Thứ Ba, 29 tháng 11, 2011

ĐẸP TRAI CÓ GÌ LÀ SAI? - MỘT BÀI VIẾT CẦN THẢO LUẬN


Bài viết đã được gỡ, theo đề nghị của tác giả Nguyễn Quang Vinh.
Xin thành thật cáo lỗi cùng chư vị!
Lâm Khang chủ nhân