Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

TẾT QUÝ TỴ: CÁC BÀI VĂN CÚNG, TUỔI XÔNG NHÀ VÀ HƯỚNG XUẤT HÀNH


Thưa chư vị, 

Nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013, xin cung hiến quý vị những bài văn cúng trong dịp Tết, do tôi sưu tầm được. Tôi đưa sớm các bài này lên để chư vị sắp xếp in ra để dùng, (tốt nhất in trên giấy vàng hoặc giấy hồng), vì không phi nhà nào cũng có máy in.
VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
.
Nam mô A Di Đà Phật! ( 3 lần )
Kính lạy :
- Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn Thần.
- Ngài Cựu Niên Sở Vương hành khiển, Biểu Tào phán quan.
- Tân niên Ngô Vương hành khiển; Hứa Tào phán quan năm Quý Tỵ. 
- Bản xứ Thổ địa phúc đức chính thần, Ngũ phương long mạch điền chủ tiếp dẫn tài thần

Nay là phút giao thừa năm Quý Tỵ

Chúng con là.................
Ngụ tại ......................

Phút thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay Ngài Thái Tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. 

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên Đương cai, Ngài Tân niên Đương cai Thái Tuế Chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. 

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
Ghi chú: Ngoài việc đứng trước bàn thờ (ngoài sân) khấn nguyện theo nội dung trên, quý vị sau khi cúng nên hóa bản văn khấn ngay rồi tưới một ít rượu cúng lên để gửi đến Ngài Đương niên hành khiển. Vì khi ấy trên trời đang nhộn nhịp gấp gáp diễn ra các cuộc bàn giao, nên có thể các Ngài không kịp nghe lời tâu bày thỉnh nguyện, nếu quý vị hóa văn bản này tức là đã kịp gửi văn bản thì sau Tết, rảnh rang, các ngài Thư ký sẽ trình lên Ngài Đương niên.
.
VĂN KHẤN LỄ GIAO THỪA TRONG NHÀ

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật
- Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị tôn Thần.
- Long Mạch, Táo Quân, chư vị Tôn Thần.
- Các cụ Tổ Tiên nội, ngoại chư vị tiên linh.

Nay phút giao thừa năm Quý Tỵ, 

Chúng con là...........................
Ngụ tại.............................................

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật , tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu Xuân, đón mừng Nguyên Đán, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con xin kính mời:

Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương, Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa, Phúc Đức Chính Thần, các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch Tài Thần, các Ngài Bản gia Táo Quân và chư vị Thần Linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời các cụ tiên linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng hâm hưởng lễ vật. 
 
Tín chủ lại kính mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ, y thảo phụ mộc ở trong đất này. Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. 

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ (MÙNG 1)

Nam Mô A Di Đà Phật!(3 lần)
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Phật Trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ.
- Chư vị Tôn Thần. 

Hôm nay là ngày mồng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đàn đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới. Nơi nơi lễ tiết, chốn chốn tường trình. 

Tín chủ con là ................................
Ngụ tại .............................................. 

Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng loà, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười phương biến hiện. Lòng thành vừa khởi, Tôn Đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con mọi người hoan hỷ vinh xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng, đội đức Tôn Thần Bản xứ. Hộ trì tín chủ, gia lộc gia ân, xá quá trừ tai. Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý. 

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG 1 TẾT

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính lạy:
- Đức Đương Lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật .
- Các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ muội, đường thượng tiên linh các hương hồn nội tộc, ngoại tộc. 

Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành tới tuần Nguyên Đán, mồng Một đầu xuân mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân đức Tổ Tiên, như trời cao biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, oản quả hương hoa kính dâng lên trước án. 

Kính mời các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại. Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng về linh sàng, hâm hưởng lễ vật. Phù hộ độ trì cho con cháu năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng. Tín chủ lại mời: các vị vong linh, tiền chủ , hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng. 

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.
.
VĂN KHẤN LỄ TẠ NĂM MỚI (MÙNG 3)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Kính lạy:
- Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần.
- Ngài Đương niên, Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, các Ngài Thổ Địa, Táo Quân,
Long Mạch Tôn Thần
- Các Tổ Khảo, Tổ Tỷ, nội ngoại tiên linh. Hôm nay là ngày mồng Ba tháng Giêng năm Quý Tỵ

Tín chủ chúng con ..........................
Ngụ tại .......................................... 

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cúng dâng trước án. Kính cẩn thưa trình: Tiệc xuân đã mãn, Nguyên Đán đã qua, nay xin thiêu hoá kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên linh trở về Âm giới. Kính xin: lưu phúc lưu ân, phù hộ độ trì, dương cơ âm mộ, mọi chỗ tốt lành. Cháu con được chữ bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng thành kính cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
Cẩn cáo.

 CHỌN TUỔI XÔNG ĐẤT - CHỌN HƯỚNG XUẤT HÀNH

 

Kính chúc chư vị đón Tết Quý Tỵ giản dị, trang nghiêm, thành tâm và đúng nghi lễ!
Lâm Khang sưu tầm và bái chúc!

21 nhận xét :

 1. Nhờ Lâm Khang mách bảo, Năm Nay ăn Tết đúng bài bản . Chắc Năm Mới gặp nhiều May Mắn . Cám ơn chú Tễu .

  Trả lờiXóa
 2. TỐNG PHẠM MINH17:49 1 tháng 2, 2013

  Cám ơn XUÂN DIỆN ! cầu chúc cho toàn dân tộc VIỆT NAM an ninh khang thái , thoát vòng khổ ải trầm luân .....
  Cầu chúc GIA ĐÌNH lớn nhỏ của các bạn Sở nguyện tuỳ tâm - Sở cầu tất ứng - Phước lộc miên trường .....
  NGƯỜI NGƯỠNG MỘ CÁC BẠN

  Trả lờiXóa
 3. Cám ơn anh Diện,chúc anh Năm Mới mọi việc như ý.(dân Prhaha)

  Trả lờiXóa
 4. Cung chuc tan Xuân Phước Vinh cuu

  Trả lờiXóa
 5. Anh Diện cho hỏi vật phẩm gồm những gì vậy ? Cám ơn nhiều

  Trả lờiXóa
 6. cảm ơn chủ blog đã cung cấp tài liệu hữu ích, tôi xin hỏi thêm: nên làm lễ vào lúc mấy giờ? chân thành cảm ơn.

  Trả lờiXóa
 7. Ngày nào cũng ghé thềm nhà anh Tễu và hiển nhiên là ngày nào cũng có bài hay để đọc. Tuy chẳng phải là tất cả các bài viết trên Blog đều hay, tuy nhiên, khi tiếp cận được một bài viết thật hay theo ý nguyên thì tuyệt vời lắm. Cảm ơn anh Tễu và cũng xin chúc Anh cùng Gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng.

  Trả lờiXóa
 8. cảm ơn bác Diện nhé , chúc bác ăn tết vui vẻ .

  Trả lờiXóa
 9. Hi hi, tôi thì đang lúng túng không biết tính... "tuổi chủ nhà" là tuổi của ai, vì bên Mỹ này họ xem người vợ là chủ nhà các bác ơi! Sang Mỹ đúng là mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên hết cả, nhiều năm chạy đi kiếm tờ lịch có ngày âm cũng đỏ con mắt không ra!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thì cứ cho vợ là chủ nhà đi có sao đâu. Miễn là bà ấy không ham shopping biến anh thành chủ nợ thì vẫn tràn ngập hạnh phúc đón năm mới rồi.

   Xóa
  2. Tờ lịch có ngày âm đây này:http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/. Cứ vào google gõ: "amlichvn" 1 phát ra ngay.

   Xóa
 10. Bác Diện làm ri em bớt khổ, chứ không thôi lúng túng mãi. Cám ơn Bác! Tết em điện trực tiếp chúc Bác sau.

  Trả lờiXóa
 11. Cam on bac nhieu.

  Trả lờiXóa
 12. Trên internet cũng có nhiều mẫu bài văn khấn, nhưng sợ nó không đúng mà khấn lên thì các cụ quở chết.

  May hôm nay qua nhà anh Tễu lại thấy những thứ mình cần. Cảm ơn anh... vui quá, vui quá!!!

  Chúc anh và gia đình năm mới ấm áp, vui vẻ, tài lộc dồi dào

  Trả lờiXóa
 13. Đọc phần chọn người xông nhà thì em thấy có lẽ tác giả dựa trên lý thuyết thập thần trong bát tự tử bình. Chẳng hạn tuổi Giáp lấy Quý làm Ấn tinh chủ về khoa bảng, lấy Tân làm Chính Quan chủ về tước vị, lấy Mậu kỷ làm tài tinh chủ về tiền tài. Nhưng lý thuyết này lấy can ngày sinh để luận chứ không lấy can năm sinh.

  Trả lờiXóa
 14. Thưa Lâm Khang,

  Tôi không rõ, trong các bài văn cúng ông bà, tổ tiên của tiên sinh cung cấp... sao có Nam mô a di đà phật? Vì sao tín ngưỡng dân gian lại có tôn giáo là phật giáo ở đây? Có khi nào đây là những bài của người cúng tổ tiên theo phật giáo hay không? Mong tiên sinh giải thích cho tôi tường minh.

  Kính
  Người Việt

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hi hi, bà xã tôi Phật giáo, bao giờ thắp nhang khấn bàn thờ Tết xong cũng khấn ngay bàn thờ Phật. Bả lâm râm cái gì tôi chả nghe được, nhưng ban đầu và kết thúc lúc nào cũng có Nam mô A Di Đà Phật. Còn tôi thì Công giáo, thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên, tôi cứ toàn tự... ứng khẩu chứ nào giờ có được học văn bản nào đâu. Và gia đình tôi thì bao giờ cũng khấn thờ Thiên Chúa trước, cùng và sau khi khấn kính tổ tiên.
   Theo tôi thì cứ xem đây là văn bản tham khảo giá trị, vì nó cổ kính. Và rồi mỗi nhà tùy nghi sử dụng tùy theo tôn giáo (hay không tôn giáo) của mình.

   Xóa
 15. Theo bác chủ bài khấn này là năm thứ hai và cũng giới thiệu cho nhiều người .Cám ơn bác chủ

  Trả lờiXóa
 16. Cám ơn Chú Tễu nhiều,Chúc anh và gia đình năm mới sức khỏe,vui vẻ,hạnh phúc tài lộc như ý.

  Trả lờiXóa
 17. Năm mới chúc TS. Nguyễn Xuân Diện gia đình và bạn bè thân hữu gần xa một năm hạnh phúc và thành đạt trong mọi lĩnh vực.
  Một người bạn phương xa

  Trả lờiXóa
 18. Cảm ơn Xuân Diện!
  Chúc Xuân Diện và gia đình cùng tất cả mọi người Việt yêu nước khắp nơi... NĂM MỚI HẠNH PHÚC!!!

  Trả lờiXóa