Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

TUYÊN BỐ TRỊNH NGUYỄN VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ TRÙ DẬP ĐẢNG VIÊN

Người dân Vụ Bản chít khăn tang giữ đất. (9.5.2012).

 TUYÊN BỐ TRỊNH NGUYỄN
(khu phố Trịnh Nguyễn - phường Châu Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh)

TIẾP NHẬN CHỮ KÝ ỦNG HỘ TẠI
trinhnguyentuson@gmail.com và trinhnguyentuson@yahoo.com

VIỆC: UBND THỊ XÃ TỪ SƠN THU HỒI ĐẤT ĐAI CỦA 42 GIA ĐÌNH THƯƠNG BINH LIỆT SỸ VÀ UBKT THỊ ỦY TỪ SƠN TRÙ DẬP 2 ĐẢNG VIÊN NGÔ THỊ ĐỨC LÀ VỢ LIỆT SỸ 47 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ ÔNG ĐẶNG VĂN NHU LÀ THƯƠNG BINH 35 NĂM TUỔI ĐẢNG.
 
Vụ thu hồi giải tỏa đất đai của UBND Thị Xã Từ Sơn đối với 42 gia đình thương binh liệt sỹ đang gây xúc động và bức xúc mạnh mẽ tất cả những người Việt Nam có lương tri, dấy lên nỗi lo lắng chưa từng có trong mọi người dân Việt biết suy tư về vận mệnh đất nước. Bên cạnh đó việc UBKT Thị ủy Từ Sơn trù dập 2 Đảng viên Ngô Thị Đức là vợ liệt sỹ 47 năm tuổi Đảng và Đặng Văn Nhu là thương binh 35 năm tuổi Đảng đang gây bức xúc trong nhân dân, làm nhân dân không còn tin tưởng vào đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.(Xem thêm bài tại đâytại đây).
.
Những kẻ Nhân danh Đảng và Nhà nước ngậm miệng cắn răng xông vào đe dọa, ép buôc bằng nhiều hình thức thủ đoạn, có nhiều quái chiêu độc ác buộc các gia đình chính sách và nông dân phải nhận tiền đền bù với giá rẻ mạt không thỏa đáng. Những vong linh của các liệt sỹ là chồng, là cha của họ ở nơi chín suối sẽ nghĩ gì đây? có nhắm mắt được không? Khi mà cuộc sống mưu sinh của gia đình họ bị tước đoạt mất ruộng, chẹn đường sinh sống. Thậm chí có gia đình chính sách chỉ có một mảnh ruộng duy nhất để nuôi 6 người ăn cũng bị thu hồi. Đó là những tội ác Trời không dung, Đất không tha.
.
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, khẩn thiết yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh nói riêng và Các cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hãy chính thức bày tỏ quan điểm trước toàn dân về những vấn đề sau đây:

1. Việc lấy đất của hơn 42 hộ gia đình thương binh, chính sách có vi phạm những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong việc triệt để tôn trọng quyền mưu cầu hạnh phúc của cả một dân tộc được tự do sinh sống trên mảnh đất độc lập do xương máu của cha, chồng, con họ đã hy sinh để giành được. Yêu cầu UBND Thị xã Từ Sơn di chuyển địa điểm không được lấy đất của các gia đình chính sách thương binh liệt sỹ.

2. Việc trù dập 2 Đảng viên Ngô Thị Đức là vợ liệt sỹ 47 năm tuổi Đảng và Đảng viên Đặng Văn Nhu là thương binh 35 năm tuổi Đảng đã gây nên hoang mang trong quần chúng, làm cho nhân dân không còn tin tưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong khi 2 Đảng viên chỉ đề nghị chuyển dự án  ra xa khu dân cư theo nghị quyết chi bộ và theo ý nguyện nhân dân. Hai quyết định khai trừ số 55QĐ/KT và số 56QĐ/KT là quyết định tàn nhẫn, vi phạm điều lệ Đảng, trái đạo lý, không còn tình người và tình đồng chí, đi ngược lại Nghị quyết TW4 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Yêu cầu UBKT Thị Ủy Từ Sơn khôi phục lại Đảng cho 2 Đảng viên Ngô Thị Đức là vợ liệt sỹ 47 năm tuổi Đảng và Đảng viên Đặng Văn Nhu là Thương binh 35 năm tuổi Đảng.

3. UBND tỉnh Bắc Ninh và Các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước hãy công bố rõ những người, những bộ phận chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về chủ trương việc thực hiện vụ lấy đất của 42 gia đình thương binh liệt sỹ và các gia đình chính sách. Đây có phải là chính sách của Đảng và Nhà Nước hay chỉ là nhóm cá nhân lợi dụng danh nghĩa Đảng và Nhà Nước? Họ đã trả ơn với 42 gia đình chính sách thương binh và liệt sỹ như vậy đó! Hành động của họ còn độc ác hơn cả phát xít Đức và đế quốc phong kiến thực dân.

4. Xem xét lại toàn bộ dự án Nhà máy xử lý nước thải để điều chỉnh những bất hợp lý, bất hợp tình trong dự án theo hướng ưu tiên lợi ích thực sự của Nhà nước với 42 gia đình chính sách có diện tích đất bị thu hồi. 

5. Yêu cầu các cấp chính quyền và Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền xem xét lại dự án và đề nghị chuyển ra xa với các lý do sau: 

- Đây là khu ruộng mà trước kia nhân dân và chi bộ đã ưu tiên dành cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình nghèo khó, người không nơi lương tựa. Coi đây là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng là thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đó là truyền thống nhân đạo và nhân văn của dân tộc có hàng ngàn năm lịch sử.

- Đây là khu ruộng “Bờ Xôi ruộng mật” tiện canh tác và luôn cho năng suất lúa cao nhất vùng. 

- Đây là khu ruộng đầu bờ. Nếu xây dựng nhà máy tại vị trí này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm mẫu ruộng.

- Vị trí cách khu dân cư hơn 30 m sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, cụ thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hàng chục ngàn người.

Nếu Chính quyền địa phương và Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền không thực hiện nghiêm chỉnh những điều nói trên đây. Xin khẩn thiết đề nghị hết thảy những ai có tiền, là đối tác, là bạn hàng của Công ty Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền hãy nhất tề tẩy chay Dự án này nhằm biểu lộ tình thương yêu ruột thịt với đồng bào mình là những người nông dân, là 42 gia đình thương binh liệt sỹ và gia đình chính sách đang lâm vào tình thế không còn đường sống,

6. Yêu cầu cơ quan quyền lực cao nhất lập đoàn thanh tra, kiểm tra về trực tiếp thanh tra và kiểm tra  để biết được thực trạng các cán bộ tại địa phương (tại phường và Thị Xã Từ Sơn) trù dập, ép buộc, bịa đặt, vu khống, thủ đoạn quái chiêu, bưng bít nhân dân như thế nào? Và trực tiếp nghe dân nói để hiểu được tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

7. Nhanh chóng sửa đổi Luật Đất đai và những luật lệ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng theo hướng đặt quyền lợi của người dân có đất và quyền lợi thực sự của quốc gia lên cao nhất, tuyệt đối không để các nhóm đặc quyền lợi dụng luật để cướp đất của dân với giá rẻ mạt.

Với tâm huyết bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc, trước hết là lợi ích của người dân lao động, những gia đình có công với nước. Với thiện chí xây dựng một nhà nước thực sự pháp quyền, của dân, do dân, vì dân. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những người có trách nhiệm cao nhất của Nhà nước Việt Nam xem xét  những yêu cầu trên  của nhân dân và 42 gia đình chính sách. Với thiện chí xây dựng một Nhà Nước pháp quyền do dân và vì dân đúng nghĩa, lành mạnh và nhân bản cho nước Việt Nam phát triển bền vững. Chúng tôi yêu cầu  nhà đầu tư Công ty  Cổ Phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân và 42 gia đình chính sách. Không cấu kết với bọn tham nhũng trong chính quyền để mưu lợi lộc bất chính, bất nhân, bất nghĩa, điều sẽ xâm hại chính lợi ích lâu dài của nhân dân, mà cụ thể đối với 42 gia đình thương binh, liệt sỹ và chính sách tại khu phố Trịnh Nguyễn - phường Châu Khê- Thị Xã Từ Sơn- Tỉnh Bắc Ninh. 
Trịnh Nguyễn, ngày 5, tháng 10, năm 2012
.
DANH SÁCH TÊN VÀ TỔ CHỨC CÁ NHÂN ỦNG HỘ TUYÊN BỐ 
TRỊNH NGUYỄN-CHÂU KHÊ- TỪ SƠN- BẮC NINH

Đợt 1:
STT

Họ và tên
Nghề nghiệp
Địa chỉ
1
Phạm Thị Bình
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
2
Dương Văn Thực
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
3
Nguyễn Thị Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
4
Đỗ Thị Oanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
5
Vũ Thị Thạch
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
6
Nguyễn Thị Vân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
7
Nguyễn Văn Hợi
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
8
Đặng Thị Hiền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
9
Nguyễn Thị Thúy
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
10
Đỗ Văn Được
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
11
Đỗ Ngọc Quyến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
12
Dương Văn Luận
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
13
Phan Văn Hưng
Học sinh
Từ Sơn- Bắc Ninh
14
Đỗ Văn Hải
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
15
Đỗ Văn Bim
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
16
Dương Thị Phượng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
17
Nguyễn Văn Lợi
Công nhân
Gia Lâm- Hà Nội
18
Nguyễn Hồng Nhung
Văn phòng
Gia Lâm- Hà Nội
19
Nguyễn Thị Hường
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
20
Phan Đức Tùng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
21
Nguyễn Thị Hằng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
22
Đỗ Thị Hiền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
23
Đỗ Hùng
Học sinh
Từ Sơn- Bắc Ninh
24
Phan Văn Đình
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
25
Nguyễn Thị Can
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
26
Nguyễn Thị Huyền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
27
Lương Văn Thanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
28
Dương Thị Diệp
Dịch vụ
Từ Sơn- Bắc Ninh
29
Nguyễn Đức Huy
Sinh viên
Quỳnh Lưu- Nghệ An
30
Lê Quang Minh
Sinh viên
Tiên Yên- Quảng Ninh
31
Vi Văn Hải
Sinh viên
Nam Định
32
Nguyễn Văn Đào
Sinh viên
Tp Bắc Ninh- Bắc Ninh
33
Phạm Đức Chung
Sinh viên
Hàm Yên- Tuyên Quang
34
Nguyễn Danh Chiến
Sinh viên
Quỳnh Phụ- Thái Bình
35
Khổng Đức Hạnh
Sinh viên
Yên Phong- Bắc Ninh
36
Đỗ Thị Thiêm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
37
Lương Văn Thiết
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
38
Dương Trung Kiên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
39
Phan Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
40
Dương Công Quý
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
41
Trần Đăng Khoa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
42
Đỗ Thị Vân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
43
Dương Thị Ánh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
44
Phan Văn Quyền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
45
Phạm Thị Đào
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
46
Đặng Thị Bằng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
47
Đỗ Mạnh Dũng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
48
Hoàng Thị Thuận
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
49
Đỗ Văn Khuyến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
50
Nguyễn Thị Tỵ
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
51
Đỗ Văn Hùng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
52
Dương Thị Quý
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
53
Đỗ Văn Hà
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
54
Dương Thị Thái
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
55
Đỗ Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
56
Đỗ Thị Linh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
57
Đỗ Văn Hoàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
58
Trần Thị Chinh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
59
Nguyễn Thị Hiệp
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
60
Ngô Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
61
Vũ Đức Thành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
62
Nguyễn Thị Phê
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
63
Trần Thị Loan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
64
Đặng Tiến Nguyên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
65
Đỗ Thị Sỹ
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
66
Ngô Văn Tuấn
Lái xe
Từ Sơn- Bắc Ninh
67
Dương Thị Yến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
68
Đặng Tiến Nhị
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
69
Ngô Văn Hoạt
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
70
Đỗ Hữu Thung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
71
Đặng Thị Nga
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
72
Nguyễn Thị Mai
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
73
Lương Văn Thơm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
74
Nguyễn Thị Dinh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
75
Ngô Văn Hà
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
76
Ngô Thu Thủy
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
77
Nguyễn Thị Liên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
78
Ngô Thị Điểm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
79
Ngô Thị Phấn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
80
Dương Thị Loan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
81
Dương Văn Tuất
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
82
Đỗ Văn Dũng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
83
Nguyễn Thị Sơ
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
84
Đỗ Văn Minh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
85
Dương Thu Hà
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
86
Dương Thị Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
87
Nguyễn Thị Chiến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
88
Nguyễn Văn Linh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
89
Đặng Văn Bắc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
90
Đặng Thị Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
91
Vũ Thị Dung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
92
Đặng Thị Chi
Bán Hàng
Từ Sơn- Bắc Ninh
93
Thạch Thanh Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
94
Dương Thị Hường
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
95
Vũ Văn Đương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
96
Phạm Thị Thảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
97
Nguyễn Thị Trâm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
98
Nguyễn Thị Tú
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
99
Ngô Văn Luân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
100
Nguyễn Thị Hằng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
101
Lê Văn Quang
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
102
Dương Thị Khuê
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
103
Lương Thị Hột
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
104
Ngô Văn Thành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
105
Dương Văn Trụ
Bán Hàng
Từ Sơn- Bắc Ninh
106
Đỗ Văn Duyệt
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
107
Dương Văn Tuyền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
108
Ngô Thị Lịu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
109
Nguyễn Thị Ca
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
110
Dương Thị Khanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
111
Dương Thị An
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
112
Chu Thị Biên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
113
Dương Văn Thực
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
114
Ngô Thị Toàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
115
Đặng Văn Chính
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
116
Nguyễn Thị Hợi
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
117
Đỗ Văn Lực
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
118
Nguyễn Thị Sinh
Bán hàng
Từ Sơn- Bắc Ninh
119
Đỗ Thị Toàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
120
Ngô Thị Mai
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
121
Nguyễn Thị Thoa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
122
Dương Thị Toàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
123
Nguyễn Thị Liên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
124
Nguyễn Thị Hiên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
125
Ngô Văn Dũng
Thợ đồ gỗ
Từ Sơn- Bắc Ninh
126
Ngô Văn Minh
Thợ đồ gỗ
Từ Sơn- Bắc Ninh
127
Phan Thị Hà
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
128
Phan Thị Hải
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
129
Nguyễn Đức Luận
Thợ làm sắt
Từ Sơn- Bắc Ninh
130
Nguyễn Văn Cư
Sinh viên
Bắc Ninh
131
Nguyễn Văn Huy
Sinh viên
Bắc Ninh
132
Trần Bá Đạo
Sinh viên
Bắc Ninh
133
Bùi Văn Quý
Sinh viên
Bắc Ninh
134
Trần Tiến
Sinh viên
Bắc Ninh
135
Đinh Văn Nguyên
Sinh viên
Bắc Ninh
136
Hồ Viết Hùng
Sinh viên
Bắc Ninh
137
Hoàng Văn Vinh
Sinh viên
Bắc Ninh
138
Nguyễn Đức Thành
Sinh viên
Bắc Ninh
139
Nguyễn Đức Mạnh
Sinh viên
Thị Xã Cao Bằng- Cao Bằng
140
Hoàng Văn Tâm
Sinh viên
Tiên Yên- Quảng Ninh
141
Bùi Ngọc Phan
Sinh viên
Lạng Giang- Bắc Giang
142
Dương Văn Thiết
Sinh viên
Tiên Lãng- Hải Phòng
143
Trần Văn Kha
Sinh viên
Gia Bình- Bắc Ninh
144
Nguyễn Xuân Hải
Sinh viên
Quế Võ – Bắc Ninh
145
Đào Quý Trình
Sinh viên
Gia Bình- Bắc Ninh
146
Lê Gia  Phong
Sinh viên
Cát Bà- Hải Phòng
147
Nguyễn Văn Hải
Sinh viên
Nghệ An
148
Mùa A Minh
Sinh viên
Sìn Hồ- Lai Châu
149
Vi Văn Hải
Sinh viên
Tân Kỳ- Nghệ An
150
Phạm Đức Chung
Sinh viên
Hàm Yên- Tuyên Quang
151
Nguyễn Văn Đào
Sinh viên
Bắc Ninh
152
Lê Quang Minh
Sinh viên
Quảng Ninh
153
Vũ Thị Huyền Trang
Sinh viên
Quảng Ninh
154
Lê Thị Ngoan
Sinh viên
Tiên Yên- Quảng Ninh
155
Nguyễn Thị Hảo
Sinh viên
Lạng Giang- Bắc Giang
156
Trần Tuấn Minh
Sinh viên
Vân Đồn – Quảng Ninh
157
Đỗ Thị Hiên
Sinh viên
Thuận Thành- Bắc Ninh
158
Lê Thị Vân Anh
Sinh viên
Ý Yên- Nam Định
159
Nguyễn Thị Nhung
Sinh viên
Lạng Giang- Bắc Giang
160
Hà Thị Quỳnh
Sinh viên
             Tuyên Quang
161
Triệu Thị Ngọc
Sinh viên
Cao Bằng
162
Đỗ Thị Hà
Sinh viên
Hà Nội
163
Đinh Thị Thúy
Sinh viên
Hà Nội
164
Trần Thị Thu Dung
Sinh viên
Ba Đình- Hà Nội
165
Nguyễn Thị Thủy
Sinh viên
Đình Xuyên- Vĩnh Phúc
166
Nguyễn Thị Hiền
Sinh viên
Tuyên Quang
167
Hoàng Thị Thùy Dương
Sinh viên
Cao Bằng
168
Lương Thị Bền
Sinh viên
Cao Bằng
169
Trần Thị Dung
Sinh viên
Nghệ An
170
Nông Thị Huyền
Sinh viên
Cao Bằng
171
Tạ Thị Ngân
Sinh viên
Hiệp Hòa- Bắc Giang
172
Bùi Thị Hoa
Sinh viên
Quế Võ- Bắc Ninh
173
Nguyễn Thị Khánh Vân
Sinh viên
Điện Biên
174
Đỗ Thị Thu Hiền
Sinh viên
Phủ Lý – Hà Nam
175
Lộc Thị Sự
Sinh viên
Hầm Yên- Tuyên Quang
176
Hoàng Tuấn Anh
Sinh viên
Ứng Hòa- Hà Nội
177
Đàm Thị Thùy Linh
Sinh viên
Duy Tiên- Hà Nam
178
Tạ Quang Khải
Quản lí
Bắc Ninh
179
Nguyễn Văn Của
Công Nhân
Lục Nam- Bắc Giang
180
Đào Thị Nghĩa
Công Nhân
Bắc Ninh
181
Nguyễn Đăng Tình
Sinh Viên
Yên Phong – Bắc Ninh
182
Nguyễn Lương Cường
Giáo viên
Yên phong- Bắc Ninh
183
Nguyễn Trọng Khánh
Sinh viên
Từ Sơn- Bắc Ninh
184
Phan Văn Hảo
Thợ nhôm
Từ Sơn- Bắc Ninh
185
Dương Thị Hường
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
186
Nguyễn Văn Khánh
Tự do
Từ Sơn- Bắc Ninh
187
Nguyễn Thanh Tuấn
Lái xe
Ba Đình- Hà Nội
188
Nguyễn Thị Thu Hằng
Cán bộ
Ba Đình – Hà Nội
189
Nguyễn Thị Thanh
Công nhân
Hải Dương
190
Trần Thị Phước
Văn phòng
Ba Đình- Hà Nội
191
Nguyễn Thị An
Sinh viên
Nghệ An
192
Nguyễn Trọng Nghĩa
Lái xe
Nghệ An
193
Nguyễn Văn Cung
Lái xe
Ba Đình- Hà Nội
194
Đỗ Hữu Thống
Kinh doanh
Gia Lâm- Hà Nội
195
Trần Thị Hải
Tự do
Gia Lâm- Hà Nội
196
Ngô Đức Mạnh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
197
Ngô Thị Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
198
Nguyễn kim Thảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
199
Ngô Văn Kha
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
200
Ngô Văn Khuyến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
201
Dương Ngọc Tú
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
202
Lê Thị Liên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
203
Dương Ngọc Thanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
204
Nguyễn Thị Luyến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
205
Dương Ngọc Anh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
206
Dương Văn Toản
Buôn Bán
Từ Sơn- Bắc Ninh
207
Nguyễn Thị Vui
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
208
Dương Thùy Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
209
Dương Anh Tuấn
Giám Đốc
Từ Sơn- Bắc Ninh
210
Chu Thị Thêu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
211
Ngô Văn Hiệp
Thợ xây
Từ Sơn- Bắc Ninh
212
Trần Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
213
Trần Thị Lượng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
214
Dương Văn Nguyên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
215
Trần Văn Minh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
216
Nguyễn Thị Hoàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
217
Trần Thị Thành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
218
Ngô Đức Hưng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
219
Trần Thị Thủy
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
220
Nguyễn Văn Đốc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
221
Nguyễn Thị Oanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
222
Dương Thị Khang
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
223
Dương Văn Chung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
224
Nguyễn Thị Hiền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
225
Dương Văn Minh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
226
Dương Ngọc Hữu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
227
Dương Thị Hạnh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
228
Dương Thị Thủy
Làm ruộng
Gia Lâm- Hà Nội
229
Nguyễn Tiến Văn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
230
Đỗ Văn Đình
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
231
Nguyến Thị Đán
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
232
Đỗ Đình Chiến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
233
Đỗ Văn Công
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
234
Đỗ Trung Thành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
235
Dương Thị Thủy
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
236
Đỗ Văn Dũng
Học sinh
Bắc Ninh
237
Dương Thị Tiếp
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
238
Dương Thị Thảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
239
Cao Xuân Ninh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
240
Nguyễn Thị Tính
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
241
Cao Xuân Đào
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
242
Đỗ Thị Thược
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
243
Nguyễn Thị Giới
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
244
Ngô Thị Mẫn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
245
Ưng Sỹ Chắc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
246
Ngô Thị Hạnh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
247
Ưng Sỹ Chung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
248
Phan Thị Tâm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
249
Lê Thị Tân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
250
Ưng Sỹ Kiên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
251
Nguyễn Thị Tuyết
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
252
Vũ Văn Quang
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
253
Vũ Văn Hùng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
254
Nguyễn Văn Đạt
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
255
Dương Thị Lâm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
256
Vũ Văn Yên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
257
Đỗ Thị Quảng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
258
Nguyễn Thị Thu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
259
Nguyễn Thị Yên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
260
Phạm Thị Lan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
261
Đỗ Thị Duyên
Đi chợ
Từ Sơn- Bắc Ninh
262
Đỗ Thị Đán
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
263
Vũ Thị Thư
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
264
Nguyễn Thị Chung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
265
Đỗ Thị Hà
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
266
Nguyễn Trọng Thảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
267
Đàm Thị Biển
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
268
Ngô Thị Oanh
Học sinh
 Bắc Ninh
269
Ngô Văn Hữu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
270
Đỗ Thị Thảo
Nghề sắt
Từ Sơn- Bắc Ninh
271
Ngô Thị An
Thợ may
Từ Sơn- Bắc Ninh
272
Đỗ Thị Huân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
273
Hoàng Thê
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
274
Ngô Thị Như
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
275
Hoàng Thị Hồng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
276
Dương Văn Nghĩa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
277
Ngô Xuân Nhật
Công nhân
Từ Sơn- Bắc Ninh
278
Ngô Tiến Đạt
Học sinh
Bắc Ninh
279
Ngô Thị Hồng Duyên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
280
Ngô Thị Lộc Hà
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
281
Lữ Trọng Trương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
282
Lương Thị Hạnh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
283
Hoàng Văn Điền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
284
Phan Thị Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
285
Hoàng Thị Ngọc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
286
Ngô Văn Hùng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
287
Nguyễn Văn Đô
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
288
Thang Thị Vui
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
289
Nguyễn Văn Sáng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
290
Đỗ Thị Thủy
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
291
Tạ Đình Phát
Đồ gỗ
Từ Sơn- Bắc Ninh
292
Tạ Quang Dương
Lái xe
Từ Sơn- Bắc Ninh
293
Chu Thị Thu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
294
Trần Thị Hà
Sinh viên
Từ Sơn- Bắc Ninh
295
Ngô Thị Hoa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
296
Nguyễn Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
297
Nguyễn Thị Bái
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
298
Lê Thị Ngân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
299
Trần Thị Nga
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
300
Lê Thị Bích
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
301
Nguyễn Thành Luân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
302
Nguyễn Huy Thành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
303
Nguyễn Thị Hòa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
304
Đào Lâm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
305
Ngô Thị Chung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
306
Trần Văn Hòa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
307
Nguyễn Thị Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
308
Nguyễn Trần Đỉnh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
309
Nguyễn Thị Quyên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
310
Nguyễn Thị Hai
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
311
Lê Đình Hùng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
312
Đỗ Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
313
Đỗ Thị Sim
Học sinh
Bắc Ninh
314
Đỗ Văn Tài
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
315
Đỗ Văn Toàn
Thợ cán sắt
Ninh Bình
316
Nguyễn Văn Mạnh
Thợ cán sắt
Ninh Bình
317
Vũ Đức Vinh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
318
Vuc Thị Mơ
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
319
Phạm Đức Giang
Cơ khí
Vĩnh Phúc
320
Trần Hồng Quân
Cơ khí
Phú Thọ
321
Dương Thị Thu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
322
Nguyễn Thị Thuộc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
323
Nguyễn Văn Lượng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
324
Kệ Văn Kính
Tự do
Mai Châu- Hòa Bình
325
Dương Văn Chung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
326
Dương Thị Thê
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
327
Đỗ Văn Quang
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
328
Dương Thị Khoa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
329
Lương Thị Tý
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
330
Dương Thị Bốn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
331
Phan Thị Vi
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
332
Đặng Thị Thoa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
333
Đỗ Thị Hiểu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
334
Vũ Thị Thành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
335
Dương Thị Sen
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
336
Ngô Văn Bản
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
337
Đỗ Thị Tiến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
338
Dương Thị Thu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
339
Ngô Văn Thực
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
340
Dương Văn Lai
Tàn tật
Từ Sơn- Bắc Ninh
341
Đỗ Văn Quyền
Học sinh
 Bắc Ninh
342
Đỗ Văn Quân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
343
Lương Thị Vinh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
344
Cao Thị Lụa
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
345
Đỗ Văn Tuyên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
346
Đặng Thị Hào
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
347
Dương Thị Hồng Khanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
348
Dương Thị Quyên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
349
Nguyễn Tiến Hưng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
350
Vũ Thị Tâm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
351
Đặng Thị Thơm
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
252
Lương Thị Đoan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
353
Đỗ Thị Loan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
354
Vũ Thị Khuê
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
355
Vũ Thị Chinh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
356
Ngô Thị Hướng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
357
Nguyễn Thị Ích
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
358
Vũ Thị Huyền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
359
Đỗ Thị Thắng
Nghỉ hưu
Từ Sơn- Bắc Ninh
360
Đỗ Văn Hào
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
361
Ngô Thị Toan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
362
Đỗ Văn Hợi
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
363
Đỗ Văn Phương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
364
Đỗ Văn Hải
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
365
Đỗ Thị Huệ
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
366
Nguyễn Thị Hạnh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
367
Dương Văn Thường
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
368
Nguyễn Thị Dậu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
369
Ngô Văn Kiên
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
370
Nguyễn Văn Điệp
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
371
Nguyễn Thị Hiền
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
372
Đỗ Văn Toàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
373
Đặng Thị Miện
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
374
Nguyễn Thị Hương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
375
Hoàng Văn Đắc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
376
Đỗ Hữu Khang
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
377
Nguyễn Thị An
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
378
Đỗ Văn Ngọc
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
379
Nguyễn Thị Hinh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
380
Vũ Đức Quang
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
381
Trần Thị Thanh
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
382
Đỗ Hữu Bình
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
383
Dương Văn Đông
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
384
Dương Thị Hành
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
385
Nguyễn Văn Thắng
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
386
Phan Thị Hoan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
387
Đỗ Văn Sửu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
388
Nguyễn Thị Lê
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
389
Đỗ Văn Quý
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
390
Lương Thị Thảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
391
Đặng Thị Nga
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
392
Đỗ Văn Quý
Nông dân
Từ Sơn- Bắc Ninh
393
Dương Thị Lục
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
394
Ngô Thị Đoan
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
395
Hoàng Quốc Hùng
Y tế sức khỏe
Từ Sơn- Bắc Ninh
396
Hoàng Văn Hiếu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
397
Đặng Thị Thao
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
398
Hoàng Thị Dung
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
399
Hoàng Văn Hoản
Tiểu thủ công
Từ Sơn- Bắc Ninh
400
Vũ Thị Mão
Dịch vụ
Từ Sơn- Bắc Ninh
401
Hoàng Thanh Hải
Học sinh
 Bắc Ninh
402
Hoàng Thị Yến
Học sinh
Bắc Ninh
403
Đỗ Thị Tiến
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
404
Giáp Thị Dư
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
405
Nguyễn Thị Lương
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
406
Vũ Thị Sen
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
407
Đỗ Thị Hải
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
408
Nguyễn Thị Thu
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
409
Nguyễn Thị Lưu
Nông dân
Từ Sơn- Bắc Ninh
410
Vũ Đức Bảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
411
Nguyễn Thị Vận
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
412
Đỗ Thị Lự
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
413
Dương Văn Hoàn
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
414
Nguyễn Thị Huệ
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
415
Nguyễn Thị Đức
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
416
Nguyễn Văn Tân
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
417
Đỗ Thị Thủy
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
418
Dương Văn Hoạch
Nông dân
Từ Sơn- Bắc Ninh
419
Đỗ Văn Bình
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
420
Dương Thị Hiệp
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
421
Ngô Gia Bảo
Làm ruộng
Từ Sơn- Bắc Ninh
422
Dương Minh Khải
Kỹ Sư
Ba Đình- Hà Nội
423
Dương Văn Chất
Y tá
Từ Sơn- Bắc Ninh
424
Đặng Thị Hòa
Bán Hàng
Từ Sơn- Bắc Ninh
425
Dương Văn Liệu
Kinh doanh
Từ Sơn- Bắc Ninh
426
Dương Văn Luận
Sắt thép
Từ Sơn- Bắc Ninh


Hết Danh Sách Đợt 1
Danh sách đợt 1 đã có 426 người ký tên.

.
Bài đọc thêm tại đâytại đây
Tiếp nhận chữ ký ủng hộ tại địa chỉ:  trinhnguyentuson@gmail.com

15 nhận xét :

 1. Lê Tri Điền11:30 5 tháng 10, 2012

  Trái tim chúng tôi luôn hướng về bà con cùng khổ..."Tôi thương dân tôi lắm..." Lời cụ Lê Hiền Đức là tấm lòng chúng tôi.

  Trả lờiXóa
 2. Tôi ủng hộ tuyên bố Trịnh Nguyễn của bà con mất đất Bắc Ninh.

  Trả lờiXóa
 3. Bà con ơi hãy bền gan vững chí đấu tranh đến cùng với lũ cướp ngày sâu mọt này
  chúng tôi luôn đứng về chính nghĩa ủng hộ bà con Lại ngọc Oánh:

  Trả lờiXóa
 4. Chúng tôi ủng hộ bà con Trịnh Nguyễn Bắc Ninh; mong bà con kiên quyết đấu tranh chống bọn tham tàn dành lại đất đai, đó là cuộc sống!Ta càng nhân nhượng nó càng lấn tới, hãy đoàn kết lại...

  Trả lờiXóa
 5. Hoan Toan Ung Ho Tuyen bo cua Ba con va cac gia dinh chinh sach

  Trả lờiXóa
 6. Ủng hộ bà con nông dân bị bọn tham nhũng cướp đất,chặn đường sống.Kẻ thù đang rình rập xâm lấn đề nghị Đảng và Nhà nước quan tâm đến đời sống và lợi ích của giai cấp đã và đang,và rồi sẽ cung cấp nhân lực cho các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.Đó là trách nhiệm và đạo lý của những người lãnh đạo!

  Trả lờiXóa
 7. Bà con ủng hộ tuyên bố hãy vào trinhnguyentuson@gmail.com để thể hiện bằng hành động.

  Trả lờiXóa
 8. Ở Băc Ninh lại có tên một Khu Phố hay thật : Khu Phố Trịnh Nguyễn . Hai Chúa hai họ Trịnh Nguyễn thù nhau mấy trăm năm lại ngồi chung ở một Khu Phố. Thế thì cớ gì cùng đồng chí với nhau, cùng đồng bào với nhau lại hại nhau ?

  Trả lờiXóa
 9. phải gọi là bọn Bá Kiến đã nổi lên làm tổn thương thanh danh của Đảng vì những liệt sĩ đã hy sinh vì lý tưởng của đảng

  Trả lờiXóa
 10. Tôi kịch liệt phản đối việc làm bát nhân, bất nghĩa của chính quyền và thị ủy Từ Sơn. Đề nghị các cơ quan lãnh đạo có thẫm quyền hãy nhanh chóng can thiệp để lấy lại lòng tin của dân. Xin góp một chữ ký vào bản hiến nghị,
  LÊ CÔNG BẰNG- NHÀ NGHIÊN CỨU VẮN HÓA-QUÊ QUẢNG BÌNH

  Trả lờiXóa
 11. Xin ba con o khu Trinh Nguyen hay hoc tap tinh than kien quyet,doan ket cua nhan dan Van giang(Hung yen)dau tranh den cung de giu dat,giu ruong,Tha chet chu khong de Dat dai,dong ruong roi vao tay bon Tham nhung !
  Toi xin nguyen luon luon ke vai sat canh voi nhan dan Viet nam than yeu cua chung ta,chung ta se chien dau den hoi tho cuoi cung de bao ve Cong ly !!!

  Trả lờiXóa
 12. De nghi ba con o Trinh Nguyen hay xem ket qua cua su Doan ket dau tranh cua nhan dan Van giang trong bai va anh cua Van giang gui toi blog Le Hien Duc;
  lhdtt.blogspot.com ngay 7/10/20122

  Trả lờiXóa
 13. Cam on Cu Le Hien Duc,nhan dan Trinh Nguyen chung chau se doan ket 1long dau tranh voi bon Tham nhung.

  Trả lờiXóa
 14. Ôi Quê Tôi. Tôi ủng hộ bà con, người dân và 42 gia đình chính sách. Đề nghị phải xử lý nghiêm minh bọn Quan lợi dụng danh nghĩa Đảng và Nhà nước làm điều bậy và ác như phát xít.

  Trả lờiXóa
 15. Chúng tôi gồm 32 cựu sỹ quan quân đội thuộc câu lạc bộ cưu sy quan hoat động và chiến đấu tại miền đông nam bộ có cấp hàm từ thượng uý tới đại tá là những người từng chiên đấu trên mặt trận miền đông nam bộ trong thời kỳ chống mỹ .Tất cả CHÚNG TÔI 1OO% là đảng viên đảng CSVN , yêu cầu các cấp bộ đảng của bắc ninh , uỷ ban KT TƯ ,và đặc biệt là ông tổng bí thư phải trực tiếp kiểm tra trực tiếp vụ này để bảo vệ cho các gia đình chính sách .Nếu không giải quyết thoả đáng và công khai thì chúng tôi xin công bố sẽ từ bỏ ra khỏi ĐCSVN và công khai danh sách của mình


  Trả lờiXóa