng Sản đi các bác, đừng dập dòm nữa. Đợi một vài năm nữa có biến loạn, biến cố khác hay lớp trung niên/thanh niên mới dấn thân thì hành động của các bác là VÔ NGHĨA. Hành động của các bác bản chất vẫn chỉ muốn 1 đảng cầm quyền là vẫn chưa phải Dân chủ đích thực, đúng nghĩa

  Xin đọc bài "Sĩ phu đời cũ và “đảng phu” đời nay"

  http://donghailongvuong.wordpress.com/2014/07/07/si-phu-doi-cu-va-dang-phu-doi-nay/

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hảy làm như anh NGUYỄN CHÍ ĐỨC.

   Xóa
  2. Tôi đại tá, đang chờ hưu và đã quyết định bỏ đảng nay mai

   Xóa
  3. Cái mà dẫn đến mọi người trăn trở thu nhỏ lại trong một gia đình mà cố Nghệ sĩ Lưu quang Vũ đã dự báo "Ông không phải là bố Tôi"

   Xóa
  4. Tôi đã bỏ đảng từ lâu rồi, thấy nhẹ cả người.

   Xóa
  5. Đâu phải chỉ có người ghi tên mới bỏ đảng. Còn khối người không ghi tên nhưng đã bỏ từ lâu!!!

   Xóa
  6. Tôi biết cái Đảng này sẽ ngày càng sa lầy vào những sai lầm và bế tắc nặng nề hơn cho nên tôi cương quyết không dính líu vào từ khi có trí khôn

   Xóa
 15. Mâu thuẫn giữa đảng viên với đảng mà gay gắt thế, thì mâu thuân giữa dân với đảng còn đến đâu?

  Trả lờiXóa
 16. Chắc có rất nhiều đảng viên nghĩ như thế này nhưng không dám nói ra. Chẳng lẽ nước ta vẫn có hàng triệu người còn tôn thờ cái chủ nghĩa mà nhân loại đã cho vào sọt rác? Lại nhờ câu của cụ Tản Đà: Bởi lẽ dân mình ngu quá chó. Cho nên chúng nó mới làm quan.

  Trả lờiXóa
 17. Những Đảng viên " vì nghĩa quên thân vì dân phục vụ" . Xin cám ơn!

  Trả lờiXóa
 18. Rất kính trọng những đảng viên đã ký tên kiến nghị.
  Đau lòng thấy rằng những vị lãnh đạo ngày nay thiếu cả "tâm" lẫn "tầm" đối với đất nước.
  Đừng trách họ, vì thật ra họ không thể vượt qua bản ngã của mình, trình độ của họ chỉ có thế, tham lú và mê muội, và lại lãnh đạo đất nước ...
  Chỉ đau cho dân tộc Việt Nam vướng vào cái vòng nầy, mỏi mòn tuyệt vọng.
  Mong anh linh tiền nhân giúp đất nước trong kiếp nạn nầy !

  Trả lờiXóa
 19. Các cán bộ, đảng viên đương chức hãy bớt "cái tôi" đi, hãy vì quyền lợi của Đất nước và Dân tộc mà tham gia ký tên vào lá thư ngỏ này. Đất nước ta có phát triển, có dân chủ, văn minh thì chính các vị cũng mới được mở mày, mở mặt với thế giới chứ nếu cứ như bây giờ thì dù các vị có chức to đến mấy ở trong nước, thì khi ra nước ngoài vẫn cứ phải xấu hổ vì thân phận nhược tiểu và hèn mọn của mình. Rất nhiều người trong số các vị đương chức cũng đã thấy rõ được sự thối nát của cái tổ chức mà các vị đang tham gia sinh hoạt. Vì vậy các vị hãy ủng hộ lá thư ngỏ này.

  Trả lờiXóa
 20. BCH TW chắc chắn là không thay đổi. Vậy thì các đảng viên yêu nước thương dân như các bác đứng tên trên hãy đứng lên lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện cuộc cách mạng cho dân cho nước chứ?

  Trả lờiXóa
 21. Theo mình Cuộc sống muốn có hạnh phúc thì cần phải đâu tranh và lên tiếng, Mà đảng viên CS là một tiếng nói rất quan trọng.Chỉ mong sao nhà cầm quyền sớm thức tĩnh lương tâm

  Trả lờiXóa
 22. Ủng họ các bác ký tên

  Trả lờiXóa
 23. MỘT BƯC THƯ RẤT HAY
  Thư ngỏ này cần được in ra theo dạng truyền đơn để thông tin cho mọi người biết

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất đúng! Lớp trẻ đang khao khát sự thật này. Tôi không vào đảng, nhưng muốn bỏ đảng 100 lần!

   Xóa
 24. xã hội việt nam tham nhũng từ xã đến trung ương, khắp 64 tỉnh thành. lòng dân ai oàn. Mất uy tín với dân quá. Chỉ có thay đổi thì thế hệ con cháu mới có cơm ăn, áo mặt, văn minh. Lo cho thế hệ sau này không biết làm gì ăn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. hãy mạnh dạn bắt con sâu nhỏ trong vườn rau nhà mình ,và ai cũng đồng lòng,toàn dân và các Đảng viên giữ vững khí tiết thì giống như Diệt mối -mối chúa tham nhũng chắc cũng bị diệt .giừ cứ kêu bọn tham nhũng ơi đừng tham nữa hỏi ích gì ?

   Xóa
 25. hihi. Các bác hãy nhớ lời của Bác Lê Hiếu Đằng: "Dân chủ chỉ có được khi nhân dân đứng lên". Đừng chờ đảng thay đổi có lợi cho dân, cho nước!

  Trả lờiXóa
 26. Những đảng viên khác muốn kye tên được ko?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đương nhiên bạn có thể ký tên (nếu là đảng viên), bằng cách gửi thư đến BVN / chú Tễu công bố ký tên hưởng ứng là được. Tiếc rằng tôi đã công bố ra khỏi Đảng rồi nên không ký tên nữa.

   Xóa
 27. Tôi nhất trí và hoàn toàn ủng hộ bức thư này

  Trả lờiXóa
 28. Đọc thư ngỏ này mà trong lòng mừng quá . Còn những người tâm huyết vì sự tồn vong của dân tộc như những đảng viên cộng sản chân chính - những vị đã kí tên vào bức thư này , thì đất nước mình sẽ trường tồn ( sẽ không thể thành một quận của tỉnh Quảng Đông , như Tầu khựa âm mưu cùng những kẻ cam tâm vì quyền lợi cá nhân ích kỉ mà bán nước ) . Xin cám ơn quý vị cộng sản chân chính và hy vọng sự thẳng thắn và vô cùng dũng cảm của quý vị sẽ tác động tích cực đến những người lãnh đạo đang trị vì đất nước .

  Trả lờiXóa
 29. Nd 12:42 nói rối rắm mù mịt, tôi chả hiểu gì cả?

  Trả lờiXóa
 30. Cũng là một tin hay. Tích cực nhất là họ bỏ cái tiêu đề "CHXHCNVN - ĐLTDHP" vô nghĩa.

  Trả lờiXóa
 31. Cảm ơn các Cụ,các Bác, các Cô, Chú, các Anh,Chị, những đảng viên cộng sản chân chính,luôn luôn một lòng vì nước quên thân !.

  Trả lờiXóa
 32. Không biết nói gì ngoài hai từ Chân thành cám ơn! Đọc xong thư mà như không tin vào mắt mình .... Dân tộc mình còn có nhiều đảng viên vì dân vì nước vậy sao!

  Trả lờiXóa
 33. Rất cảm ơn các bác! Nhưng các bác đều là các cựu quan chức, nên nhiều người dễ cho rằng các bác ko còn lợi ích gì nữa nên mới dám mạnh miệng như vậy. Bây giờ thế này, các bác hãy bằng tất cả sự ảnh hưởng và uy tín của mình, hãy vận động thêm nhiều các quan chức còn đương chức cùng ký tên vào bức thư ngõ này. Làm được như vậy mới mong lay động được Bộ Chính Trị và toàn thể Đảng viên còn lại.

  Trả lờiXóa
 34. Cái gì không phù hợp thì chúng ta loại bỏ đó là quy luật tất yếu. Xin cám ơn quý vị

  Trả lờiXóa
 35. Nếu tôi là đảng viên có thể ký tên được không?

  Trả lờiXóa
 36. Một đất nước tài nguyên thiếu thốn, quanh năm động đất, sóng thần, bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ đi lên từ đổ nát để thành cường quốc về công nghệ như Nhật Bản; hay một nước nhỏ chỉ có sa mạc và sỏi đá như Israel mà trở thành một nước nông nghiệp hiện đại, công nghiệp và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giơí; một nước như Hà Lan có độ cao dưới mặt nước biển nhưng nông nghiệp vào loại hiện đại nhất thế giới, đời sống người dân cao và vào loại hạnh phúc nhất thế giới; một nước như Hàn quốc bị chiến tranh tàn phá tiêu điều, tài nguyên không có gì chỉ nhập về sản xuất trở thành một nước công nghiệp hiện đại sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới có mặt khắp nơi, người dân có cuộc sống văn minh hiện đại no đủ gấp 50 lần miền Bắc triều.... tất cả các nước đó phát triển, người dân được tự do dân chủ là do đa nguyên đa đảng chứ họ chẳng có gì đặc biệt hơn các nước khác; họ chẳng có cái "tài tình" nói mà không làm như ban lãnh đạo đảng csVN.

  Trả lờiXóa
 37. Hãy đặt lợi ích của nhân dân của đất nước lên trên hết vì một nước việt nam cường thịnh - có thể phải hy sinh chút lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân hẹp hòi

  Trả lờiXóa
 38. hôm nay 30/7, tại HN có cuộc hội thảo đề tài "truyền thông phi nhà nước..." có thông tin gì, chú Tễu tường thuật cho mọi người cùng biết nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

   Xóa
 39. Có thể nói đây là bản kiến nghị của toàn dân Việt Nam. Đảng bỏ qua cơ hội này sẽ không còn chốn dung thân.

  Trả lờiXóa
 40. Mac nói: Thực tiễn kiểm tra tính đúng đắn của lý thuyết. Nếu lý thuyết không đúng với thực tế thì lý thuyết ấy không đáng tin cậy. Chủ nghĩa xã hội, cái mà ta đang theo, nhân loại đã thực hiện nhiều thế kỷ nhưng hiện nay phải vứt bỏ bởi tính phản khoa học và không thực tế của nó. Bằng chứng thì ai cũng có thể thấy ở quá khứ và hiện tại. Làm sao ta cứ phải theo nó và đứng mãi ở thời kỳ quá độ? Thời buổi này, chậm một ngày còn mất ăn nữa huống hồ đem cả dân tộc ra mà thí nghiệm hàng mấy chục năm. Khi chúng ta xây dựng xong "chủ nghĩa xã hội phát triển" như Liên xô thời Breznev, không biết chừng Mianma, Campuchia đã tiến ngang Thụy sĩ. Lúc ấy, con cháu chúng ta sẽ ngồi rút kinh nghiệm và loay hoay tìm bài học về "kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thực tế thì ai cũng hiểu điều đó rồi nhiều cán bộ cấp cap cũng nghĩ như vậy. Nhưng thối lui bằng cách nào chẳng lẽ lại công nhân đảng thất bại? đảng không anh minh sáng suốt? con đường mà đảng dẫn dân đi bấy lâu nay là mù quáng? khó, khó quá. Bây giờ cứ như con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cộc leo ra rồi lại leo vào.
   Có để thay đổi phải có con người phải biết đặt lợi ích đất nước, lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân

   Xóa
 41. Hay và ý nghĩa. Hoan nghênh

  Trả lờiXóa
 42. Tổ Quốc Trên Hết! LĐ ĐCS hãy đặt quyền lợi của Tổ Quốc trên quyền lợi phe nhóm cá nhân rồi điều tốt đẹp sẽ đến với các vị !

  Trả lờiXóa
 43. Ủng hộ tuyệt đối bức thư ngỏ đúng đắn, có tâm, có tầm của các cựu lãnh đạo và các lão thành cách mạng chân chính. Tôi cũng là đảng viên và có thể nói tuyệt đại đa số các đảng viên cũng có suy nghĩ như các vị tiền bối đã ký thư ngỏ. Nhưng số ít các đảng viên (chiếm 1 phần vạn đang có đặc quyền, đặc lợi, là các ủy viên ban chấp hành TƯ, họ đang nắm chuyên chính quyền lực) không dễ gì từ bỏ đặc quyền, mặc cho tổ quốc lâm nguy, mặc cho dân tộc lầm than tụt dốc, mặc cho xã hội mất phương hướng vẫn ôm chân trung quốc thì phải làm sao đây!!!

  Trả lờiXóa
 44. Vì lợi ích dân tộc, vì bản lĩnh người cầm quyền mà Mông cổ dù nằm giữa 2 thằng khổng lồ độc tài vẫn vứt bỏ CNXH để xây dựng một chế độ đa nguyên, đa đảng, thân phương Tây, không sợ gì TQ hay Nga (dù nước thì quá xa, mà lưả thì ngay cạnh?)và hiện nay Mông cổ đang phát triển rất nhanh chóng.

  Trả lờiXóa
 45. Tôi là phó thường dân thôi, nhưng tôi phục 61 đảng viên cộng sản này là "dám chịu trách nhiệm một phần" cùng với 3 triệu đảng viên cộng sản đưa đất nước đến chỗ "tanh bành" và "lệ thuộc China" như hôm nay. Theo tôi thì 61 đảng viên cộng sản yêu nước này phải làm cách nào đó chứng minh cho 3 triệu đảng viên có chức nhưng không có quyền thực thụ hiểu rõ đươc phải vì nước vì dân mà đặt tổ quốc lên trên đảng cộng sản thì mới hy vọng buộc 16 ông có chức và có quyền thực thụ thay đổi thể chế được. Dân tộc Việt Nam hôm nay lâm vào tình thế phụ thuộc China có nguy cơ bị China thôn tính như thế này là do lỗi của toàn bộ đảng viên cộng sản đã đem "sợi dây Mac-Lênin" cột chặt người dân Việt Nam, có thế bọn China mới nhân cơ hội buộc nước ta và nước chúng tiến tới thế giới đại đồng do chúng lãnh đạo. Chính người cộng sản cột dây thì chỉ có chính người cộng sản tháo dây được mà thôi. Nếu không sớm tháo dây tôi e rằng con cháu của người dân như tôi cũng như con cháu của 3 triệu đảng viên sau này sẽ chịu cảnh nước mất nhà tan có vinh dự gì đâu? dù có được làm thái thú cho bọn China thì có vinh dự gì? Các vị nghĩ xem có đúng không?

  Trả lờiXóa
 46. Phải nghiêm túc nhìn nhận, rằng thể chế toàn trị này quá cũ rồi. Nó trái ngược với thế giới là một nhẽ, điều quan trọng hơn, nó là thể chế đứng trên HP và đứng trên nhân dân. Tham nhũng, giả dối, bạo quyền từ đây mà ra. Ông TBT có nói ở đâu đó một nửa câu đúng rằng, tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực. Nhưng ông đã quên, và cố tình ko thấy rằng, tham nhũng là bản tính của mọi quyền lực chuyên chế, của thể chế toàn trị. Và do đó cuộc chiến chống tham nhũng do ông lãnh đạo, là trong sáng, chính danh sẽ không đi đến một tương lai như ông mong muốn...
  Lời vận động trong thư ngỏ không chỉ là gan ruột của những đảng viên yêu nước, mà nó còn là kinh nghiệm, là lí tính soi sáng hiện thực đầy nghịch lí và đau thương này. Tôi mong mỏi, lương tri, và trách nhiệm dân tộc sẽ đem lại cho đảng sức mạnh của sự đổi mới lần 2

  Trả lờiXóa
 47. Nước Anh gần như thống trị thế giới tuyệt đối bây giờ cũng chỉ là một nước hạng khá, Đảng CS Liên Xô thành công vang dội rồi cũng phải "ra đi" vào năm 1990. Thực tế cho thấy là không có cái gì bất tử: có sinh ắt có tử, có thịnh tất có suy. Vậy thì giai đoạnh lãnh đạo Đảng CS Việt Nam cũng sẽ đi vào trang sử không sớm thì muộn. Cái quan trọng là người ta còn nghĩ về mình như thế nào khi mình không còn nữa. CSVN muốn được nhớ đến như là người giải phóng đất nước hay là muốn được nhớ đến về sự yếu kém, tham nhũng, hay tệ hơn là bán nước?

  Trả lờiXóa
 48. VÔ CÙNG MỪNG VÀ XÚC ĐỘNG TRƯỚC SỰ CAN ĐẢM NHÌN NHẬN RA SỰ THẬT CỦA TẤT CẢ CÁC ĐẢNG VIÊN CSVN ĐỐI VỚI SỰ LÃNH ĐẠO SAI LẦM CỦA ĐẢNG, NAY QUÝ VỊ MỚI ĐÚNG LÀ THẬT LÒNG HƯỚNG VỀ LẠI NHÂN DÂN TỔ QUỐC . TOÀN THỂ NHÂN SẼ LUÔN ỦNG HỘ VÀ TRÂN TRỌNG BẢO VỆ QUÝ VỊ .

  Trả lờiXóa
 49. Đừng sống bằng hào quang trong quá khứ mà phải nhìn rõ hiện nay nước ta quá yếu kém so với thế giới bên ngoài, không thể mãi đổ lỗi cho chiến tranh...các vị đã dũng cảm nhìn ra chân lý, nhiều dân thường chúng tôi cũng vậy, Việt Nam ta không thiếu người tài nhưng chưa được sử dụng đúng do đâu. Xã hội VN ta hiện tại có cái tốt khó kiếm cái xấu thì dễ tìm, thật đau lòng.

  Trả lờiXóa
 50. Hôm nay đọc bài viết của dư luận viên Tân Vinh của báo SGGP mà thấy quá nực cười cho nội dung của anh ta . Tân Vinh có lẽ đang ngủ mơ về con đường đi của đảng , đang kiếm vài đồng lẻ nhuận bút mà quên đi nổi đau của cả dân tộc đang ngày đêm lầm than , đất nước đang đi vào ngỏ cụt cũng vì đảng quá bảo thủ , sợ mất quyền lực mà trở thành vật cản lại sự phát triển của đất nước .

  Trả lờiXóa
 51. Dân tộc Việt Nam luôn luôn nhớ ơn 61 vị, đả mở một Sinh Lộ mới cho Đại Cuộc Dân Tộc, nhằm chấn hưng Quốc Gia Dân Tộc Tịnh Trị và Phú Cường. Để đất nước không rơi vào tay Giặc Tàu phương Bắc, thật đáng trân trọng và biết ơn các bật Trưởng Thượng, một lòng vì nước, vì Dân.

  Trả lờiXóa
 52. Hôm nay mới đọc được nội dung thư ngõ lòng tôi thấy cảm động vô cùng. Dẫu biết rằng trong cuộc đời này không một ai mà không sai một lần, nhưng đã sai lầm mà biết ăn năng, hối cải, biết mình sai mà sửa chữa thì sẽ tốt đẹp và tiến bộ được. Xin trân trọng gửi lời kính cẩn đến các cụ, các bác, các chú, các cô, các anh, các chị đã bày tỏ những nổi niềm của những con dân Việt Nam luôn hướng về dân tộc mình. Kính chúc sức khỏe đến với mọi người.

  Trả lờiXóa
 53. Đây là những lời tâm huyết và định hướng đúng đắn, tại sao Đảng bỏ ngoài tai????

  Trả lờiXóa
 54. Đảng là gỉ nhỉ,là một tôn giáo như bao tôn giáo,nhưng đang nắm chính quyền,quyen lực thì tất nhiên khó thay đổi,chỉ khi nào cạn kiệt kinh tế,tài nguyên,nạn tham nhũng không kiểm soát được,lúc ấy quy luật sẽ đào thải

  Trả lờiXóa
 55. Bây giờ chỉ yêu cầu đảng tự gây dựng kinh phí để hoạt động, không ăn vào tiền thuế của dân nữa, xấu hổ lắm!
  Tương tự các tổ chức khác của đảng cũng vậy, thí dụ như mặt trận tổ quốc v.v...cứ lấy tiền dân xài như thế thì không có lòng tự trọng, dân phải khinh thường.
  Đảng thôi không can thiệp vào công việc nhà nước, đồng thời lãnh đạo nhà nước là những đảng viên thì hãy thực thi nghiêm chỉnh hiến pháp, đừng hoãn luật biểu tình và các luật mở đường cho dân chủ, hãy thực hiện trưng cầu dân ý về nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước.
  Hiện tại chưa cần nói đến dân chủ, dân chủ như bà Ngân nói là nói ngược, bà Ngân tự ví nhà nước như cha mẹ, nói thế là sai, nhà nước và quốc hội là đầy tớ của nhân dân! Nhà nước phải dân chủ vì dân muốn vậy thì phải làm!
  Và nhà nước và quốc hội nên tử tế và có lương tâm, đừng phung phí tiền thuế của dân một cách tàn nhẫn và vô lương như vừa qua!

  Trả lờiXóa
 56. Đảng tuy là lực lượng lãnh đạo nhà nước nhưng chưa chính danh, trong lịch sử đảng không thấy nói đảng được nhân dân bầu là lực lượng lãnh đạo nhà nước!
  Vậy thì đảng nên làm một cuộc trưng cầu dân ý có quốc tế kiểm soát, nếu đảng được toàn dân tín nhiệm thì như thế mới oách, đảng nhỉ!

  Trả lờiXóa
 57. Bây giờ chẳng có "góp ý" cái gì được đâu, họ chẳng bao giờ nghe đâu trừ khi toàn dân nhất tề đứng lên đồng lòng đấu tranh thì họ mới nghe ! Có chăng nên góp ý với chính dân ta để đoàn kết một lòng thì hơn!

  Trả lờiXóa
 58. Nước Anh có rất nhiều yêu cầu nhưng EU không chấp nhận.Vì thế họ tuyên bố rời khỏi EU để bảo vệ danh dự.
  Hi vọng các bậc trưởng lão cũng noi theo cách bảo vệ danh dự của người Anh.

  Trả lờiXóa
 59. Chỉ khi nào mà có vài ba cái sư cố như FORMOSA, rồi Bauxite Tây Nguyên tràn bùn đỏ, rồi các đão ngoài Trường Sa bi chiếm đóng, Vinahin, Vinalines .. thì may ra. Cũng chưa chắc đâu. Chỉ khi nào toàn dân đòi hỏi họ phải từ bỏ thì may ra.

  Trả lờiXóa
 60. Cái này thì chỉ người miền Bắc và có trình độ lý luận trả lời. Tiếc bấy lâu đang bận đi xây dựng đảng. Nghe chửa

  Trả lờiXóa
 61. Người miền Bắc lại có trình độ lý luận là ai vậy ta?

  Trả lờiXóa