Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

BÚT LỤC HỒ DUY HẢI KÊU OAN TRƯỚC TOÀ.


Trương Châu Hữu Danh

Chủ tọa: Lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là gì?
HDH: Dạ thưa tại phiên tòa hôm nay bc không kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì bc không thực hiện hành vi phạm tội, bc xin kêu oan.

Hỏi: Có đúng bc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt không?
Đáp: Dạ thưa đúng.

Hỏi: Tại phiên tòa hôm nay, bc xin thay đổi kháng cáo?
Đáp: Dạ thưa đúng.

Hỏi: Tại sao bc thay đổi yêu cầu kháng cáo của mình?
Đáp: Dạ thưa, vì bc không thực hiện hành vi phạm tội và xin tòa xem xét.

Hỏi: Tại sao bc kêu oan? Có ai xúi giục bc không?
Đáp: Dạ thưa không.

Hỏi: Tối ngày 13/1/2008, bị cáo ở đâu làm gì? Bc trình bày toàn bộ diễn biến tối hôm đó cho tòa nghe.
Đáp: Bc Hải im lặng không trả lời.
(Gặp tôi tôi cũng im lặng không trả lời. Ngày xảy ra vụ án cách ngày hỏi 14 tháng).

Hỏi: Tối 13/1 bc làm gì?
Đáp: Dạ thưa tối 13/1 bc đi giao điện thoại, rồi quay về nhà đổi xe và chạy đến quán Bảy Thanh chở Đang đến quán Hai Thượng đưa tiền cho Đang, sau đó bị cáo về nhà.

Hỏi: Bc đưa tiền cho Đang xong, bị cáo làm gì?
Đáp: Dạ thưa sau đó Bc về nhà và ngủ đến sáng.

Hỏi: Kế tiếp đó bc làm gì?
Đáp: Dạ thưa sau đó Bc không nhớ rõ

Hỏi: Ngày kế tiếp bc làm gì?
Đáp: Dạ thưa bc ở nhà nhưng không nhớ rõ đã làm những việc gì. Bc nhớ là mình đi uống cafe và đi đánh banh.

Hỏi: Ngày 15/1 bc làm gì?
Đáp: Dạ thưa bc cũng làm những việc như vậy.
 
 

 

 
....
.... (các bạn chịu khó đọc đi. Nhưng đại ý, Hải khai không có giết người và kêu oan).

Dù vậy, thẩm phán vẫn nói cho được câu này: Bây giờ bc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình rồi!

Tôi thật không hiểu, vì sao cả 2 phiên sơ và phúc thẩm bị cáo đều kêu oan nhưng qua miệng của 17 thẩm phán và các DLV, thì Hải nhận tội. Một thẩm phán còn cho rằng Hải lươn lẹo.

Lẽ nào, 17 vị kia chưa từng đọc biên bản 2 phiên tòa. Nếu đọc kỹ, thì người lươn lẹo không phải là Hải!

2 nhận xét :

  1. 17 thằng thẩm phán này rất khốn nạn! Không
    thể tưởng tượng trên đời này lại có loại người vô lương đến thế! Nay đã là thế kỷ 21!

    Trả lờiXóa
  2. Cái bà tên gì đó trước làm phó VKSND tỉnh rồi sau lên chức phó CT tỉnh còn nói trong phiên tòa Hải dã nhận tội, vu khống mà không sợ trời phạt sao?

    Trả lờiXóa