Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC MỘT LẦN NỮA KHẲNG ĐỊNH CHỮ KÝ TẠI "KIẾN NGHỊ 72"

Trong chương trình Thời Sự 19h của VTV1 hôm nay (22.3.2013), Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp một lần nữa khẳng định chữ ký của mình tại Kiến Nghị Sửa đổi Hiến pháp năm 1992, do các nhân sĩ trí thức khởi xướng, được công bố trên trang BauxiteVN ngày 22 tháng 1 năm 2013:

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (dưới đây gọi tắt là Dự thảo), chúng tôi, những người Việt Nam ký tên dưới đây, xin trình bày với Quốc hội và Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 một số kiến nghị, đồng thời mong mỏi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước thẳng thắn nói lên ý kiến để nhân dân ta có một Hiến pháp bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ và sự phát triển bền vững của đất nước, mang lại tự do hạnh phúc cho các thế hệ hiện tại và tương lai.
Hiến pháp của một quốc gia do dân làm chủ bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân và được hình thành từ sự thỏa thuận giữa các thành phần đa dạng trong xã hội. Dự thảo chưa thấu suốt bản chất của một hiến pháp dân chủ, chưa thể hiện sự tin cậy, tín nhiệm của nhân dân với chính quyền theo tinh thần thỏa thuận kiến tạo một môi trường có sự kiểm soát bên trong và bên ngoài đối với quyền lực. Kiểm soát bên trong giữa các nhánh quyền lực nhà nước bằng các cơ chế đối trọng kiềm chế lẫn nhau, các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp không thể vượt quá giới hạn được ấn định. Kiểm soát từ bên ngoài đối với công quyền được thực hiện bởi nhân dân với vai trò quan trọng của xã hội dân sự mà tiền đề là các quyền tự do về ngôn luận, báo chí, lập hội, hội họp, biểu tình,...
Hiến pháp phải mang tính chính đáng được đo bằng nhiều tiêu chí. Thứ nhất, hiến pháp phải có mục tiêu bảo vệ độc lập chủ quyền, kiến tạo tự do, dân chủ, công bằng, hạnh phúc; đồng thời đoàn kết toàn dân, loại bỏ mọi sự chia rẽ hay áp bức, hướng đến sự phát triển bền vững của dân tộc. Thứ hai, hiến pháp phải thể hiện ý chí chung của nhân dân, thể hiện sự đồng thuận của nhân dân để lập ra các cơ quan nhà nước. Thứ ba, hiến pháp phải được xây dựng theo các nguyên tắc pháp luật phổ biến của thế giới văn minh, phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.
Theo tinh thần đó, trước mắt chúng tôi kiến nghị 7 điểm như sau.
Kiến nghị thứ nhất về Lời nói đầu và về Chương I
Lời nói đầu của Dự thảo không làm rõ mục tiêu của hiến pháp và chủ thể quy định hiến pháp. Hiến pháp cần xác định mục tiêu trước hết là để bảo đảm sự an toàn, tự do và hạnh phúc của mọi người dân. Một bản hiến pháp tốt phải hạn chế sự lạm quyền của những người cầm quyền, tạo dựng khuôn khổ cho các sinh hoạt chính trị, kinh tế và văn hoá diễn ra một cách an bình và hiệu quả. Hiến pháp cũng phải hướng đến hạnh phúc của các thế hệ tương lai.
Quyền lập hiến (xây dựng, ban hành hay sửa đổi hiến pháp) là quyền sinh ra các quyền khác (lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải thuộc về toàn dân, chứ không thể thuộc về bất kỳ một tổ chức hay cơ quan nào, kể cả Quốc hội. Lời nói đầu cần xác định rõ chủ thể quyết định, ban hành hiến pháp là nhân dân.
Lời nói đầu không phải là chỗ để tuyên dương công trạng của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
Lời nói đầu của Dự thảo không đáp ứng được các yêu cầu trên nên chúng tôi đề nghị bỏ và thay bằng:
Kế tiếp nền văn hiến và truyền thống bất khuất của các thế hệ tiền nhân đã dựng xây và bảo vệ đất nước, đã đấu tranh vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân,  vì một xã hội dân chủ, công bằng và pháp quyền, vì tự do và hạnh phúc của các thế hệ hiện tại và tương lai, chúng tôi, nhân dân Việt Nam, quyết định xây dựng và ban hành bản Hiến pháp này.

Trong Chương I, cần nhấn mạnh nguyên tắc chủ quyền nhân dân đòi hỏi phải tôn trọng ý của dân tộc. Nếu hiến pháp thực sự do nhân dân quyết định thì việc định trước vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về một tổ chức chính trị hay một tầng lớp là trái với quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền công dân và ngược với bản chất của một nhà nước pháp quyền. 

Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ. Một chính đảng thực sự có chính nghĩa, phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như vậy. Hiến pháp của Liên Xô năm 1977 quy định ở Điều 6 vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội đã không tránh được sự sụp đổ của chế độ Xô-viết khi không còn lòng tin của dân.

Việc đảng cầm quyền chấp nhận cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, kể cả các đảng viên trung thực của Đảng Cộng sản Việt Nam trước bối cảnh hiện nay của đất nước.

Ý kiến nêu trên được tiếp thu sẽ tạo cơ hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đã từng có trong dân để thực sự trở thành lực lượng lãnh đạo chính trị được xã hội chấp nhận.

Kiến nghị thứ hai về quyền con người

Một mục đích của việc thành lập Nhà nước là để bảo vệ các quyền đương nhiên của con người. 

Dự thảo đã điều chỉnh thứ tự để đề cao các quyền này so với Hiến pháp hiện hành, nhưng lại có nhiều điểm chưa phù hợp với các quy định và chuẩn mực quốc tế về quyền con người; như các quy định trong Dự thảo về giới hạn quyền (Điều 15), “không lợi dụng quyền con người, quyền công dân” (Điều 16), “quyền không tách rời nghĩa vụ (Điều 20). Dự thảo còn quy định quá nhiều nghĩa vụ một cách tùy tiện (Điều 41, Điều 42, Điều 49,…). Việc nhấn mạnh trong Dự thảo các lý do về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, việc đưa cụm từ “theo quy định của pháp luật”, ... nhằm hạn chế những quyền đó sẽ mở đường cho việc nhân danh hiến pháp để vi phạm quyền con người, đàn áp các công dân thực thi quyền tự do như đã diễn ra trong thực tế những năm qua ở nước ta.

Chúng tôi yêu cầu sửa Dự thảo theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn về Quyền Con người năm 1948 và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Nếu các quyền này được ghi trong Hiến pháp mà không được thực thi nghiêm túc như hiện nay, thì việc quy định các quyền ấy cũng trở nên vô nghĩa. Vì vậy chúng tôi yêu cầu Hiến pháp quy định thành lập một Ủy ban Quốc gia về Quyền Con người hoạt động độc lập.

Kiến nghị thứ ba về sở hữu đất đai

Chế độ sở hữu tư nhân về đất đai đã tồn tại từ lâu trên đất nước ta. Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp Việt Nam 1980 là sự sao chép Hiến pháp Liên Xô, một điều hoàn toàn xa lạ với nhân dân Việt Nam và đã gây ra rất nhiều bất ổn xã hội. Điều 57 Dự thảo tiếp tục khẳng định đất đai “thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” là duy trì quy định sai trái, bỏ qua những vấn đề ngày càng trầm trọng do quy định này gây ra mà hàng triệu khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trong những năm qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm hết sức nguy hiểm.

Không thừa nhận sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng về đất đai cùng tồn tại với sở hữu nhà nước là tước đoạt một quyền tài sản quan trọng bậc nhất của người dân. Đánh đồng sở hữu nhà nước với sở hữu toàn dân về đất đai là tạo điều kiện cho quan chức các cấp chính quyền tham nhũng, lộng quyền, bắt tay với nhiều tư nhân, doanh nghiệp cùng trục lợi, gây thiệt hại cho nhân dân, đặc biệt là nông dân. 

Dự thảo còn “hợp hiến hóa” việc thu hồi đất, trong đó lại mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội; đây là một sự thụt lùi so với Hiến pháp 1992 và có thể gây bùng nổ bất ổn xã hội. 

Vì thế chúng tôi kiến nghị sửa đổi Điều 57 của Dự thảo, trở lại như Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. Có thể quy định như sau: “Sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng và nhà nước về đất đai được tôn trọng. Nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và thống nhất quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và các tài nguyên, nguồn lợi khác ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do Nhà nước đầu tư.”

Thay thế quy định thu hồi đất bằng trưng mua đất và không áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội như nêu trong Điều 58 của Dự thảo.

Kiến nghị thứ tư về tổ chức Nhà nước

Tổ chức bộ máy Nhà nước phải phân biệt rạch ròi các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các cơ quan hiến định khác. Tất cả các cơ quan nhà nước phải tuân thủ Hiến pháp và luật. Các nhánh quyền lực ràng buộc, chế ước lẫn nhau nhưng không thể bị chi phối bởi bất kỳ một tổ chức hay cá nhân duy nhất nào, nghiêm cấm mọi sự độc quyền quyền lực. Đặc biệt, hệ thống tư pháp phải được bảo đảm trên thực tế quyền xét xử độc lập, chỉ dựa vào Hiến pháp và luật. Tòa án Hiến pháp phải được thành lập, có chức năng phán quyết, chứ không phải là tư vấn, kiến nghị như chức năng của Hội đồng Hiến pháp được quy định trong Dự thảo.

Kiến nghị thứ năm về lực lượng vũ trang

Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Mọi hoạt động của các lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào, như quy định tại Điều 70 của Dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kiến nghị thứ sáu về trưng cầu dân ý đối với Hiến pháp

Quyền lập hiến là quyền của toàn dân, phải phân biệt với quyền lập pháp của Quốc hội. Vì vậy phải có trưng cầu dân ý để phúc quyết Hiến pháp. Chúng tôi đề xuất quy định trong Hiến pháp: “Bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân đối với Hiến pháp, thông qua trưng cầu dân ý được tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ với sự giám sát của người dân và báo giới.

Kiến nghị thứ bảy về thời hạn góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Việc lấy ý kiến đóng góp của toàn dân về sửa đổi Hiến pháp là một việc hệ trọng đến vận mệnh quốc gia, phải được tiến hành một cách nghiêm chỉnh, không thể tắc trách, lấy lệ. Vì vậy, thời hạn lấy ý kiến của nhân dân chỉ trong vòng ba tháng là quá ngắn, dễ dẫn đến tình trạng làm một cách hình thức cho qua chuyện. Vì vậy chúng tôi kiến nghị gia hạn thời gian lấy ý kiến của nhân dân đến hết năm 2013, đồng thời khuyến khích đề xuất các dự thảo khác để Quốc hội, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cùng toàn thể đồng bào tham khảo, so sánh, thảo luận nhằm xây dựng một bản hiến pháp phù hợp nhất cho quốc gia.

Sửa Hiến pháp theo tinh thần của các kiến nghị nêu trên sẽ phát huy dân chủ và hoà hợp dân tộc – những đòi hỏi hết sức bức xúc của nhân dân trong giai đoạn trước mắt, cũng như cho sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước.

Chúng tôi tha thiết mong mỏi đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng bản Kiến nghị này bằng cách đăng ký tham gia ký tên theo địa chỉ thư điện tử:
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2013 
DANH SÁCH NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992
 1. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 2. Lại Nguyên Ân, nhà nghiên cứu, Hà Nội
 3. Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng thư ký Hội Trí thức yêu nước TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 4. Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo, TP HCM
 5. Nguyễn Huệ Chi, GS, nguyên Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, Hà Nội
 6. Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động, TP HCM
 7. Phạm Vĩnh Cư, nhà nghiên cứu, Hà Nội
 8. Nguyễn Xuân Diện, TS, Hà Nội
 9. Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 10. Hoàng Dũng, PGS TS, TP HCM
 11. Nguyễn Văn Dũng, nhà văn, võ sư, Huế
 12. Hồ Ngọc Đại, GS TS, nhà giáo, Hà Nội
 13. Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh khóa 4, 5, TP HCM
 14. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu, TP HCM
 15. Lê Hiền Đức, Giải thưởng Liêm chính 2007, Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Hà Nội
 16. Phan Hồng Giang, TSKH, Hà Nội
 17. Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist), TP HCM
 18. Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 19. Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, Hà Nội
 20. Đặng Thị Hảo, TS, Hà Nội
 21. Võ Thị Hảo, nhà văn, Hà Nội
 22. Phạm Duy Hiển, GS, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 23. Hồ Hiếu, cựu tù Côn Đảo, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Mặt trận, Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, TP HCM
 24. Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thừa Thiên - Huế, Chủ tịch Hội Văn nghệ Thừa Thiên - Huế
 25. Nguyễn Văn Hồng (tức Cung Văn), nguyên Tổng Thư ký Ban chấp hành Sinh viên đoàn Đại học Văn khoa Sài Gòn 1964-1965, Đà Nẵng
 26. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh
 27. Nguyễn Thế Hùng, GS TS, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Thủy khí Việt Nam, Đà Nẵng
 28. Trần Ngọc Kha, nhà báo, Hà Nội
 29. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, TP HCM
 30. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Phó Viện trưởng Viện IDS, Hà Nội
 31. Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới, TP HCM
 32. Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hà Nội
 33. Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hà Nội
 34. Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội
 35. Huỳnh Tấn Mẫm, bác sĩ, Đại biểu Quốc hội khóa 6, nguyên Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 36. Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 37. Phạm Gia Minh, TS, Hà Nội
 38. Kha Lương Ngãi, nguyên Phó Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải phóng, TP HCM
 39. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên Viện IDS, Hội An
 40. Hạ Đình Nguyên, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Chủ tịch Ủy ban Hành động thuộc Tổng hội Sinh viên Sài Gòn trước 1975, TP HCM
 41. Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 42. Phạm Xuân Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà văn, Hà Nội
 43. Phạm Đức Nguyên, PGS TS, giảng viên cao cấp Đại học, Hà Nội
 44. Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc chính trị nhật báo Tin sáng, TP HCM
 45. Nguyễn Hữu Châu Phan, nhà nghiên cứu, Huế
 46. Hoàng Xuân Phú, GS Viện Toán học, Hà Nội
 47. Trần Việt Phương, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 48. Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá Công an, Hà Nội
 49. Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 50. Tô Lê Sơn, kỹ sư, TP HCM
 51. Trần Đình Sử, GS TS, Hà Nội
 52. Nguyễn Trọng Tạo, nhà văn, Hà Nội
 53. Lê Văn Tâm, TS, nguyên Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Nhật Bản
 54. Trần Công Thạch, hưu trí, TP HCM
 55. Nguyễn Quốc Thái, nhà báo, TP HCM
 56. Trần Thị Băng Thanh, PGS TS, Hà Nội
 57. Lê Quốc Thăng, linh mục Giáo phận Sài Gòn, TP HCM
 58. Đào Tiến Thi, thạc sĩ, Hà Nội
 59. Nguyễn Minh Thuyết, GS TS, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Hà Nội
 60. Phạm Toàn, nhà giáo, Hà Nội
 61. Phạm Đình Trọng, nhà văn, TP HCM
 62. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Viện IDS, Hà Nội
 63. Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải, Hà Nội
 64. Hoàng Tụy, GS, Viện Toán học, nguyên Chủ tịch Viện IDS, Hà Nội
 65. Lưu Trọng Văn, nhà báo, TP HCM
 66. Trần Thanh Vân, kiến trúc sư, Hà Nội
 67. Nguyễn Viện, nhà văn, TP HCM
 68. Nguyễn Hữu Vinh, doanh nhân, Hà Nội
 69. Tô Nhuận Vỹ, nhà văn, Huế
 70. Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn, Huế
 71. Nguyễn Đông Yên, GS TS, Viện Toán học, Hà Nội
 72. Nguyễn Phú Yên, nhạc sĩ, TP HCM.

  .

77 nhận xét :

 1. Bắt đầu có ý bẻ ... từng chiếc đủa. Nhưng TS Lộc đã nói là không tham gia soạn thảo, nhưng đã đọc và đã ký!
  Bắt đầu phản công...

  Trả lờiXóa
 2. Chia để trị, bẻ từng chiếc đũa...
  Con đường tới dân chủ của VN còn xa vời lắm, tất cả đều không vượt qua được nỗi sợ hãi (mặc dù nỗi sợ hãi đó rất mơ hồ, chung chung).Có lẽ cả dân tộc này đều cúi đầu lầm lũi bước đi

  Trả lờiXóa
 3. Nguyễn Thành Nhân02:24 23 tháng 3, 2013

  Ông Nguyễn đình Lộc đã từng là bộ trưởng tư pháp, mà phát biểu rất vô trách nhiệm với chữ ký của chính bản thân mình.Ông ấy thiếu lòng tự trọng, một đức tính cần phải có của người làm tư pháp. Thiếu đức tính ấy thì kỷ cương phép nước sẽ bị xem thường.

  Trả lờiXóa
 4. Nghe ông Lộc nói ở phần cuối trả lời phỏng vấn, lại nhớ tới cái câu:
  "sóng gió nhảy lên bờ"
  Cho nên thời nay cũng chả thiếu gì những "quân tử nói đi nói lại..." bà con nhẩy!

  Trả lờiXóa
 5. Thế kỷ 21 rồi các người ạ!Hãy tỏ ra mình là người văn minh,đừng suy nghĩ những điều thấp kém nũa- tội nghiệp cho đất nước này lắm!-cảm ơn Bộ Trưởng Nguyễn đình Lộc.HÃY CHƠI MINH BẠCH VÀ CÔNG BÌNH!!!

  Trả lờiXóa
 6. Tôi thấy cái cách trả lời của ông Nguyễn Đình Lộc còn ấp a ấp úng ê a và không dứt khoát về chính kiến của mình. Có vẻ như ông Lộc đã "nao núng" và ''đùn đẩy" việc tuy ông có kí nhưng lại không tham gia soạn thảo? chỉ bị giao làm người dẫn đầu đoàn? sao ông lại có thái độ như vậy? ông sợ à? đã ''có gan ăn muống thì có gan lội hồ''! không chơi thì thôi, chơi tới cùng. Ông là nguyên bộ trưởng chứ đâu còn chính bộ trưởng nữa mà run?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. thất vọng về ông Lộc quá , Là thần tượng của tôi từ khi là bộ trưởng tư pháp nay đã hết sau đợt trả lời phỏng vấn này. Nhục

   Xóa
 7. khôn biết bác lộc có bị điều đi hỏi cung không? ngày xưa tôi ký phản đối dự án bô sít cũng bị đi hỏi cung 3 ngày đấy

  Trả lờiXóa
 8. P. THƯỜNG DÂN NAM bỘ05:45 23 tháng 3, 2013

  Hai bên tấn công thẳng vào nhau. Bằng tất cả những vũ khí truyền thống Đ và NN quyết dành lấy thắng lợi tức là bảo thủ quyết liệt quan điểm của mình theo chỉ đạo của TBT. Đảng cố lung lạc một số thành phần trong số 72 nhân sĩ trí thức để tách ra cho được kẽ hở trong số 72 vị này và Đ cũng hé ra một chút thắng lợi và còn tiếp tục chẻ các vị này ra nhỏ hơn nữa, tấn công thẳng vào quyền lợi, danh dự của từng vị . Đây cũng là thử thách bản lĩnh của từng vị. Nhưng không sao, nhân dân sẽ đánh giá công bằng với từng vị qua bản lĩnh của mỗi vị.Trong cuộc sàng lọc quyết liệt, tên tuổi của từng vị sẽ chói sáng hay lu mờ đi là do việc làm, lời nói của mỗi vị . Bản thân của mỗi vị kí tên trong kiến nghị là những người sẵn có uy tín , có sức thuyết phục và lan tỏa sang một số người . Đó là hào quang của quí vị . Hào quang này thực hay giả là tùy ở mỗi vị .

  Trả lờiXóa
 9. BạnThânĐây.05:46 23 tháng 3, 2013

  Mất hết tinh thần rồi , già rồi mà không bằng trẻ trâu !

  Trả lờiXóa
 10. Hãy tự tin dấn bước cho dân tộc tươi sáng hơn!

  Trả lờiXóa
 11. Không biết kế tiếp là ai nữa, hãy xem tuồng đang diễn. Ông Lộc nói chuyện trên VTV có vẻ gượng gạo lắm, theo tôi nghĩ ông bị đe dọa. Quí vị nên xem lại clip ông Lộc trả lời với VTV ít nhất là 3 lần.

  Trả lờiXóa
 12. Nguyen thi Minh Huong07:32 23 tháng 3, 2013

  Bản thân ông, ông không trọng thì ai mà trọng ông được hả ông Lộc ! hay là có sự lú lẫn gì ở đây?

  Trả lờiXóa
 13. ba lưỡi bò china07:34 23 tháng 3, 2013

  Ông này chắc sợ mất sổ hưu ???

  Trả lờiXóa
 14. Sau lúc nghe ông Lộc nói tôi buồn ghê gớm, trong tôi có một hình tượng bị đổ vỡ tan ra từng mảnh, té ra lâu nay mình đã lầm kính trọng ông, ông cũng chỉ là phường xôi thịt trước khi sắp xuống lỗ có một chút sám hối mà thôi.

  Ông nói ông bị làm trưởng đoàn, ông ca ngợi trò lấy ý kiến giả hiệu, ông có đọc kiến nghị, nhưng không được ý kiến, còn dự thảo HP 2013 ông hoàn toàn không tham gia ... Vậy là ông Lộc đã tự vả vào mặt mình, tự bôi đen , tự hiện nguyên hình là một tên cướp vô liêm sỉ của một thời dĩ vạng.

  Điều này còn chứng tỏ, ông Lộc cũng giống như những kẻ tầm thường khác, lúc đương chức tay cũng nhúng đầy chàm nên ông sợ bị hồi tố, cũng giả dối, cũng sợ mất sổ hưu và đặc biệt ông là kẻ hèn nhát không có lòng tự trọng, ông đã phản bội lòng tin của nhân dân, phản bội những trí thức chân chính, phản bội cái bằng TS dỏm của ông .

  Chính vì vậy tôi kính đề nghị những người ký kiến nghị 72 như sau:
  1/ Gạch tên ông Lộc ra khỏi Kiến nghị 72.
  2/ Những người biên soạn kiến nghị 72 nên công bố công khai danh tính của mình.
  Đây là việc làm rất cần thiết vì trước hết đây là trọng trách mà Tổ Quốc và nhân dân đã đặt lên vai các đồng chí, các đồng chí phải nhận lãnh trọng trách lịch sử này ? Đây cũng là hành động nhằm cứu vớt danh dự cho kiến nghị 72 lịch sử, cứu vớt danh dự cho chính các quý vị .

  Ghi chú: Anh Diện có thể không đăng comment của tôi nhưng tôi nhờ anh chuyển ý của tôi tới GS Tương Lai, GS Hoàng Xuân Phú và những người soạn thảo Kiến nghị 72. Xin cảm ơn .

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dân phố vẩy17:23 23 tháng 3, 2013

   Tôi là một người ký kiến nghị, tôi đồng ý với 7 điểm trong bản kiến nghị, tôi cho rằng tôi thực hiện quyền công dân của mình một cách có trách nhiệm. Vì vậy tôi đồng ý gạch tên ông Nguyễn Đình Lộc ra khỏi kiến nghị 72

   Xóa
  2. Sao ông nói vậy? Ông là người lớn mà! Hãy để cháu con tôn trọng mình. Không có ông ký không có nghĩa là những kiến nghị đó kém giá trị. Ông là kẻ hèn, gọi như thế mới đúng tên.

   Xóa
  3. Hãy nghe ý kiến của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi trước khi đánh giá việc này:
   http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/03/130323_huechi_nguyendinhloc_audio.shtml

   Xóa
 15. Lỹ Tự Trọng mới 16-17 tuổi mà khẳng khái nhận trách nhiệm cá nhân trước tòa đại hình khi khẳng định mình đi hoạt động cách mạng là hành động xuất phát từ nhận thức chín chắn, đúng đẵn của mình.

  Còn ông Nguyễn Đình Lộc, khi trả lời phỏng vấn lại tỏ ra như là mình bị "rủ rê" và vô tình, vô can trong vụ này, đầy vẻ ngây thơ "cụ".

  Ông Lộc không bằng một người vị thành niên!

  Trả lờiXóa
 16. Hồi nãy tôi có viết 1 comment và bác Diện gửi tới GS Tương Lai .... Bây giờ tôi muốn nhờ bác gửi thêm tới ông Lộc. Xin cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 17. Hôm nay Lúa chỉ có một lời nhắn nhủ với bác Nguyễn Đình Lộc
  Mong bác hãy kiên định ý chí, quyết tâm, bản lĩnh của một trí thức chân chính. Cả dân tộc, những người như chúng cháu, luôn luôn dõi theo các bác, ủng hộ các bác.
  Chúng ta không thể để cho bọn ngu dốt, ích kỷ, tham nhũng tàn phá đất nước này mãi được.

  Thế kỷ 21, VN được xướng danh là một nước có thay đổi hiến pháp, thế kỷ mà nhân loại đã sở hữu tàu vũ trụ từ bao nhiêu năm nay....
  Và Lúa tui tin, nhất định những tiểu thuyết, bộ phim về nhân văn giai phẩm, cải cách ruộng đất, Về Đoàn Văn Vươn như là bộ phim người nông dân nổi dậy của Pháp, về sự đàn áp của công an cs ở Văn Giang... chắc chắn sẽ ra đời.
  Không gì lay động cảm xúc hơn nỗi đau của con người, và nỗi đau ấy do chính đồng loại của họ gây ra.
  Hai Lúa.

  Trả lờiXóa
 18. 72 anh hùng này là suy thoái đạo đức và phản động đây sao ? tôi nghỉ còn nhiều người nửa nhưng không dám ra mặt , ủng hộ các cô chú ráng lên

  Trả lờiXóa
 19. Tôi thấy ông Lộc không vững vàng trong một việc rất hệ trọng.VTV mấy hôm nay luôn có những phóng sự,bình luận ,trích dẫn coi những ý kiến khác với dự thảo sữa đổi Hiến pháp 1992 là có "dụng ý xấu".Khi công cụ truyền thông theo chỉ đạo của cấp trên làm một việc như vậy thì thể hiện rất rõ việc góp ý kiến của nhân dân là hình thức .
  Cá nhân tôi thấy mừng vì dù sao lần này nhiều công dân đã thực sự quan tâm đến Hiến Pháp,việc đưa Việt Nam trở thành một nước dân chủ hơn còn lắm chông gai,song ý nguyện nhân dân là sức mạnh lớn nhất,cho dù còn mất nhiều thời gian,cơ hội. Kháng Chiến

  Trả lờiXóa
 20. Phải nói là ông cựu bộ trưởng tư pháp này là quá HÈN NHÁT.Làm mà không dám nhận.Vậy đâu là tư cách của 1 kẻ sĩ.Không biết ông Lộc khi gặp lại các bạn bè , thân hữu thì cái mặt HÈN của ngài cựu bộ trưởng sẽ như thế naò.

  Trả lờiXóa
 21. Các vị tin VTV ?1 chớ tôi không tin ...cái gì cần đưa lên sóng thí đưa,cái gì không thì thôi;cắt đúp mấy hồi

  Trả lờiXóa
 22. Sau khi nghe ông Lộc trả lời trên VTV 1 tôi ôm bung cười ngả nghiêng, cười sặc sụa... ra cả nước mắt. Đã từng là Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp mà không biết gì về pháp lý hay sao, không hiểu về giá trị chữ ký của một công dân là như thế nào à?! Chữ ký là ý chí của mình đấy thưa Bộ trưởng, ông không phải trẻ con mà cần người giám hộ, ông cũng không phải người thiểu năng trí tuệ tới mức mất năng lực hành pháp luật mà lại ... ngây thơ đến thế được. Thế mới biết, một cơ chế "DÂN CHỦ" khiến con người ta bị BIẾN DẠNG đến thế! Hy vọng những người có nhân cách chân chính thì không bao giờ biến dạng.

  Trả lờiXóa
 23. Bạn Hoàng Nguyên nói đung lăm:"Hãy tự tin dấn bước cho dân tộc tươi sáng hơn!"

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hãy giữ vững chí khí. Lịch sử sẽ c/m đúng sai và ghi công cho những chiến sĩ dấn thân vì 1 VN giầu mạnh, văn minh, hiện đại.

   Xóa
 24. Một chí sĩ Chieu hồi rồi, nhục quá

  Trả lờiXóa
 25. Ông hen nhat quá ông Lộc Ơi
  Tôi thât vọng về ông quá!

  Trả lờiXóa
 26. Tui thấy ổng thở không ra hơi, thấy tội quá.Thôi các vị còn lưu luyến gì cái hư danh "nguyên bộ trưởng" của ổng,Hãy để cho ổng giữ cái sổ hưu.Đáng sá gì.Hèn chi công lý nước mình không giống ai.Bọ trưởng ơi là bọ trưởng.

  Trả lờiXóa
 27. ĐIỀU ĐẦU TIÊN TÔI THỂ HIỆN SAU KHI NGHE ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC TRẢ LỜI VTV1, LÀ MỘT TIẾNG THỞ DÀI.
  KHI PV VTV HỎI (ĐẠI Ý): ÔNG NGHĨ GÌ VỀ VIỆC MỘT SỐ NGƯỜI ĐÃ TỰ SOẠN THẢO BẢN KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VÀ MỘT BẢN DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI TRÌNH LÊN UB SOẠN THẢO DỰ THẢO HP SỬA ĐỔI (TRONG KHI ÔNG LỘC LÀM TRƯỞNG ĐOÀN - THAY MẶT 72 NHÂN SĨ, CHÍ THỨC KÍ ĐẦU TIÊN), NHƯNG ÔNG LẠI TRẢ LỜI:TÔI KHÔNG THAM GIA SOẠN THẢO BẢN HP ĐÓ, NHƯNG TRƯỚC KHI KÍ CÓ ĐỌC. SAU ĐÓ TÔI ĐỀ NGHỊ SỬA MỘT SỐ NỘI DUNG, NHƯNG CÁC ANH ẤY BÀO ĐÃ ĐƯA LÊN MẠNG RỒI, NÊN TÔI KÍ LUÔN...
  TẠI SAO ÔNG ÔNG TRẢ LỜI, RẰNG: "TÔI CHÍNH LÀ 1 TRONG 72 NGƯỜI KÍ KIẾN NGHỊ ĐẦU TIÊN. VÌ TÔI CHO RẰNG, NHƯ QUỐC HỘI VÀ CÁC QUAN CHỨC CẤP CAO CỦA ĐẢNG VÀ NN MỜI GỌI: MỌI NGƯỜI DÂN THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 1992 LÀ RẤT DÂN CHỦ. MÀ, CÁC NHÂN SĨ, TRÍ THỨC SOẠN THẢO HP MỚI VÀ KÍ VÀO KIẾN NGHỊ LÀ HỌ (CHÚNG TÔI) THỰC THI QUYỀN LỰC CỦA DÂN - ĐÓ CHÍNH LÀ QUYỀN LẬP PHÁP.
  NHƯNG THẬT TIẾC, ÔNG LỘC TRẢ LỜI CÓ VẺ GƯỢNG GẠO, LÚNG TÚNG, CHẤT "THÉP" TƯ PHÁP CỦA ÔNG ĐÂU RỒI. CHỈ MỘT CÂU NÓI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC ĐẦY ẮP SỰ TRÂN TRỌNG, NHƯNG CŨNG 1 CÂU NÓI SẼ NHẬN VỀ,CŨNG ĐẦY ẮP, NHƯNG ĐẦY ẮP SỰ KHINH BỈ.
  MONG ÔNG VỮNG GAN, BỀN CHÍ. QUÂN TỬ NHẤT NGÔN.

  Trả lờiXóa
 28. Áp lực của cuốn sổ hưu quá nặng.
  Tôi nghi ngờ cái bằng tiến sĩ của ông Lộc quá. Một bài kiểm tra 15 phút đơn giản của VTV mà ông không trả lời được. Đây là bài kiểm tra lòng yêu nước và sự trung thực của một người bình thường mà ông không vượt qua được, trả lời lúng búng như ngậm hột thị. Tôi xin công bố đáp án như sau:
  Câu 1: ông có phải là trưởng đoàn đã đưa kiến nghị 72 đến UBTT sửa đổi hiến pháp của QH không? Trả lời : đúng rồi!
  Câu 2: Ông có nhận xét gì về bản kiến nghị 72? Trả lời: Đay là bản kiến nghị rất hợp với lòng dân. Tuy còn vài điểm tôi chưa thống nhất nhưng là bản dự thảo có đầy đủ các ý cơ bản nhất của một bản hiến pháp: do nhân dân đưa ra, có đầy đủ các quyền con người, thể hiện sự dân chủ của một xã hội.
  Câu 3: Ông có sợ bị cắt lương huu không? Trả lời: lương hưu của tôi do tôi làm ra mà. Ai có quyền cắt của tôi? Chỉ có thể cướp của tôi mà thôi. Tôi tin nhân dân sẽ không tha thứ cho kẻ cướp.

  Trả lờiXóa
 29. Kính gửi những người ký kiến nghị 72: Trong thảm cảnh đất nước hôm nay, trong nguy cơ ngàn năm nô lệ giặc Tàu, các quý vị là niềm tin là hy vọng của chúng tôi, các quý vị không dũng cảm, không đứng mũi chịu sào, không bất chấp hiểm nguy để nhận lãnh trọng trách mà Tổ Quốc và nhân dân giao phó thì người dân thấp cổ bé họng như chúng tôi biết trông nhờ vào ai. Vẫn biết rằng bọn chúng vô cùng thâm độc và nhiều thủ đoạn, như đánh vào điểm yếu, hù doạ, dùng xã hội đen, chia rẽ gây mất đoàn kết ..., nhưng người dân chúng tôi vẫn cầu mong các quý vị đừng sợ hãy chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Kính chúc các quý vị mạnh khoẻ, bảo trọng và can trường.
  Các quý vị hãy ngay lập tức công khai danh tính và thành lập một tổ chức để nhân dân ủng hộ thành một phong trào.

  Trả lờiXóa
 30. Trả lời vậy thì mới được lên sóng chứ các bác. Chúng ta nên cảm ơn ông Lộc vì ông đã cho chúng ta cách hiểu đúng về con người của ông.Xin cảm ơn ông Lộc!

  Trả lờiXóa
 31. Nghe trên VTV1, có thể nhiều người chưa quá hài lòng với khẩu khí của ông Lộc, nhưng cũng nên nhìn từ góc khác. Chẳng hạn, Nguyễn Minh Thuyết, Dương Trung Quốc... diễn đạt khác đi, (mạch lạc hơn, sắt đá hơn...) thì Trần Bình Minh có cắt điện tức khắc không?; Nếu không kịp cắt điện thì Trần TGĐ có bị đuổi việc trong 24h như Nguyễn Đức Kiên không?...
  Môi trường chính trị thời Nhà Sản, năm thứ X, ông Y, khốc hại khôn lường. Khẳng định có ký kiến nghị cùng nhóm 72 trên VTV1 là quá quý, là thông tin cốt lõi. GS Nguyễn Ngọc Lanh, bề trên về tuổi đảng của BCT còn quỳ lạy, xin đảng tôn trọng ý trí Cụ Hồ: quân đội "Trung với nước, Hiếu với dân", chả biết có yên không!!!

  Trả lờiXóa
 32. Những lý do để khẳng định có sự cắt ghép hình ảnh, câu hỏi và câu trả lời chưa chắc đã liên quan đến nhau:
  - Đằng sau ông Lộc là cái ghế, cửa sổ và cái biển cấm hút thuốc (biển này phải được treo ở chỗ rộng, dễ nhìn). Đằng sau phóng viên là cái tủ sách và tủ sách còn kéo dài về phía người đối diện.
  - Hướng của ông Lộc nhìn người đối diện chếch so với tường là 60 độ; còn hướng phóng viên nhìn là song song với tường.

  Xem hình ảnh minh họa:
  http://i.upanh.com/vlvcuo

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi cũng nghĩ như bạn upanh.com nè.

   Có vẻ như VTV muốn khẳng định việc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn là thật nên cố tình đưa thêm các đoạn phim có ống kính và hình ảnh đang quay trực tiếp trên ông kính nữa. Đâu cần phải như vậy nếu đó là sự thật 100%???

   Xóa
  2. Tôi tin là có sự cắt ghép hình ảnh. Lúc ông Lộc nói chuyện có vẻ như không phải là lúc trả lời phỏng vấn của cô phóng viên kia. Đúng là trò bẩn thỉu. Nhìn cái mặt cô gái phóng viên VTV trơ trẽn hết chỗ nói . Gắp lửa bỏ tay người. Nhục !!

   Xóa
  3. Tôi cũng tin là có sự cắt ghép, hãy xem tại 5"09 của clip đồng hồ của máy quay chạy từ 28"26"12 đến 28"27"01 và tại phút 5"32 của clip đồng hồ của máy quay lại là 28"06".. chạy đến 28"07"... Như vậy là có sự cắt ghép phải không vậy các chuyên gia ?

   Xóa
  4. Có khi nào VTV ghép không hả các bác. Những câu trả lời của ông Lộc chưa hẵn là đang trả lời phỏng vấn cho cô phóng viên VTV mà có khả năng là họ thu hình ông Lộc trả lời khi bị cấp trên (đảng ủy Bộ tư pháp) hay cơ quan bộ Công an A87 chất vấn

   Việc ông Lộc trả lời chất vấn của đảng ủy Bộ tư pháp hay tổng cục A87 có thể phù hợp với thái độ của ông như trong hình, chứ tôi rất nghi ngờ ông trả lời cho một con bé phóng viên nhãi ranh đáng tuổi cháu mình một cách ấp úng như vậy

   Trần Bình Minh và VTV đã có tiền án trong vụ cắt ghép hình về Giám mục Ngô Quang Kiệt rồi

   Xóa
 33. Ở phút đầu của clip, trong khi những người khác đang hăng hái làm việc này việc kia (phát biểu, ghi ghi chép chép...) thì những lần ống kính lướt qua chỗ nguyên Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc, chúng ta đều thấy ông hiện điện ở đó với vẻ miễn cưỡng, bất an, đăm chiêu.

  Bàn tay ông thường chống cằm, đúng ra không phải chống cằm mà chống lấy một bên má, hết tay phải đến tay trái, như muốn khuôn mặt mình bị che đi, như muốn biến mất đi khỏi cuộc trình diễn bất đắc dĩ. Trán ông thì nhíu lại như đang nghĩ ngợi chuyện gì lung lắm, nhưng hẳn là khác với những chuyện đang diễn ra chung quanh vì ánh mắt không tỏ vẻ gì là đang theo dõi buổi làm việc, trái lại, thỉnh thoảng nhìn về phía... máy quay với sự đề phòng thận trọng. Ở phút 1:49, hay bàn tay ông đan vào nhau, bẻ mấy đốt ngón tay... dấu hiệu rất rõ của sự căng thẳng và lo lắng!

  Tôi nghĩ rằng dù không có sự mạnh dạn, mạnh mẽ mà nhiều người mong ông có trong tư cách một trong 72 vị đầu tiên ký tên bản Kiến nghị, thì những điều ông phát biểu trong clip có thể là đúng sự thật. Ông không phải là người đứng đầu ("trưởng đoàn") ngay từ đầu; ông không phải là người tham gia chấp bút nhưng có ký tên vào bản Kiến nghị 7 điểm; và ông "không hề biết" về bản dự thảo SĐHP kèm theo bản Kiến nghị đó.

  Nếu ông không đủ dũng cảm vì lý do nào đó, theo tôi, dù buồn thì buồn nhưng tôi vẫn không trách đến độ phải... "loại trừ" ông; vẫn dành cho ông sự kiên nhẫn. Tất cả chúng ta đều bị đè bẹp dưới nỗi sợ hãi quá lâu rồi, thành ra cũng khó có thể một sớm một chiều đòi mọi người phải trở thành anh hùng ngay lập tức!

  Trả lờiXóa
 34. Chúng ta cứ tiến bước, con đường tự do, dân chủ là con đường duy nhất để đem lại công bằng xã hội, không phải cho anh hay cho tôi hay cho một thiểu số bóc lột mà cho tất cả người dân Việt Nam từ em bé bán hàng rong, bà cụ già dân oan mất đất, các bạn trẽ mới bước vào đời,...,điều quan trọng là để cho người tài có cơ hội giúp nước, chứ bọn tham nhũng chúng chỉ biết ăn và phá thì đừng hòng nước ta tiến bộ như Hàn quốc, Singapore.

  Trả lờiXóa
 35. Trời ơi! Đúng là kẻ sĩ của vua. Ông Lộc nên thông minh một chút, ông cần hiểu rằng ông đã kí vào bản kiến nghị sửa đổi hiến pháp nghĩa là ông đã đứng về phía những người biên tập. Ngươi ta dụ ông ra trả lời nhằm tấn công trực diện vào nhóm kiến nghị trong đó ông -- có thể không là chủ truong nhưng cũng là người khởi phát bản kiến nghị. Người ta cần ông thú nhận vòng vo sai lầm nhằm mục tiêu chửi thẳng vào nhóm kiến nghị là à ra chúng mày chỉ là lũ ô hợp, và từ đó làm mất tư cách của nhóm 72. Ông Lộc nếu không đủ dũng cảm để nói lên tiếng nói của sự tiến bộ, thì tốt nhất nên từ chối không tham gia trả lời phỏng vấn, đó là sách lược đúng đắn trong tình huống này. Thế mà ông lại làm điều dại dột. Dại dôt ở chỗ sẽ không có chố đứng nào cho kẻ đứng giữa hai làn đạn, ông đã nao núng để thay đổi xác quyết niềm tin của mình, thật không đáng gọi là nhân sĩ trí thức chân chính. Số phận của những kẻ chiêu hồi không bao giờ tốt đẹp dưới bất kì chế độ nào. Đáng buồn cho sự lựa chọn của một ông già!

  Trả lờiXóa
 36. Dân Nam định12:03 23 tháng 3, 2013

  Thôi xin mọi người đừng trách . Nghe ông Lộc phát biểu tôi vẫn thấy có chỗ thông cảm với ông được .Vì dù sao ông vẫn chưa xin rút chữ ký . Cuộc sống của ông và gia đình vẫn còn nhiều ràng buộc . Biết làm sao !

  Trả lờiXóa
 37. tôi đã thấy ngờ ngợ từ hôm 17-2 ,hôm đó các vị nhân sỹ cùng đến đặt vòng hoa tại đài liệ sỹ đường bắc sơn ,khi đến đoạn gặp công an phường, ông LỘC luôn có ý tránh sang bên đường ,biểu lộ sự thiếu tự tin

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đúng là như vậy. Hôm đó ông Lộc có vẻ lảng ra xa mà không cùng với mọi người đấu lý với đám công an đang ngăn cản họ.
   Còn nếu video trên VTV1 bị cắt, ghép thì ông Lộc nên lên tiếng để bảo vệ danh dự và củng cố lòng tin với công luận.

   Xóa
 38. Tôi nghĩ chúng ta cần rút kinh nghiệm vụ TGM Ngô Quang Kiệt, chúng ta nên kiên nhẫn, tìm cho ra bản trả lời phỏng vấn từ chính ông Lộc. Sau đó phản ứng cũng chưa muộn.

  Trả lờiXóa
 39. Thật là tội nghiệp Nguyễn đình lộc.

  Trả lờiXóa
 40. Vấn đề rất thật nữa là nếu ông Lộc khẳng khái nói tôi đã nghĩ viết đúng, đủ, chịu trách nhiệm thì VTV có cho phát trên thời sự tối hôm qua hay không? nói như vậy chắc mọi người biết tôi là ai...

  Trả lờiXóa
 41. Bản kiến nghị 7 điểm và bản HP tiến bộ có một không hai trong lịch sử của dân tộc là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, các quý vị là những người có kiến thức có tâm với dân với nước và đặc biệt là vô cùng dũng cảm. Vậy sao các quý vị không thấy đó là điều đáng tự hào, các quý vị hãy công khai tên tuổi để nhân dân ngưỡng mộ, ủng hộ và đi theo. Thời thế đã khác rồi, đã đến lúc CS không thể bắt bỏ tù các quý vị đâu. GS Tương Lai đã nói " Không thể chọn giải pháp thuốc độc đâu mà có muốn cũng không làm được ".

  Trả lờiXóa
 42. Có một số đoạn hình bị nhảy, không liên tục. Có thể bị cắt xén.
  Dù sao, cuộc phỏng vấn này có hại trầm trọng cho uy tín ông Nguyễn Đình Lộc.

  "Với tư cách là trí thức, mình đã đặt bút ký thì chữ ký đó nặng ngàn cân, vì nó là danh dự và trách nhiệm của người trí thức", Gs Tương Lai đã nói trên BBC.

  Trả lờiXóa
 43. Người Nam-Định14:40 23 tháng 3, 2013

  Sao không phỏng vấn Nguyễn Đắc Kiên.

  Trả lờiXóa
 44. Đây mới là QUAY ĐẦU LÀ BỜ nè. Nay thì rõ mặt anh tài nhé? Ai là kẻ giữa đường bỏ chạy, quay đầu thỏa hiệp để chia phần? Ai là kẻ lập trường tư tưởng không vững chắc? Như Đoan Trang nói: dù cho clip có bị cắt ghép thì những lời từ mồm ông mà ra không ai nói hộ, nhét chữ vào miệng được.

  http://vtv.vn/video-clip/131/Thoi-su-19h-22032013/video5682.vtv

  1 - Sửa hiến pháp "lâu lâu mới làm một lần". Vãi, Việt Nam kỉ lục sửa hiến pháp như vá áo, không tiền khoáng hậu mà ông ta nói vậy đó.
  2 - "Mang dự thảo đến tận nhà từng hộ dân là việc làm công phu, làm rất tốt rồi, dù còn có thể làm tốt hơn". Trong khi đó chính là hành động giả hiệu dân chủ ép dân ký đồng ý một cách trơ trẽn.
  3 - Tôi không viết dự thảo 2013, cũng không khởi xướng cái nhóm đó. Hôm ý đến nơi tôi mới được giao nhiệm vụ trưởng đoàn.

  Thơm chưa?

  Trả lờiXóa
 45. Chúng cháu buồn và thất vọng quá, bây giờ các cháu biết hy vọng vào ai đây hở chú Nguyễn Xuân Diện ?

  Trả lờiXóa
 46. Theo cháu thì đây chỉ là một "tai nạn",vì khi trả lời phỏng vấn hình như bác LỘC bị "ngợp",từ trước đến nay bác ấy vẫn quen trả lời với tư cách là bộ trưởng ,đại biểu quốc hội ,còn nay đã là thường dân ,lại bị chị phóng viên hỏi "xoáy" nên bác đáp "xoay"tý thôi,theo cháu, Bác Lộc nên có thêm "trải nghiệm đường phố "như các Bác :Nguyễn Quang A, Tưong Lai,Nguyên Ngọc,.....và các Chú :Nguyễn Tường Thụy ,Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Chí Đức ..v..v..Các cô Bùi Hằng , Phưong Bích,.... trong các cuộc biểu tình chống tàu cộng .Để học ở họ sự tự tin ,bình tĩnh ,bản lĩnh và đầy can trường trong mọi hoàn cảnh .Bác cũng nên tìm hiểu thêm về các cụ :Tô Hải ,và cụ Lê Hiền Đức để làm sao thoát cái sự "HÈN "trong mỗi con người để đất nước được "ĐỨNG LÊN "
  chứ đừng "NẰM " mãi thế này. cũng mong các Bác, Các Chú , Các Cô... hãy chờ đợi ,kiên nhẫn và vững tin,thời gian còn dài " Sóng " chỉ mới nổi .Cháu mong sẽ là 72+ chứ đừng 72- .........Mong lắm thay

  Trả lờiXóa
 47. Bác Lộc chỉ nói:

  (1) Tôi đến nơi thì mọi người bảo tôi làm Trưởng đoàn, nên tôi là Trưởng đoàn bất đắc dĩ thôi;

  (2) Tôi không tham gia soạn thảo, nhưng tôi đã đọc và ký;

  (3) Tôi muốn chỉnh sửa một chút, nhưng anh em bảo đã đăng lên mạng rồi, nên tôi thôi, đọc xong và ký vào đấy.

  Quan trọng là bác Lộc vẫn khẳng định, bác đã đọc và ký, dù bác không tham gia soạn thảo. Như vậy thì vẫn ổn thôi chứ có gì đâu.

  Còn đoạn video phỏng vấn bác Lộc phát trên bản tin thời sự hôm qua, tôi thấy nó hình như cố tình bị cắt, ghép ... thế nào đấy.

  Trả lờiXóa
 48. Việc trả lời của ông Nguyễn Đình Lộc thật khó hiểu, Nhóm 72 cần phải gặp cho được ông ấy để hiểu rõ hơn... Nếu thật sự ông ấy đã "xám hối" thì cũng không cần thiết phải giữ ông ấy trong Kiến nghi 72.

  Trả lờiXóa

 49. Nhà toán học Hoàng Xuân Phú nói: tữ huyệt của đảng cộng sản VN, là: điều 4 hiến pháp và đất đai là sử hữu của toàn dân.
  qua giọng nói và sác mặt của ông Lộc, có vẻ nhuệ khí của ông Lộc đã mất hút rồi ! ông nói vòng vo, với học vị tiến sĩ luật, đáng ra ông phải thuyết giảng cho bọn họ bài học về quyền dân chủ của người dân, cúứ ai lại hờihợt sợ sệt như kẻ vụng trộm tình ái bị bắt vậy ?
  Anh basam nói, bức xúc của người dân: một vạn người bức xúc,là cả vạn sự bất ngờ, khi không có một lực lượng chính trị nào lãnh đạo, nếu cứ cố giữ quyền tuệyt đối, thì hậu qủa sẽ xảy ra là vô cùng thảm khốc !

  Trả lờiXóa
 50. Nếu có gì "lung lay" mong thông cảm tương tự như với Ông Đạng Hùng Võ thôi!

  Trả lờiXóa
 51. Bác Lộc chưa “chiêu hồi” đâu, bác chỉ hơi hoang mang một chúc xíu thôi. Cái này nó liên quan đến nồi cơm của con cháu, gia đình bác.
  Tôi sẽ chỉ ra kẻ chiêu hồi thật cho mọi người thấy.
  Trước năm 1975, nhiều cán bộ, đảng viên khi bị chính quyền Sài Gòn bắt giam đã khai báo, làm cho nhiều đồng chí, đồng đội bị bắt, bị giết. Trong đó có Nguyễn Văn Thám (tự Ba Thám). Ở Phú Yên nhiều người biết ông ta chiêu hồi. Thế mà sau giải phóng ông ta vẫn được làm cán bộ đảng, rồi ra trung ương làm đến phó chủ nhiệm ban kiểm tra đảng. Oan hồn những đ/c bị giặc giết chắc vẫn theo ông ta trong từng giấc ngủ của ông

  Trả lờiXóa
 52. Hic, ông Nguyễn Đính Lộc cũng sợ run huống chi dân?

  Trả lờiXóa
 53. Như vậy là ông Lộc đã rất sòng phẳng rồi còn gì,ông nói rõ,ông chỉ ký kiến nghị 7 điểm về sửa đổi hiến pháp 1992 của các nhân sĩ trí thức thôi.Về bản Dự thảo HP 2013 ông nói ông không tham gia,thế cũng là minh bạch.

  Trả lờiXóa
 54. Anh Lộc à, tôi quá buồn về sự ấp úng của anh khi đứng trước ống kinh VTV. Anh đã ký, đã nhận làm trưởng đoàn đưa bản kiến nghị 72 mà sao anh không đứng thẳng lên nói cho đàng hoàng, dõng dạc về quan điểm của mình? Khi thấy anh làm trưởng đoàn đưa bản kiến nghị, tôi đã khâm phục anh dũng cảm nhưng không hiểu sao... Hóa ra anh vẫn sợ hãi? Anh em mình tuổi cao rồi, cứ sống cho thẳng ngay anh ạ...Chết đi còn để lại tiếng thơm cho đời.

  Trả lờiXóa
 55. Nói như bác Nguyễn Đình lộc là "không đàng hoàng" - , tôi nói .
  Nói thật , tôi chỉ là một thứ dân , có thể tôi làm nghề chân lấm tay bùn cũng đúng , nhưng chắc chắn rằng tôi và gia đình các con tôi thuộc làu câu nầy và xem nó là một lẽ sống , đó là : giấy rách phải giữ lấy lề !

  Trả lờiXóa
 56. trung ngôn nghịch nhĩ20:48 23 tháng 3, 2013

  có cãm giác ông Lộc đang trã lời thẩm vấn chứ không phải trả lời phỏng vấn.vì ông cứ thanh minh thanh nga cái vụ bị "ép" làm trưởng đoàn.hehe.tôi nghỉ nếu bài báo “Quay đầu lại là bờ” của tác giả Tuyên Trần đăng trên báo Nhân Dân nếu nói về Nguyễn Đình Lộc thay vì nói về Nguyễn Đắc Kiên thì bài báo đã thành công mỹ mãn.

  Trả lờiXóa
 57. Đào Tiến Thi22:33 23 tháng 3, 2013

  Nghe ý kiến bác Nguyễn Đình Lộc và sự phản ứng của “lề dân”, tôi có ý kiến thế này:
  1. Phóng viên vừa bẫy vừa ép bác Lộc bắn vào các đồng chí mình (các vị có để câu “có một nhóm người tự ý...” nhằm kéo bác Lộc ra khỏi nhóm 72) nhưng bác Lộc đã không bị lôi kéo vào trò mèo đó. Thay cho việc trả lời, bác Lộc trình bày về bối cảnh mình ký, bối cảnh mình làm trưởng đoàn. Tuy rằng không trúng câu hỏi, tuy rằng có ý thanh minh, nhưng bác Lộc đã khôn khéo tránh được một đòn đểu và hiểm.
  2. Những điều bác Lộc nói, ý thứ nhất (khen cách tổ chức góp ý) là vô thưởng vô phạt, chỉ có ý nghĩa đưa đẩy, xã giao. Ý thứ hai, thì như trên đã nói, có cái hay là tránh đòn đểu. Còn nội dung “thanh minh” thì đáng lẽ chỉ nên nói điều đó với bạn bè, đồng chí của mình. Tuy nhiên, bác nói điều đó thì cũng không có hại bao nhiêu. Cái sự không nhất trí với một số điểm là lẽ thường tình. Khi tôi xem kiến nghị 7 điểm, tôi cũng ghi bổ sung ý kiến của tôi, sau không thấy “ban biên tập” đưa vào, tôi cũng vẫn vui vẻ. Nhất trí cái tinh thần chung là được rồi. Chẳng có bao giờ 10 người như một cả, huống chi cả trăm người. Ngay bản thân mình, mỗi lần đọc lại đều là một lần sửa cơ mà! Cái sự bất ngờ được ai đó đưa đến một văn bản kiến nghị cũng là bình thường, vì mỗi người một nơi, có khi cách xa nhau cả nghìn cây, làm sao mà ngồi bàn bạc được. Với lại chỉ cần đọc một lượt là đủ để quyết định ký hay không. Vì hầu hết kiến nghị của trí thức trong thời gian qua là những lẽ phải hết sức hiển nhiên. Việc ai soạn ra cũng không quan trọng, có khi do một ai đó không thuộc 72 người cũng nên. Đã đồng ý thì là ý kiến của mình rồi.
  3. Một người như bác Lộc, từng là quan chức cao cấp, mà nay đứng về phía “lề dân” như trong Kiến nghị 72, là một hiện tượng độc nhất vô nhị từ khi có nhà nước (XHCH) đến nay. Chính bác Lộc là một trong những nguồn cảm hứng làm cho hàng trăm người sau đó cũng ký vào kiến nghị 72. Hành động của bác Lộc là một sự phản tỉnh tuyệt vời, trong khi hàng loạt động đội cũ của bác vẫn chìm đắm trong danh lợi. Một số nhận ra cái phi lý nhưng còn lâu mới có can đảm như bác ấy. Cho nên mấy lời phát biểu (hầu hết là vô thưởng vô phạt) trên kia không ảnh hưởng bao nhiêu so với sự cống hiến của bác vừa rồi.
  4. Chính vì sức nặng của chữ ký của bác mà người ta quyết tâm đập bác. Trước đó ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố ông Lộc sẽ rút chữ ký, tức là đã ra đòn với bác Lộc ghê gớm lắm. Và họ đã chắc ăn lắm! Cho nên giả sử bác Lộc có ra “đầu thú” cũng không lấy gì làm lạ. Nên nhớ là Galile khi bị cầm tù lâu ngày cũng tuyên bố nói “Trái đất không quay”!
  Thế nhưng bác Lộc cũng chỉ nói mấy câu lấy lệ chứ làm gì có chuyện xin rút xin rớt gì đâu. Và như vậy mưu toan “xử lý” cán bộ “suy thoái đạo đức” bước đầu đã thất bại.
  5. Tới đây có thể họ sẽ tiếp tục “phỏng vấn” những người khác. Tôi tin rằng 72 người, và cả nhiều người sau con số 72 nữa, đều là những cá thể độc đáo, do đó mỗi người sẽ có cách ứng phó riêng. Bác Lê Hiếu Đằng và các bác trong phong trào sinh viên Sài Gòn trước 75 đầy can trường. Bác Phạm Toàn dí dỏm, sẽ trả đòn ngầm. GS. Nguyễn Minh Thuyết rất uyển chuyển. GS. Tương Lai uyên bác và cứng cỏi. GS. Huệ Chi nhu mà cương, cương mà nhu... Nhãi nhép như tôi, tôi cũng thản nhiên và vui vẻ nếu họ “phỏng vấn”. Bởi vì kiến nghị của chúng tôi là những lẽ phải hết sức hiển nhiên, những lẽ phải không ai chối cãi được.
  TB: Mấy ngày nay tôi rất vất vả và căng thẳng vì công việc chuyên môn, không có điều kiện đọc kĩ và suy nghĩ kĩ. Nếu có gì không phải xin quý vị lượng thứ.
  Đào Tiến Thi

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất hoan nghênh ý kiến của bác Đào Tiến Thi. Thích nhất chi tiết này mà bác đã nhắc lại (chứ không thì nhiều người quên): "Trước đó ông Nguyễn Sinh Hùng đã tuyên bố ông Lộc sẽ rút chữ ký, tức là đã ra đòn với bác Lộc ghê gớm lắm. Và họ đã chắc ăn lắm!...".

   Đồng ý với những nhận định của bác Thi!

   Xóa
  2. Bác Thi phân tích rất chuẩn. Các bác hãy thật bình tĩnh khi đánh giá người Ô. Lộc. Tránh tư duy chụp mũ, thiếu khôn ngoan, độc đoán thì sẽ gần tư duy cộng sản

   Xóa
  3. Cảm ơn anh Đào tiến Thi đã viết hộ những suy nghĩ của tôi và các bạn tôi .Tôi cảm ơn anh Lộc , một trí thức dấn thân , như chúng tôi và hơn 10 nghàn người ( Tính đến thời điểm hiện nay 11h45 ngày 24/3/2013) đã ký vào Kiến nghị 72 . Anh Lộc là cột thu lôi ,chịu sét đánh cho chúng tôi được tạm bỏ lơ.
   Trí thức là những người luôn báy tỏ quan điểm một cách dũng cảm trước những bất hợp lý và đấu tranh không ngừng để thay đổi nó.
   Những người chê ông Lộc, theo tôi , là :
   - Những người không ký, không bao giờ dám ký.....
   -Những người nếu đã ký , nhưng không chấp nhận được sự đa nguyên : " Trời sinh mỗi người một tính" . Nói một cách dân dã là đòi hỏi quá lớn với ông Lộc.
   Một lần nữa tôi cảm ơn anh Lộc và phân tích của anh Thi . Một lần nữa tôi mong anh Diện cho đăng phản hồi này của tôi , nếu được, vì cái trước như thế này , không được xuất hiện.

   Xóa
 58. Dù gì đi nữa thì thấy thái độ của ông Lộc ấp a ấp úng khi trả lời về vấn đề này cũng làm tôi thất vọng nhất là đối với TS luật.

  Trả lờiXóa
 59. Có thể VTV cắt xén mong các bác bình tĩnh...

  Trả lờiXóa
 60. Hà Tĩnh quê choa23:26 23 tháng 3, 2013

  Không biết VTV có đưa tin khách quan không ? chứ thấy cách nói của Ông Lôc thấy thiếu trách nhiệm thế nào ấy...

  Trả lờiXóa
 61. Sau một ngày "quần thảo "với các ý kiến và bình luận của các trang "lề dân " ,Tôi tự rút cho mình kết luận sau về "hiện tựong " Nguyễn Đình Lộc ;
  1.. Có vẻ chúng ta đang mắc bẫy của vtv theo kịch bản "Bẻ Đũa "và "Tự diễn biến" Như từng làm trong năm 2011 và 2012 với các vị đã tham gia biểu tình chống trung cộng --> .Kêt luận ; Đòn này hiểm khi đưa ra đúng thời điểm cao trào nhưng đã cũ và bị bắt bài .
  2.. Hãy Đọc , Nghe và xem kỹ các bài viết , băng ghi âm , ghi hình( Thế nào cũng có ) của các vị có kinh nghiệm "Chiến Trường "như Nguyễn Quang A , Nguyễn Xuân Diện , Đào Tiến Thi ( Nhà này được cả Bố lẫn con ), Phương Bích , Nguyễn Tường Thụy( và phu nhân )--> Kết luận : Tránh chạy theo tâm lý "Bầy Đàn" rồi "chụp mũ " và" Đánh" nhầm người ngay thẳng
  3.. Trân thành bày tỏ lời xin lỗi tới Bác Nguyễn Đình Lộc vì đã có lúc hiểu sai về Bác --> kết luận Bác LỘC vẫn ổn ,xin chúc Bác khỏe mạnh , anh minh và Vững tin ở nhân dân

  Trả lờiXóa
 62. Tôi cũng đồng ý với Đào Tiến Thi. Thành thật xin lỗi bác Lộc vì tôi hơi "nặng lời" với bác. Cũng là bột phát mà.

  Trả lờiXóa
 63. Hãy nghe ý kiến của Giáo sư Nguyễn Huệ Chi:
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2013/03/130323_huechi_nguyendinhloc_audio.shtml

  Trả lờiXóa
 64. Tôi thấy câu hỏi của cô phóng viên và câu trả lời của ông Lộc không ăn khớp với nhau. Một sự cắt ghép?!

  Trả lờiXóa