Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

LỜI THỀ CỦA HAI BÀ TRƯNG TẠI LỄ TẾ CỜ 1977 NĂM TRƯỚC
TRƯNG NỮ VƯƠNG TRIỀU NHẤT VỊ ĐẠI VƯƠNG PHẢ LỤC
(Ngọc phả về một vị Đại vương, là tướng của Hai Bà Trưng)
Bản chính của bộ Lễ quốc triều
Trích lục

Xưa, Hùng Vương là bậc thánh tổ non sông, mở vận dựng nghiệp hơn hai ngàn năm. Vua Hùng dựng nước, non xanh ngàn dặm dựng nền thành đô cung điện; nước biếc một dòng khai đạo thánh đế minh vương. Cứu vật độ nhân, nắm 15 bộ. Đó gọi là tổ của Bách Việt.[...]


Lại nói chuyện lúc đó cơ đồ họ Hùng đã sắp hết, truyền được 18 đời. Ý trời đã cho cáo chung. Trải đến đời Tây Hán, Đông Hán có vùng Long Biên là còn thuộc nước ta [...]

Đến khi, có cháu gái của Hùng Vương khi trước là TRẮC, là bậc hào kiệt trong giới nữ lưu, là bậc thánh thần trên đời, mới phát động binh hùng cất quân ra cự lại. Khi đó, bọn nam nhi có tài thao lược chưa thấy có ai. Các nữ Tướng lĩnh binh lính đã gióng chuông phát động. Trưng Nữ mật đến cáo yết Tản Viên Sơn Thánh, hội đồng Bách thần tại cửa sông Hát Môn (ở xứ Sơn Tây) [trang 2a], thiết lập đàn tế cáo chư vị linh thần, và đọc chúc rằng:

“Trời sinh một người làm tôn chúa của vạn vật trong trời đất. Sinh linh đều có quan hệ đến, đến cả cỏ cây cũng có liên quan. Trải biết bao triều đại trước, các vị đế vương thiên tử thánh minh, triều đình đều có đạo, yêu dân yêu nước, đức hóa rộng ban, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Ngày nay, có kẻ dị tính là tên chó dê Tô Định hung hăng quấy nhiễu, cuồng bạo tàn ác, khiến cho trời đất và người đều căm phẫn. Thiếp vốn là đứa cháu gái của dòng dõi Hùng Vương, là đàn bà mà nói đến chuyện sinh linh mà hoàng thiên rơi lệ. Ngày nay, rất đau lòng thương đến con đỏ, dẹp lũ giặc tàn bạo. Nguyện với chư vị tôn thần giáng đàn chứng giám cho lời thề ra sức giúp cho thiếp là Trưng Nữ cất quân đánh dẹp Tô Định để bảo vệ đất nước, cứu độ cho dân. Tỳ thiếp sẽ lấy lại muôn vật cũ của tổ tông, đặt sinh linh vào nơi yên ổn, đưa sinh linh ra khỏi chỗ hoạn tai, sau nữa là để không phụ ý hoàng thiên, thỏa [trang 2b] lòng anh linh của các bậc tiên hoàng, an ủi cha ông nơi chín suối!”.


Đọc chúc xong, gọi các âm binh nghìn hàng vạn đội; lại truyền hịch khắp Nam bang các đạo, châu, huyện, hễ ai có văn, võ, tài năng, đức độ hơn người, là bậc anh hùng có thể địch lại được [Tô Định] thì ngay ngày hôm đó sẽ chiêu nạp quân sĩ, phiên thần để đi đánh dẹp. [...].


Nguyễn Xuân Diện dịch từ văn bản VHv.1222
- Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

9 nhận xét :

 1. Trong buổi lễ tế cờ khởi nghĩa,Hai Bà đã có lời thề trước giờ xuất binh:
  Một xin rửa sạch nước thù
  Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng
  Ba kêu oan ức lòng chồng
  Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này.

  Trả lờiXóa
 2. Rất mong chủ Blog đăng tải thêm văn bản gốc. Chúc an lạc.

  Trả lờiXóa
 3. HƠI LẠ:
  Ngày nay, có kẻ dị tính là tên chó dê Tô Định hung hăng quấy nhiễu, cuồng bạo tàn ác,

  Trả lờiXóa
 4. Tôi không làm nghề Hán Nôm nhưng đọc khí văn thì thấy đây có lẽ là văn đời Nguyễn. Mong được chỉ giáo.

  Trả lờiXóa
 5. Ngày xưa, đối với nước ta, dưới gầm trời này chỉ có tàu là vô địch, thế mà tổ tiên ta dõng dạc gọi tàu là bọn chó dê. Ngày nay tàu là hạng bét, thế mà đảng ta cứ bắt ghi nhớ mười sáu chữ vàng bốn tốt mặc dù nó bắn giết ngư dân ta, chiếm biển đảo của ta, thế thì còn ra cái thể thống gì nữa? Thời thế nhân tâm điên đảo đến thế thì thôi! Lịch sử dân tộc nước nhà thật không bằng một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm về trước! Nhục với cha ông!

  Trả lờiXóa
 6. Đây là huyền sử. Huyền sử có tính hai mặt. Nếu không đọc khéo thành ra tin là thật, và hệ lụy khó lường.

  Trả lờiXóa
 7. 1977 năm trước nên Hai Bà Trưng là người lãnh đạo mà không phải là người thức thời.
  Thời đại hôm nay (nhìn tổng thể có bao giờ đất nước được thế này không?) người lãnh đạo "thức thời" thà chịu mất 1 ít đất, 1 ít biển, mất đảo của cha ông để lại, mất chủ quyền, mất thể diện quốc gia "1 chút", chịu lệ thuộc "1 chút" mà giới lãnh đạo được giàu có sung sướng, gia đình, bộ hạ được đặc quyền đặc lợi, được cỡi đầu cỡi cổ nhân dân lâu dài.
  1977 năm trước mà có đảng cộng sản nắm quyền ở VN thì làm gì có chiến thắng giặc Tô Định. VN bây giờ đã là 1 quận huyện của Tàu rồi !

  Trả lờiXóa
 8. Mất một chút nhân cách là mất hết! Thêm một chút lệ thuộc thì đã là tay sai bán nước!

  Trả lờiXóa
 9. So với thời của tổ tiên một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm trước thì nay không phải là nghịch tử nữa, mà là tặc tử!

  Trả lờiXóa